Logi sisse läbi:

Ave Maria Blithe: „Tähtis on tabada just seda Õiget Hetke"

Ave Maria Blithe. Foto: Ken CedarAve Maria Blithe. Foto: Ken Cedar Küsimustele vastab Ave Maria Blithe, Lakewoodi Eesti Arhiivi arhivaar

Külastasid kevadel Torontot seoses arhiivitööga. Samal nädalavahetusel õnnestus sul külastada siin ka mitut eestlaskonna üritust; sinu sulest ilmus meie lehes ka meeleolukas kirjeldus sellest reisist (EE #15, 11. aprill). Kas USA eestlaste kooskäimised sarnanevad siinsetega või on vahemaade suuruse tõttu suurürituste korraldamine raskendatud?

USA ja Kanada eestlaste kooskäimised on nagu eestlaste kooskäimised ikka, algul ei saa vedama, pärast ei saa pidama! Kuna mõlemad on väga suured riigid, siis tõesti sõltub palju pikkadest vahemaadest. Nii on paratamatu, et näiteks New Yorgi Eesti Maja kooskäimistel on osavõtjaid rohkem kui näiteks meie pisikeses Lakewoodi linnas. Rolli mängib muidugi ka see, kui suur kohalik eestlaskond on. Eks metropolidesse nagu Torontogi, koguneb ikka protsendiliselt rohkem rahvast kui maakohtadesse. Kindel on see, et vähemalt jõulupeoks tullakse ikka kokku, kas või maalt ja hobusega.

Kuidas iseloomustaksid oma igapäevast arhiivitööd? Kas võiksid välja tuua paralleele/erinevusi siinse VEMUga?

Minu igapäevane arhiivitöö tähendab kollektsioonide haldamist, organiseerimist, päringutele vastamist jne. Meie arhiivi suureks eripäraks on see, et peale minu poolekohalist tasustatud positsiooni on teised tegijad kõik vabatahtlikud, kes käivad koos kord nädalas. Ometi on sellest hoolimata tehtud tohutu töö enam kui 50 aasta jooksul väärtuslike materjalide kogumisel ja hooldamisel.

Kogude dokumenteerimine ja hooldamine on tunnustust pärinud sellistelt oma ala tipp-professionaalidelt nagu IHRC-i arhivaar Daniel Necas. VEMU seltsielu on muidugi kordi laialdasem ja elavam, teie asutuses toimuvate ühe nädala ürituste nimekiri on pikem kui see, mida Lakewoodi arhiiv ühe aasta jooksul korraldab. Toonitan aga veel kord, et peale pisteliste päranduste ei ole meie arhiivil regulaarset sissetulekut ja kogu töö käib vabatahtlikus korras. Sellist pidevat toetust nagu VEMU saab Tartu College'ilt pole meile kusagilt tulemas. Geopoliitilistel põhjustel pole Tartu College'i laadne ettevõte Lakewoodis kahjuks võimalik.

Mõiste 'uuema aja väliseestlus' on alles hiljuti tekkinud. Tegelikult võiks siingi juba eristada mitut leeri. Sina kuulud ilmselt selles osas „vanemate" hulka, kuna siirdusid USAsse juba 1990-ndate algul, kui piirid olid küll juba avanenud, ent nii kaugele väljarändamine siiski üsna haruldane võrreldes tänase päevaga, kui suurel osal noortest on see võimalus kas õpingute või töö kaudu. Kas tahaksid iseloomustada pisut neid tänaseid trende kodumaalt lahkumises — oled ilmselt USAs elades kokku puutunud paljudel erinevatel aegadel kodumaalt tulnutega?

Mina pean ennast tõesti vanaks uueks välis-eestlaseks, kuna immigreerusin nõukogude ajal. Loomulikult ei teadnud ma 1990. a USAsse sattudes, et siia elama jään. Tulin lihtsalt reisima, kuna selleks avanes fantastiline võimalus ja raudeesriide taga üles kasvades oli vabalt ringi reisimine ju suurim utoopia. 1990. aasta oli mäletatavasti keeruline aeg, keegi ei olnud veel kindel, kas Eesti suudab oma riigi taastada või läheb peale sinimustvalge lehvitamist ja kommunismi vastaseid sõnavõtte olukord hoopis karmimaks ja hakkavad vagunid taas Siberi poole veerema. Nii otsustasin koju naasmisega mitte liigselt kiirustada. Märkamatult veeres aasta aasta otsa ja nüüd, 24 aastat hiljem tundub, et olen siinmaal elanud alles väga vähe aega. Ikka tundub Eestis elatud aeg pikem, kuigi tegelikult on vastupidi. Eks Eesti aega jäid ilus lapsepõlv ja formatiivsed kooliaastad, ülikooli alustamine jne. USAs olen kogu aeg täiskasvanu olnud.

