Logi sisse läbi:

Mari Ann Tammark: „Eestlane olla teeb elu huvitavaks!"

Mari Ann Tammark. Foto: Kaarin LuppMari Ann Tammark. Foto: Kaarin Lupp Mari Ann Tammark on vast kõigile meie lugejatele tuttav hiljuti Eesti Elus ilmunud järjejutu „Võõramaa libedal jääl" tõttu. Jutt lõpeb ülikooli minekuga, aga mis sai edasi? Kuna kirjutajal on väga hea ja ladus kirjastiil ning jutustamisoskus, siis võiks tulla ju raamatule lisagi? Oma elust oli Mari Ann Tammark lahkelt nõus Eesti Elu lugejatele alljärgnevas intervjuus pajatama — kuigi tema kiire elu tõttu polnud sobiva aja leidmine lihtne.

Mari Anni mõlemad vanemad on pärit Eestist, kes olid põgenenud Rootsi, kui nad kohtusid. „Eestis elades vaevalt oleks nad kohtunud," arutleb Mari Ann. „Isa oli pärit Virumaalt ja ema Hiiumaalt — huvitav kombinatsioon. Selliseid paare on teisigi." Sõda tegi teatavasti mitmeid muudatusi eludes ja plaanides ja nii kulges ka nende pere elu just nii, nagu olukorrad tingisid.

Rootsist siirdusid vanemad Walnuti laevaga Kanadasse, mis oli väga omapärane ja huvitav teekond. Algul elas pere Hamiltonis. Sealses St. Josephs'i haiglas, kus õed olid tollal nunnad, sündis 1956. a Mari Ann. Isa lõpetas McMasteri Ülikooli ning sai tööd Scarborough's, nii kolis pere Torontosse. Esimene kodu oli neil muide Madison Avenuel, Eesti Elu praeguse toimetusega samal tänaval! Perre sündisid veel vend Mihkel ja õde Ene Liis.

Toronto Ülikooli astus Mari Ann psühholoogiat õppima, bakalaureusekraadi sai psühholoogia ja statistika alal. Teine peaaine oli tal prantsuse keel. Ülikooli ajal astus ta korp! Filiae Patriaesse ja võimles Kalev Estienne rühmas, millega sõitis nii Baltimore'i Eesti päevadele kui Montreali olümpiamängude avatseremoonia esinemisele. Hiljem koolitas Mari Ann end inimressursside alal, tema kitsam eriala on inimeste palgad — palga määramine, tulemuspalk jmt. Sellel alal ta praegu töötabki — ja tema tööl on juures ka psühholoogiline aspekt.

Mari Annil on juba üle 15 aasta olnud oma üheinimese konsultatsioonifirma. Ta nõustab erinevaid ettevõtteid — näiteks liituvad kaks firmat, kus kummaski on omad müügiosakonnad, ja tema aitab nende plaane ja inimeste palkadesse puutuvat ühildada. Oma firma tähendab seda, et tuleb töötada ka õhtuti ja nädalalõppudel, sest kui ühe lepingu lõpetad, võib juhtuda, et tuleb nn. tühi aeg, kui pead järgmist tööd ootama, sest kiirel tööperioodil pole aega uut projekti otsida. Nii on tal olnud aegu, kus 3—4 aastat pole julgenud puhkust võtta. Praegune töö meeldib talle väga — tema kliendid on olnud Oracle Canada, Digital Equipment, Algorithmics, Scotiabank, B2B Bank, Eloqua, ATI Technologies, Celestica, Punane Rist jt.

Mari Ann on töötanud 15 aastat ka Toronto eesti koolides. Tema oma poeg käis sel ajal koolis, kui kool sai esimesed arvutid. Hr. Marten kutsus — tule meile arvutiõpetajaks. Uus aine sai nimeks arvutitund, aga tegelikult oli see eesti keele õpetus arvuti läbi: nii sai õpitud eesti keelt, ajalugu, vaadatud ETV-d, tehtud jalutuskäik Tallinna vanalinnas... Samuti uuriti poliitilist ja valimissüsteemi, Eurovisiooni lauluvõistlust; poiste jaoks olid eriti huvitavad metsavendade punkrid. Tehti üksteisega intervjuusid, räägiti Eesti Maja tulevikust... Nüüd on Mari Anni õpetus keskendunud puhtalt ajaloole.

