Logi sisse läbi:

Igapäevaelu akadeemilises maailmas kahe keele õpetajana (1)

Marju Toomsalu - Illustratsioon: Taavi TamtikMarju Toomsalu - Illustratsioon: Taavi Tamtik Küsimustele vastab keeleõpetaja Marju Toomsalu, programmidirektor Ryersoni Ülikoolis ja eesti keele lektor Toronto Ülikoolis

Olete oma esimese kraadi omandanud Eestis, inglise filoloogias. Pole vist väga tavaline, et teiselt maalt tulnud inimene saab eduka töökoha Kanadas inglise keele õpetamise alal? Kindlasti on selle taga suur töötahe ja õppimisvõime. Kas soovite natuke rääkida oma tagapõhjast ja karjäärist?

Sissejuhatuseks: endast ma rääkida ei armasta, veel vähem meeldib mulle foto peale jääda.

Olen kogu oma teadliku elu elanud ümbritsetuna koolist, õpetamisest ja hariduselust, aga ma pole ei tuntud teadlane ega kuulus professor. Varakult teadsin (võib olla ma ise ei teadnud, aga teised teadsid küll), et lähen ülikooli inglise keelt ja kirjandust õppima ja samuti mäletan, et õppimine pole mulle kunagi raskusi valmistanud. Seda küll väikeste eranditega: ma pole õppinud armastama maapähklivõid ja hamburgereid, samuti on mulle siiamaani vastukarva see, et siinne kultuur ja konkurents lausa nõuavad, et inimesed ennast pidevalt kiidaksid ning oma saavutusi esile tõstaksid. Väikeses Eestis polnud see vähemalt õpetajatele kohustuslik: hea õpetaja maine käis temast ees. Olen kolmanda generatsiooni keeleõpetaja, eks seegi mängis minu valikus tähtsat rolli. Veel mainiksin, et minu erialal (inglise keele õpetamine teise keelena) on Torontos palju neid, kellele see pole esimene ega emakeel ja kes pole Kanadas sündinud ja kasvanud, kõigil loomulikult Kanada kvalifikatsioon juurde õpitud. Et seda tööd hästi teha, on vajalik omandada nn. metalingvistiline mõtlemine, mis võimaldab õpetajal aru saada ja ennetada teisekeelse õppija vigu. Seda oskust võib vaadelda ka kui võimet liigitada ja võrrelda, tähele panna erinevusi ja sarnasusi ning seda arendab pädev keeleõpetaja ka oma õpilastes.
Minu töine elu lühidalt: peale Tartu Ülikooli lõpetamist õpetasin Tallinna Tehnikaülikoolis ja mujal täiskasvanutele inglise keelt. Enne Torontosse tulekut astusin Tartus aspirantuuri, aga peale kohustuslike eksamite sooritamist selgus, et dissertatsiooni teemat mul endal valida ei lubata ning et kandidaaditöö inglise keele alal tuleb kirjutada vene keeles. Pean tunnistama, et vene keeles kirjutamine poleks mul sugugi kergelt tulnud, nii et oli vaja kergem variant leida! Olin kursis uurimistööga rakenduslingvistika valdkonnas ning eriti imponeeris mulle mõnede OISE (Ontario Institute for Studies in Education) õppejõudude uurimistöö ja nii ma siis seadsingi sihid Toronto suunas.

1990.a. sügisel alustasingi magistriõpinguid OISE-s. See poleks võimalikuks osutunud mitmete Toronto eestlaste abita. Suur tänu teile kõigile! Tahaksin siinkohal rõhutada, et just Kanadas omandatud haridus võimaldas mul jätkata oma professionaalset elu enam-vähem samalt pulgalt, kus olin olnud Tallinnas, kuigi 10-aastase peetusega. Esimestel aastatel püüdsin küll tööd saada ettekandjana, nõudepesijana ja mitmel teisel praktilisel alal, aga minu kandidatuur ei osutunud sobivaks Kanada kogemuse puudumise tõttu. Nii ma siis olingi sunnitud jääma „oma liistude" juurde. Küll „õnnestus" mul Toronto Ülikooli raamatukogus raamatuid sorteerida ja riiulile panna, tegin seda üle 10 aasta õhtuti ja nädalalõppudel. Ja sugugi mitte vastumeelselt, sest tegu oli raamatutega.

Kas oli keeruline jõuda karjääriredelil praegusele positsioonile?

Minu esimene tõeline „Kanada" töökoht viis mind tagasi koju, Tallinna Ülikooli, kus töötasin eesti keele teise keelena õpetamise spetsialistina CIDA meeskonna koosseisus. Peale seda õpetasin aasta Utah' Ülikooli magistriprogrammis, siis Toronto Ülikoolis. Aastal 2004, peale mitut aastat Toronto Ülikooli ja Ryersoni Ülikooli vahet pendeldamist, kandideerisin edukalt Ryersoni, kuhu olengi pidama jäänud. Loomulikult on see kõik võtnud energiat ja aega, tihti oma pere ja laste arvelt, aga tänapäeval peetakse enesestmõistetavaks, et inimesed töötavad pikki päevi ja nädalalõppe: konkurss on ülitihe ning pinged suured. Selle teema kokkuvõtteks tahaksin öelda, et armastan oma tööd ja olen väga tänulik (ka) saatusele/ juhusele, mis võimaldas mul oma silmaringi laiendada, õppida palju uut ja huvitavat. Arvan, et minu lapsed on mulle ka andeks andnud. Minu ja nendegi maailm on nüüd palju avaram!

