Logi sisse läbi:

Virtuaalne konverents - Ilmar Külveti loomingust ja loomusest tema 100. sünniaastapäeval (1)

Vasakult Hannes Oja, Kalju Lepik, Arved Viirlaid ja Ilmar Külvet Viirlaiu kodus 1966 Lepiku visiidi puhul. Foto IK isikuarhiivist. Fotograaf: Vaike KülvetVasakult Hannes Oja, Kalju Lepik, Arved Viirlaid ja Ilmar Külvet Viirlaiu kodus 1966 Lepiku visiidi puhul. Foto IK isikuarhiivist. Fotograaf: Vaike Külvet
On kummaline, kuidas elu muudab sind teinekord lähedaseks inimestega, keda sa pole päriselus mite kunagi kohanud. Siis, kui ma 2003 sügisel Ilmar Külveti abikaasa Vaikega Torontos tutvusin, oli Ilmari surmast möödunud juba üle aasta. Kui Vaike veidi hiljem mu poole pöördus palvega aidata koostada raamat Ilmari mälestuseks, oli mul raske ei öelda, sest Vaikest oli saanud mu hea sõber ja nõnda tundsin vastutust ka Ilmari ees. Nii ka nüüd, mil Ilmar Külveti sünnist möödub 100 aastat.

Ilmar Külveti nimi ei olnud mulle, Nõukogude Eestis sirgunule, muidugi võõras. Teadsime teda kui häält Ameerikast. Mul on selgelt meeles, kuidas vanaisa õhtuti raadiost Ameerika Häält välja timmis, et seda siis pingsalt kuulata. See justkui tünni põhjast kostuv ja veidi võõrapärase aktsendiga eestikeelne jutt ei pakkunud lapsele erilist huvi, küll aga kinnistas arusaama, et kusagil mujal on üks teine Eesti, Välis-Eesti, kus elas oma perega mu vanatädi, keda ma ei olnud kunagi kohanud. Nõnda sai tuttavaks ka Ilmar Külveti nimi. Aastaid hiljem järgnes tutvus tema loominguga.

Ilmar Külvet ongi paljudele kodueestlastele tuttav eeskätt Ameerika Hääle kaudu. Põhja-Ameerikas olevat selle jaama kuulamine olnud keeruline, kui mitte päris võimatu. Siin tunti hästi tema tegevust ajalehe „Vaba Eestlane“ juures. Nii polegi vahest vale Külveti elutööd kaaludes teha algust ajakirjandusest, mida ta isegi oma esimeseks armastuseks on nimetanud.

21. novembril 1920 Keilas sündinud poiss alustas oma ajakirjanduslikku tegevust juba Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilasena, saates „Rahvalehele“ oma esimesed – sporditeemalised - kaastööd. Õpingud Tallinna Tehnikaülikoolis katkestas sõda, kuid ajakirjanikuametit õpetas tegutsemine „Eesti Sõna“ ja „Rindelehe“ toimetuses. Kui Külvet 23-aastasena Eestist lahkus, oli tal juba omajagu kirjutava ajakirjaniku kogemust.

Põgenikutee viis noormehe Saksamaale. Eestisse jäi maha ema Maria, kellega kohtuti uuesti 1967. aasta suvel, mil ema tuli Ilmarile Kanadasse peaaegu aastaks külla. Veel korra nähti teineteist 1973. aastal Eestis, aga Ilmari järgmise kodumaavisiidi ajal 1988 ei olnud ema enam elavate seas.

Saksamaal peatus Külvet Briti tsooni DP-laagrites Bosenis, Schwarzenbeckis ja Lübeckis. Schwarzenbeckis sai temast „Elava Sõna“ ja Lübeckis „Sõnumite“ üks väljaandjaid. Edasine teekond viis teda lühidalt Berliini, Tirooli, Pariisi ja 1947.a Inglismaale, kust tal õnnestus 1952.a välja rännata Kanadasse.

Torontos alustas Külvet töömeheteed T. Eaton Company laotöölisena, aga juba 1953.a oli ta ametis ajakirja „Kodukolle“ ja aastast 1956 ajalehe „Vaba Eestlane“ toimetuses, olles lehe toimetaja kuni 1971. aasta lõpuni. 1972 alguses kolis Külvet Washingtoni, et hakata tööle Ameerika Hääle juures, kuhu jäi kuni 1992. aastani: alguses eesti toimetuse liikmena, aastast 1988 selle peatoimetajana ja juhataja asetäitjana. 1999 veeburaris kolis ta tagasi Torontosse, kus jätkas Ameerika Hääle ja „Vaba Eestlase“ kaastöölisena kuni tervise halvenemiseni 2000. aastal. Ilmar Külvet suri Torontos 27. aprillil 2002.