Hiljuti tegi ta ka koolinoorte jaoks arvutil uue ajalooalase lühifilmi, lootes sellega õpilastele midagi uut ja huvitavat pakkuda. Filmi esitas ta ka tänavuse EstDocs'i lühifilmide võistlusele ning pälvis selle eest eripreemia. Seda filmi saab vaadata veebis Youtube'is, pealkiri on Our Story, link on http://youtu.be/nHjEK-YIyDQ . Kuna film ei tohtinud olla pikem kui 7 minutit, on see lühike ülevaade viimasest sajandist, koostatud ajalooarhiivide piltidest, mitmest erakogust ja ajalehtedest.

Oma tundides pakub Mari Ann igaühele midagi — kui tüdrukuid huvitavad rohkem näiteks moed, saab tundidesse toodud piisavalt tasakaalu, näidates, et pole see Eesti ajalugu sugugi ainult nii verine. Paralleelide tõmbamine kogu maailma ajalooga annab paremad ajaraamid ja ettekujutuse. Tema eesmärgiks on õpetada lapsi kõike just suures pildis vaatama — võib-olla see kõik tuleb neile kunagi ülikoolis kasuks.

Eestlus on Mari Anni ja ta pere jaoks väga oluline. Nagu tema enese, on ka poeg Toomase (28) sõbrad suurelt osalt eestlased, kellega koos eesti koolides, laagrites, skautides, rahvatantsus, leeris käidud. „Mida vanemaks saame, seda rohkem eesti sõpradega läbi käime," tõdeb Mari Ann. Just nendega, keda tunneb 12.-13. eluaastast saadik. Midagi ei pea üksteisele seletama — teatakse üksteise peresid, ollakse nagu ühe küla inimesed. Teistest rahvustest sõpradega on sageli nii, et nad tulevad ja lähevad, aga eesti sõbrad püsivad üle aastakümnete. Mari Anni abikaasa Valdo on olnud ratastoolis juba 15 aastat; ta on TTC Accessibility Komitee juhatuses ja mängib electric wheelchair hockey't.

Mari Ann Tammark Carolin Illenzeeri Fondi plakati ees. Foto: Taavi TamtikMari Ann Tammark Carolin Illenzeeri Fondi plakati ees. Foto: Taavi Tamtik Lisaks igapäevatööle ning Eesti koolis õpetamisele on Mari Annil ka suur ühiskondliku tegevuse valdkond — Eesti Ekumeeniline Abistamisorganisatsioon (EERO). Ta rajas selle 1989. a. Tõuke andis aeg, kui pärast öölaulupidusid Eestis hakkasid siin käima mitmed esinejad, toodi linte ja üha selgemaks hakkas saama, et Eesti võib vabaks saada. Mari Ann arutas abikaasaga, sõbrannaga — me peame midagi tegema! Et kui iseseisvus tuleb, mis me teeme ja kuidas abistada saame. Tulid kokku advokaadid, arstid, kirikuõpetaja jmt, polnud kindel, kas saadakse heategeva organisatsiooni staatust, aga võttis aasta ja oktoobris 1990 oli see käes.

Esimene asi, mis Mari Ann oma uuel tegevuspõllul ette võttis, oli sõit Eestisse. Tal oli kaasas suur spordikott ravimite ja muude meditsiiniliste vahenditega, millest Eesti haiglates tollal puudust tunti. Kokkulepe oli, et ta läheb tervishoiuministeeriumisse ja annab selle üle, aga piiril tekkinud suurte sekelduste tõttu ei oleks pruukinud ta sellega Eestisse saadagi! Veel mängis rolli väike probleem viisaga, keelebarjäär jm, aga lõpuks leiti ametnik, kes asja korda ajas ning Mari Ann pääses oma suure kotiga läbi. Ta mäletab, kui tänulikud talle selle eest oldi: haiglas olid registreeritud kõik ravimid, millal ja mida kellelegi anti — see kingitus oli tollal väga vajalik.

Aastate jooksul on EERO raames tehtud palju: näiteks esimene mammogrammiaparaat saadeti just siit, Pärnu haiglasse. Abi on saadetud suurte konteineritega, on ette tulnud ka mõningaid sekeldusi, aga kõik on kulgenud kenasti ja saadetu on jõudnud abivajajateni. EERO kaudu on käinud ka Kanada riigi toetusega õpetajate, arstide ja hambaarstide vahetusprogrammid — spetsialistid tegid oma tööd, EERO aitas ajada paberiasju. Ka on EERO olnud vahendajaks paljudele rahasaadetistele, aidatud on väga paljusid erinevaid kohti ja valdkondi.