Töötate EAL/ESL programmidirektorina Ryersoni Ülikoolis. Palun iseloomustage natuke oma praegust tööd.

Minu esmaülesandeks on hoolitseda inglise keele programmide ja keeleoskuse testimise akadeemilise aspekti eest. Tegelen õppekavade väljatöötamise, õpetamismeetodite uurimise ja rakendusega ning töötan õpetajatega. Pean hoidma ennast kursis uurimistööga keeleõppe-keeletestimise ning hariduse alal üldiselt. Ryersonis on mitu täiendusõppe programmi teistest riikidest emigreerunud professionaalidele, kellega ma teen palju tööd. Peaaegu kõigile neist on inglise keele omandamine nõutud tasemel tõeline proovikivi.

Mida oskate soovitada noortele, kes arvavad, et Eestis omandatud haridusega pole Kanadas palju midagi peale hakata?

Soovitan kõigil rännu- ja immigreerumishuvilistel inglise keel võimalikult ladusalt suhu saada ning samuti soovitan neil Kanadas veidi oma eriala juurde õppida. Ilma läbimõeldud plaanita kogu perega (st. koos lastega) väljamaale seiklema minna ma ei soovita. Mul ei lähe vist kunagi meelest, kuidas minu 6- aastane tütar esimesel suvel ütles peale pikka päeva inglise keele tunnis: „Emme, lähme koju!" Ja kui ma küsisin, et kuhu me siis täpsemalt peaksime minema, siis vastas ta elutargalt: „Sinna, kus me täna öösel magame." Sel suvel kolisime me oma kahe kohvriga 7 korda.

Töötate ka Toronto Ülikoolis E. Tampõllu nim. eesti keele õppetooli lektorina. Kuidas on vahelduseks inglise keele kõrval õpetada ka oma emakeelt?

Iga kord, kui mul õnnestub edukalt konkureerida eesti keele lektori kohale Toronto Ülikoolis, tean, et on tulemas tore õppeaasta; möödunud aasta oli mul viies kord selles rollis olla, kolmas voor õpetada algajate kursust. Eesti keele õpetamine on väga nõudlik ja töömahukas, aga ma teen seda suure vaimustusega. Eesti keelt tulevad noored õppima omal vabal tahtel ja nad on väga motiveeritud, samas kui inglise keele õppijatel Kanada ülikoolis tahet napib, sest enda arvates oskavad nad juba inglise keelt piisavalt hästi ja saavad elus niigi hakkama...

Mulle teeb suurt rõõmu, et iga algkursusega lisandub Kanadas eesti keele rääkijaid! Keele õpetamine lubab kasutada väga erinevaid õppemeetodeid ja meediume - muusika, film, televisioon ja internet muudavad tunnid interaktiivseiks ja sisukaiks ning aitavad alal hoida õpilaste huvi. Õpetades eesti keelt inglise keele rääkijatele saan ära kasutada oma üsna põhjalikke teadmisi inglise keele alal ja seega muuta eesti keele õppimise veidi kergemaks. Enamik noortest, kes pole peale inglise keele teisi keeli õppinud, või on seda teinud ainult minimaalselt, ei tea palju lingvistika terminitest, niisiis tuleb rohkem rõhku panna näidetele. Näiteks omastavat käänet saab edukalt seletada ingliskeelsete isikuliste asesõnade käänamise abil; ma- ja da-tegevusnime kasutamise lihtsamaid vorme on hea seletada skeemi alus-öeldis-sihitis abil. Tihti kerkivad keelevormi või väljendi tõlgendamisel huvitavad küsimused. Vanasõnale „Käbi ei kuku kännust kaugele" reageeriti järgnevalt – aga miks me räägime kännust, kännu külge ju enam käbid ei kasva! Õpilastele ei istu ka ütlemine „Kes ees, see mees!" Lugeja ehk arvab ise ära, miks. Kui ma aga enne eksamit ütlesin: „Pill tuleb pika ilu peale!", siis üliõpilased arvasid, et see ei olnud minust ilus (niimoodi öelda). Küllap neil oli õigus, aga ma ei saanud kasutamata jätta võimalust selle ütlemise konteksti seletada.

Kes on need üliõpilased, kes õpivad Toronto Ülikoolis eesti keelt? Kõikidel vist ei olegi Eesti tagapõhja, vaid ainult suur huvi meie keele ja kultuuri vastu?

