Logi sisse läbi:

MEIE PAUL KERES 100


Vasakul fotol: Artikli autor Aarand Roos koos Paul Kerese vahakujuga Malemajas. Foto: Taivo Krabi. Paramal pool olieval foto on raamt esikaan.Vasakul fotol: Artikli autor Aarand Roos koos Paul Kerese vahakujuga Malemajas. Foto: Taivo Krabi. Paramal pool olieval foto on raamt esikaan. Paavo Kivine. Paul Keres, mälestusi, materjale, kirju. Olympia, Tallinn 2015
605 lk.

Rahvana oleme liigagi palju kurtnud, kui väikesed me oleme, oleme kurtnud isekeskis, aga ka teistele rahvastele. Napid arvud võib-olla vabandavad meid välja mõnedest ebamugavatest kohustest, aga vaevalt see meie enesetunnet parandab. Aga teisalt, kui peaks selguma, et meil tõepoolest on midagi, mida teised kadestavad, siis me ei tea isegi, mida sellega peale hakata. Näiteks Paul Keresega.

Keres sündis Narvas sada aastat tagasi, 7. jaanuaril. Just temast sai taevani kiidetud mees, kellest võivad teised rahvad vaid unistada, eriti aristokraadid, haritlaskond ja lai malemaailm. Paul Keres -- mis on teil vastu panna?

Just tema sünniaastapäevaks toovad need välja sahtlis peituvad mälestuste killud. Kõige võimsama panuse tegi aga spordikirjanik Paavo Kivine trükivärske elulooraamatu näol. Jajah, malemängu peetakse spordiks vähemalt pooles maailmas. Kivine ei paku uut veini vanas lähkris, vaid lõviosa materjalist on alles nüüd arhiividest välja kaevatud, tõlgitud ja redigeeritud. Ära on toodud isegi mitu lehekülge KGB-materjale – Keresest, võrratust eeskujust!

Samas vaimus püüame meiegi meenutada midagi tabavat ja iseloomustavat, kas isiklikult kogetut või kuskil loetut. Oleme heas seltskonnas, sest kiidulaulu komponeeritakse meie sangarist sel talvel ka Californiast üle Euroopa Indiasse ja Hiinasse, kus malemäng on viimasel ajal teinud ulja tiigrihüppe. Päris kindlasti jõuavad võõrad kirjutada juubilarist kordades rohkem kui meie ise.

Teen siinkohal üleskutse välismaal elavatele eestlastele, et nad lõikaksid välja kõik artiklid, mis satuvad nende kätte – olgu siis islandi või katalaani, ungari või gruusia keeles – ja saadetagu Keresele sümboolse auaadressina Eesti Maleliidu või Paul Kerese nimelise Malemaja kaudu!

Paavo Kivise monumentaalne partituur „Paul Keres" on koostajal järjekordne täistabamus pärast Palusalu ja Lurichi raamatuid. Juba saatesõna lugedes tekib omapärane lüüriline meeleolu, et nii ilusti tahaks ise ka osata kirjutada! Esimesel leheküljel seletab autor, mille poolest erinevad väikerahva ja suurrahvaste sangarid. Suurtel on selleks kas mõni väepealik, teadlane või kunstnik, meil aga tihtipeale sportlane. Meie sangari võidu puhul heiskame riigilipu, aga argipäeval seisab ta oma rahva keskel ja kõnetab pöidlahoidjaid. Suurriigi sangar pigem ajab naabritele hirmu peale, meie oma kinnitab meile, et oleme rahvusena olemas.

Nii kogukasse ja eksklusiivsesse teosesse tohiks mahtuda kõik, mida Kerese kohta teame või teada tahame. Tema esimesed võidud ja 11-12aastaselt Pärnu esimängijaks saamine, seejärel Eesti mitmekordne meister, rahvusvaheline suurmeister, maailma absoluutsesse tippu tõusmine.