Ainelist abi Eestis varasemal kujul enam ei vajata, seetõttu on tegevussuund tänaseks muutunud. Viimasel ajal on EERO andnud välja 1400 euro suurust aastastipendiumi, mis antakse ühele Tallinna Tehnikaülikooli mehhaanikateaduskonna üliõpilasele.

EERO aitab kaasa ka sel aastal asutatud Carolin Illenzeeri Fondiga. Annetusi saab teha kas tšekiga või Toronto Eesti Ühispangas ülekandega. Raha, mida annetatakse EERO kaudu sellele fondile, toetab Eesti kaitseväelaste lapsi, kelle isad on saanud surma või raskelt haavata; ning suunatakse haridusele ja huvitegevustele nagu sport, muusika jm. Carolin Illenzeeri Fondist saab rohkem lugeda Eesti Elus ilmunud artiklitest.

EERO juhatuses on praegu: aupeakonsul Laas Leivat, laekur Arne Luik, advokaat Mart Pikkov ja asepresident Toomas Merilo. Kes on huvitatud kaasa aitama, võib võtta juhatuse liikmetega kontakti.

EERO on viimastel aastatel toetanud Tallinna Lastehaiglat, Tartu Lastefondi, Kihnu kirikut, Haapsalu Lastekodu, Lõuna-Eesti Lastekodu, Kärdla haiglat jt.

Eesti praegust tervishoidu hinnates leiab Mari Ann, et selle tase on igati suurepärane. Missugused imepärased näevad välja sünnitusosakonnad, ja Tallinna Lastehaiglas on unikaalne kõnnirobot, millist sugugi mitte kõikjal ei leidu.

Oma töö ja tegevusega seoses on Mari Ann kohanud hulgaliselt huvitavaid inimesi, kellega tutvumisest on välja kasvanud sõprusi. Eestit on ta külastanud 8—9 korral, huvitaval kombel mitte kunagi abikaasaga koos, kuigi ka tema on Eestis käinud. Poeg on Eestis käinud neli korda, neist ainult ühe korra koos emaga, kui oli umbes viieaastane. See oligi seesama kord, kui Mari Ann suure spordikotiga meditsiinilisi vahendeid viis. Tookord piiriületusel tekkinud sekelduste tõttu oodates märkis poeg, et see küll Eesti olla ei saa, kuna siin ei räägita eesti keelt! Aga Eesti ta oli ja on ning igati nende pere südames.

„Eestlane olla ei ole odav, aga see on seda väärt," märgib Mari Ann, pidades silmas, et see on elustiil, mitmekülgne ja teeb elu huvitavaks.

Kaire Tensuda
Kuldne Carmel Kallemaa - Eestlanna Carmel Kallemaa võitis Rahvaste Ühenduse mängudel neli medalit

Kuldne Carmel Kallemaa - Eestlanna Carmel Kallemaa võitis Rahvaste Ühenduse mä…

Barries elav ja Torontos treeniv iluvõimleja Carmel Kallemaa võitis Inglismaal Birminghamis 28.07.-08.08.2022 toimunud Rahvaste Üh...

Musta Lindi Päev / Black Ribbon Day Events 2022

Musta Lindi Päev / Black Ribbon Day Events 2022

Musta Lindi Päeval 23. augustil meenutame ja mälestame kõiki natsismi- ja kommunismiohvreid. Tänavune Musta Lindi Päev on saanud e...

Barrie gymnast Carmel Kallemaa wins four medals at the Commonwealth Games

Barrie gymnast Carmel Kallemaa wins four medals at the Commonwealth Games

Barrie resident Carmel Kallemaa, won a gold medal in the rhythmic gymnastics team competition at the recent Commonwealth Games in ...

CEEC Calls For Resignation of Amnesty International Secretary General, Agnes Callamard

CEEC Calls For Resignation of Amnesty International Secretary General, Agnes C…

August 9, 2022TORONTO- The Central and Eastern European Council of Canada, representing the interests of 4.5 million Canadians of ...

KESKUS Project Update (#152) - KESKUS construction update

KESKUS Project Update (#152) - KESKUS construction update

KESKUS International Estonian Centre will have as its municipal address 9 Madison Avenue, and is strategically located near the ...

Mõte pühapäevaks - 10. pühapäev pärast nelipüha

Mõte pühapäevaks - 10. pühapäev pärast nelipüha

Ustavus Jumala andide kasutamisel – Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küs...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)
VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED VIIRLAIU NIMELISE KIRJANDUSAUHINNA

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED…

29.04.2022Väliseesti Muuseum (VEMU) Torontos asutab Arved Viirlaiu 100. sünniaastapäeva puhul kirja...