Nagu ma juba mainisin, kõige huvitavam osa on aga õpilased ise; enamik neist on eesti juurtega, kuid siiski mitte kõik. Vahel tullakse eesti keelt õppima selleks, et aru saada, mida tädi, onu või vanavanemad räägivad. Paljud on juba aastaid eesti ühiskonnas tegevad olnud ning leiavad, et eesti keele oskuse parandamine aitab neid nende ettevõtmistes. On neid, kes tuttavate või sõprade kaudu on leidnud tee kas eesti kunsti või muusika juurde ning tahavad seda teadmist süvendada.
Eesti keele õppijate hulgas on alati lingvistika üliõpilasi; sageli ka neid, kes juba valdavad mitut keelt ja tahavad siis ühe (eksootilise!) keele juurde õppida. Tänavuses grupis (13 inimest) oli kaks Kanadas sündinud inglise/prantsuse keele kõnelejat, ühel oli rumeenia tagapõhi ja ühel noormehel oli emakeeleks hiina keel. Kaks selle aasta õppurit loodavad peale järgmist aastat, olles lõpetanud kesktaseme (EST 200Y) eesti keele kursuse, veeta aasta Tartu Ülikoolis vahetusüliõpilastena. Nad kõik olid tublid ja toredad ja aasta lõpus oli tore lugeda nende kirjatöid ning tunda rõõmu nende keeleoskusest!
Olgem ausad: kui noored inimesed on nii vaprad, et võtavad ette sellise keele õppimise, kus näiteks „vaadake neid ilusaid noori poisse," (mitmuse osastava käände lõpud), või „mina armastan seda karmi külma kliimat" (ainsuse osastava käände lõpud) pole sugugi erandlikud, siis peab nende ees mütsi maha võtma ja samuti aru saama nende reaktsioonist paljudele eesti keele grammatika vormidele.
Pean kohe ütlema, et eelöeldu ei tähenda, et eesti keele kursusel ainult grammatikat õpitakse - me räägime eesti ajaloost ja kultuurist, kuulame kaasaegset muusikat, loeme luulet ja lihtsamat proosat, harjutame igapäeva situatsioonides kõnelemist ning käime miniõppeekskursioonidel.
Teise aasta kursusele on oodatud need õppijad, kellele on eesti keel veidi tuttavam, kuid kelle sõnavara ja grammatika nõuavad veel tublisti tööd. Kui kellelgi on plaanis järgmisel sügisel Toronto Ülikoolis eesti keelt õppida ja nad pole kindlad, kas nende tase sobib teise aasta kursusega, palun võtke minuga ühendust ( See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. ). Kursusel on võimalik osaleda ka vabakuulajana, informatsiooni selle kohta saab Toronto Ülikooli Slaavi keelte osakonnast.

Kui palju olete Torontos seotud eestlusega ja kuidas vaatate siinse eestluse tulevikule?

Ükskõik kuidas pidi ma seda asja vaatan, eestlusega olen ma igaveseks seotud, sõltumata sellest, kas ma elan Tapal, Transilvaanias või Torontos, seda lihtsal põhjusel, et sündisin ja kasvasin üles eestlasena. Kahe eesti filoloogi lapsena pole mul sellest pääsu ☺ ! Olen tihedalt kontaktis oma perekonna ja sõpradega Eestis, põhiliselt küll interneti vahendusel, sest visiitideks pole ei raha ega aega. Esimesed kümme aastat olin täielikult hõivatud toimetulekuga, ning algaastatel, kui me polnud veel taotlenud elamisluba Kanadas, olime ikka tagasiminejad, st. Eestis elavad eestlased. Ajast veel nii palju, et siiani läheb enamus sellest töö peale. Nagu minu peres on kombeks olnud, olen ka mina terve elu mitme töökohaga rakkes olnud, suvelgi saan kõige rohkem kaks nädalat puhkust võtta ja isegi siis peab sülearvuti pidevalt ligi olema, et oma tööasjadega kursis olla. Nii ongi juhtunud, et Eesti ühiskonnas Torontos tuntakse mind rohkem minu laste kaudu: „Kas te olete selle silmaarsti/massazhiterapeudi ema?"

Kui aega saan (loe: kui õnnestub õhtu tööst vabaks jätta), laulan (Ööbiku) kooris või osalen mõnel muul üritusel, käin tütrepojaga eesti lasteaias jms. Mul on mitmeid eesti sõpru, nii uustulnukaid kui ka siin sündinuid, kellega me rõõmsalt naudime muude tegevuste kõrval ka eesti keeles suhtlemist. Loodan, et tuleb ka aeg, millal mul jääb rohkem aega eesti ühiskonnas osalemiseks (esialgu on siin küll naerukoht!). Mina usun kindlalt, et eesti ühiskond Torontos kestab, kui mitte just täpselt nendes vormides, mida siinse ühiskonna rajajad paika panid, siis ehk üha uutes, meie nooremale põlvkonnale sobivas vormis. ( Näoraamat-FEISSPUKK!!!)
Omnia mutantur, nihil interit.

Küsis: Kaire Tensuda

Kommentaarid   

+2 #1 lugeja 2012-07-01 10:03
Rõõm oli lugeda siiraid mõtteid. Olgu see `)komm` lihtsalt mõtete usaldajale elujaatavaks tagasisidemks, j

Pisikene tagasipõrkumine ometigi. Püüaks ikka ,siin eluks nimetatus reaalsuhteid eelistada virtuaalseile . Aina vahem on aega, kurdame. Aga mõistuse vastane otsustus elumatkiva tehiskeskonna kasuks kiirendab eluprotsesse ja aega jääb veelgi napimaks, teisele , iseendalegi.
Vahest on eestluse, kui organismi agoonia vältimine, selle edasi lükkamine võimalik uue ja vana sümbioosis. I padist on ju mõnus romaane lugeda, ja me ei pea otsustama alati "liikuvate piltide" kasuks.
T
JAga "kommida" on mõnus, nautida loodud tehiskonna võimalust. ja kutse "tagasi loodusesse" ja "masinapurustaj ate liikumisele" on aja kulgemise mõttes sobimatu, viiks elamise krampi ning lõppeks paratamatult fiaskoga. Kuigi selles on ka peidus võimalus.