Praegu Eestist lahkuvate trende ei oska ma eriti hästi iseloomustada, minu tutvusringkond on enamuses n-ö vanad välis-eestlased, olgu selleks siis kas sõjapõgenike generatsioon või minuealised. Muuseas, kaks head sõbrannat ja klassiõde elavad siiani Californias, kus minagi oma USA turneed alustasin. Eestist lahkumise põhjused on igaühel erinevad. Kes lahkub puht majanduslikel põhjustel, kes kliima pärast, kes abielu tõttu jne. Arvatavasti on siiani suur osa minusuguseid, kel ei ole esialgset plaani võõrsile elama jäädagi. Aga näiteks jätkub õpingutele veel doktorantuur, siis pakutakse head töökohta või juhtuvad armumised ja abielud ja nii see lühike reis eluajaks kujunebki.

Hiljuti ilmunud raamatus „Uued väliseestlased" oled kirjutanud toreda loo enda asumisest Ameerika Ühendriikidesse, algusaegade raskustest kuni tänase päevani. Saabunud peale keskkooli paarisaja dollariga taskus, ilma kindla ootava töökohata, suutsid lühikese ajaga sisse elada, saavutada ülikoolikraadid, professionaalse töö ning toreda pereelu. Kas tahaksid jutustada ka meie lugejatele, kes nimetatud raamatut ehk pole lugenud, lühidalt oma USAsse saabumise loo?

Väga pikalt ma kogu oma elulugu ei saa siin kirjeldada, 24 aastat on siiski üsna pikk aeg. Liiatigi olen palju kolinud, Californiast Texasesse ja Floridast Idakaldale ning mitmeid põnevaid ameteid pidanud. Keda minu lugu tõesti rohkem huvitab, saab selle kohta lugeda raamatust „Uued väliseestlased" ja muidugi minu blogi kaudu, milleks on Õhtulehe Ave Ameerikas.

Oled professionaalne fotograaf. Huvitaval kombel mõtlevad tänapäeval paljud inimesed, et soetades kalli kaamera, ongi nad kohe valmis fotograafid. Kuidas iseloomustaksid fotograafitööd just selle nurga alt, mida iga kaamerat klõpsutav inimene näha ei oska? Ja mida nimetaksid põnevaimateks momentideks, mis aastate jooksul kaamerasilma ette jäänud?

Aitäh küsimast ka minu teise ameti kohta. Professionaalse fotograafi ja kalli kaameraga amatööri vahe illustreerimiseks toon võrdluse muusikaga. Näiteks üks tõeline professionaalne pianist oskab nooti lugeda, teab muusika ajalugu, harjutab heliredeleid, taipab tonaalsust, emotsiooni jne. ning tihti oskab mängida rohkem kui ühte instrumenti. Oma-arust proff midagi sellist teha ei oska, keerab ainult süntesaatoril nuppu ja klimberdab sisse programmeeritud valmis tümpsu saatel mõne „šedöövri". Nii ka fotograafidega.

Lisaks sellele, et juba pisikese pätakana hakkasin isa juures Teaduste Akadeemias fotolaboris tal sabas jõlkuma, olen õppinud fotokunsti A-st ja B-st. Oskan ise filmi ilmutada, pimikus suurendaja all pilti paberile panna ja muidugi fotoaparaadil erinevaid seadeid paika panna. Mis on nii arhailisel asjal nagu päris film ja kemikaalid tegemist praeguse digitaaltehnikaga, kus masin su eest kõik ise ära mõtleb? See on siiski vundament, mis on õpetanud nägema valgust ja varju õiges kontrastis. Värvifotode puhul saab nüüd labori ja filtrite asemel Photoshop programmiga vajadusel korrektuure teha. Aga selleks on vaja teadmist, et kui pilt liiga sinine on, tuleb lisada kollast, mitte ainult sinist vähemaks võtta. Ja seda on õpetanud see päris „hands on" fotodega tegelemine.

Põnevaimad momendid, mis kaamerasilma ette jäänud on need, kui valmis fotot nägematagi tead, et tabasid just selle Õige Hetke, olgu selleks jalgpalluri grimass kokkupõrke ajal või liigutuspisar peigmehe silmas sel ajal, kui kõik teised klõpsivad pilte teha ilusast pruudist.

Jääda eestlaseks laias maailmas — see teema on paljudele tuttav. Kas see on olnud sinu jaoks ka mõnevõrra keeruline aegadel, kui internet polnud veel nii levinud ning sidepidamine kodumaaga polnud sama lihtne ja mugav kui nüüd, et räägi kas või igapäev tundide viisi, kui vaid aega jätkuks?