Max Euwe nentis, et „Keres on üks väheseid maletajaid, kelle tee tippu ei olnud pikk. Ta jõudis tippu kolme aastaga, jäädes sinna pea neljakümneks aastaks". Eksperdid on üksmeelsed: Keres oli parim maletaja, kellel puudus maailmameistri tiitel. Kurb... ja ebaõiglane! Kuid nüüd, pool sajandit hiljem, nimetas maailmaliit FIDE 2016. aasta rahvusvaheliselt „Paul Kerese aastaks".

Kivise koostatud Kerese elulooraamat hõlmab muidugi ka Moskva poliitilise tagakiusamise. Keres pidi aastakümneid kannatama represseerimist samal põhjusel, nagu kannatas kogu Eesti rahvas ja riik Teises maailmasõjas ja külma sõja poolsajandil. Ometi suutis ta kõige selle juures jääda ausa mängu etaloniks.

Nüüd ärgu keegi arvaku, et eluraamatu koostaja püüab üksipäini omaenda muljeid ja mälestusi paisutada rekordiliseks 600leheküljeliseks. Talle on abimeesteks terve staap male maailmameistreid, eksperte ja prominente. Maleliteratuur on rikkalik ja sellest annab ammutada.

Maailmameistritest on raamatus Kerese kohta sõna võtnud valdav osa neist, kes tema vastu mänginud, ja nende hinnang on superlatiivne. Siinjuures kummardus Kivisele kõigi nende tsitaatide leidmise ja väljatoomise eest! Esitame ühe-kahe lausega nende kauneid helisid, mille kooskõla moodustab
lausa sümfoonia.

Alehhin: „Teda iseloomustab niisugune keeruline lihtsus, mis on omane vaid ülimale mõistusele ja elegantsele vaimule."

Euwe: „Keresel oli ainult sõpru. On kujutlematu, milliseid iseloomuomadusi, milliseid kõrgeid eetilisi tõekspidamisi peab omama, et püsida sellisena maailmas, kus leidub nii palju vastuolusid ja ebaõiglust, nii palju kiivust ja kadedust."

Botvinnik: „Niisugusena nagu Paul malesse tuli – otsekohese, tagasihoidliku, heasoovliku, jäägitult armastatud alale andununa – niisugusena ta ka lahkus."

Smõslov: „Ma ei tea ainsatki maletajat, kes poleks Kerest austanud. Minu meelest põhjustas üleüldist armastust Paul Petrovitši vastu ennekõike tema sõbralikkus ja korrektsus... Keres oli kõikjal oodatud külaline."

Petrosjan: „Nii kodu- kui välismaal, ükskõik kuhu saatus malerändureid ka ei viinud, võisin korduvalt veenduda, et Keres oli tänapäeva maletajatest ilmselgelt kõige lugupeetum, oli Sportlane suure algustähega."

Tal: „Paarikümne aasta vältel oli mul õnn korduvalt Paul Keresega kohtuda... Temaga mängida oli alati huvitav, kuid äärmiselt raske. Rahuliku manööverduse võisid äkki katkestada taktikalised sähvatused."

Spasski: „Võimalik, et meie teineteisemõistmisele aitas kaasa minu venelik süükompleks eestlaste suhtes... Loomult oli Keres sündinud aristokraat. Ta oli ilus, sportlik, hästikasvatatud. Kuid asi polnud üksnes selles. Temas peitus midagi niisugust, mis lubab rääkida hingeõilsusest. Palju oli looja Paul Keresele andnud, aga palju temalt ka nõudis... Ja Keres ei jäänud võlgu. Jään surmani meenutama teda armastuse ja uhkustundega."

Mõned suurmeistrid on rääkinud Kerese tähtsusest Eesti rahvale, kuid ainsana on Spasski näinud sügavamale Kerese naha alla: „Kuid temas oli ka midagi salapärast. Ma tundsin selgelt, et Keres kandis läbi elu mingit ränka taaka. See taak, nagu ma nüüd aru saan, oli piiritu armastus ja uhkusetunne oma esivanemate maa vastu, vankumatu püüe pidada vastu kõigile katsumustele, kanda vastutust iga oma sammu eest. Ma ei ole iial kohanud samaväärselt arenenud vastutustundega inimest."