Kui me vaid asuks sinna tehis tegelikkusesse elama püsivalt, igavikuni. Virtuaalseni?
Tsiteeri | Teavita administraatorit
Eesti Raadio tütarlastekoor esines Toronto Peetri kirikus

Eesti Raadio tütarlastekoor esines Toronto Peetri kirikus

Pühapäeval, 26. juunil 2022 kell 12 päeval esines EELK Toronto Peetri kirikus, 817 Mount Pleasant Rd. Toronto, Eesti Raadio tütarl...

FOTOD - Tori kirikus 23 juunil 2022.a

FOTOD - Tori kirikus 23 juunil 2022.a

Neljapäeval, 23. juunil 2022.a toimus Eesti sõjameeste mälestuskirikus Toris Eesti Reservohvitseride Kogu 25a. teeneteristide...

FOTOD - Võidupüha tähistamine Kuressaares 23 juunil 2022.a - Vabariigi President Alar Karise kõne võidupüha paraadil Kuressaares

FOTOD - Võidupüha tähistamine Kuressaares 23 juunil 2022.a - Vabariigi Preside…

Neljapäeval, 23. juunil 2022.a toimus Kuressaares Võidupüha tähistamne.Vabariigi President Alar Karise kõne võidupüha paraadil Kur...

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS news roundup

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS news roundup

KESKUS International Estonian Centre has been in the news in Estonia, in both English and Estonian, as the project moves from gr...

On the Wall: the benefits of handmade pottery as shown by Ella Katarina Valge-Saar

On the Wall: the benefits of handmade pottery as shown by Ella Katarina Valge-…

Take a look at the cup and mug collection in your kitchen cupboard and what do you see? Delicate tea cups? Printed mugs with the n...

Concert by The Estonian Radio Girls’ Choir Sunday June 26th, 2022 at 12 noon  St. Peter’s Estonian Evangelical Lutheran Church 817 Mount Pleasant Rd. Toronto Free admission. Voluntary donations gratefully accepted

Concert by The Estonian Radio Girls’ Choir Sunday June 26th, 2022 at 12 noon …

The Estonian Radio Girls’ Choir, one of four choirs of The Children’s Music Studio of Estonian Radio, consists of 30 girls between...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)
Eesti Elu teade - Kanada päev 2022

Eesti Elu teade - Kanada päev 2022

Eesti Elu kontor on suletud reedel, 1. juulil – Kanada päeval. Sel nädalal ilmub ajaleht neljapäeva...

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juuli

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juu…

Tickets:$50 in advance FREE for children 16 and under$60 at the gate Tickets include Satu...

Lõimeleer kutsub PULMA!

Lõimeleer kutsub PULMA!

Sellesuvisesse LÕIMELEERI laagrisse registreerimine on avatud. Ootame kõiki vanu ja uusi Lõimeleeri...

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED VIIRLAIU NIMELISE KIRJANDUSAUHINNA

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED…

29.04.2022Väliseesti Muuseum (VEMU) Torontos asutab Arved Viirlaiu 100. sünniaastapäeva puhul kirja...

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS news roundup

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS news roundup

KESKUS International Estonian Centre has been in the news in Estonia, in both English and Estonian, as the project moves from gr...

KESKUS Project Update (#143) - Construction on the KESKUS site continues

KESKUS Project Update (#143) - Construction on the KESKUS site continues

Construction on the KESKUS site continues, though largely underground. As noted in the 17th Community Engagement Session (read m...

ERR - Hajala ringvaade. Ellen Valter Toronto Eesti Keskuse arengutest

ERR - Hajala ringvaade. Ellen Valter Toronto Eesti Keskuse arengutest

Äsja läks Toronto Eesti Keskuse rajamise kopp maasse ning Eesti-Ukraina päritolu lapse sõrmede vahelt jõudis vundamenti Eestimaalt...

Geislingen: Does the past exist, if no one remembers it?

Geislingen: Does the past exist, if no one remembers it?

On the morning of May 22, bypassing Stuttgart, the regional capital of Baden-Württemburg and its largest city, also the headquarte...

The realities of life in Canada for Ukrainian refugees

The realities of life in Canada for Ukrainian refugees

The invasion of Ukraine and the escape of Ukrainian refugees has sobering parallels to what Estonian refugees went through after f...

Avasta kodupaika Ontarios - Kohalik Taj Mahal

Avasta kodupaika Ontarios - Kohalik Taj Mahal

Udorale päris lähedal, Durham Regional Road 1 e ääres on suur kalmistu, milles on pisut peidus üsna vägev hoone, nimelt Thomas Fos...

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juuli 

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juuli 

Tickets:$50 in advance FREE for children 16 and under$60 at the gate Tickets include Saturday night dinnerBuy your ticke...

Mõte pühapäevaks - Toronto Eesti Baptisti Koguduse emeriitpastor Jüri Puusaag - Jaanipäeva tagamaadest

Mõte pühapäevaks - Toronto Eesti Baptisti Koguduse emeriitpastor Jüri Puusaag …

Igale inimesele on antud erakordne võime meenutada või unustada. Mõlemad võimed vajavad arendamist. Ideaalne oleks head meenutada ...

