Logi sisse läbi:

Kirikuõpetaja Tuuli Raamat: „Kõike tuleb teha armastusega. Ja lumesajus on iga lumehelves väikene ime..."

Tuuli Raamat - foto: Kaire Tensuda (2015)Tuuli Raamat - foto: Kaire Tensuda (2015) Üldjuhul ei kohta väga sageli inimesi, kelle kohta pole palju kasutada sõna maailmaparandaja — kes oma suhtumise ja tegudega soovivad muuta maailma senisest veelgi paremaks, analüüsides inimesi ja olukordi, otsides häid lahendusi, rõhutades armastuse tähtsust ja osakaalu. „Kõike, mida teed, tuleb teha armastusega," kinnitab Tuuli Raamat, Helsingi eestikeelse koguduse õpetaja, kes saabus pooleks aastaks Kanadasse teenima Montreali Jaani kogudust, töötades vahepeal mõned nädalad ka Toronto Peetri koguduses.

Äärmiselt tegusa ja mitmekülgse inimesena on Tuuli lühikese aja jooksul — ta alustas Montreali koguduse teenimist septembris ja lahkus Kanadast veebruari lõpul — jõudnud palju. Teda kutsuti elustama Montreali kogudust ja ta on seda edukalt teinud, pannes lisaks õpetajatööle käima ka sotsiaalse poole, rajades näiteks sealse kirikukoori ja luues Facebook'i lehekülje. Kiidusõnu jätkub tal koguduse juhatusele, kes on väga tublid, ja mingit hääbumisohtu ta sealsele kogudusele küll ei näe. Kuigi on olnud aegu, kus kogudus oli 1000-liikmeline, siis praegune 125 on vägagi kena arv ning näiteks on viis uut liiget tulnud just viimase poole aasta jooksul. „Olen Soomes alustanud situatsioonis, kus kirikupingis istub pühapäeval neli inimest, siis Montreali 30 on ju väga hea ja potentsiaal jätkuvaks kestmiseks on täiesti olemas."

Natuke Tuuli taustast. Pärit on ta Saaremaalt ning nimetabki end pesuehtsaks saarlaseks — seal ta elas keskkooli lõpuni, siirdudes siis õppima Tallinna EELK Usuteaduse Instituuti ja saades selle lõpetades usuõpetaja kutse. Siis tuli võimalus asuda õppima Soome — Rautaskylä Kristlikku Kooli, kus ta õppis kolm aastat kristlikku ja kiriklikku noorsootööd. Olgu öeldud, et soome keel polnud tal õppima asudes sugugi selge, esimene pool aastat oli ikka üsna raske. Kooli kõrvalt tegi ta ka noorsootööd. Kooli lõpetamise järgselt 1999. a. pöördus ta tagasi Eestisse ja asus tööle Tallinna linnavalitsuses noorsootöö spetsialistina. Paari aasta pärast pöördus Tuuli taas Soome, jätkas õpinguid sealses Humanitaarinstituudis ja töötas Helsingi linnavalitsuse noorsooametis; koostöös Soome Punase Ristiga. 2003. a. hakkas ta rohkem tegelema Helsingi eestikeelse kogudusega, talle tehti ettepanek võtta kogudusetöö enda kanda ning 2004. a ordineeriti ta selle õpetajaks.

Samal ajal õppis ta taas Tallinnas Usuteaduse Instituudis ning lõpetas Humanitaarinstituudi Soomes, omandas kraadi ühiskondliku kasvatuse alal, millele täpset vastet eesti keeles polegi. „Jah, olen alati mitmes koolis korraga õppinud ja mitmel kohal töötanud," märgib Tuuli. „Aga kõik koolid, kuhu olen astunud, olen ka lõpetanud, mitte pooleli jätnud." Nii alustas Tuuli 2005. a jaanuaris tööd Soome Evangeelse Luterliku kiriku Helsingi koguduste ühenduse eestikeelse koguduse tööga, algul diakonina; ja jätkas õpinguid Helsinki Ülikoolis. Ta koordineeris koguduse tegevust ning ehitas üles suure koguduse. Varem polnud seal olnud nii järjepidevat ja tihedat kogudusetööd, vaimulikud käisid kohal korra kuus Eestist.

Praegu on Helsingi eestikeelses koguduses üle 700 inimese ja liikmete keskmine vanus on üsna noor — väga palju on alla 50-aastaseid, nii üksikuid kui noori peresid. Aktiivselt tegutseb pereklubi. On ka oma kodulehekülg (www.helsinginseurakunnat.fi; otsinguga leiab selle terminiga 'eestikeelne kogudus Helsingis' ja sama nimega leiab ka Facebook'i lehekülje.