KESKUS Project Update (#152) - KESKUS construction update

KESKUS Project Update (#152) - KESKUS construction update

KESKUS International Estonian Centre will have as its municipal address 9 Madison Avenue, and is strategically located near the ...

KESKUS Project Update (#151) - Thank you, Ambassador Toomas Lukk and Piret Lukk!

KESKUS Project Update (#151) - Thank you, Ambassador Toomas Lukk and Piret Luk…

  KESKUS bids farewell to Estonia's Ambassador to Canada, Toomas Lukk, as his term in Ottawa comes to an endEstonia's Ambass...

KESKUS Project Update (#149) - New directors join Toronto Estonian House and Estonian Arts Centre boards

KESKUS Project Update (#149) - New directors join Toronto Estonian House and E…

Two new board members have joined as directors on two boards associated with KESKUS International Estonian Centre: Pia Poolsaar ...

Avasta kodupaika Ontarios - Ajalooline maja Niagara jõe piltilusatel kallastel

Avasta kodupaika Ontarios - Ajalooline maja Niagara jõe piltilusatel kallastel

Kui juhtute olema Niagara Falls’i poole teel, võib mõnel korral võtta lookleva Niagara Parkway suure kiirtee asemel, kui on rohkem...

Kristiina Mark: Me peame õppima (taas)väärtustama ümbritsevat loodust.

Kristiina Mark: Me peame õppima (taas)väärtustama ümbritsevat loodust.

Oled samblike asjatundja. Kust tekkis Sul huvi just samblike vastu?Samblike vastu tekkis mul huvi ülikooli esimestel aastatel, kui...

Väliseesti Muuseum Torontos ootab kandidaate Arved Viirlaiu nimelisele kirjandusauhinnale

Väliseesti Muuseum Torontos ootab kandidaate Arved Viirlaiu nimelisele kirjand…

Väliseesti Muuseum (VEMU) Torontos asutas Arved Viirlaiu 100. sünniaastapäeva puhul kirjandusauhinna, mida hakatakse välja andma k...

Saame tuttavaks: kunstiõpetaja Proomet Torga

Saame tuttavaks: kunstiõpetaja Proomet Torga

Toronto eestlaste kogukond on aastate jooksul võõrustanud mitmeid külalisi Eestist. Sel suvel külastas Kanadat Jõekääru Eesti Last...

Meenutusmatemaatika

Meenutusmatemaatika

Tähis rahnul märgib Eesti skautluse 70-aastaseks saamist ja tähistamist (1912-1982). Tänavu sai Eesti skautlus 110 aastaseks – pal...

Haapsalus Augustibluusil esines Kanada muusik Ariel Posen

Haapsalus Augustibluusil esines Kanada muusik Ariel Posen

Haapsalus toimus 5.-7. augustil juba 28. korda bluesifestival Augustibluus. See on Euroopas hästituntud ja Baltimaades suurim blue...

Kanada päevik - Tulevikuks ettevalmistusi

Kanada päevik - Tulevikuks ettevalmistusi

Fareed Zakaria on päevikupida­ ja arust tänapäeva tasakaaluka­ maid kommentaatoreid, auto­ reid. Zakaria on telekanali...

Morale as a major determinant in Ukraine

Morale as a major determinant in Ukraine

'Esprit de corps' is the term often used within the military to describe the morale of one's own troops. There's a positive ring t...

Stalin redux

Stalin redux

The English writer and critic L.P. Hartley came up with a wonderful observation last century. “The past is a foreign country; they...

Meelelahutust: Volli veste - Bumaagast

Meelelahutust: Volli veste - Bumaagast

No kirjutasin, et inämp venekeelseid sõnu ei tarvita. Kuid bumaaga on laensõnana olnud eesti rahva kõnõpruugis kaua, tsaariajast s...

Eesti Elu Nr. 32 - 12. august 2022 - DIGILEHT

Eesti Elu Nr. 32 - 12. august 2022 - DIGILEHT

Vaadake, mida huvitavat saab lugeda 12. augusti 2022.a Eesti Elu /Estonian Life nädalalehest. Käesoleva nädala Eesti Elu&nb...

EGO 2022

EGO 2022

Peeter Toome handing the '2022 Toome Collingwood International Open Championship Trophy to Harrison Vogrin, [parents Heli and Rene...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

Eesti Elu Nr. 32 - 12. august 2022 DIGILEHTVaata eelnevaid Eesti Elu nädalalehe numbreid siin: 
- Eesti Elu Nr. 31 - 5. august 2022 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 30 - 29. juuli 2022 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 29 - 22. juuli 2022 - DIGILEHT

  

Kõik numbrid koos sisukorraga: www.issuu.com/estonianlife

Oled juba paberlehe tellija ja soovid tasuta ligipääsu digilehele? Tekkis küsimus või kommentaar? Kirjuta meile digi@eestielu.ca!