“Back to Our Roots!” - Youth Exchange in Estonia / Seiklejate Vennaskond kutsub Eestisse!

“Back to Our Roots!” - Youth Exchange in Estonia / Seiklejate Vennaskond kutsu…

Organized by: Seiklejate VennaskondDates of activities: 11th – 22nd of September 2022Description:Youth exchange brings togeth...

The unexpected genre of music that kept Estonia’s spirit alive during Soviet occupation

The unexpected genre of music that kept Estonia’s spirit alive during Soviet o…

In the smothering darkness of foreign occupation, singing patriotic songs can illuminate the light at the end of the tunnel. Trium...

Mõneks ajaks Eestist Kanadasse - Brait Õispuu

Mõneks ajaks Eestist Kanadasse - Brait Õispuu

Vennaskonna kaasliikmed kodumaal teatasid hilistalvel, et Kanadasse on saabumas noor vilistlane meie korporatsioonist. Saabuj...

Märkmik - Laul kisub kaasa ...ja enda sisse neelata võiks meid

Märkmik - Laul kisub kaasa ...ja enda sisse neelata võiks meid

Kui jaaniajal on ilus ilm – ning tänavu tõotab see Eestis tulla tõesti nii – on patt minna liiga vara magama! Selge see, et pärast...

Tallinna ja Praha balletitantsijad esitlesid oma oskusi

Tallinna ja Praha balletitantsijad esitlesid oma oskusi

Juunikuu, mil algab suvi, on kooliõpilastele oodatuim kuu, ühelt poolt saab kauaoodatud suvevaheajale, teisalt on see kuu, mil pal...

Tõlkijad kogunesid Käsmu 

Tõlkijad kogunesid Käsmu 

Käsmu, kunagine kaptenite küla, asub Eesti põhjarannikul Tallinnast 80 km idas. Seal on põnev kohaliku meresõidu ajaloole pühendat...

Jõekääru - Tutvu kunstiõpetaja PROOMET TORGA

Jõekääru - Tutvu kunstiõpetaja PROOMET TORGA

Proomet on atesteeritud õpetaja, kes töötab Tallinna lähedal Viimsis, Haabneeme koolis kunstiõpetuse õpetaja ja projektijuhina.Ta ...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

Eesti Elu Nr. 25 - 24. juuni 2022 DIGILEHTVaata eelnevaid Eesti Elu nädalalehe numbreid siin: 
- Eesti Elu Nr. 24 - 17. juuni 2022 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 23 - 10. juuni 2022 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 22 - 3. juuni 2022 - DIGILEHT

  

Kõik numbrid koos sisukorraga: www.issuu.com/estonianlife

Oled juba paberlehe tellija ja soovid tasuta ligipääsu digilehele? Tekkis küsimus või kommentaar? Kirjuta meile digi@eestielu.ca!

NB. Palun lisa digi@eestielu.ca oma e-maili aadressi raamatusse (safe senders list/address book/primary inbox), et meie e-kirjad tuleksid kohale. Palun anna märku, kui oled digilehe tellinud ja kättesaamisega on tekkinud raskusi.

Please add us to your address book/safe senders list/primary inbox to make sure the email with access code does not go to junk mail or bounce back. Please reach out if you are having troubles receiving our emails on Fridays.


 

Eesti Elu teade - Kanada päev 2022

Eesti Elu teade - Kanada päev 2022

Eesti Elu kontor on suletud reedel, 1. juulil – Kanada päeval. Sel nädalal ilmub ajaleht neljapäeva...

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juuli

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juu…

Tickets:$50 in advance FREE for children 16 and under$60 at the gate Tickets include Satu...

Lõimeleer kutsub PULMA!

Lõimeleer kutsub PULMA!

Sellesuvisesse LÕIMELEERI laagrisse registreerimine on avatud. Ootame kõiki vanu ja uusi Lõimeleeri...

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED VIIRLAIU NIMELISE KIRJANDUSAUHINNA

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED…

29.04.2022Väliseesti Muuseum (VEMU) Torontos asutab Arved Viirlaiu 100. sünniaastapäeva puhul kirja...

An Update from Northern Birch Credit Union – Branch Locations

An Update from Northern Birch Credit Uni…

June 15th, 2022 Dear members,At the recent Northern Birch Credit Union Annual General Meeting, a sp...

Ukraine’s plight and the media

Ukraine’s plight and the media

International news coverage of Russia’s invasion of Ukraine has shown a predictably huge contrast i...

Meelelahutust: Volli veste - Ai, need noored

Meelelahutust: Volli veste - Ai, need no…

Elurõõm määrab ju paljutki. Iga, näiteks. Et kaua võib võimalikult elada. Vasta kõike noid niinimet...

Eesti Elu Nr. 25 - 24. juuni 2022 - DIGILEHT

Eesti Elu Nr. 25 - 24. juuni 2022 - DIGI…

Vaadake, mida huvitavat saab lugeda 24. juuni 2022.a Eesti Elu /Estonian Life nädalalehest. ...

FOTOD - Torontos süüdati mälestusküünlad juuniküüditatuile

FOTOD - Torontos süüdati mälestusküünlad…

14. juunil toimunud ligi 10 000 eestlase küüditamine Siberisse on jätnud eestlaste kollektiivsesse ...