Ilmar Külveti ajakirjanduslik looming on mahukas ja mitmekesine. Vaike poolt ellu kutsutud raamatuprojekti „Ilmar Külvet. Vana arm ei roosetata“ (Eesti Kirjandusmuuseum, 2005) üheks eesmärgiks oligi koondada ja taas lugejateni tuua Ilmari aastakümnete pikkust ajakirjanduslikku loomingut, mis dokumenteerib mitte ainult maailmas ja Eesti pagulaskonnas toimuvat, vaid ka kirjutaja enda elukäiku, sh koos Vaikega tehtud arvukaid reise. Terase vaatleja ja vaheda ütlejana on Külvet ajalukku kirjutanud erinevaid inimtüüpe ja olukordi, ka Vox Populi ja Vihase Viikingi varjunime all. Tema kultuuriteemalisi artikleid ja arvustusi avaldasid teisedki väliseesti väljaanded, hiljem ka Eesti ajakirjandus.

Ilmar Külvet kahetses, et ta jõudis ilukirjanduse juurde liiga hilja. Vähem tuntud on fakt, et juba gümnaasiumipõlves, 1938. aastal, avaldas ta luuletusi õpilasväljaandes „Tuleviku Rajad“ (muide, koos Jaan Krossiga). Seejärel kulus aastakümneid, kuni ta taas kirjanduse juurde pöördus. Algust tegi ta tõlgetega, mis ilmusid kirjastuse Orto väljaannetena, liikudes edasi näitekirjanduse juurde. Külvet on tunnistanud, et juba lapsena oli tal suur teatrihuvi. Seega pole imestada, et hilisemas elus tema sulest palju teatriarvustusi tuli.

Näitekirjanikuks hakanud ta aga ühe väljakutse peale. Mõned Kanada eesti näitlejad olevat kord pärast tema järjekordset kriitilist kirjatööd soovitanud, et eks katsugu ise paremini kirjutada, vaadaku, kui kerge see on. Külvet katsus ja pidi tunnistama, et kerge ei olnud. Aga kirjutama ta jäi. Näidend „Paradiisi pärisperemehed“ valmis 1963, järgnesid „Trooja hobune“ (1965), „Lamp ei tohi kustuda“ (1966, täiendatud 1967), „Sild üle mere“ (1968), „Suletud aken“ (1970, täiendatud 1975), „Menning“ (1977), „Jõud ja õigus“ (1988) ning dateerimata ning käsikirja jäänud „Tuulispea“ ja „Maskide eemaldamise tund“. Osa näidendeid ilmus ajakirjas „Mana“ ja autori omakirjastuslikult väljaantud „Näitemänguraamatus“ (1982). Hilja Kuke tõlgitud „Sild üle mere“ nägi trükivalgust kogumikus „Bridges Across the Sea: Seven Baltic Plays“ (1983).

Külveti näidendeid lavastati paguluses (Toronto, Vancouver, New York, Minneapolis, Chicago, Los Angeles, Stockholm, Göteborg, Norrköping, Eskilstuna jm) ja Eestis („Menning“ teatris „Vanemuine“ 1990). Autor on tunnistanud, et peaaegu kõik tema näidendid on esile kutsunud poleemikat ja see talle meeldis, sest „sel viisil pannakse mõtted liikuma, äratatakse inimesed ükskõiksuse tardumusest“.

Külveti „Silda üle mere“ on peetud üheks paremaks paguluses kirjutatud eesti näidendiks üldse. 1960. aastate lõpul valminud näidend kajastab tollaseid valusaid ja vastuolulisi momente Kanada eestlaskonna elus. Nn kaikameeste ultrakonservatiivse maailmavaate põrkumine liberaalsema maailmanägemisega, eriti Nõkogude Eestiga suhtlemises, aga ka muudes ideoloogilistes küsimustes, on näidendi selgrooks. Kõnekas on fakt, et seda Külveti näidendit pole mitte kunagi mängitud Torontos, kuhu Stockholmis tegutsenud Pinna Stuudio selle 1972.a ülemaailmsete eesti päevade puhul tuua tahtis. Päevade peakorraldajad laitsid mõtte maha. Signe Pinnal soovitati Torontosse tuua mõne teine näitemäng, millega Pinna ei nõustunud. Mardi Valgemäe võttis selle probleemidepuntra oma kirjas Ilmar Külvetile kokku nõnda: „Arvasin siiani, et me kõik /---/ põgenesime riigikorra eest, mis röövib inimeselt kõige muu kõrval ka sõna- ja mõttevabaduse. Ja nüüd dikteerib eesti päevade juhtkond, mida võib lavastada ja mida mitte! Pinnast oli see tore, et ta keeldus vastu tulemast sotsiaalsele tellimusele esineda mõne muu näidendiga, „mida stuudiole küll soovitati“ (!!). /---/ Kas nad siis tõesti ei taipa, et sellise tsensuuri tegemisega minetame mitte ainult oma pretensioonid demokraatlikuks ühiskonnaks, vaid kaotame ka iga iseseisvalt mõtleva inimese - eriti noorte - respekti eesti asja vastu.“

Kriitiline vaade kannab ka Külveti proosaloomingut. Teatriteadlane Piret Kruuspere on tema loomingust rääkides kasutanud märksõnu rõhutatult isepäine, avameelne ja kompromissitu. Vaatamata autori tundlikule sotsiaalsele närvile tegelevad tema teosed siiski ka universaalse inimloomusega – selle nõrkuste ja voorustega. Külvetilt on ilmunud kolm kogumikku lühijutte („Kuhu kuulud, Kristjan?“ 1982, „Jääkaru hingus“ 1986, „Gulliveri käekõrval“ 1996) ja kaks romaani („Suupill ja 500 tuubat“ 1987, „Kes oskab lugeda hieroglüüfe“ 1989). Rida novelle ilmus 1989-1995 ka Eestis, ajakirjas „Looming“.