Laias maailmas eestlaseks jäämisega pole probleemi olnud. „Eestlane olen ja eestlaseks jään, kui mind eestlaseks loodi," nagu ilus laul ütleb. Nüüd, mil kõik kolleegid on eestlased, ei saa ka eestikeelse suhtlusvaeguse üle kurta. 1990. aastal, mil Ameerikasse saabusin, läks küll kiri kolm kuud, aga oluliste sündmuste puhul sai ikka kodustele helistatud ka. Nüüd on muidugi mõnus Skype'i kaudu vestelda, tekst-sõnumeid ja e-maile saata. Interneti kaudu hoian end kursis ka Eestis toimuvaga, tihti loen mõnest uudisest ennegi kui „pärismaalased" asjast aimu saavad.

Oma artikli, mis ilmus meie lehes ja millele alguses viitasin, lõpetad kauni mõttega: „On ammu tõdetud, et tulihingelisemad patrioodid ongi tihti välis-eestlased." Kas kodumaa külastamiste aegu oled tundnud paljudega ka mõningat võõristust, erinevusi suhlemises, mõtlemises? Ma ei taha kasutada sõna kadedus, kuid mõningane kibestumus stiilis, et mis seal välismaal viga elada ja patrioot olla...?

Arvan, et just koduigatsus ongi see suurim jõud, mis paljudest välis-eestlastest patrioodid teeb. Kodu-eestlased ei pea iga päev kuulutama, kust nad pärit on või mis keelt nad räägivad. Samuti on tallinlasele vanalinn enesestmõistetav linnaosa ja nad ei jää töölt koju kiirustades selle ilu igal tänavanurgal imetlema. Kui mina aga silman järjekordset internetiartiklit, kus kiidetakse Tallinna kui põnevat turismikohta, siis jääb Raekoja jõuluturu lumist fotot vaadates küll hing hetkeks ilust kinni — milline muinasjutulinn minu kodulinn on! Eriti, kui hetk hiljem pead Ameerika kiirteed pidi kaootilisest industriaal-maastikust mööda sõitma. Kadedust pole ma ise kodu-eestlaste käest otse küll kuulnud, kui keegi midagi selja taga sahistab, siis seda ma ju ei tea. Kadeduseks minu puhul põhjust ei olegi, kõik, mis mu elus on, olen ise saavutanud. Olgu selleks töö kõrvalt ülikoolis käimine või kahelapselises peres ema olemine, aiamaa harimine ja kanade kasvatamine. Harvad pole olnud juhud, kui töönädal on 90-tunniseks kulunud ja eri projektide puhul tulnud sadu miile läbi sõita. Kui hästi või halvasti oleksin osanud end Eestis teostada, ei saa ma ütelda. „Oleks tädil rattad all..."

Välismaal elavatelt eestlastelt kiputakse alatasa küsima, millal siis koju tagasi tulete. Kas oled ka selle teemaga kokku puutunud?

Eestisse tagasi kolimise võimaluse kohta küsitakse ikka. Kunagi oli pikk ja muhe jutuajamine sel teemal isegi toonase presidendi Arnold Rüütliga New Yorgi Eesti Majas. Oli vist Talendid Koju kampaania ja ma lõõpisin, et ei pea end eriliseks talendiks. Härra Rüütel kinnitas, et olen sellele vaatamata Eestisse tagasi oodatud.

Igatahes, „never say never" nagu öeldakse, aga lähitulevikus pole see veel plaanis. Ideaalne variant oleks Eestis omada üks armas väike talukoht ja pikad suved seal veeta, et ülejäänud aasta siis USAs tööd teha. Näiteks Lahemaal, kus möödusid kõik mu lapsepõlve idüllilised suved karjas käies ja värsket suitsulesta süües vanaisa juures, kes oli metsavaht Vihula lähedal.

Küsis: Kaire Tensuda
FOTOD - Narva tank toodi Eesti Sõjamuuseumisse Viimsis

FOTOD - Narva tank toodi Eesti Sõjamuuseumisse Viimsis

Teisipäeva varahommikul kogunenud valitsus tegi otsuse teisaldada Narva-Jõesuu maantee ääres II maailmasõja monumendina seisev tan...

Eesti Elu Nr. 33 - 19. august 2022 - DIGILEHT

Eesti Elu Nr. 33 - 19. august 2022 - DIGILEHT

Vaadake, mida huvitavat saab lugeda 19. augusti 2022.a Eesti Elu /Estonian Life nädalalehest. Käesoleva nädala Eesti Elu&nb...

Kuldne Carmel Kallemaa - Eestlanna Carmel Kallemaa võitis Rahvaste Ühenduse mängudel neli medalit

Kuldne Carmel Kallemaa - Eestlanna Carmel Kallemaa võitis Rahvaste Ühenduse mä…

Barries elav ja Torontos treeniv iluvõimleja Carmel Kallemaa võitis Inglismaal Birminghamis 28.07.-08.08.2022 toimunud Rahvaste Üh...