Tuuli jaoks on kirikuelus vaimuliku sõnumi kõrval tähtis ka muu: kirik on kultuuri kandja, sotsiaalne keskus, elu keskus. Ta on pannud kiriku juures kõik need tegevused käima — et inimestel oleks koht, kuhu nad tahavad tulla, koos käia ja et neil oleks julgus tegutseda. Tasakaalus peavad olema nii vaimne kui füüsiline pool; näiteks on neil kiriku juures nii õppeköök kui spordisaal ja üheskoos söögitegemist peetakse koguduse elus väga oluliseks. Ka Montrealis on Tuuli üritanud seda hoida: näiteks peale jumalateenistusi toimub kirikukohv, mis peale enese n-ö vaimset uuendamist annab võimaluse sõprade-tuttavatega kokku saada, mõtteid vahetada, end hästi tunda. „Kõik algab sellest, et inimene on kellelegi vajalik," kinnitab Tuuli, mõtiskledes selle üle, kui palju on ta kohanud näiteks üksikuid inimesi, kel pole peret, seevastu aga lai tegevusvaldkond ja sõpruskond.

Kuidas Tuuli Soomest Montreali sattus?

Tema sõnul on talle peapiiskopi poolt juba varem tehtud ettepanek mõnda teise riiki vahetusõpetajaks minna, kui ka kutsutud Toronto praostkonnast ning siis, kui tal oli täis saamas 10 aastat Helsingi koguduses, mõtleski Tuuli, et miks mitte — ongi vaja uusi väljakutseid, innovatiivseid ideid, milleks mõningane eemalviibimine ja teises koguduses töötamine igati kasuks tuleb. Nii saabus Tuuli pooleks aastaks Montreali, ja vahepeal ka Torontosse. Kogu Kanada-kogemust hindab Tuuli erakordselt huvitavaks.

Sellel mandril viibimine pole Tuuli jaoks esmakordne: ta on YWCA Finland president, teeb tööd United Nations'is, reisib palju ja maailma nimetab ta enda jaoks seega üsna väikeseks. Ta on viibinud vist igal mandril, töötanud vabatahtlikuna Aafrikas HIV/AIDSi laagrites ning inimeste igakülgne abistamine kuulub tema eluviisi juurde.

„Kuna kraadi poolest olen kiriku sotsioloog, meeldib mulle väga analüüsida, uurida inimest ja kiriku rolli ühiskonnas," arutleb Tuuli, „kuidas on reeglistik, kuidas ühiskond elab ja hingab?" Kanada ühiskonda nimetab ta oma meelelaadi poolest väga avatuks, erinevalt Eestist ja Soomest, kus sageli kohtab ka põhjamaiselt depressiivset keskkonda. Ta toob näiteks sellise asja nagu lumesadu — kui põhjamail mõnikord ohatakse, et miks jälle, siis siin võetakse seda enamasti kui toredat talvele iseloomulikku nähtust, mis siis, et vahel ebamugavust tekitavat. Ennast peab Tuuli positiivseks inimeseks, kes näeb kõiges vaid head, rõõmsat külge: näiteks lumesajus on iga lumehelves tema jaoks väikene ime.

Kanadas olles on Tuuli siinsetelt inimestelt palju õppinud, viies kaasa rohkelt hingelist vaimuvara ning eestlust. Võrdluses Eestiga toob ta veel välja, et seal leidub küll palju hoolivust ja sallivust, aga siin paistab see rohkem silma. Siin pole ta kohanud ka elu materiaalse poole ületähtsustamist, mis Eestis kahjuks üsna levinud; ega mentaliteeti 'ruttu ja rikkaks', mida Eestis eriti noorte seas märgata. Tuuli on kohanud Eestis korraliku hariduseta noori, kes istuvad parem ilma tööta, aga alla teatud kõrge palganumbri tööle ei lähe. Siin ei tehta Tuuli tähelepanekul numbrit ei varast ega selle puudumisest. Eesti inimene kui põhjamaiselt kinnine ei kipu sageli oma emotsioone näitama. Seda on ta märganud ka oma õpetajatöös Helsingis, kus tuleb tihtipeale olla heaks kuulajaks ja nõuandjaks inimestele nende isiklikes muredes, mis kodust kaugel olles tekivad.

Teatavasti on Eestist viimastel kümnenditel asunud palju inimesi Soome elama, eeskätt majanduslikel põhjustel. Kuigi rahaliselt toob see paljudele ehk lahedama elu, jääb sageli kannatajaks sotsiaalne, üldinimlik pool: tulemuseks on tihtipeale pidev pinge ning purunenud pereelud. Juba seetõttu on eestikeelsel kogudusel Soomes täita väga tähtis roll, sest pingelistel aegadel on oluline, et oleks koht, kuhu tulla. Ja nagu juttu oli, siis Jumalasõna kõrval ka muust ühistegevusest osa saada.