NB. Palun lisa digi@eestielu.ca oma e-maili aadressi raamatusse (safe senders list/address book/primary inbox), et meie e-kirjad tuleksid kohale. Palun anna märku, kui oled digilehe tellinud ja kättesaamisega on tekkinud raskusi.

Please add us to your address book/safe senders list/primary inbox to make sure the email with access code does not go to junk mail or bounce back. Please reach out if you are having troubles receiving our emails on Fridays.


 

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED VIIRLAIU NIMELISE KIRJANDUSAUHINNA

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED…

29.04.2022Väliseesti Muuseum (VEMU) Torontos asutab Arved Viirlaiu 100. sünniaastapäeva puhul kirja...

PHOTOS - Kanepi & Muguruza - National Bank Open tennis tournament in Toronto 2022

PHOTOS - Kanepi & Muguruza - Nationa…

Estonia’s Kaia Kanepi fell to world number 9, Spaniard Garbine Muguruza, in straight sets (4-6, 4-6...

PHOTOS - Kontaveit & Teichmann - National Bank Open tennis tournament in Toronto 2022

PHOTOS - Kontaveit & Teichmann - Nat…

Estonia’s Anett Kontaveit had a challenging match against Switzerland’s Jil Teichmann, losing 4-6, ...

PHOTOS - Kanepi & Osaka - National Bank Open tennis tournament in Toronto 2022

PHOTOS - Kanepi & Osaka - National B…

At the National Bank Open tennis tournament in Toronto, Estonia’s Kaia Kanepi beat Japan’s Naomi Os...

EKN vääristas suursaadik Toomas Lukki teenetemärgiga

EKN vääristas suursaadik Toomas Lukki te…

Neljapäeval, 28. juulil korraldasid enne oma diplomaatilise lähetuse lõppemist suursaadik Toomas Lu...

Viljandi Lossimägedes kõlas taas pärimusmuusika

Viljandi Lossimägedes kõlas taas pärimus…

Juulikuu viimasel nädalavahetusel toimus juba 29. korda Balti- ja Põhjamaade suurim ja ägedaim päri...

Jõekääru Kalevi Võrkpallilaager - viimaks ometi!

Jõekääru Kalevi Võrkpallilaager - viimak…

Pärast kahe suve pausi Covid’i piirangute tõttu sai 13. Jõekääru Kalevi Võrkpallilaager (JKVL) jäll...

Veiko Spolītis - Metsaülikooli lektor 2022

Veiko Spolītis - Metsaülikooli lektor 20…

--- Veiko isa on lätlane ja ema eestlane. Sündinud Riias, omandas ta keskhariduse Riiast, Tartust s...

Vaade Välis-Eesti Muuseumi esemekogule

Vaade Välis-Eesti Muuseumi esemekogule

Möödunud talvel saabus Välis-Eesti Muuseumi (VEMU) peaarhivaar Piret Noorhanilt ERMi abipalve lenna...

Toitumisnõustaja Marika Blossfeldt annab nõu - Kuidas kasutada toitu, et hoida veri aluseline

Toitumisnõustaja Marika Blossfeldt annab…

Vere happelisuse ja aluselisuse tasakaal avaldab suurt mõju meie tervisele ja enesetundele. Liiga h...

Juhtkiri - Vaikselt ja väärikalt

Juhtkiri - Vaikselt ja väärikalt

Raske uskuda, et 31 aastat pärast taasiseseisvumist on vabas Eestis ikka punamonumente. Eriti arves...

Lõimeleeris peeti pulmi

Lõimeleeris peeti pulmi

Mul oli taas kord õnn veeta üks nädal Lõimeleeri laagris. Seal oli nii äge! Olin Lõimeleeris juba k...

Mõte pühapäevaks - 9. pühapäev pärast nelipüha - Tõde ja eksitus

Mõte pühapäevaks - 9. pühapäev pärast ne…

Käige nagu valguse lapsed - sest valguse vili on ju igasuguses headuses ja õiguses ja tões. Ef 5:8b...

Kanada päevik - Vale sõna viib valeni

Kanada päevik - Vale sõna viib valeni

Juba kaua on Põhja-Ameerikas, kindlasti ka mitmes Euroopa riigis olnud nii, et avalike kõnede võtmi...