Ilmar Külveti töid tema suurjuubeli puhul üle lugedes pani mind hämmastama, kuivõrd aktuaalsed on teemad, mis kirjanikku aastakümnete eest käivitasid: ideoloogiliste äärmuste põrkumine ja omavaheline lepitamatu sõda, kus lähevad relvadena käiku oma vaadete pealesurumine hirmutamise ja manipuleerimisega, vaba mõtte tsenseerimine, valepropaganda levitamine. Külvetit vaevas eestluse tulevik, eriti eestikeelse kultuuri edasikestmine väljaspool kodumaad. Ta ei ole oma hoiakutes liialt optimistlik, aga ka mitte halavalt pessimistlik. Ajakirjanikuna säilitab ta elu vaadeldes reaalsustaju, selge pilgu ja terve skepsise - selle hoiaku võtab ta kaasa ka oma ilukirjanduslikku loomingusse. L. Trett on ühes oma kirjatöös tunnustanud Külvetit sõltumatu mõtteviisi ja loominguvabaduse kaitsmise eest, aga ka selle eest, et ta on püüdnud probleeme mõista nende rahvuslikus ja poliitilises komplitseerituses ning inimlikus sügavuses.

Külvetit tasub üle lugeda nii Eestis kui siin, Eestist eemal. Kodumaal aitaks see ehk paremini mõista pagulaseestluse kui nähtuse mitmekesisust ja komplitseeritust. Siin, Kanadas, pakub tema looming võimaluse vaadata ühtaegu nii ajalukku kui peeglisse – mõlemad tegevused võiksid tulla kasuks kogukonna tervisele. Kusagile pole kadunud ka vajadus jätkata selle silla ehitamist, mis seob eestlasi võõrsil ja kodumaal. Ning muidugi väärib igal ajal lugupidamist julgus väljendada oma seisukohti, hoolimata võimalusest sattuda seejärel lahmiva kriitika laviini alla. Ilmar Külveti looming väärib lugemist ja tema kui intellektuaali julgus ja suveräänsus järgimist.


Piret NoorhaniKonverentsi info: Laupäeval, 21. novembril kell 12 (Kanada aja järgi) toimub Zoomis väliseesti kirjanduse tähtsündmustele pühandatud konverents, millega tähistatakse Eesti Kirjanike Kooperatiivi 70., Bernard Kangro 120., Kalju Lepiku 100. ja Ilmar Külveti 100. juubelit. Konverentsi korraldavad: Eesti Vabariigi suursaatkond Stockholmis, Eesti Teadusliku Seltsi Lõuna-Rootsi osakond, Lõuna-Rootsi Eesti Maja Ühing, Väliseesti Muuseum. Üritus toimub Zoomi keskkonnas virtuaalselt. Registreerunutele saadetakse link ürituse toimumise aadressiga. Registreerumine: https://rb.gy/def5q5 
Ilmar Külvet. Foto IK isikuarhiivist.Ilmar Külvet. Foto IK isikuarhiivist.


Kommentaarid   

0 #1 Aitäh, Piret! 2020-11-24 12:45
Teie kommentaar on mõtlik ja läbimõeldud.
Tsiteeri | Teavita administraatorit
Euroopa päev 9. mai

Euroopa päev 9. mai

9. mail tähistati kogu maailma erinevates riikides Euroopa päeva, mis üheskoos Euroopa Liidu lipu, hümni, moto ning euroga iseloom...

Parim soov koolilõpetajatele: Tuult tiibadesse - T.E.S. Täienduskoolide virtuaalaktuselt

Parim soov koolilõpetajatele: Tuult tiibadesse - T.E.S. Täienduskoolide virtua…

Eelmise kooliaasta Toronto Eesti Seltsi Täienduskoolide lõpuaktus pandi ootele, et sobivat kokkusaamise võimalust leida, kuid seda...

30 aastat iseseisvumise taastamisest - jäädvustame mälestused

30 aastat iseseisvumise taastamisest - jäädvustame mälestused

Kaotame palju väärtuslikku, kui oma mälestusi-meenutusi ei jäädvusta. Augustis märgime 30 aastat Eesti iseseisvuse taastamisest. S...

Heateod sünnivad südames – täname toetajaid, kes on meist tuhandete kilomeetrite kaugusel

Heateod sünnivad südames – täname toetajaid, kes on meist tuhandete kilomeetri…

Tallinna Lastehaigla Toetusfond tähistas tänavu jaanuaris oma 28. sünnipäeva. Tänu headele annetajatele oleme nende aastate jooksu...

Is Multigenerational Living the Future?

Is Multigenerational Living the Future?

The 2021 Canadian Census has once again brought to mind how we define our households and the structure of our families. One demogr...