Tuuli ei oma Eesti väikese maakoguduse õpetaja kogemust, kus õpetajatöö ehk hoopis teiselaadne. Kuna ta on töötanud ainult välismaal elavate eestlastega, on tema tööpõhimõte kujunenud selliseks, et tuleb tähtsustada koguduse tegevust eestluse kandjana. Võib-olla kodumaal elades on eestlus ja sellega seonduv nii loomulik, et selle rõhutamiseks pole pidevat vajadust, ent väljaspool kodumaad eestikeelses koguduses on see ülimalt tähtis. „Maailm on nii väike — ja pole üldse oluline, kus sa elad ja eestlust edasi kannad," märgib Tuuli, kes senini ei ole n-ö Soome elama kolinud, kuigi elab ja tegutseb seal juba paarkümmend aastat. Südames on kodu ikka ja ainult Saaremaal, kus elab tema isa, on suur majapidamine ja kus saab õunapuu alla istuda mõtteid mõlgutama ning aias tegutseda. Seal veedab ta oma puhkused ja see on jõu ammutamise koht.

„Olen Eesti ja Saaremaa patrioot, siia tulen kindlasti kunagi vanaduspõlve veetma," kinnitab ta, naljatades, et ei tea kas vanaduspõlv on tema jaoks 70-ndates või 120-ndates eluaastates, sest tegutsemist on nii palju. Ka Montrealis ühines ta kohe kohaliku matka- ja suusaklubiga, käis mitmel matkal ning suusatamaski. Rohketel reisidel ei piirdu ta hotelli või tööpiirkonnaga, vaid läheb avastama ka igapäevaelu, isegi kui mõni paik ei tundu teiste meelest tema jaoks ehk piisavalt turvaline.

Kuidas ta kõike jõuab? On ju temagi jaoks ööpäevas vaid 24 tundi; lisaks pidevale õppimisele, töötamisele, teiste abistamisele, reisimisele, on Tuulil ka ülisuur sõpruskond erinevates maades... Tuuli naerab, et ta ise on ka vahel mõelnud, kuidas seda jõuab: ilmselt on talle antud selline patarei, mis teda edasi viib. Ta hindab kõrgelt oma perekonna toetust; maast madalast on talle kodust antud julgust olla tema ise ja jääda oma põhimõtetele truuks, mitte üldise massiga kaasa minna. Ta meenutab, et tema üleskasvamise aegu polnud veel võimalusi poest kõike meelepärast osta, ja ta hakkas õmblema: kui parajasti moes olid volangidega teksaseelikud, õmbles tema just teistsuguse, sirgelõikelise, mis talle väga meeldis, aga teiste omadest erines. Ja nii mõnigi tuli kiitma, et nii ilus, ja veel kiideti tema julgust olla erinev! Seda teksaseeliku-näidet laiendab ta igapäevaellu: ei peagi kõikidele inimestele maailmas meeldima, ja väga kahju, kui inimene näeb vaeva selle nimel, et vaid teistele meelepärane olla. Tuuli sõnul ei tasu sedagi väga südamesse võtta, kui mõned sõprussuhted aja jooksul kaovad või purunevad — vahel saab mingi aeg lihtsalt otsa ja tuleb tänulik olla selle aja eest, mil sõber oldi, sest iga sõprus, iga inimsuhe annab midagi kogemustepagasisse juurde.

Tuuli ütleb, et ei välista, et ühel päeval jõuab ta ka doktorikraadi kaitsmiseni, aga see pole sugugi eesmärk: eesmärgiks on hoopis teenida jätkuvalt inimesi ja Jumalat ning teha seda veelgi paremini. Ka Kanadas nähtu on andnud talle kogemusi, kuidas seda paremini teha.

Oma tööd nimetab Tuuli tema jaoks ainuõigeks — ta on nii õnnelik, et Jumal on teda just sellele tööle kutsunud, aidates leida täielikult oma kohta elus.


Kaire Tensuda
Eesti suursaadik Kanadas Margus Rava andis üle volikirja

Eesti suursaadik Kanadas Margus Rava andis üle volikirja

Neljapäeval, 22. septembril andis Eesti suursaadik Margus Rava üle volikirja Kanada kindralkubernerile Mary J. May Simonile.Voliki...

Tartu College 52

Tartu College 52

Tartu College tähistas oma 52. aastapäeva laupäeval, 24. septembril dr. Vello Sootsi mälestusloenguga, mille esitas tekstiilikunst...

TC 50+2: Oi, milline pidu…

TC 50+2: Oi, milline pidu…

Kõige paremad ja suuremad peod kestavad ikka mitu päeva ning on mitmekesised - on head toitu, muusikat, meelelahutust ning suurepä...