Tech Startup Realism with the Co-founder and CEO of Klaus

Tech Startup Realism with the Co-founder…

The tech world is enigmatic. From its exterior, we hear about seed capital, and massive rounds of s...

The Rolling Estonian: A review of the music video for Honeymooning by Holy Motors

The Rolling Estonian: A review of the mu…

Through its twangy, melancholic sound laden with smooth guitar reverb, Estonian shoegaze-esque band...

KESKUS Project Update (#151) - Thank you, Ambassador Toomas Lukk and Piret Lukk!

KESKUS Project Update (#151) - Thank you…

  KESKUS bids farewell to Estonia's Ambassador to Canada, Toomas Lukk, as his term in Ottawa ...

Kahekordne kojutulek

Kahekordne kojutulek

9. juulil 1891 sündis Harjumaal, Kose vallas, Ravila kõrtsipidaja pere seitsmenda lapsena Gerhard L...

Noorte nurk - Mõistatuste jätk

Noorte nurk - Mõistatuste jätk

Kui miski JÄTKUB, siis ta läheb edasi (continues). ,,Jätku leiba!“ öeldakse sööjatele, et leiba ala...

Rootsi lastelaager Metsakodus

Rootsi lastelaager Metsakodus

31. juulil algas Rootsis Jönköpingi lähistel Tidani jõe kaldal rootsieestlaste lastelaager SUVEKODU...

Sõna saba - Heas metsas kehv LEVI – Kotkajärve vanasõna

Sõna saba - Heas metsas kehv LEVI – Kotk…

Nähes sõna LEVI võib esmalt tekkida seos kuulsa teksapükse ehk teksaseid (jeans) tootva firmaga L...

Järvide Festivali tipphetked

Järvide Festivali tipphetked

Sellel aastal oli Järvide Festival (Pärnu Muusikafestival) erakordne, sest üles astusid kõik Järvi-...

Estonia, take a bow. But let’s not lower…

It’s no longer news, but it still deserves attention. By mid-April, Estonia had donated proportiona...

Meelelahutust: Volli veste - Notsupääd

Meelelahutust: Volli veste - Notsupääd

Sõnademäng on alati mõnus. Karla on selles meister, minusugune oskab vaid kahvatuid lauseid, sõnu l...

Eesti Elu Nr. 31 - 5. august 2022 - DIGILEHT

Eesti Elu Nr. 31 - 5. august 2022 - DIGI…

Vaadake, mida huvitavat saab lugeda 5. augusti 2022.a Eesti Elu /Estonian Life nädalalehest. ...

Kliki teemadele ja loe lisaks: Uudised - Sündmused - Eesti sündmused

Kuldne Carmel Kallemaa - Eestlanna Carmel Kallemaa võitis Rahvaste Ühenduse mängudel neli medalit

Kuldne Carmel Kallemaa - Eestlanna Carme…

Barries elav ja Torontos treeniv iluvõimleja Carmel Kallemaa võitis Inglismaal Birminghamis 28.07.-...

Musta Lindi Päev / Black Ribbon Day Events 2022

Musta Lindi Päev / Black Ribbon Day Even…

Musta Lindi Päeval 23. augustil meenutame ja mälestame kõiki natsismi- ja kommunismiohvreid. Tänavu...

Barrie gymnast Carmel Kallemaa wins four medals at the Commonwealth Games

Barrie gymnast Carmel Kallemaa wins four…

Barrie resident Carmel Kallemaa, won a gold medal in the rhythmic gymnastics team competition at th...

CEEC Calls For Resignation of Amnesty International Secretary General, Agnes Callamard

CEEC Calls For Resignation of Amnesty In…

August 9, 2022TORONTO- The Central and Eastern European Council of Canada, representing the interes...

KESKUS Project Update (#152) - KESKUS construction update

KESKUS Project Update (#152) - KESKUS co…

KESKUS International Estonian Centre will have as its municipal address 9 Madison Avenue, and is ...

Kristiina Mark: Me peame õppima (taas)väärtustama ümbritsevat loodust.

Kristiina Mark: Me peame õppima (taas)vä…

Oled samblike asjatundja. Kust tekkis Sul huvi just samblike vastu?Samblike vastu tekkis mul huvi ü...

Väliseesti Muuseum Torontos ootab kandidaate Arved Viirlaiu nimelisele kirjandusauhinnale

Väliseesti Muuseum Torontos ootab kandid…

Väliseesti Muuseum (VEMU) Torontos asutas Arved Viirlaiu 100. sünniaastapäeva puhul kirjandusauhinn...