Musta Lindi Päev / Black Ribbon Day Events 2022

Musta Lindi Päev / Black Ribbon Day Events 2022

Musta Lindi Päeval 23. augustil meenutame ja mälestame kõiki natsismi- ja kommunismiohvreid. Tänavune Musta Lindi Päev on saanud e...

Barrie gymnast Carmel Kallemaa wins four medals at the Commonwealth Games

Barrie gymnast Carmel Kallemaa wins four medals at the Commonwealth Games

Barrie resident Carmel Kallemaa, won a gold medal in the rhythmic gymnastics team competition at the recent Commonwealth Games in ...

CEEC Calls For Resignation of Amnesty International Secretary General, Agnes Callamard

CEEC Calls For Resignation of Amnesty International Secretary General, Agnes C…

August 9, 2022TORONTO- The Central and Eastern European Council of Canada, representing the interests of 4.5 million Canadians of ...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)
VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED VIIRLAIU NIMELISE KIRJANDUSAUHINNA

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED…

29.04.2022Väliseesti Muuseum (VEMU) Torontos asutab Arved Viirlaiu 100. sünniaastapäeva puhul kirja...

KESKUS Project Update (#152) - KESKUS construction update

KESKUS Project Update (#152) - KESKUS construction update

KESKUS International Estonian Centre will have as its municipal address 9 Madison Avenue, and is strategically located near the ...

KESKUS Project Update (#151) - Thank you, Ambassador Toomas Lukk and Piret Lukk!

KESKUS Project Update (#151) - Thank you, Ambassador Toomas Lukk and Piret Luk…

  KESKUS bids farewell to Estonia's Ambassador to Canada, Toomas Lukk, as his term in Ottawa comes to an endEstonia's Ambass...

KESKUS Project Update (#149) - New directors join Toronto Estonian House and Estonian Arts Centre boards

KESKUS Project Update (#149) - New directors join Toronto Estonian House and E…

Two new board members have joined as directors on two boards associated with KESKUS International Estonian Centre: Pia Poolsaar ...

KESKUS Project Update (#152) - KESKUS construction update

KESKUS Project Update (#152) - KESKUS construction update

KESKUS International Estonian Centre will have as its municipal address 9 Madison Avenue, and is strategically located near the ...

Mõte pühapäevaks - 10. pühapäev pärast nelipüha

Mõte pühapäevaks - 10. pühapäev pärast nelipüha

Ustavus Jumala andide kasutamisel – Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küs...

Avasta kodupaika Ontarios - Ajalooline maja Niagara jõe piltilusatel kallastel

Avasta kodupaika Ontarios - Ajalooline maja Niagara jõe piltilusatel kallastel

Kui juhtute olema Niagara Falls’i poole teel, võib mõnel korral võtta lookleva Niagara Parkway suure kiirtee asemel, kui on rohkem...

Kristiina Mark: Me peame õppima (taas)väärtustama ümbritsevat loodust.

Kristiina Mark: Me peame õppima (taas)väärtustama ümbritsevat loodust.

Oled samblike asjatundja. Kust tekkis Sul huvi just samblike vastu?Samblike vastu tekkis mul huvi ülikooli esimestel aastatel, kui...

Väliseesti Muuseum Torontos ootab kandidaate Arved Viirlaiu nimelisele kirjandusauhinnale

Väliseesti Muuseum Torontos ootab kandidaate Arved Viirlaiu nimelisele kirjand…

Väliseesti Muuseum (VEMU) Torontos asutas Arved Viirlaiu 100. sünniaastapäeva puhul kirjandusauhinna, mida hakatakse välja andma k...

Saame tuttavaks: kunstiõpetaja Proomet Torga

Saame tuttavaks: kunstiõpetaja Proomet Torga

Toronto eestlaste kogukond on aastate jooksul võõrustanud mitmeid külalisi Eestist. Sel suvel külastas Kanadat Jõekääru Eesti Last...

Meenutusmatemaatika

Meenutusmatemaatika

Tähis rahnul märgib Eesti skautluse 70-aastaseks saamist ja tähistamist (1912-1982). Tänavu sai Eesti skautlus 110 aastaseks – pal...

Haapsalus Augustibluusil esines Kanada muusik Ariel Posen

Haapsalus Augustibluusil esines Kanada muusik Ariel Posen

Haapsalus toimus 5.-7. augustil juba 28. korda bluesifestival Augustibluus. See on Euroopas hästituntud ja Baltimaades suurim blue...

Kanada päevik - Tulevikuks ettevalmistusi

Kanada päevik - Tulevikuks ettevalmistusi

Fareed Zakaria on päevikupida­ ja arust tänapäeva tasakaaluka­ maid kommentaatoreid, auto­ reid. Zakaria on telekanali...