Geocaching: the Contemporary Treasure Hunt

Geocaching: the Contemporary Treasure Hunt

A hunt for treasure is, in many ways, more about the hunt itself than what exactly you find. Think about all of the kids who've go...

University of Tartu Requests Financial Help for Refugee Ukrainian Students

University of Tartu Requests Financial Help for Refugee Ukrainian Students

Shortly after the Russian invasion of Ukraine, the University of Tartu (UT) established a scholarship fund to support refugee...

🇺🇦 EERO Ukrainian Refugee Fund Update - October 2022

🇺🇦 EERO Ukrainian Refugee Fund Update - October 2022

Ukrainian refugees in Estonia will face difficult challenges as winter approaches. Daily necessities such as food, heating and ele...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

Error: No articles to display

KESKUS Project Update (#156) - Updates on wrapping up and moving out from Toronto Estonian House on Broadview

KESKUS Project Update (#156) - Updates on wrapping up and moving out from Toro…

As 2022/23 activities start up, those in Toronto’s Estonian House (“EH”) are ending very soon. As such a few updates are in orde...

Projekti KESKUS Teade #155 - ,,Nou Pois Äläud“ osalejate hinnang: õnnelikult kurnatud!

Projekti KESKUS Teade #155 - ,,Nou Pois Äläud“ osalejate hinnang: õnnelikult k…

9.-11. septembrini toimus Jõekäärul, Eesti laste suvelaagri ja ürituste toimumispaigas Torontost umbes tunniajase autosõidu kaug...

Projekti KESKUS Teade #154 - LÄÄST BLÄÄST – piletid Toronto Eesti Maja lõpupeole - Tähistame ja täname Toronto Eesti Maja!

Projekti KESKUS Teade #154 - LÄÄST BLÄÄST – piletid Toronto Eesti Maja lõpupeo…

Mis oleks parem viis meie kogukonna kodu mälestamiseks, kui väärikas pidu, millel jookseb heliriba mitme lemmikbändi ja -esineja...

Mõte pühapäevaks Toronto Vana-Andrese koguduse õpetaja Kalle Kadakas - Laulge Jumalale

Mõte pühapäevaks Toronto Vana-Andrese koguduse õpetaja Kalle Kadakas - Laulge …

Laulge Jumalale, mängige kiites Tema nime, tehke teed temale, kes sõidab kõrbetes! Tema nimi on Issand. Hõisake rõõmu pärast tema ...

AKEN sulgeb tegevuse, kuid 32 aasta pärand ulatab kaugele tulevikku...

AKEN sulgeb tegevuse, kuid 32 aasta pärand ulatab kaugele tulevikku...

Lõpetades tegevuse, avaldavad Akadeemilised Kanada Eesti Naised (AKEN) tänu kõigile, kes mingil määral toetasid heategevusorganisa...

PHOTOS - Report on the 26th EGO GOLF TOURNAMENT

PHOTOS - Report on the 26th EGO GOLF TOURNAMENT

"We are Vikings not sugar cubes!" 56 golfers came and braved the weather yesterday at our 26th annual EGO Golf Tournament at the P...

Ehatares külas… … Vaiko Eplik

Ehatares külas… … Vaiko Eplik

Seoses Tartu College’i sünnipäevaüritustega Torontos külas olev Eesti muusik ja helilooja Vaiko Eplik rõõmustas oma muusikaga 22. ...

Estonian Central Council in Canada President Kairi Taul Hemingway added to KremlinBlacklist

Estonian Central Council in Canada President Kairi Taul Hemingway added to Kre…

September 23TORONTO – The Russian Ministry of Foreign Affairs announced on September 22, 2022, that the President of the Estonia...

Kodukohvik 2 Ukraina heaks

Kodukohvik 2 Ukraina heaks

Meie esimene kodukohvik õnnestus nii hästi, et teeme teise, laupäeval, 15. oktoobril kell 10 h-1 pl Eesti Majas. Sealt saab rohkel...

Põhjaraja hooaeg algas

Põhjaraja hooaeg algas

Kus on kõige lahedam koht olla laupäeva hommikul?Noored eesti tüdrukud kohe vastavad: Põhjaraja gaidikoondusel!Laupäeva, 24. septe...

Kodumaalt lahkumist mälestav teenistus Vana-Andrese koguduses

Kodumaalt lahkumist mälestav teenistus Vana-Andrese koguduses

Pühapäeval, 25. septembril märkis Toronto Vana-Andrese kogudus Agricola kirikus kodumaalt lahkumise 78. aastapäeva mälestus-jumala...

Ajaloo suurpäev Põhja-Pärnumaal

Ajaloo suurpäev Põhja-Pärnumaal

Pärnu-Jaagupi kogukond, selle mujal elavad liikmed ja külalised Tallinnast ja Tartust, Harjust ja Virust, Pärnust ja mujalt Pärnum...