Meenutusmatemaatika

Meenutusmatemaatika

Tähis rahnul märgib Eesti skautluse 70-aastaseks saamist ja tähistamist (1912-1982). Tänavu sai Ees...

EGO 2022

EGO 2022

Peeter Toome handing the '2022 Toome Collingwood International Open Championship Trophy to Harrison...

Jõekääru Kalevi Võrkpallilaager - viimaks ometi!

Jõekääru Kalevi Võrkpallilaager - viimak…

Pärast kahe suve pausi Covid’i piirangute tõttu sai 13. Jõekääru Kalevi Võrkpallilaager (JKVL) jäll...

Veiko Spolītis - Metsaülikooli lektor 2022

Veiko Spolītis - Metsaülikooli lektor 20…

--- Veiko isa on lätlane ja ema eestlane. Sündinud Riias, omandas ta keskhariduse Riiast, Tartust s...

KESKUS Project Update (#151) - Thank you, Ambassador Toomas Lukk and Piret Lukk!

KESKUS Project Update (#151) - Thank you…

  KESKUS bids farewell to Estonia's Ambassador to Canada, Toomas Lukk, as his term in Ottawa ...

Seattle’is peeti lääneranniku eesti päevi

Seattle’is peeti lääneranniku eesti päev…

Koroona-aeg segas kõikide suurürituste korraldamist, erandiks ei olnud lääneranniku eestlasi ühenda...

Diplomaadid viidi taeva alla

Diplomaadid viidi taeva alla

24. juunil toimus Ottawa lähedal Gatineau linnas Executive Airport'is lennupäev diplomaatidele - 7t...

FOTOD - Jõekääru 2022 - kolm nädalat rõõmu ja lusti ongi läbi

FOTOD - Jõekääru 2022 - kolm nädalat rõõ…

Täpselt nii, nagu pealkiri ütleb - kolm nädalalt rõõmu ja lusti ongi selleks korraks läbi saanud. T...

FOTOD - Seedrioru laagri maskeraadipidu ja seiklusnädala algus

FOTOD - Seedrioru laagri maskeraadipidu …

Laupäeval, 16 juulil oli Seedrioru suvelaagri esimene nädal juba lõpule jõudnud. Nädal laagris oli ...

FOTOD - Jõekääru ja Seedrioru sõpruspäev - viimaks taas!

FOTOD - Jõekääru ja Seedrioru sõpruspäev…

Oh seda ootusärevust ja elevust! Kolm aastat on möödas viimasest laagrisuvest, mis tähendab, et mit...

PHOTOS - Seedrioru Summer Camp Chess Tournaments

PHOTOS - Seedrioru Summer Camp Chess Tou…

My second trip to Seedrioru Estonian Summer Camp allowed me to run 6 group chess tournaments with o...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

Kliki teemadele ja loe lisaks: Elu - Arvamus - Kommentaar - Juhtkiri

Avasta kodupaika Ontarios - Ajalooline maja Niagara jõe piltilusatel kallastel

Avasta kodupaika Ontarios - Ajalooline m…

Kui juhtute olema Niagara Falls’i poole teel, võib mõnel korral võtta lookleva Niagara Par...

Saame tuttavaks: kunstiõpetaja Proomet Torga

Saame tuttavaks: kunstiõpetaja Proomet T…

Toronto eestlaste kogukond on aastate jooksul võõrustanud mitmeid külalisi Eestist. Sel su...

Kanada päevik - Tulevikuks ettevalmistusi

Kanada päevik - Tulevikuks ettevalmistus…

Fareed Zakaria on päevikupida­ ja arust tänapäeva tasakaaluka­ maid kommentaatorei...

Morale as a major determinant in Ukraine

Morale as a major determinant in Ukraine

'Esprit de corps' is the term often used within the military to describe the morale of one...

Stalin redux

Stalin redux

The English writer and critic L.P. Hartley came up with a wonderful observation last centu...

Meelelahutust: Volli veste - Bumaagast

Meelelahutust: Volli veste - Bumaagast

No kirjutasin, et inämp venekeelseid sõnu ei tarvita. Kuid bumaaga on laensõnana olnud ees...

EKN vääristas suursaadik Toomas Lukki teenetemärgiga

EKN vääristas suursaadik Toomas Lukki te…

Neljapäeval, 28. juulil korraldasid enne oma diplomaatilise lähetuse lõppemist suursaadik ...

Toitumisnõustaja Marika Blossfeldt annab nõu - Kuidas kasutada toitu, et hoida veri aluseline

Toitumisnõustaja Marika Blossfeldt annab…

Vere happelisuse ja aluselisuse tasakaal avaldab suurt mõju meie tervisele ja enesetundele...