Morale as a major determinant in Ukraine

Morale as a major determinant in Ukraine

'Esprit de corps' is the term often used within the military to describe the morale of one's own troops. There's a positive ring t...

Stalin redux

Stalin redux

The English writer and critic L.P. Hartley came up with a wonderful observation last century. “The past is a foreign country; they...

Meelelahutust: Volli veste - Bumaagast

Meelelahutust: Volli veste - Bumaagast

No kirjutasin, et inämp venekeelseid sõnu ei tarvita. Kuid bumaaga on laensõnana olnud eesti rahva kõnõpruugis kaua, tsaariajast s...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

Eesti Elu Nr. 33 - 19. august 2022 DIGILEHTVaata eelnevaid Eesti Elu nädalalehe numbreid siin: 
- Eesti Elu Nr. 32 - 12. august 2022 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 31 - 5. august 2022 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 30 - 29. juuli 2022 - DIGILEHT

  

Kõik numbrid koos sisukorraga: www.issuu.com/estonianlife

Oled juba paberlehe tellija ja soovid tasuta ligipääsu digilehele? Tekkis küsimus või kommentaar? Kirjuta meile digi@eestielu.ca!

NB. Palun lisa digi@eestielu.ca oma e-maili aadressi raamatusse (safe senders list/address book/primary inbox), et meie e-kirjad tuleksid kohale. Palun anna märku, kui oled digilehe tellinud ja kättesaamisega on tekkinud raskusi.

Please add us to your address book/safe senders list/primary inbox to make sure the email with access code does not go to junk mail or bounce back. Please reach out if you are having troubles receiving our emails on Fridays.


 

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED VIIRLAIU NIMELISE KIRJANDUSAUHINNA

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED…

29.04.2022Väliseesti Muuseum (VEMU) Torontos asutab Arved Viirlaiu 100. sünniaastapäeva puhul kirja...

Eesti Elu Nr. 32 - 12. august 2022 - DIGILEHT

Eesti Elu Nr. 32 - 12. august 2022 - DIG…

Vaadake, mida huvitavat saab lugeda 12. augusti 2022.a Eesti Elu /Estonian Life nädalalehest.&nbs...

EGO 2022

EGO 2022

Peeter Toome handing the '2022 Toome Collingwood International Open Championship Trophy to Harrison...

PHOTOS - Kanepi & Muguruza - National Bank Open tennis tournament in Toronto 2022

PHOTOS - Kanepi & Muguruza - Nationa…

Estonia’s Kaia Kanepi fell to world number 9, Spaniard Garbine Muguruza, in straight sets (4-6, 4-6...

PHOTOS - Kontaveit & Teichmann - National Bank Open tennis tournament in Toronto 2022

PHOTOS - Kontaveit & Teichmann - Nat…

Estonia’s Anett Kontaveit had a challenging match against Switzerland’s Jil Teichmann, losing 4-6, ...

PHOTOS - Kanepi & Osaka - National Bank Open tennis tournament in Toronto 2022

PHOTOS - Kanepi & Osaka - National B…

At the National Bank Open tennis tournament in Toronto, Estonia’s Kaia Kanepi beat Japan’s Naomi Os...

EKN vääristas suursaadik Toomas Lukki teenetemärgiga

EKN vääristas suursaadik Toomas Lukki te…

Neljapäeval, 28. juulil korraldasid enne oma diplomaatilise lähetuse lõppemist suursaadik Toomas Lu...

Viljandi Lossimägedes kõlas taas pärimusmuusika

Viljandi Lossimägedes kõlas taas pärimus…

Juulikuu viimasel nädalavahetusel toimus juba 29. korda Balti- ja Põhjamaade suurim ja ägedaim päri...

Jõekääru Kalevi Võrkpallilaager - viimaks ometi!

Jõekääru Kalevi Võrkpallilaager - viimak…

Pärast kahe suve pausi Covid’i piirangute tõttu sai 13. Jõekääru Kalevi Võrkpallilaager (JKVL) jäll...

Veiko Spolītis - Metsaülikooli lektor 2022

Veiko Spolītis - Metsaülikooli lektor 20…

--- Veiko isa on lätlane ja ema eestlane. Sündinud Riias, omandas ta keskhariduse Riiast, Tartust s...

Vaade Välis-Eesti Muuseumi esemekogule

Vaade Välis-Eesti Muuseumi esemekogule

Möödunud talvel saabus Välis-Eesti Muuseumi (VEMU) peaarhivaar Piret Noorhanilt ERMi abipalve lenna...

Toitumisnõustaja Marika Blossfeldt annab nõu - Kuidas kasutada toitu, et hoida veri aluseline

Toitumisnõustaja Marika Blossfeldt annab…

Vere happelisuse ja aluselisuse tasakaal avaldab suurt mõju meie tervisele ja enesetundele. Liiga h...