'Third Boston Baltic Film Festival (BBFF)

'Third Boston Baltic Film Festival (BBFF)

The mini Boston Baltic Film Festival (BBFF) in April was a huge success, having over 400 participants, bringing together people ar...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)
Alates detsembrist ootame Kanada eestlasi vastama väliseesti koolipärimuse küsitlusele

Alates detsembrist ootame Kanada eestlas…

Väliseesti Muuseum Torontos ja Eesti Kirjandusmuuseum Tartus kuulutavad alates 1. detsembrist ...

Head rahvusvaheliste Eesti kogukondade liikmed, estofiilid ja huvitatud lauljad: Laulusild 2021

Head rahvusvaheliste Eesti kogukondade l…

Kuna paljud meist pärinevad laulmise pärandist, tahaksin teile esitada võimaluse laulu abil kokku s...

ÜENV virtuaalpäevad

ÜENV virtuaalpäevad

Kutsume aktiivseid Eesti juurtega noori vanuses 14-30 eluaastat osalema noorte Virtuaalpäevadel!Vir...

Projekti KESKUS Teade #98 - Hilda ja Nicholas Küttise vaim ja sihikindlus elavad edasi toetades eesti kogukonna tulevikku.

Projekti KESKUS Teade #98 - Hilda ja Nicholas Küttise vaim ja sihikindlus elav…

KESKUS International Estonian Centre kapitalikampaania 100 000 dollari suuruse Kalevipoja Laua kõige uuemate liikmete jaoks...

KESKUS Project Update (#98) - Donor Profile:  The spirit and determination of Hilda and Nicholas Küttis lives on to support the Estonian community’s future

KESKUS Project Update (#98) - Donor Profile: The spirit and determination of …

  The newest members of the KESKUS International Estonian Centre Capital Campaign’s $100,000 Kalevipoja Laud are no str...

Projekti KESKUS Teade #97 - Liisa ja John Käärid panustavad meie tulevikku

Projekti KESKUS Teade #97 - Liisa ja John Käärid panustavad meie tulevikku

Liisa ja John Käärid tegid hiljuti lahke annetuse Estonian Arts Centre’ile (EAC) Viru Vanemad toetajate kategoorias. EAC - ...

EHATARE - MAI 2021 - Lehed on pungas ja kevad on tulemas!

EHATARE - MAI 2021 - Lehed on pungas ja kevad on tulemas!

Ehatares ootame soojemat ilma, et saaksime ,,pruuniks, teiseks juuniks“ nagu Kristina Ehini laulusõnad ütlevad. Mõned el...

Jaan Soosaar 80

Jaan Soosaar 80

Estonian Hon. Consul Jaan Olaf Soosaar hit the 80 year milestone on May 19, engines at full throttle, as they have been always. Th...

*Viro-keskus* — the Cultural Home of Estonians in Helsinki

*Viro-keskus* — the Cultural Home of Estonians in Helsinki

Though only approximately 90 kilometres away from Tallinn, the ongoing need for a cultural outpost for Estonians in Finland led to...

EKNi konverents 2021

EKNi konverents 2021

Eestlaste Kesknõukogu Kanadas (EKN) teine virtuaalkonverents Kanada Eesti organisatsioonide esindajatega leidis aset Zoomis laupäe...

ÜENV virtuaalpäevad

ÜENV virtuaalpäevad

Kutsume aktiivseid Eesti juurtega noori vanuses 14-30 eluaastat osalema noorte Virtuaalpäevadel!Virtuaalpäevad toimuvad Zoomi kesk...

Mõte pühapäevaks Toronto Vana-Andrese koguduse õpetaja Kalle Kadakas - Viimane ülestõusmisaja pühapäev - *Exaudi* - Lohutuses kingitud Vaimu selgus!

Mõte pühapäevaks Toronto Vana-Andrese koguduse õpetaja Kalle Kadakas - Viimane…

Johannese 14(15) 16 -1916.Ja ma palun Isa ja ta annab teile teise Lohutaja, et tema oleks teiega igavesti:17. Tõe Vaimu, keda maai...

Kanada päevik - Korrapärasusest taamal

Kanada päevik - Korrapärasusest taamal

Võiks ka kirjutada ettemääratust eemal, kaugel - mõistet saab mitmeti tõlgendada, kui on tegemist oluliste ingliskeelsete sõnadega...

Projekti KESKUS Teade #98 - Hilda ja Nicholas Küttise vaim ja sihikindlus elavad edasi toetades eesti kogukonna tulevikku.

Projekti KESKUS Teade #98 - Hilda ja Nicholas Küttise vaim ja sihikindlus elav…

KESKUS International Estonian Centre kapitalikampaania 100 000 dollari suuruse Kalevipoja Laua kõige uuemate liikmete jaoks...

We are inviting active Estonian youth aged 14-30 to participate at the Virtual Days 2021 event!

We are inviting active Estonian youth aged 14-30 to participate at the Virtual…

The Virtual Days will take place via Zoom in approximately 2.5-hour sessions on two consecutive Saturdays, June 5 and 12, starting...

Expulsions of Russians, Estonians and related things from the past (II)

Expulsions of Russians, Estonians and related things from the past (II)

The Foreign intelligence section of the Estonian KGB was handed the usual assignment by its headquarters in Moscow - to access and...