Olulised lood noortelt noortele - Elin Toona raamat pagulusest sai näidendiks

Olulised lood noortelt noortele - Elin Toona raamat pagulusest sai näidendiks

Alljärgnev on 19. septembril Tallinnas peetud suurpõgenemise teabepäeva ,,Minna ei taha, kuid jääda ei saa“ kirjelduse jätk. Eelmi...

Russian propaganda update

Since Russia’s assault on Ukraine, the Kremlin’s Russian-language disinformation campaign extends far beyond the audience in Ukrai...

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Mätsineissen

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Mätsineissen

Ma kirjutan täna natuke tihverentli, muidu nooremad inimesed, kes neid paartisi ja pitspallisi korraldavad, ehk ei anderständi. Is...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

Eesti Elu Nr. 39 - 30. september 2022 DIGILEHTVaata eelnevaid Eesti Elu nädalalehe numbreid siin: 
- Eesti Elu Nr. 38 - 23. september 2022 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 37 - 16. september 2022 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 36 - 9. september 2022 - DIGILEHT

  

Kõik numbrid koos sisukorraga: www.issuu.com/estonianlife

Oled juba paberlehe tellija ja soovid tasuta ligipääsu digilehele? Tekkis küsimus või kommentaar? Kirjuta meile digi@eestielu.ca!

NB. Palun lisa digi@eestielu.ca oma e-maili aadressi raamatusse (safe senders list/address book/primary inbox), et meie e-kirjad tuleksid kohale. Palun anna märku, kui oled digilehe tellinud ja kättesaamisega on tekkinud raskusi.

Please add us to your address book/safe senders list/primary inbox to make sure the email with access code does not go to junk mail or bounce back. Please reach out if you are having troubles receiving our emails on Fridays.


 

Error: No articles to display

Eesti Elu Nr. 39 - 30. september 2022 - DIGILEHT

Eesti Elu Nr. 39 - 30. september 2022 - …

Vaadake, mida huvitavat saab lugeda 30. septembri 2022.a Eesti Elu /Estonian Life nädalalehest.&n...

FOTOD - Lexsoul Dancemachine Torontos

FOTOD - Lexsoul Dancemachine Torontos

Kolmapäeval 21. septembril 2022.a esines Torontos TC50+2 ürituste raame, koostöös EMW muu...

FOTOD - TC50+2 DR VELLO SOOTSI MÄLESTUSLOENG – tekstiilikunstnik Anu Raud, Tartu College’is. NÄITUSE ,,Meie Tartu“ AVAMINE.

FOTOD - TC50+2 DR VELLO SOOTSI MÄLESTUSL…

Laupäeval, 24. septembril 2022.a - DR VELLO SOOTSI MÄLESTUSLOENG – tekstiilikunstnik Anu Raud, Tart...

FOTOD - TC50+2 – PIDU Axis Club'is koos Lexsoul Dance Machine, The Shuffle Demons ja Vaiko Eplikikuga

FOTOD - TC50+2 – PIDU Axis Club'is koos …

Reedel, 23. septembril 2022.a toimus  Axis Club'is (722 College St) TC50+2 – PIDU , esinesid L...

TRAILER - Documentary Premiere - Our Tartu: 50 Years of Tartu College

TRAILER - Documentary Premiere - Our Tar…

"Meie Tartu/Our Tartu" is a feature length (65 min) documentary about the history and future of Tor...

T.E.S. Täienduskooli avaõhtu sai alguse 73 aastat tagasi

T.E.S. Täienduskooli avaõhtu sai alguse …

Elame muutuste tuules. Oleme mõttes hüvasti jätnud armastatud Eesti Majaga – Toronto Eesti täiendus...

Viiendat korda peeti suurpõgenemise mälestuspäeva Rahvusvaheline konverents ,,Suurpõgenemine 1944 ja meie“

Viiendat korda peeti suurpõgenemise mäle…

Esmaspäeval, 19. septembril toimus Riigikogu konverentsisaalis rahvusvaheline konverents «Suurpõgen...

Ruby Sõrra ja Emma Glagau rannavõrkpallis kolmandad maailmas!

Ruby Sõrra ja Emma Glagau rannavõrkpalli…

Pühapäeval, 18. septembril võitsid U19 maailma meistrivõistlustel (MM-il) Türgis Kanada esipaar, ee...

Edukas seenior-tennisemängija Anne Rungi

Edukas seenior-tennisemängija Anne Rungi

Anne Rungi, Kanada seenior tipp-tennisemängija võistles Tennis Super-Senior World Championships’il,...