Nendele tsitaatidele kõrvutame Eesti rahva ühise hinnangu, saadud ringküsitlusel 1999. Selles valiti Keres sajandi parimaks eesti sportlaseks.

Siin raamatu rõhuasetusest pisut statistikat: mälestusi on kirjas 42-lt autorilt, kelle kaudu kulgebki Kerese elulugu koos „teenistuslehega". Kirju on 250 lehekülge – Kerese omi teistele. Tekstis nimetatud „asjaosaliste" nimestik katab kümme kaheveerulist lehekülge. Ühe sõõmu või vaba nädalalõpuga ei jõua lugemisega kuigi kaugele, aga iga episood on omaette dramaatiline lugu ja kõlbab hästi lugemiseks teises järjekorras kui just kronoloogilises. Näiteks kõigepealt need peatükid, mis paistavad sisukorrast kõige põnevamatena või lubavad lugejal kaasa elades hüüatada „jah, nii see oli!".

Paul Kerese eluküünla ootamatu šahh-mati kohta on mul üks apokriiva. See oli suve hakul 1975. Kanada maleliit oli kutsunud Kerese Vancouverisse osalema rahvusvahelisele maleturniirile. See oli muidugi teada ka kohalikule eestlaskonnale. Keres andis „programmivälise" simultaani kohalikele maletajatele, kus ta ei olnud ainus eestlane. Kui Keres tegi Helsingis viimase vahemaandumise ja oma hotelli siirdus, anti talle N. Eestist edasi sõnum järgmise hoiatusega: Kui sa kodupinnale jõuad, küll sina siis saad! Keres teadis, mida see tähendas ja ehmatusest sai ta südameataki, kõigepealt ühe ja paar päeva hiljem veel teise.

Nii rääkis mulle toona Stockholmis väljaantava Eesti Päevalehe peatoimetaja Juhan Kokla, sest sedasi oli temani jõudnud referaat sündmuste käigust. Aga nii ta ei kirjutanud, vaid ikkagi kainelt ja vaoshoitult. Mingist salanõust ma pole oma kahekümnel Tallinnas elatud aastal ei lugenud ega kuulnud. Ometi pean ma seda versiooni võimalikuks, sest N. Liit oligi sihuke. Südamerike? Ilmselt ei ole ta kunagi kellelegi rääkinud südamerikkest, teda osundatakse hoopis hilisemas elus podagrast tekitatud jalavalus.

Mida N. Liidu võimud olid Keresele lubanud ja mida mitte, seda ma ei tea. Ent see, mille eest eestlasi hoiatati väljasõiduviisa andmisel, oli kõigile sama, nimelt et ärgu külastatagu „emigrantlikke kantse" nagu Eesti Peakonsulaati ja Eesti Majasid, ja pandagu hoolega tähele, mida sugulased-sõbrad räägivad. Nende reeglite vastu võis Keres patustada küll.

Tema käimisi ja kohtumisi välismaal kontrolliti juba aastaid käsu põhjal „kõige kõrgemalt tasandilt" ehk Moskvast. Ta oli jätkuvalt heas vormis ja võitis Vancouveri turniiri suurelt 8,5–1,5, ja et Kivine toob ära tema elu viimase matši (15. mai 1975) käigud, võib lugeja ise proovida, kuidas tundub selle retsepti järgi matti teha valitsevale USA meistrile W. S. Browne'ile. Läänerannikul esines Keres kolm nädalat kestnud seminaridel ja simultaanidel, samas suhtles ta „emigrantliku ladvikuga" ja käis nende suvepäevadel grüünes. Teel tagasi Tallinna peatus ta koguni kümme päeva Torontos (ai-ai!).