FOTOD - Ukraina sõjafotode näituse avamine ja juuniküüditamise mälestamine Hamiltoni raekojas

FOTOD - Ukraina sõjafotode näituse avami…

14. juunil kogunes Hamiltoni raekoja teisele korrusele, linnapea kontori vastas, kohaliku Ukraina, ...

UCC statement on Global Affairs Canada officials joining celebrations with Russian war criminals

UCC statement on Global Affairs Canada o…

The Ukrainian Canadian Congress (UCC) issued the following statement in response to a June 12 Globe...

Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu täiskogu toimus Stockholmis

Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu täiskogu t…

Stockholmi Eesti Majas said 3.–4. juunil kokku Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) saadikud ja Üle...

ÜEKN konverents ,,We Stand With Ukraine“ ja täiskogu Stockholmis

ÜEKN konverents ,,We Stand With Ukraine“…

Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu, ÜEKN, mis ühendab eestlaste keskorganisatsioone ja suuremaid seltse ...

Pamela Kõrgemägi Word on the Streetil

Pamela Kõrgemägi Word on the Streetil

Läinud nädalavahetusel, 11.-12. juunil toimus Torontos üle kahe aasta taas populaarne kirjandusfest...

Karl Hendrik Nurmeots: Tegin Torontosse õppima minnes igati õige otsuse

Karl Hendrik Nurmeots: Tegin Torontosse …

Eesti Elu toimetus sai jutule kevadel Toronto Ülikooli lõpetanud Karl Hendrik Nurmeotsaga, kes oli ...

Juhtkiri - Võidupühaks 2022

Juhtkiri - Võidupühaks 2022

Eestlaste vabadusiha on juurdunud sügaval põhjamaa pinnas. Kuid võib küsida, kas me oleme seda vaba...

Ja ööd ei ole seal… 110 aastat Otmar Pello sünnist

Ja ööd ei ole seal… 110 aastat Otmar Pel…

Õpetaja Pello mälestuste elavdajana valdavad mind kahetised aimed. Aja pöördumatuse paratamatusest ...

Mõte pühapäevaks Mart Salumäelt - Kaduvad ja kadumatud aarded

Mõte pühapäevaks Mart Salumäelt - Kaduva…

Kristus ütleb oma jüngritele: Kes teid kuulda võtab, see võtab kuulda mind, ja kes teid kõrvale lük...

Important news regarding Estonian House in Toronto, on Broadview

Important news regarding Estonian House …

The board of directors of Estonian House in Toronto Limited (EHTL) has important news about the Est...

Have fun and advance your Estonian language skills at Kotkajärve Metsaülikool 2022

Have fun and advance your Estonian langu…

It's frequently said that immersion is the best way to learn a language. To be exposed to new words...

Eestlased Maive Rute ja Margus Raha PDAC’i konverentsil.

Eestlased Maive Rute ja Margus Raha PDAC…

13.-15. juunil toimus Toronto Convention Centre'is mainekas rahvusvaheline The Prospectors & De...

🇺🇦 EERO Ukraina põgenikefondi uudised

🇺🇦 EERO Ukraina põgenikefondi uudised

Seni on EERO saatnud MTÜ Eesti Pagulasabile $320,000 (228,000 €), et Ukraina põgenikke, kes on Eest...

Toitumisnõustaja Marika Blossfeldt annab nõu - Millest tekivad erinevad isud?

Toitumisnõustaja Marika Blossfeldt annab…

Aeg-ajalt tekib meil kõigil vastupandamatu isu millegi järele, olgu see siis lemmikmagustoit, lihap...

Garage talk: Erik Hess' custom cars in Hamilton

Garage talk: Erik Hess' custom cars in H…

They're sculpted. They're loud. They're fast. And they have all left a searing hot mark of a time a...

Eerik Purjelt ilmus uus raamat ,,Üksi ja omaette“

Eerik Purjelt ilmus uus raamat ,,Üksi ja…

Äsja jõudis Eestis raamatupoodidesse kirjastuse Argo väljaandena Eesti Elu lugejaile hästi tuntud E...

Edendades lauluga üht Kanada põhikultuuri - Allan Seim

Edendades lauluga üht Kanada põhikultuur…

Kui eristame Kanada põliskultuuri kahest hilisemast põhikultuurist, leiame, et nii frankofoonid kui...

REPORT FROM THE 4th VIRTUAL CONFERENCE OF CANADIAN-ESTONIAN ORGANIZATIONS

REPORT FROM THE 4th VIRTUAL CONFERENCE O…

IntroductionOn Sunday, May 1st, 2022, the Estonian Central Council in Canada (ECC) hosted the 4th...

Why technical expertise isn’t always required to work in cybersecurity

Why technical expertise isn’t always req…

The e-Estonia Briefing Centre hosts the series Digital Discussions, in which experts on digitalizat...

Kliki teemadele ja loe lisaks: Uudised - Sündmused - Eesti sündmused

FOTOD - Tori kirikus 23 juunil 2022.a

FOTOD - Tori kirikus 23 juunil 2022.a

Neljapäeval, 23. juunil 2022.a toimus Eesti sõjameeste mälestuskirikus Toris Eesti Reservohvit...