Time Machine: Preserving the Sonic History of Estonians in Canada

Time Machine: Preserving the Sonic Histo…

Back in March 2020, the life of Georg Ots was discussed in relation to opera history in Estonia and...

ERM kogub mälestusi noorte laulu- ja tantsupeost

ERM kogub mälestusi noorte laulu- ja tan…

Sel aastal möödub 60 aastat esimesest noorte laulu- ja tantsupeost. Sel puhul kutsuvad Eesti Rahva ...

Tulemas EKKT 67. aastanäitus

Tulemas EKKT 67. aastanäitus

Alates 12. oktoobrist on Todmorden Millsi (67 Pottery Rd) Papermill galerii uksed avatud Eesti Kuns...

Mõte pühapäevaks - Toronto Eesti Baptisti Koguduse emeriitpastor Jüri Puusaag - Vastupanuvõitluse päevaks

Mõte pühapäevaks - Toronto Eesti Baptist…

,,Kuna maal on sageli olnud sõdu, siis Siimon Mattatiase poeg, Joojaribi poegade järglaste hulgast,...

Aeg – Aegna - Remembering Aimi Zechanowitsch (1935 -2022)

Aeg – Aegna - Remembering Aimi Zechanowi…

Some ten years ago, in early spring, I decided to visit the island of Aegna. It was a Sunday, but n...

Erika Salumäe, twice Olympic bicycling champion, will be honoured by two films next year

Erika Salumäe, twice Olympic bicycling c…

Erika Salumäe, twice Olympic bicycling champion, will be honoured by two films next year, a documen...

Tartu College’is avati Ukraina-teemaline näitus

Tartu College’is avati Ukraina-teemaline…

Ukraina ja Ukrainas toimuv on maailmas eriliselt olulisele kohale tõusnud alates 24. veebruarist, m...

KESKUS Project Update (#156) - Updates on wrapping up and moving out from Toronto Estonian House on Broadview

KESKUS Project Update (#156) - Updates o…

As 2022/23 activities start up, those in Toronto’s Estonian House (“EH”) are ending very soon. As...

Putin must be held accountable for war c…

By July, Ukrainian authorities stated that it had identified more that 21,000 war crimes. They had ...

Eesti Elu Nr. 38 - 23. september 2022 - DIGILEHT

Eesti Elu Nr. 38 - 23. september 2022 - …

Vaadake, mida huvitavat saab lugeda 23. septembri 2022.a Eesti Elu /Estonian Life nädalalehest.&n...

FOTOD - TC50+2. Lexsoul Dance Machine KONTSERT Cotton Factory’s Hamiltonis

FOTOD - TC50+2. Lexsoul Dance Machine KO…

Neljapäeva, 22. septembri 2022.a ühtul toimus Hamiltoni Cotton Factory’s TC50+2 pidustuste raa...

Lexsoul Dancemachine’i esinemised septembris Kanadas

Lexsoul Dancemachine’i esinemised septem…

Alates 2013. aastast tegutsev Eesti funk-soul-disko bänd Lexsoul Dancemachine esineb septembris mit...

The 67th Annual EKKT Art Exhibition

The 67th Annual EKKT Art Exhibition

On Wednesday, October 12,2022 the doors at the Papermill Gallery at Todmorden Mills will open for a...

Arne Roosman 90

Arne Roosman 90

Augusti lõpus pühitses kunstnik Arne Roosman oma 90. sünnipäeva Coe Hillis, Põhja-Ontarios.Arne sün...

How this Estonian county is revolutionizing local transportation

How this Estonian county is revolutioniz…

(For more information on Ampler e-bikes, read Vincent Teetsov’s article “Can e-bikes solve our tran...

Kliki teemadele ja loe lisaks: Uudised - Sündmused - Eesti sündmused

Eesti suursaadik Kanadas Margus Rava andis üle volikirja

Eesti suursaadik Kanadas Margus Rava and…

Neljapäeval, 22. septembril andis Eesti suursaadik Margus Rava üle volikirja Kanada kindralkuberner...

Tartu College 52

Tartu College 52

Tartu College tähistas oma 52. aastapäeva laupäeval, 24. septembril dr. Vello Sootsi mälestusloengu...

TC 50+2: Oi, milline pidu…

TC 50+2: Oi, milline pidu…

Kõige paremad ja suuremad peod kestavad ikka mitu päeva ning on mitmekesised - on head toitu, muusi...

University of Tartu Requests Financial Help for Refugee Ukrainian Students

University of Tartu Requests Financial H…

Shortly after the Russian invasion of Ukraine, the University of Tartu (UT) established a scho...

🇺🇦 EERO Ukrainian Refugee Fund Update - October 2022

🇺🇦 EERO Ukrainian Refugee Fund Update - …

Ukrainian refugees in Estonia will face difficult challenges as winter approaches. Daily necessitie...