Loendamatud eestlased suudavad kaugest minevikust meenutada üht ja teist oma kokkupuuteist Keresega. Ma ei mõtle ainult nendele, kes puht füüsiliselt avaldasid talle viimast austust, kui palistasid 1976. a. kümnete tuhandete päiselt Tallinnas Estonia puiesteed, kui auto viis teda maisesse rahupaika. Teistel, näiteks väliseestlastel, kellel ei olnud võimalik korteeži tunnistajaks olla, leidsid mõne muu võimaluse, näiteks rahvahääletusel teda Eesti sajandi sportlaseks valida – nii tegin minagi. Mis ime siis, et Eesti Spordi Biograafilises Leksikonis (III trükk 2011) on Kerese saavutuste loetelu hulga pikem kui ühelgi teisel 6000st väljavalitust.

Mida meeletumaks muutub tänapäeval võistlemine ja iga hinna eest võitmine, koguni keelatud ainete pruukimise abil, omaenda organismi mürgitamise hinnaga ja igasuguse sohitegemise kaudu, et aga saavutada võitu, rahalisi auhindu ja kuulsust, seda enam tõuseb sellest möllust puhtana Paul Kerese nimi. Teda peetakse täie õigusega ausa mängu säravaks eeskujuks, mitte kuskil ei leia tema aadressil vihjet millelegi negatiivsele. Mida tänapäeva spordimaailm kõige enam vajab, on temasuguseid võistlejaid.


Aarand Roos
PHOTOS - Canada Day 2022 at Port Credit

PHOTOS - Canada Day 2022 at Port Credit

July 1, 2022 - Canada Day celebration at Port Credit, Ontario.

Kanada avab uued saatkonnad Eestis, Leedus, Slovakkias ja Armeenias.

Kanada avab uued saatkonnad Eestis, Leedus, Slovakkias ja Armeenias.

29.06.2022 Kanada välisminister Mélanie Joly teatas kolmapäeval. 29. juunil oma pressiteates, et Kanada avab uued suursaatkonnad E...

FOTOD - Ehatare 40

FOTOD - Ehatare 40

Eestlased Torontos olid enam kui 40 aastat tagasi ettenägelikud. Osati mõelda, et noorus ei ole igavene ning võõral maal oleks hea...

73 aastat head sõnumit

73 aastat head sõnumit

26. juunil 1949. a otsustasid 16 noort eestlast asutada Torontos eestikeelse ja -meelse baptistikoguduse. Täpselt 73 aastat hiljem...

Kanada päevaks 2022

Kanada päevaks 2022

Tänavu 1. juulil tähistame Kanada 155. sünnipäeva. Plaanitud on pidustusi üle riigi, ilutulestikke, kokkusaamisi pereringis ja sõp...

NÄDALA PORTREE - Loomaarst Kristina Lillakas: „Olen saanud hammustada ja kraapida… Aga see on suurepärane töö!“

NÄDALA PORTREE - Loomaarst Kristina Lillakas: „Olen saanud hammustada ja kraap…

Kristina Lillakas on loomaarst, kes omab väikeloomadele spetsialiseerunud veterinaarkliinikut Torontos. Lakeshore Mobile Vete...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)
Lõimeleer kutsub PULMA!

Lõimeleer kutsub PULMA!

Sellesuvisesse LÕIMELEERI laagrisse registreerimine on avatud. Ootame kõiki vanu ja uusi Lõimeleeri...

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED VIIRLAIU NIMELISE KIRJANDUSAUHINNA

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED…

29.04.2022Väliseesti Muuseum (VEMU) Torontos asutab Arved Viirlaiu 100. sünniaastapäeva puhul kirja...

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS news roundup

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS news roundup

KESKUS International Estonian Centre has been in the news in Estonia, in both English and Estonian, as the project moves from gr...

KESKUS Project Update (#143) - Construction on the KESKUS site continues

KESKUS Project Update (#143) - Construction on the KESKUS site continues

Construction on the KESKUS site continues, though largely underground. As noted in the 17th Community Engagement Session (read m...

ERR - Hajala ringvaade. Ellen Valter Toronto Eesti Keskuse arengutest

ERR - Hajala ringvaade. Ellen Valter Toronto Eesti Keskuse arengutest

Äsja läks Toronto Eesti Keskuse rajamise kopp maasse ning Eesti-Ukraina päritolu lapse sõrmede vahelt jõudis vundamenti Eestimaalt...