Juhtkiri - Vaikselt ja väärikalt

Juhtkiri - Vaikselt ja väärikalt

Raske uskuda, et 31 aastat pärast taasiseseisvumist on vabas Eestis ikka punamonumente. Eriti arves...

Lõimeleeris peeti pulmi

Lõimeleeris peeti pulmi

Mul oli taas kord õnn veeta üks nädal Lõimeleeri laagris. Seal oli nii äge! Olin Lõimeleeris juba k...

Mõte pühapäevaks - 9. pühapäev pärast nelipüha - Tõde ja eksitus

Mõte pühapäevaks - 9. pühapäev pärast ne…

Käige nagu valguse lapsed - sest valguse vili on ju igasuguses headuses ja õiguses ja tões. Ef 5:8b...

Kanada päevik - Vale sõna viib valeni

Kanada päevik - Vale sõna viib valeni

Juba kaua on Põhja-Ameerikas, kindlasti ka mitmes Euroopa riigis olnud nii, et avalike kõnede võtmi...

Tech Startup Realism with the Co-founder and CEO of Klaus

Tech Startup Realism with the Co-founder…

The tech world is enigmatic. From its exterior, we hear about seed capital, and massive rounds of s...

The Rolling Estonian: A review of the music video for Honeymooning by Holy Motors

The Rolling Estonian: A review of the mu…

Through its twangy, melancholic sound laden with smooth guitar reverb, Estonian shoegaze-esque band...

KESKUS Project Update (#151) - Thank you, Ambassador Toomas Lukk and Piret Lukk!

KESKUS Project Update (#151) - Thank you…

  KESKUS bids farewell to Estonia's Ambassador to Canada, Toomas Lukk, as his term in Ottawa ...

Kahekordne kojutulek

Kahekordne kojutulek

9. juulil 1891 sündis Harjumaal, Kose vallas, Ravila kõrtsipidaja pere seitsmenda lapsena Gerhard L...

Noorte nurk - Mõistatuste jätk

Noorte nurk - Mõistatuste jätk

Kui miski JÄTKUB, siis ta läheb edasi (continues). ,,Jätku leiba!“ öeldakse sööjatele, et leiba ala...

Rootsi lastelaager Metsakodus

Rootsi lastelaager Metsakodus

31. juulil algas Rootsis Jönköpingi lähistel Tidani jõe kaldal rootsieestlaste lastelaager SUVEKODU...

Sõna saba - Heas metsas kehv LEVI – Kotkajärve vanasõna

Sõna saba - Heas metsas kehv LEVI – Kotk…

Nähes sõna LEVI võib esmalt tekkida seos kuulsa teksapükse ehk teksaseid (jeans) tootva firmaga L...

Järvide Festivali tipphetked

Järvide Festivali tipphetked

Sellel aastal oli Järvide Festival (Pärnu Muusikafestival) erakordne, sest üles astusid kõik Järvi-...

Estonia, take a bow. But let’s not lower…

It’s no longer news, but it still deserves attention. By mid-April, Estonia had donated proportiona...

Kliki teemadele ja loe lisaks: Uudised - Sündmused - Eesti sündmused

FOTOD - Narva tank toodi Eesti Sõjamuuseumisse Viimsis

FOTOD - Narva tank toodi Eesti Sõjamuuse…

Teisipäeva varahommikul kogunenud valitsus tegi otsuse teisaldada Narva-Jõesuu maantee ääres II maa...

Kuldne Carmel Kallemaa - Eestlanna Carmel Kallemaa võitis Rahvaste Ühenduse mängudel neli medalit

Kuldne Carmel Kallemaa - Eestlanna Carme…

Barries elav ja Torontos treeniv iluvõimleja Carmel Kallemaa võitis Inglismaal Birminghamis 28.07.-...

Musta Lindi Päev / Black Ribbon Day Events 2022

Musta Lindi Päev / Black Ribbon Day Even…

Musta Lindi Päeval 23. augustil meenutame ja mälestame kõiki natsismi- ja kommunismiohvreid. Tänavu...

Barrie gymnast Carmel Kallemaa wins four medals at the Commonwealth Games

Barrie gymnast Carmel Kallemaa wins four…

Barrie resident Carmel Kallemaa, won a gold medal in the rhythmic gymnastics team competition at th...

CEEC Calls For Resignation of Amnesty International Secretary General, Agnes Callamard

CEEC Calls For Resignation of Amnesty In…

August 9, 2022TORONTO- The Central and Eastern European Council of Canada, representing the interes...

KESKUS Project Update (#152) - KESKUS construction update

KESKUS Project Update (#152) - KESKUS co…

KESKUS International Estonian Centre will have as its municipal address 9 Madison Avenue, and is ...