FOTOD - Võidupüha tähistamine Kuressaares 23 juunil 2022.a - Vabariigi President Alar Karise kõne võidupüha paraadil Kuressaares

FOTOD - Võidupüha tähistamine Kuressaare…

Neljapäeval, 23. juunil 2022.a toimus Kuressaares Võidupüha tähistamne.Vabariigi President Alar Kar...

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS news roundup

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS ne…

KESKUS International Estonian Centre has been in the news in Estonia, in both English and Estonia...

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juuli 

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juu…

Tickets:$50 in advance FREE for children 16 and under$60 at the gate Tickets include Satu...

Jõekääru - Tutvu kunstiõpetaja PROOMET TORGA

Jõekääru - Tutvu kunstiõpetaja PROOMET T…

Proomet on atesteeritud õpetaja, kes töötab Tallinna lähedal Viimsis, Haabneeme koolis kunstiõpetus...

An Update from Northern Birch Credit Union – Branch Locations

An Update from Northern Birch Credit Uni…

June 15th, 2022 Dear members,At the recent Northern Birch Credit Union Annual General Meeting, a sp...

FOTOD - Torontos süüdati mälestusküünlad juuniküüditatuile

FOTOD - Torontos süüdati mälestusküünlad…

14. juunil toimunud ligi 10 000 eestlase küüditamine Siberisse on jätnud eestlaste kollektiivsesse ...

FOTOD - Ukraina sõjafotode näituse avamine ja juuniküüditamise mälestamine Hamiltoni raekojas

FOTOD - Ukraina sõjafotode näituse avami…

14. juunil kogunes Hamiltoni raekoja teisele korrusele, linnapea kontori vastas, kohaliku Ukraina, ...

UCC statement on Global Affairs Canada officials joining celebrations with Russian war criminals

UCC statement on Global Affairs Canada o…

The Ukrainian Canadian Congress (UCC) issued the following statement in response to a June 12 Globe...

Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu täiskogu toimus Stockholmis

Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu täiskogu t…

Stockholmi Eesti Majas said 3.–4. juunil kokku Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) saadikud ja Üle...

ÜEKN konverents ,,We Stand With Ukraine“ ja täiskogu Stockholmis

ÜEKN konverents ,,We Stand With Ukraine“…

Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu, ÜEKN, mis ühendab eestlaste keskorganisatsioone ja suuremaid seltse ...

Important news regarding Estonian House in Toronto, on Broadview

Important news regarding Estonian House …

The board of directors of Estonian House in Toronto Limited (EHTL) has important news about the Est...

Have fun and advance your Estonian language skills at Kotkajärve Metsaülikool 2022

Have fun and advance your Estonian langu…

It's frequently said that immersion is the best way to learn a language. To be exposed to new words...

Eestlased Maive Rute ja Margus Raha PDAC’i konverentsil.

Eestlased Maive Rute ja Margus Raha PDAC…

13.-15. juunil toimus Toronto Convention Centre'is mainekas rahvusvaheline The Prospectors & De...

🇺🇦 EERO Ukraina põgenikefondi uudised

🇺🇦 EERO Ukraina põgenikefondi uudised

Seni on EERO saatnud MTÜ Eesti Pagulasabile $320,000 (228,000 €), et Ukraina põgenikke, kes on Eest...

REPORT FROM THE 4th VIRTUAL CONFERENCE OF CANADIAN-ESTONIAN ORGANIZATIONS

REPORT FROM THE 4th VIRTUAL CONFERENCE O…

IntroductionOn Sunday, May 1st, 2022, the Estonian Central Council in Canada (ECC) hosted the 4th...

Northern Birch Credit Union teade kontorite paiknemise kohta

Northern Birch Credit Union teade kontor…

15. juuni 2022 Lugupeetud panga liikmed! Hiljutisel Northern Birch Credit Union peakoosol...

AKTSIONÄRIDE KOOSOLEKU TEADE Toronto Eesti Maja 2022

AKTSIONÄRIDE KOOSOLEKU TEADE Toronto Ees…

29. juuni 2022, kell 18.30 Veebis aadressil www.estohouse.com/agm TEADE AKTSIONÄRIDELEKõi...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

Kliki teemadele ja loe lisaks: Elu - Arvamus - Kommentaar - Juhtkiri

Geislingen: Does the past exist, if no one remembers it?

Geislingen: Does the past exist, if no o…

On the morning of May 22, bypassing Stuttgart, the regional capital of Baden-Württemburg a...

The realities of life in Canada for Ukrainian refugees

The realities of life in Canada for Ukra…

The invasion of Ukraine and the escape of Ukrainian refugees has sobering parallels to wha...

Avasta kodupaika Ontarios - Kohalik Taj Mahal

Avasta kodupaika Ontarios - Kohalik Taj …

Udorale päris lähedal, Durham Regional Road 1 e ääres on suur kalmistu, milles on pisut pe...

Mõneks ajaks Eestist Kanadasse - Brait Õispuu

Mõneks ajaks Eestist Kanadasse - Brait Õ…

Vennaskonna kaasliikmed kodumaal teatasid hilistalvel, et Kanadasse on saabumas noor vilis...

Märkmik - Laul kisub kaasa ...ja enda sisse neelata võiks meid

Märkmik - Laul kisub kaasa ...ja enda si…

Kui jaaniajal on ilus ilm – ning tänavu tõotab see Eestis tulla tõesti nii – on patt minna...