The 2022 Overview of Tartu College's Annual Meeting of Members

The 2022 Overview of Tartu College's Annual Meeting of Members

On June 22nd, 2022, 14 Tartu College (TC) Board Members, in addition to six Members represented by proxy, convened on-site for the...

Eesti Majandusklubi pühitses jaanipäeva koos lätlastega

Eesti Majandusklubi pühitses jaanipäeva koos lätlastega

Möödunud nädala reedel, 24. juunil said Eesti Majandusklubi Kanadas (EMK) liikmed kokku Läti Majas, 4 Credit Union Dr.Enne, kui ko...

Exploring Estonia’s street art culture

Exploring Estonia’s street art culture

Gentrification has transformed tight-knit, charming communities into wide — yet simultaneously unreachable — clusters of sprawling...

Läti Majas jaanipäeva eel

Läti Majas jaanipäeva eel

Avanes võimalus läti pensionäride klubi iga-neljapäevasest koosviibimisest osa võtta. Nendel, muide, osaletakse tänu Zoomile ülema...

Mets meis kõigis 2022

Mets meis kõigis 2022

MÜ! Muskoka mets kõmiseb sel suvel taas Eesti keelest ja kultuurist. Kutsume kõiki, kes tunnevad metsast, järvest, loengutest ja s...

THE 81st ANNIVERSARY OF THE JUNE 14th DEPORTATIONS

There is a commonly-held superstition that Friday the 13th is an unlucky day, and it appears to be the result of two different sup...

Mõte pühapäevaks - 4. pühapäev pärast nelipüha

Mõte pühapäevaks - 4. pühapäev pärast nelipüha

Kadunud ja jälle leitud - Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. Lk 19:10Vana Testamendi lugemine:Jesaja 57: ...

Rootsis toimub noorte rahvaülikool

Rootsis toimub noorte rahvaülikool

Pühapäeval, 26. juunil algas Eesti Noorte Rahvaülikool Rootsi läänerannikul Kärr Sämstadis. Siin asub 1949. aastal loodud eestlast...

Rein Rannapi „Klaver tuleb külla 25“

Rein Rannapi „Klaver tuleb külla 25“

Kaarli kirikus Rein Rannapi vaimustavat kontserti nautides mõtlesin, et seekord oleks tema viiulikunstnikust ema, ülikriitiline In...

Putin’s and the Kremlin’s intentions were obvious years ago

Putin’s and the Kremlin’s intentions were obvious years ago

Russia has invaded Ukraine. The West is now in agreement on the facts and what needs to be done. Bluntly put:The assault on Ukrain...

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Surnud ring

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Surnud ring

Eesti vanasõna ütleb, et kes kannatab, see kaua elab. Aga seda ta ei ütle, et kes kaua elab, saab ükskord vanaks. Ja et kes vanaks...

Eesti Elu Nr. 26 - 30. juuni 2022 - DIGILEHT

Eesti Elu Nr. 26 - 30. juuni 2022 - DIGILEHT

Vaadake, mida huvitavat saab lugeda 30. juuni 2022.a Eesti Elu /Estonian Life nädalalehest. Käesoleva nädala Eesti Elu ...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

Eesti Elu Nr. 26 - 30. juuni 2022 DIGILEHTVaata eelnevaid Eesti Elu nädalalehe numbreid siin: 
- Eesti Elu Nr. 25 - 24. juuni 2022 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 24 - 17. juuni 2022 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 23 - 10. juuni 2022 - DIGILEHT

  

Kõik numbrid koos sisukorraga: www.issuu.com/estonianlife

Oled juba paberlehe tellija ja soovid tasuta ligipääsu digilehele? Tekkis küsimus või kommentaar? Kirjuta meile digi@eestielu.ca!

NB. Palun lisa digi@eestielu.ca oma e-maili aadressi raamatusse (safe senders list/address book/primary inbox), et meie e-kirjad tuleksid kohale. Palun anna märku, kui oled digilehe tellinud ja kättesaamisega on tekkinud raskusi.