AKEN sulgeb tegevuse, kuid 32 aasta pärand ulatab kaugele tulevikku...

AKEN sulgeb tegevuse, kuid 32 aasta pära…

Lõpetades tegevuse, avaldavad Akadeemilised Kanada Eesti Naised (AKEN) tänu kõigile, kes mingil mää...

Ehatares külas… … Vaiko Eplik

Ehatares külas… … Vaiko Eplik

Seoses Tartu College’i sünnipäevaüritustega Torontos külas olev Eesti muusik ja helilooja Vaiko Epl...

Estonian Central Council in Canada President Kairi Taul Hemingway added to KremlinBlacklist

Estonian Central Council in Canada Presi…

September 23TORONTO – The Russian Ministry of Foreign Affairs announced on September 22, 2022, th...

Kodukohvik 2 Ukraina heaks

Kodukohvik 2 Ukraina heaks

Meie esimene kodukohvik õnnestus nii hästi, et teeme teise, laupäeval, 15. oktoobril kell 10 h-1 pl...

Põhjaraja hooaeg algas

Põhjaraja hooaeg algas

Kus on kõige lahedam koht olla laupäeva hommikul?Noored eesti tüdrukud kohe vastavad: Põhjaraja gai...

Kodumaalt lahkumist mälestav teenistus Vana-Andrese koguduses

Kodumaalt lahkumist mälestav teenistus V…

Pühapäeval, 25. septembril märkis Toronto Vana-Andrese kogudus Agricola kirikus kodumaalt lahkumise...

Ajaloo suurpäev Põhja-Pärnumaal

Ajaloo suurpäev Põhja-Pärnumaal

Pärnu-Jaagupi kogukond, selle mujal elavad liikmed ja külalised Tallinnast ja Tartust, Harjust ja V...

FOTOD - Lexsoul Dancemachine Torontos

FOTOD - Lexsoul Dancemachine Torontos

Kolmapäeval 21. septembril 2022.a esines Torontos TC50+2 ürituste raame, koostöös EMW muu...

TRAILER - Documentary Premiere - Our Tartu: 50 Years of Tartu College

TRAILER - Documentary Premiere - Our Tar…

"Meie Tartu/Our Tartu" is a feature length (65 min) documentary about the history and future of Tor...

T.E.S. Täienduskooli avaõhtu sai alguse 73 aastat tagasi

T.E.S. Täienduskooli avaõhtu sai alguse …

Elame muutuste tuules. Oleme mõttes hüvasti jätnud armastatud Eesti Majaga – Toronto Eesti täiendus...

Viiendat korda peeti suurpõgenemise mälestuspäeva Rahvusvaheline konverents ,,Suurpõgenemine 1944 ja meie“

Viiendat korda peeti suurpõgenemise mäle…

Esmaspäeval, 19. septembril toimus Riigikogu konverentsisaalis rahvusvaheline konverents «Suurpõgen...

Ruby Sõrra ja Emma Glagau rannavõrkpallis kolmandad maailmas!

Ruby Sõrra ja Emma Glagau rannavõrkpalli…

Pühapäeval, 18. septembril võitsid U19 maailma meistrivõistlustel (MM-il) Türgis Kanada esipaar, ee...

Edukas seenior-tennisemängija Anne Rungi

Edukas seenior-tennisemängija Anne Rungi

Anne Rungi, Kanada seenior tipp-tennisemängija võistles Tennis Super-Senior World Championships’il,...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

Kliki teemadele ja loe lisaks: Elu - Arvamus - Kommentaar - Juhtkiri

Russian propaganda update

Since Russia’s assault on Ukraine, the Kremlin’s Russian-language disinformation campaign ...

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Mätsineissen

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Mätsi…

Ma kirjutan täna natuke tihverentli, muidu nooremad inimesed, kes neid paartisi ja pitspal...

Aeg – Aegna - Remembering Aimi Zechanowitsch (1935 -2022)

Aeg – Aegna - Remembering Aimi Zechanowi…

Some ten years ago, in early spring, I decided to visit the island of Aegna. It was a Sund...

Putin must be held accountable for war c…

By July, Ukrainian authorities stated that it had identified more that 21,000 war crimes. ...

Arne Roosman 90

Arne Roosman 90

Augusti lõpus pühitses kunstnik Arne Roosman oma 90. sünnipäeva Coe Hillis, Põhja-Ontarios...

How this Estonian county is revolutionizing local transportation

How this Estonian county is revolutioniz…

(For more information on Ampler e-bikes, read Vincent Teetsov’s article “Can e-bikes solve...

Kahekordse olümpiavõitja Erika Salumäe eluvõidusõidud filmiks

Kahekordse olümpiavõitja Erika Salumäe e…

Väikerahval on oma vägevad kangelased, keda avar maailmgi tunnustanud. Erika Salumäe, kahe...