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Leksikonn

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Leksikonn

Oot-oot, ma teen teile kohe alguses mõned asjad selgeks, enne kui te ise mõtlema akate. Ise mõtlemine on kardetav ja nigu kuulda, ...

Eesti Elu Nr. 19 - 14. mai 2021 - DIGILEHT

Eesti Elu Nr. 19 - 14. mai 2021 - DIGILEHT

Vaadake, mida huvitavat saab lugeda 14. mai 2021.a Eesti Elu /Estonian Life nädalalehest. Käesoleva nädala Eesti Elu e...

Eesti Elu Nr. 19 - 14. mai 2021 DIGILEHTVaata eelnevaid Eesti Elu nädalalehe numbreid siin: 
- Eesti Elu Nr. 18 - 7. mai 2021 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 17 - 30. aprill 2021 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 16 - 23. aprill 2021 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 15 - 16. aprill 2021 - DIGILEHT

  

Kõik numbrid koos sisukorraga: www.issuu.com/estonianlife

Oled juba paberlehe tellija ja soovid tasuta ligipääsu digilehele? Tekkis küsimus või kommentaar? Kirjuta meile digi@eestielu.ca!

NB. Palun lisa digi@eestielu.ca oma e-maili aadressi raamatusse (safe senders list/address book/primary inbox), et meie e-kirjad tuleksid kohale. Palun anna märku, kui oled digilehe tellinud ja kättesaamisega on tekkinud raskusi.

Please add us to your address book/safe senders list/primary inbox to make sure the email with access code does not go to junk mail or bounce back. Please reach out if you are having troubles receiving our emails on Fridays.


 


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)
Alates detsembrist ootame Kanada eestlasi vastama väliseesti koolipärimuse küsitlusele

Alates detsembrist ootame Kanada eestlas…

Väliseesti Muuseum Torontos ja Eesti Kirjandusmuuseum Tartus kuulutavad alates 1. detsembrist ...

Head rahvusvaheliste Eesti kogukondade liikmed, estofiilid ja huvitatud lauljad: Laulusild 2021

Head rahvusvaheliste Eesti kogukondade l…

Kuna paljud meist pärinevad laulmise pärandist, tahaksin teile esitada võimaluse laulu abil kokku s...

ÜENV virtuaalpäevad

ÜENV virtuaalpäevad

Kutsume aktiivseid Eesti juurtega noori vanuses 14-30 eluaastat osalema noorte Virtuaalpäevadel!Vir...

We are inviting active Estonian youth aged 14-30 to participate at the Virtual Days 2021 event!

We are inviting active Estonian youth ag…

The Virtual Days will take place via Zoom in approximately 2.5-hour sessions on two consecutive Sat...

The Society of Estonian Artists in Toronto is proud to announce the KALEVIPOEG (Son of Kalev) ART CONTEST

The Society of Estonian Artists in Toron…

Kalevipoeg (Son of Kalev) is an Estonian epic poem written by Friedrich Reinhold Kreutzwald in 1853...

30 aastat iseseisvumise taastamisest - jäädvustame mälestused

30 aastat iseseisvumise taastamisest - j…

Kaotame palju väärtuslikku, kui oma mälestusi-meenutusi ei jäädvusta. Augustis märgime 30 aastat Ee...

VIDEO - Vana Andrese kogudus - Emadepäev 2021

VIDEO - Vana Andrese kogudus - Emadepäev…

Pühapäev, 9 mai 2021.a - Vaadake Vana Andrese koguduse vidoet - Emadepäev 2021  

FOTOD - Ottawa tulpidefestival

FOTOD - Ottawa tulpidefestival

Emadepäevaks 9. mail õitsevad sel aastal Ottawas taas tuhanded tulbid. Tulp on üheks tõelise armast...

Nägemiseni, lasteaed: oleme lõpetajad 2021

Nägemiseni, lasteaed: oleme lõpetajad 20…

Lasteaia mudilased laulsid oma lasteaialaulu ,,Nägemist ja nägemist! Head aega, head aega!“Kas juba...

Educase: the tool that broadens access to nature's sensations

Educase: the tool that broadens access t…

Imagine being at the seaside, in the forest, or in a wetland area without being able to see what it...

Head rahvusvaheliste Eesti kogukondade liikmed, estofiilid ja huvitatud lauljad: Laulusild 2021

Head rahvusvaheliste Eesti kogukondade l…

Kuna paljud meist pärinevad laulmise pärandist, tahaksin teile esitada võimaluse laulu abil kokku s...

David Ilmar Lepasaar Beecheri loeng ,,Väliseestlasest kodueestlaseks. Kodu ja pagulus: Tartu koht minus ja maailmas“

David Ilmar Lepasaar Beecheri loeng ,,Vä…

Neljapäeval, 13. mail kell 3 pl (Eesti aeg) räägib Tartu Ülikooli väliseesti külalisprofessor David...

Estonian Foundation of Canada Creates Two New Funds

Estonian Foundation of Canada Creates Tw…

As a young man in Estonia, Martin Mäeks worked his way up to be assistant locomotive engineer. But ...