Kristiina Mark: Me peame õppima (taas)väärtustama ümbritsevat loodust.

Kristiina Mark: Me peame õppima (taas)vä…

Oled samblike asjatundja. Kust tekkis Sul huvi just samblike vastu?Samblike vastu tekkis mul huvi ü...

Väliseesti Muuseum Torontos ootab kandidaate Arved Viirlaiu nimelisele kirjandusauhinnale

Väliseesti Muuseum Torontos ootab kandid…

Väliseesti Muuseum (VEMU) Torontos asutas Arved Viirlaiu 100. sünniaastapäeva puhul kirjandusauhinn...

Meenutusmatemaatika

Meenutusmatemaatika

Tähis rahnul märgib Eesti skautluse 70-aastaseks saamist ja tähistamist (1912-1982). Tänavu sai Ees...

EGO 2022

EGO 2022

Peeter Toome handing the '2022 Toome Collingwood International Open Championship Trophy to Harrison...

Jõekääru Kalevi Võrkpallilaager - viimaks ometi!

Jõekääru Kalevi Võrkpallilaager - viimak…

Pärast kahe suve pausi Covid’i piirangute tõttu sai 13. Jõekääru Kalevi Võrkpallilaager (JKVL) jäll...

Veiko Spolītis - Metsaülikooli lektor 2022

Veiko Spolītis - Metsaülikooli lektor 20…

--- Veiko isa on lätlane ja ema eestlane. Sündinud Riias, omandas ta keskhariduse Riiast, Tartust s...

KESKUS Project Update (#151) - Thank you, Ambassador Toomas Lukk and Piret Lukk!

KESKUS Project Update (#151) - Thank you…

  KESKUS bids farewell to Estonia's Ambassador to Canada, Toomas Lukk, as his term in Ottawa ...

Seattle’is peeti lääneranniku eesti päevi

Seattle’is peeti lääneranniku eesti päev…

Koroona-aeg segas kõikide suurürituste korraldamist, erandiks ei olnud lääneranniku eestlasi ühenda...

Diplomaadid viidi taeva alla

Diplomaadid viidi taeva alla

24. juunil toimus Ottawa lähedal Gatineau linnas Executive Airport'is lennupäev diplomaatidele - 7t...

FOTOD - Jõekääru 2022 - kolm nädalat rõõmu ja lusti ongi läbi

FOTOD - Jõekääru 2022 - kolm nädalat rõõ…

Täpselt nii, nagu pealkiri ütleb - kolm nädalalt rõõmu ja lusti ongi selleks korraks läbi saanud. T...

FOTOD - Seedrioru laagri maskeraadipidu ja seiklusnädala algus

FOTOD - Seedrioru laagri maskeraadipidu …

Laupäeval, 16 juulil oli Seedrioru suvelaagri esimene nädal juba lõpule jõudnud. Nädal laagris oli ...

FOTOD - Jõekääru ja Seedrioru sõpruspäev - viimaks taas!

FOTOD - Jõekääru ja Seedrioru sõpruspäev…

Oh seda ootusärevust ja elevust! Kolm aastat on möödas viimasest laagrisuvest, mis tähendab, et mit...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

Kliki teemadele ja loe lisaks: Elu - Arvamus - Kommentaar - Juhtkiri

Avasta kodupaika Ontarios - Ajalooline maja Niagara jõe piltilusatel kallastel

Avasta kodupaika Ontarios - Ajalooline m…

Kui juhtute olema Niagara Falls’i poole teel, võib mõnel korral võtta lookleva Niagara Par...

Saame tuttavaks: kunstiõpetaja Proomet Torga

Saame tuttavaks: kunstiõpetaja Proomet T…

Toronto eestlaste kogukond on aastate jooksul võõrustanud mitmeid külalisi Eestist. Sel su...

Kanada päevik - Tulevikuks ettevalmistusi

Kanada päevik - Tulevikuks ettevalmistus…

Fareed Zakaria on päevikupida­ ja arust tänapäeva tasakaaluka­ maid kommentaatorei...

Morale as a major determinant in Ukraine

Morale as a major determinant in Ukraine

'Esprit de corps' is the term often used within the military to describe the morale of one...

Stalin redux

Stalin redux

The English writer and critic L.P. Hartley came up with a wonderful observation last centu...

Meelelahutust: Volli veste - Bumaagast

Meelelahutust: Volli veste - Bumaagast

No kirjutasin, et inämp venekeelseid sõnu ei tarvita. Kuid bumaaga on laensõnana olnud ees...

EKN vääristas suursaadik Toomas Lukki teenetemärgiga

EKN vääristas suursaadik Toomas Lukki te…

Neljapäeval, 28. juulil korraldasid enne oma diplomaatilise lähetuse lõppemist suursaadik ...