The long and poisonous tentacles of Kremlin intimidation

The long and poisonous tentacles of Krem…

The world has yet again been shocked by a brazen attempt to poison and kill another oppone...

Can Putin still claim victory in defeat?

It’s perhaps one of the questions most often posed recently. At the time of this writing, ...

Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

 

Geocaching: the Contemporary Treasure Hunt

Geocaching: the Contemporary Treasure Hu…

A hunt for treasure is, in many ways, more about the hunt itself than what exactly you fin...

Mõte pühapäevaks Toronto Vana-Andrese koguduse õpetaja Kalle Kadakas - Laulge Jumalale

Mõte pühapäevaks Toronto Vana-Andrese ko…

Laulge Jumalale, mängige kiites Tema nime, tehke teed temale, kes sõidab kõrbetes! Tema ni...

Olulised lood noortelt noortele - Elin Toona raamat pagulusest sai näidendiks

Olulised lood noortelt noortele - Elin T…

Alljärgnev on 19. septembril Tallinnas peetud suurpõgenemise teabepäeva ,,Minna ei taha, k...

Time Machine: Preserving the Sonic History of Estonians in Canada

Time Machine: Preserving the Sonic Histo…

Back in March 2020, the life of Georg Ots was discussed in relation to opera history in Es...

ERM kogub mälestusi noorte laulu- ja tantsupeost

ERM kogub mälestusi noorte laulu- ja tan…

Sel aastal möödub 60 aastat esimesest noorte laulu- ja tantsupeost. Sel puhul kutsuvad Ees...

Tulemas EKKT 67. aastanäitus

Tulemas EKKT 67. aastanäitus

Alates 12. oktoobrist on Todmorden Millsi (67 Pottery Rd) Papermill galerii uksed avatud E...

Mõte pühapäevaks - Toronto Eesti Baptisti Koguduse emeriitpastor Jüri Puusaag - Vastupanuvõitluse päevaks

Mõte pühapäevaks - Toronto Eesti Baptist…

,,Kuna maal on sageli olnud sõdu, siis Siimon Mattatiase poeg, Joojaribi poegade järglaste...

Erika Salumäe, twice Olympic bicycling champion, will be honoured by two films next year

Erika Salumäe, twice Olympic bicycling c…

Erika Salumäe, twice Olympic bicycling champion, will be honoured by two films next year, ...

Lexsoul Dancemachine’i esinemised septembris Kanadas

Lexsoul Dancemachine’i esinemised septem…

Alates 2013. aastast tegutsev Eesti funk-soul-disko bänd Lexsoul Dancemachine esineb septe...


Eesti Elu Tellimine

  
Telli Eesti Elu ja toeta Eesti
kogukonna ajalehte Kanadas!


Tellimine Kanadas:

Aasta - $160
Poolaasta - $87
Veerandaasta - $48
Digileht - $95/aasta
Teised tellimise võimalused siit!

Maksta saab:
• Sularahas või pangatšekiga
EESTI ELU kontoris
Pangaülekandega
Toronto Eesti Ühispangas 
kohapeal või telefoni teel
(Tel: 416-465-4659)
EESTI ELU arvele
Pangatšeki või rahakaardiga
EESTI ELU nimele
Interac e-Transfer® vahendusel
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. aadressile
PayPal/Credit Card

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

 Eesti Elu üksiknumbrid
on müügil Torontos:

 

  • Eesti Elu kontoris (3 Madison Ave. / 310 Bloor St. W.)
  • Eesti Maja kontor (958 Broadview Ave)
  • Leaside Pharmacy's (Suomi Koti juures) 795 Eglinton Ave. E.

  

Telli leht siit!

 

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

Eesti Elu Tellimine

  
Telli Eesti Elu ja toeta Eesti
kogukonna ajalehte Kanadas!


Tellimine Kanadas:

Aasta - $160
Poolaasta - $87
Veerandaasta - $48
Teised tellimise võimalused siit!

Maksta saab:
• Sularahas või pangatšekiga
EESTI ELU kontoris
Pangaülekandega
Toronto Eesti Ühispangas 
kohapeal või telefoni teel
(Tel: 416-465-4659)
EESTI ELU arvele
Pangatšeki või rahakaardiga
EESTI ELU nimele
Interac e-Transfer® vahendusel
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. aadressile
PayPal/Credit Card

Eesti Elu - 3 Madison Ave., Toronto, ON M5R 2S2 - Ajalehe Tellimine - Kuulutuste tellimine - Tel: 416-733-4550 - e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. - Editorial Policy
This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. ©2012 - 2022 Eesti Elu. All rights reserved.
Made by Confirmo