On the Wall: Artwork at the Headquarters of the UN

On the Wall: Artwork at the Headquarters…

In between the Conference Building and the General Assembly Building of the Headquarters of the UN ...

Marika Blossfeldt: Toitumisnõustaja annab nõu - Toit ei ole ainus, mis toidab

Marika Blossfeldt: Toitumisnõustaja anna…

Kas mäletad aega, mil olid armunud? Meeled olid erutusest ärksad. Kõik ümberringi tundus säravat. O...

Kommentaar - 30 AASTAT UUT ISESEISVUST

Kommentaar - 30 AASTAT UUT ISESEISVUST

Eesti iseseisvuse tagasi saamise 30ndal aastal tuleb tõdeda, et eestlased on oma maa peremeheks t...

Winners Announced for VEMU's Translation Competition

Winners Announced for VEMU's Translation…

On Sunday May 2nd, VEMU (the Museum of Estonians Abroad), the Estonian Literature Centre, and the E...

Kanada päevik - Mõistus on etem kui tsensuur

Kanada päevik - Mõistus on etem kui tsen…

Kanada riik, valitsused õieti, pole tänaseni internetiajastul reguleerinud, kuidas ja mida tohib el...

KESKUS Project Update (#98) - Donor Profile:  The spirit and determination of Hilda and Nicholas Küttis lives on to support the Estonian community’s future

KESKUS Project Update (#98) - Donor Prof…

  The newest members of the KESKUS International Estonian Centre Capital Campaign’s $100,000 ...

Memories are made from these

Memories are made from these

The slimster recently read, somewhere, that during the pandemic the best way to deal with solitude,...

MÄRKMIK - Oh, sa vana valgõ vares!

MÄRKMIK - Oh, sa vana valgõ vares!

Valgeid vareseid tegelikult pole, vähemalt looduses mitte. Küll aga on siinkohal äratoodud sellid (...

Expulsions of Russians, Estonians and related things from the past (I)

Expulsions of Russians, Estonians and re…

In the past few weeks expulsions of accredited Russian diplomats from from NATO member states and M...

Meelelahutust: Volli veste - Taskus memme musi

Meelelahutust: Volli veste - Taskus memm…

Vananemine pole kiita, teadagi miks. Krigisevad luud ja liikmed, vaid sundviisil saab mõnel päeval ...

Eesti Elu Nr. 18 - 7. mai 2021 - DIGILEHT

Eesti Elu Nr. 18 - 7. mai 2021 - DIGILEH…

Vaadake, mida huvitavat saab lugeda 7. mai 2021.a Eesti Elu /Estonian Life nädalalehest. Käe...

FOTOD - Sini-must-valged pääsukesed Toronto Colonel Samuel Smith pargis

FOTOD - Sini-must-valged pääsukesed Toro…

Torontos, Colonel Samuel Smith pargis, saab kohata ilusaid sini-must-valgeid pääsukesi, inglis ke...

Eesti Sihtkapital Kanadas loob kaks uut fondi

Eesti Sihtkapital Kanadas loob kaks uut …

Noorena Eestis elades töötas Martin Mäeks raudteel erinevates ametites vedurijuhi abiks välja. Kuid...

Kickflip Conviction: Skateboarding in Estonia

Kickflip Conviction: Skateboarding in Es…

Aleksandr Tubin, a rulasõitja (“skateboarder”) from Estonia, feels a kind of flame burning ins...

We're Listening with EMW: Erik Kreem Rings in the Finale of “Memories of Home”

We're Listening with EMW: Erik Kreem Rin…

Over the past four months, to viewers all over the world, Estonian Music Week has presented a wide ...

Jüripäeva ringkiri 2021

Jüripäeva ringkiri 2021

Armas skaudi- ja gaidipere!Juba enam kui aasta on möödunud sellest ajast kui maailm sai teistpidi p...

Projekti KESKUS Teade #97 - Liisa ja John Käärid panustavad meie tulevikku

Projekti KESKUS Teade #97 - Liisa ja Joh…

Liisa ja John Käärid tegid hiljuti lahke annetuse Estonian Arts Centre’ile (EAC) Viru Vanemad&nbs...

Kliki teemadele ja loe lisaks: Uudised - Sündmused - Eesti sündmused

Euroopa päev 9. mai

Euroopa päev 9. mai

9. mail tähistati kogu maailma erinevates riikides Euroopa päeva, mis üheskoos Euroopa Liidu lipu, ...

Parim soov koolilõpetajatele: Tuult tiibadesse - T.E.S. Täienduskoolide virtuaalaktuselt

Parim soov koolilõpetajatele: Tuult tiib…

Eelmise kooliaasta Toronto Eesti Seltsi Täienduskoolide lõpuaktus pandi ootele, et sobivat kokkusaa...

Heateod sünnivad südames – täname toetajaid, kes on meist tuhandete kilomeetrite kaugusel

Heateod sünnivad südames – täname toetaj…

Tallinna Lastehaigla Toetusfond tähistas tänavu jaanuaris oma 28. sünnipäeva. Tänu headele annetaja...

EHATARE - MAI 2021 - Lehed on pungas ja kevad on tulemas!