Toitumisnõustaja Marika Blossfeldt annab nõu - Kuidas kasutada toitu, et hoida veri aluseline

Toitumisnõustaja Marika Blossfeldt annab…

Vere happelisuse ja aluselisuse tasakaal avaldab suurt mõju meie tervisele ja enesetundele...

Juhtkiri - Vaikselt ja väärikalt

Juhtkiri - Vaikselt ja väärikalt

Raske uskuda, et 31 aastat pärast taasiseseisvumist on vabas Eestis ikka punamonumente. Er...

Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

 

Mõte pühapäevaks - 10. pühapäev pärast nelipüha

Mõte pühapäevaks - 10. pühapäev pärast n…

Ustavus Jumala andide kasutamisel – Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja k...

Haapsalus Augustibluusil esines Kanada muusik Ariel Posen

Haapsalus Augustibluusil esines Kanada m…

Haapsalus toimus 5.-7. augustil juba 28. korda bluesifestival Augustibluus. See on Euroopa...

Viljandi Lossimägedes kõlas taas pärimusmuusika

Viljandi Lossimägedes kõlas taas pärimus…

Juulikuu viimasel nädalavahetusel toimus juba 29. korda Balti- ja Põhjamaade suurim ja äge...

Vaade Välis-Eesti Muuseumi esemekogule

Vaade Välis-Eesti Muuseumi esemekogule

Möödunud talvel saabus Välis-Eesti Muuseumi (VEMU) peaarhivaar Piret Noorhanilt ERMi abipa...

Lõimeleeris peeti pulmi

Lõimeleeris peeti pulmi

Mul oli taas kord õnn veeta üks nädal Lõimeleeri laagris. Seal oli nii äge! Olin Lõimeleer...

Mõte pühapäevaks - 9. pühapäev pärast nelipüha - Tõde ja eksitus

Mõte pühapäevaks - 9. pühapäev pärast ne…

Käige nagu valguse lapsed - sest valguse vili on ju igasuguses headuses ja õiguses ja tões...

The Rolling Estonian: A review of the music video for Honeymooning by Holy Motors

The Rolling Estonian: A review of the mu…

Through its twangy, melancholic sound laden with smooth guitar reverb, Estonian shoegaze-e...

Noorte nurk - Mõistatuste jätk

Noorte nurk - Mõistatuste jätk

Kui miski JÄTKUB, siis ta läheb edasi (continues). ,,Jätku leiba!“ öeldakse sööjatele, et ...

Rootsi lastelaager Metsakodus

Rootsi lastelaager Metsakodus

31. juulil algas Rootsis Jönköpingi lähistel Tidani jõe kaldal rootsieestlaste lastelaager...


Eesti Elu Tellimine

  
Telli Eesti Elu ja toeta Eesti
kogukonna ajalehte Kanadas!


Tellimine Kanadas:

Aasta - $160
Poolaasta - $87
Veerandaasta - $48
Digileht - $95/aasta
Teised tellimise võimalused siit!

Maksta saab:
• Sularahas või pangatšekiga
EESTI ELU kontoris
Pangaülekandega
Toronto Eesti Ühispangas 
kohapeal või telefoni teel
(Tel: 416-465-4659)
EESTI ELU arvele
Pangatšeki või rahakaardiga
EESTI ELU nimele
Interac e-Transfer® vahendusel
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. aadressile
PayPal/Credit Card

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

 Eesti Elu üksiknumbrid
on müügil Torontos:

 

  • Eesti Elu kontoris (3 Madison Ave. / 310 Bloor St. W.)
  • Eesti Maja kontor (958 Broadview Ave)
  • Leaside Pharmacy's (Suomi Koti juures) 795 Eglinton Ave. E.

  

Telli leht siit!

 

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

Eesti Elu Tellimine

  
Telli Eesti Elu ja toeta Eesti
kogukonna ajalehte Kanadas!


Tellimine Kanadas:

Aasta - $160
Poolaasta - $87
Veerandaasta - $48
Teised tellimise võimalused siit!

Maksta saab:
• Sularahas või pangatšekiga
EESTI ELU kontoris
Pangaülekandega
Toronto Eesti Ühispangas 
kohapeal või telefoni teel
(Tel: 416-465-4659)
EESTI ELU arvele
Pangatšeki või rahakaardiga
EESTI ELU nimele
Interac e-Transfer® vahendusel
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. aadressile
PayPal/Credit Card

Eesti Elu - 3 Madison Ave., Toronto, ON M5R 2S2 - Ajalehe Tellimine - Kuulutuste tellimine - Tel: 416-733-4550 - e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. - Editorial Policy
This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. ©2012 - 2022 Eesti Elu. All rights reserved.
Made by Confirmo