Ukraine’s plight and the media

Ukraine’s plight and the media

International news coverage of Russia’s invasion of Ukraine has shown a predictably huge c...

Meelelahutust: Volli veste - Ai, need noored

Meelelahutust: Volli veste - Ai, need no…

Elurõõm määrab ju paljutki. Iga, näiteks. Et kaua võib võimalikult elada. Vasta kõike noid...

Karl Hendrik Nurmeots: Tegin Torontosse õppima minnes igati õige otsuse

Karl Hendrik Nurmeots: Tegin Torontosse …

Eesti Elu toimetus sai jutule kevadel Toronto Ülikooli lõpetanud Karl Hendrik Nurmeotsaga,...

Juhtkiri - Võidupühaks 2022

Juhtkiri - Võidupühaks 2022

Eestlaste vabadusiha on juurdunud sügaval põhjamaa pinnas. Kuid võib küsida, kas me oleme ...

Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

 

On the Wall: the benefits of handmade pottery as shown by Ella Katarina Valge-Saar

On the Wall: the benefits of handmade po…

Take a look at the cup and mug collection in your kitchen cupboard and what do you see? De...

Concert by The Estonian Radio Girls’ Choir Sunday June 26th, 2022 at 12 noon  St. Peter’s Estonian Evangelical Lutheran Church 817 Mount Pleasant Rd. Toronto Free admission. Voluntary donations gratefully accepted

Concert by The Estonian Radio Girls’ Cho…

The Estonian Radio Girls’ Choir, one of four choirs of The Children’s Music Studio of Esto...

Mõte pühapäevaks - Toronto Eesti Baptisti Koguduse emeriitpastor Jüri Puusaag - Jaanipäeva tagamaadest

Mõte pühapäevaks - Toronto Eesti Baptist…

Igale inimesele on antud erakordne võime meenutada või unustada. Mõlemad võimed vajavad ar...

“Back to Our Roots!” - Youth Exchange in Estonia / Seiklejate Vennaskond kutsub Eestisse!

“Back to Our Roots!” - Youth Exchange in…

Organized by: Seiklejate VennaskondDates of activities: 11th – 22nd of September 2022...

The unexpected genre of music that kept Estonia’s spirit alive during Soviet occupation

The unexpected genre of music that kept …

In the smothering darkness of foreign occupation, singing patriotic songs can illuminate t...

Tallinna ja Praha balletitantsijad esitlesid oma oskusi

Tallinna ja Praha balletitantsijad esitl…

Juunikuu, mil algab suvi, on kooliõpilastele oodatuim kuu, ühelt poolt saab kauaoodatud su...

Tõlkijad kogunesid Käsmu 

Tõlkijad kogunesid Käsmu 

Käsmu, kunagine kaptenite küla, asub Eesti põhjarannikul Tallinnast 80 km idas. Seal on põ...

Pamela Kõrgemägi Word on the Streetil

Pamela Kõrgemägi Word on the Streetil

Läinud nädalavahetusel, 11.-12. juunil toimus Torontos üle kahe aasta taas populaarne kirj...

Mõte pühapäevaks Mart Salumäelt - Kaduvad ja kadumatud aarded

Mõte pühapäevaks Mart Salumäelt - Kaduva…

Kristus ütleb oma jüngritele: Kes teid kuulda võtab, see võtab kuulda mind, ja kes teid kõ...


Eesti Elu Tellimine

  
Telli Eesti Elu ja toeta Eesti
kogukonna ajalehte Kanadas!


Tellimine Kanadas:

Aasta - $160
Poolaasta - $87
Veerandaasta - $48
Digileht - $95/aasta
Teised tellimise võimalused siit!

Maksta saab:
• Sularahas või pangatšekiga
EESTI ELU kontoris
Pangaülekandega
Toronto Eesti Ühispangas 
kohapeal või telefoni teel
(Tel: 416-465-4659)
EESTI ELU arvele
Pangatšeki või rahakaardiga
EESTI ELU nimele
Interac e-Transfer® vahendusel
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. aadressile
PayPal/Credit Card

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

 Eesti Elu üksiknumbrid
on müügil Torontos:

 

  • Eesti Elu kontoris (3 Madison Ave. / 310 Bloor St. W.)
  • Eesti Maja kontor (958 Broadview Ave)
  • Leaside Pharmacy's (Suomi Koti juures) 795 Eglinton Ave. E.

  

Telli leht siit!

 

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

Eesti Elu Tellimine

  
Telli Eesti Elu ja toeta Eesti
kogukonna ajalehte Kanadas!


Tellimine Kanadas:

Aasta - $160
Poolaasta - $87
Veerandaasta - $48
Teised tellimise võimalused siit!

Maksta saab:
• Sularahas või pangatšekiga
EESTI ELU kontoris
Pangaülekandega
Toronto Eesti Ühispangas 
kohapeal või telefoni teel
(Tel: 416-465-4659)
EESTI ELU arvele
Pangatšeki või rahakaardiga
EESTI ELU nimele
Interac e-Transfer® vahendusel
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. aadressile
PayPal/Credit Card

Eesti Elu - 3 Madison Ave., Toronto, ON M5R 2S2 - Ajalehe Tellimine - Kuulutuste tellimine - Tel: 416-733-4550 - e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. - Editorial Policy
This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. ©2012 - 2022 Eesti Elu. All rights reserved.
Made by Confirmo