EHATARE - MAI 2021 - Lehed on pungas ja …

Ehatares ootame soojemat ilma, et saaksime ,,pruuniks, teiseks juuniks“ nagu Kristina Ehini la...

EKNi konverents 2021

EKNi konverents 2021

Eestlaste Kesknõukogu Kanadas (EKN) teine virtuaalkonverents Kanada Eesti organisatsioonide esindaj...

ÜENV virtuaalpäevad

ÜENV virtuaalpäevad

Kutsume aktiivseid Eesti juurtega noori vanuses 14-30 eluaastat osalema noorte Virtuaalpäevadel!Vir...

Projekti KESKUS Teade #98 - Hilda ja Nicholas Küttise vaim ja sihikindlus elavad edasi toetades eesti kogukonna tulevikku.

Projekti KESKUS Teade #98 - Hilda ja Nic…

KESKUS International Estonian Centre kapitalikampaania 100 000 dollari suuruse Kalevipoja Laua&nb...

We are inviting active Estonian youth aged 14-30 to participate at the Virtual Days 2021 event!

We are inviting active Estonian youth ag…

The Virtual Days will take place via Zoom in approximately 2.5-hour sessions on two consecutive Sat...

VIDEO - Vana Andrese kogudus - Emadepäev 2021

VIDEO - Vana Andrese kogudus - Emadepäev…

Pühapäev, 9 mai 2021.a - Vaadake Vana Andrese koguduse vidoet - Emadepäev 2021  

FOTOD - Ottawa tulpidefestival

FOTOD - Ottawa tulpidefestival

Emadepäevaks 9. mail õitsevad sel aastal Ottawas taas tuhanded tulbid. Tulp on üheks tõelise armast...

Nägemiseni, lasteaed: oleme lõpetajad 2021

Nägemiseni, lasteaed: oleme lõpetajad 20…

Lasteaia mudilased laulsid oma lasteaialaulu ,,Nägemist ja nägemist! Head aega, head aega!“Kas juba...

Estonian Foundation of Canada Creates Two New Funds

Estonian Foundation of Canada Creates Tw…

As a young man in Estonia, Martin Mäeks worked his way up to be assistant locomotive engineer. But ...

KESKUS Project Update (#98) - Donor Profile:  The spirit and determination of Hilda and Nicholas Küttis lives on to support the Estonian community’s future

KESKUS Project Update (#98) - Donor Prof…

  The newest members of the KESKUS International Estonian Centre Capital Campaign’s $100,000 ...

FOTOD - Sini-must-valged pääsukesed Toronto Colonel Samuel Smith pargis

FOTOD - Sini-must-valged pääsukesed Toro…

Torontos, Colonel Samuel Smith pargis, saab kohata ilusaid sini-must-valgeid pääsukesi, inglis ke...

Eesti Sihtkapital Kanadas loob kaks uut fondi

Eesti Sihtkapital Kanadas loob kaks uut …

Noorena Eestis elades töötas Martin Mäeks raudteel erinevates ametites vedurijuhi abiks välja. Kuid...

Jüripäeva ringkiri 2021

Jüripäeva ringkiri 2021

Armas skaudi- ja gaidipere!Juba enam kui aasta on möödunud sellest ajast kui maailm sai teistpidi p...

Projekti KESKUS Teade #97 - Liisa ja John Käärid panustavad meie tulevikku

Projekti KESKUS Teade #97 - Liisa ja Joh…

Liisa ja John Käärid tegid hiljuti lahke annetuse Estonian Arts Centre’ile (EAC) Viru Vanemad&nbs...

„Rahvana oleme me tugevad!“ VEMU tuluõhtu veebis õnnestus suurepäraselt

„Rahvana oleme me tugevad!“ VEMU tuluõht…

Koroonaviirus on kimbutanud maailma juba üle aasta. Eelmisel aastal jäi VEMU tuluõhtu ära. Aga sel ...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

Kliki teemadele ja loe lisaks: Elu - Arvamus - Kommentaar - Juhtkiri

30 aastat iseseisvumise taastamisest - jäädvustame mälestused

30 aastat iseseisvumise taastamisest - j…

Kaotame palju väärtuslikku, kui oma mälestusi-meenutusi ei jäädvusta. Augustis märgime 30 ...

Is Multigenerational Living the Future?

Is Multigenerational Living the Future?

The 2021 Canadian Census has once again brought to mind how we define our households and t...

Jaan Soosaar 80

Jaan Soosaar 80

Estonian Hon. Consul Jaan Olaf Soosaar hit the 80 year milestone on May 19, engines at ful...

Kanada päevik - Korrapärasusest taamal

Kanada päevik - Korrapärasusest taamal

Võiks ka kirjutada ettemääratust eemal, kaugel - mõistet saab mitmeti tõlgendada, kui on t...

Expulsions of Russians, Estonians and related things from the past (II)

Expulsions of Russians, Estonians and re…

The Foreign intelligence section of the Estonian KGB was handed the usual assignment by it...

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Leksikonn

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Leksi…

Oot-oot, ma teen teile kohe alguses mõned asjad selgeks, enne kui te ise mõtlema akate. Is...

