Roman Toi „Elu mälestamine“ suurejoonelisel kontserdil 28. juunil Peetri kirikus Torontos

Roman Toi ja Gustav Ernesaks, Eesti lauluisad ja sillaehitajad, kaarikus laulupeo rongkäiku juhtimas teel XXI laulupeole 30. juunil 1990. Foto: SilmRoman Toi ja Gustav Ernesaks, Eesti lauluisad ja sillaehitajad, kaarikus laulupeo rongkäiku juhtimas teel XXI laulupeole 30. juunil 1990. Foto: Silm
Helilooja ning lauluisa Roman Toi mälestuskontsert neljap., 28. juunil Peetri kirikus, algusega kl 7.30 õ kajastab tema loomingut ja kinnitab tema aktiivset osatähtsust eesti lauljaskonna ühendamise raames.

Kaugemalt saabuvad kohale Eesti Rahvusringhäälingu Segakoor ja koorijuhid Hirvo Surva ning Kuno Kerge. Kodumaalt on kohal veel orelikunstnik Ene Salumäe. Vaimulikus osas teenib Tallinna Jaani kiriku õpetaja Jaan Tammsalu.

Ajaloolist osa Roman Toi elu mälestamise juures esindab jõuliselt Toronto Eesti Meeskoor lauluga „Pea vastu!“ (Henrik Visnapuu), loodud sõjapõgeniku meeleolus, kui lauluisa oli vaid 30-aastane. Nii luule kui helilooming sisendasid eestlastele raskel ajajärgul püsivust ja vaimset vastupanu kodumaa okupatsiooni algaastail.

Kui sündmuse korraldus lasub suurel määral Estonia Koori õlgadel, kajab lauljate huulilt laule, mis kunagi Roman Toi poolt loodud Toronto Eesti Segakoorile, nagu „Kõrs“ (J.Tamm) ja „Laulik“ (Kr. J. Peterson). Mäletame TES'i, kui omal ajal kõige suuremat pagulasajastu laulukoori.

Roman Toi elu mälestamise teekonna tipp võiks olla samm poodiumile 1990. a. laulupeol juhatamaks kodumaa suurearvulist lauljaskonda laulukaare ees. Tolle suursündmuse ajalises raames esitas Estonia kontsertsaalis peamiselt Kanada-eestlastest koosnev esinduskoor, mis koostatud Estonia Koori ümber, kantaadi „Suur on, Jumal, Su ramm“. Nüüd esitab sama heliloomingut ERR Segakoor Kanada-eestlastele Ene Salumäe orelisaatel, solistideks metsosopran Kristina Agur ja bariton Avo Kittask.

Kõik kolm koori - koos solistidega - esitavad veel Roman Toi kantaadi „Te Deum“ ja ootavad ka teisi lauljaid kontserdil osalema kolme laulu ulatuses ühendkoori ridades.

Toronto Eesti Meeskoori dirigendiks, pärast Charles Kipperi ootamatut surma, on asunud Avo Kittask, kusjuures Estonia Koori juhatavad Ingrid Silm ja Jaan Medri. Ingrid Silm on ka hakanud toimima Eesti Lauljate Liidu Põhja-Ameerikas juhatajana.

Meenutades Roman Toi juhtivat osavõttu ja algatusvõimet nii mitme rahvusliku tegevuse juures, on mälestuskontserdil esindatud ka Eesti Vabariik, Eestlaste Kesknõukogu Kanadas, korporatsioon Vironia, Eesti Sihtkapital Kanadas, Eesti Abistamiskomitee (Ehatare), Lauljate Liit ja Kuninglik konservatoorium (RCM Torontos).

Vabatahtlikud annetused võiksid olla suunatud Roman Toi perekonna soovitusel Eesti Abistamiskomiteele/Ehatarele või Kuninglikule konservatooriumile
(Royal Conservatory of Music).


AR