Juhtkiri - Vaikselt ja väärikalt

Juhtkiri - Vaikselt ja väärikalt

Raske uskuda, et 31 aastat pärast taasiseseisvumist on vabas Eestis ikka punamonumente. Er...

Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

 

Mõte pühapäevaks - 10. pühapäev pärast nelipüha

Mõte pühapäevaks - 10. pühapäev pärast n…

Ustavus Jumala andide kasutamisel – Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja k...

Haapsalus Augustibluusil esines Kanada muusik Ariel Posen

Haapsalus Augustibluusil esines Kanada m…

Haapsalus toimus 5.-7. augustil juba 28. korda bluesifestival Augustibluus. See on Euroopa...

Viljandi Lossimägedes kõlas taas pärimusmuusika

Viljandi Lossimägedes kõlas taas pärimus…

Juulikuu viimasel nädalavahetusel toimus juba 29. korda Balti- ja Põhjamaade suurim ja äge...

Vaade Välis-Eesti Muuseumi esemekogule

Vaade Välis-Eesti Muuseumi esemekogule

Möödunud talvel saabus Välis-Eesti Muuseumi (VEMU) peaarhivaar Piret Noorhanilt ERMi abipa...

Lõimeleeris peeti pulmi

Lõimeleeris peeti pulmi

Mul oli taas kord õnn veeta üks nädal Lõimeleeri laagris. Seal oli nii äge! Olin Lõimeleer...

Mõte pühapäevaks - 9. pühapäev pärast nelipüha - Tõde ja eksitus

Mõte pühapäevaks - 9. pühapäev pärast ne…

Käige nagu valguse lapsed - sest valguse vili on ju igasuguses headuses ja õiguses ja tões...

The Rolling Estonian: A review of the music video for Honeymooning by Holy Motors

The Rolling Estonian: A review of the mu…

Through its twangy, melancholic sound laden with smooth guitar reverb, Estonian shoegaze-e...

Noorte nurk - Mõistatuste jätk

Noorte nurk - Mõistatuste jätk

Kui miski JÄTKUB, siis ta läheb edasi (continues). ,,Jätku leiba!“ öeldakse sööjatele, et ...

Rootsi lastelaager Metsakodus

Rootsi lastelaager Metsakodus

31. juulil algas Rootsis Jönköpingi lähistel Tidani jõe kaldal rootsieestlaste lastelaager...


Eesti Elu Tellimine

  
Telli Eesti Elu ja toeta Eesti
kogukonna ajalehte Kanadas!


Tellimine Kanadas:

Aasta - $160
Poolaasta - $87
Veerandaasta - $48
Digileht - $95/aasta
Teised tellimise võimalused siit!

Maksta saab:
• Sularahas või pangatšekiga
EESTI ELU kontoris
Pangaülekandega
Toronto Eesti Ühispangas 
kohapeal või telefoni teel
(Tel: 416-465-4659)
EESTI ELU arvele
Pangatšeki või rahakaardiga
EESTI ELU nimele
Interac e-Transfer® vahendusel
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. aadressile
PayPal/Credit Card

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

 Eesti Elu üksiknumbrid
on müügil Torontos:

 

  • Eesti Elu kontoris (3 Madison Ave. / 310 Bloor St. W.)
  • Eesti Maja kontor (958 Broadview Ave)
  • Leaside Pharmacy's (Suomi Koti juures) 795 Eglinton Ave. E.

  

Telli leht siit!

 

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

Eesti Elu Tellimine

  
Telli Eesti Elu ja toeta Eesti
kogukonna ajalehte Kanadas!


Tellimine Kanadas:

Aasta - $160
Poolaasta - $87
Veerandaasta - $48
Teised tellimise võimalused siit!

Maksta saab:
• Sularahas või pangatšekiga
EESTI ELU kontoris
Pangaülekandega
Toronto Eesti Ühispangas 
kohapeal või telefoni teel
(Tel: 416-465-4659)
EESTI ELU arvele
Pangatšeki või rahakaardiga
EESTI ELU nimele
Interac e-Transfer® vahendusel
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. aadressile
PayPal/Credit Card

Eesti Elu - 3 Madison Ave., Toronto, ON M5R 2S2 - Ajalehe Tellimine - Kuulutuste tellimine - Tel: 416-733-4550 - e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. - Editorial Policy
This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. ©2012 - 2022 Eesti Elu. All rights reserved.
Made by Confirmo