Marika Blossfeldt: Toitumisnõustaja annab nõu - Toit ei ole ainus, mis toidab

Marika Blossfeldt: Toitumisnõustaja anna…

Kas mäletad aega, mil olid armunud? Meeled olid erutusest ärksad. Kõik ümberringi tundus s...

Kommentaar - 30 AASTAT UUT ISESEISVUST

Kommentaar - 30 AASTAT UUT ISESEISVUST

Eesti iseseisvuse tagasi saamise 30ndal aastal tuleb tõdeda, et eestlased on oma maa per...

Kanada päevik - Mõistus on etem kui tsensuur

Kanada päevik - Mõistus on etem kui tsen…

Kanada riik, valitsused õieti, pole tänaseni internetiajastul reguleerinud, kuidas ja mida...

Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

 

'Third Boston Baltic Film Festival (BBFF)

'Third Boston Baltic Film Festival (BBFF…

The mini Boston Baltic Film Festival (BBFF) in April was a huge success, having over 400 p...

*Viro-keskus* — the Cultural Home of Estonians in Helsinki

*Viro-keskus* — the Cultural Home of Est…

Though only approximately 90 kilometres away from Tallinn, the ongoing need for a cultural...

Mõte pühapäevaks Toronto Vana-Andrese koguduse õpetaja Kalle Kadakas - Viimane ülestõusmisaja pühapäev - *Exaudi* - Lohutuses kingitud Vaimu selgus!

Mõte pühapäevaks Toronto Vana-Andrese ko…

Johannese 14(15) 16 -1916.Ja ma palun Isa ja ta annab teile teise Lohutaja, et tema oleks ...

Educase: the tool that broadens access to nature's sensations

Educase: the tool that broadens access t…

Imagine being at the seaside, in the forest, or in a wetland area without being able to se...

Head rahvusvaheliste Eesti kogukondade liikmed, estofiilid ja huvitatud lauljad: Laulusild 2021

Head rahvusvaheliste Eesti kogukondade l…

Kuna paljud meist pärinevad laulmise pärandist, tahaksin teile esitada võimaluse laulu abi...

David Ilmar Lepasaar Beecheri loeng ,,Väliseestlasest kodueestlaseks. Kodu ja pagulus: Tartu koht minus ja maailmas“

David Ilmar Lepasaar Beecheri loeng ,,Vä…

Neljapäeval, 13. mail kell 3 pl (Eesti aeg) räägib Tartu Ülikooli väliseesti külalisprofes...

On the Wall: Artwork at the Headquarters of the UN

On the Wall: Artwork at the Headquarters…

In between the Conference Building and the General Assembly Building of the Headquarters o...

Winners Announced for VEMU's Translation Competition

Winners Announced for VEMU's Translation…

On Sunday May 2nd, VEMU (the Museum of Estonians Abroad), the Estonian Literature Centre, ...

Memories are made from these

Memories are made from these

The slimster recently read, somewhere, that during the pandemic the best way to deal with ...

 
TEADE
Arvestades praeguse koroonaviiruse levikuga palume oma klientidel võimaluse korral Eesti Elu kontorisse isiklikult mitte tulla, vaid soovide ja murede korral helistada kontorisse 416-733-4550 või saata email: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

Eesti Elu Tellimine

  
Telli Eesti Elu ja toeta Eesti
kogukonna ajalehte Kanadas!


Tellimine Kanadas:

Aasta - $160
Poolaasta - $87
Veerandaasta - $48
Digileht - $95/aasta
Teised tellimise võimalused siit!

Maksta saab:
• Sularahas või pangatšekiga
EESTI ELU kontoris
Pangaülekandega
Toronto Eesti Ühispangas 
kohapeal või telefoni teel
(Tel: 416-465-4659)
EESTI ELU arvele
Pangatšeki või rahakaardiga
EESTI ELU nimele
Interac e-Transfer® vahendusel
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. aadressile
PayPal/Credit Card

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

 Eesti Elu üksiknumbrid
on müügil Torontos:

 

  • Eesti Elu kontoris (3 Madison Ave. / 310 Bloor St. W.)
  • Eesti Maja kontor (958 Broadview Ave)
  • Leaside Pharmacy's (Suomi Koti juures) 795 Eglinton Ave. E.

  

Telli leht siit!

 

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

Eesti Elu Tellimine

  
Telli Eesti Elu ja toeta Eesti
kogukonna ajalehte Kanadas!


Tellimine Kanadas:

Aasta - $160
Poolaasta - $87
Veerandaasta - $48
Teised tellimise võimalused siit!

Maksta saab:
• Sularahas või pangatšekiga
EESTI ELU kontoris
Pangaülekandega
Toronto Eesti Ühispangas 
kohapeal või telefoni teel
(Tel: 416-465-4659)
EESTI ELU arvele
Pangatšeki või rahakaardiga
EESTI ELU nimele
Interac e-Transfer® vahendusel
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. aadressile
PayPal/Credit Card

Eesti Elu - 3 Madison Ave., Toronto, ON M5R 2S2 - Ajalehe Tellimine - Kuulutuste tellimine - Tel: 416-733-4550 - e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. - Editorial Policy
This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. ©2012 - 2021 Eesti Elu. All rights reserved.
Made by Confirmo