Please add us to your address book/safe senders list/primary inbox to make sure the email with access code does not go to junk mail or bounce back. Please reach out if you are having troubles receiving our emails on Fridays.


 

Lõimeleer kutsub PULMA!

Lõimeleer kutsub PULMA!

Sellesuvisesse LÕIMELEERI laagrisse registreerimine on avatud. Ootame kõiki vanu ja uusi Lõimeleeri...

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED VIIRLAIU NIMELISE KIRJANDUSAUHINNA

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED…

29.04.2022Väliseesti Muuseum (VEMU) Torontos asutab Arved Viirlaiu 100. sünniaastapäeva puhul kirja...

PHOTOS - Canada Day reception at Tallinn 2022

PHOTOS - Canada Day reception at Tallinn…

On the occasion of Canada Day a reception was held by The Ambassador of Canada H.E. Mr. K...

Eesti Raadio tütarlastekoor esines Toronto Peetri kirikus

Eesti Raadio tütarlastekoor esines Toron…

Pühapäeval, 26. juunil 2022 kell 12 päeval esines EELK Toronto Peetri kirikus, 817 Mount Pleasant R...

FOTOD - Tori kirikus 23 juunil 2022.a

FOTOD - Tori kirikus 23 juunil 2022.a

Neljapäeval, 23. juunil 2022.a toimus Eesti sõjameeste mälestuskirikus Toris Eesti Reservohvit...

FOTOD - Võidupüha tähistamine Kuressaares 23 juunil 2022.a - Vabariigi President Alar Karise kõne võidupüha paraadil Kuressaares

FOTOD - Võidupüha tähistamine Kuressaare…

Neljapäeval, 23. juunil 2022.a toimus Kuressaares Võidupüha tähistamne.Vabariigi President Alar Kar...

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS news roundup

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS ne…

KESKUS International Estonian Centre has been in the news in Estonia, in both English and Estonia...

On the Wall: the benefits of handmade pottery as shown by Ella Katarina Valge-Saar

On the Wall: the benefits of handmade po…

Take a look at the cup and mug collection in your kitchen cupboard and what do you see? Delicate te...

Concert by The Estonian Radio Girls’ Choir Sunday June 26th, 2022 at 12 noon  St. Peter’s Estonian Evangelical Lutheran Church 817 Mount Pleasant Rd. Toronto Free admission. Voluntary donations gratefully accepted

Concert by The Estonian Radio Girls’ Cho…

The Estonian Radio Girls’ Choir, one of four choirs of The Children’s Music Studio of Estonian Radi...

Geislingen: Does the past exist, if no one remembers it?

Geislingen: Does the past exist, if no o…

On the morning of May 22, bypassing Stuttgart, the regional capital of Baden-Württemburg and its la...

The realities of life in Canada for Ukrainian refugees

The realities of life in Canada for Ukra…

The invasion of Ukraine and the escape of Ukrainian refugees has sobering parallels to what Estonia...

Avasta kodupaika Ontarios - Kohalik Taj Mahal

Avasta kodupaika Ontarios - Kohalik Taj …

Udorale päris lähedal, Durham Regional Road 1 e ääres on suur kalmistu, milles on pisut peidus üsna...

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juuli 

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juu…

Tickets:$50 in advance FREE for children 16 and under$60 at the gate Tickets include Satu...

Mõte pühapäevaks - Toronto Eesti Baptisti Koguduse emeriitpastor Jüri Puusaag - Jaanipäeva tagamaadest

Mõte pühapäevaks - Toronto Eesti Baptist…

Igale inimesele on antud erakordne võime meenutada või unustada. Mõlemad võimed vajavad arendamist....

“Back to Our Roots!” - Youth Exchange in Estonia / Seiklejate Vennaskond kutsub Eestisse!

“Back to Our Roots!” - Youth Exchange in…

Organized by: Seiklejate VennaskondDates of activities: 11th – 22nd of September 2022Descripti...

The unexpected genre of music that kept Estonia’s spirit alive during Soviet occupation

The unexpected genre of music that kept …

In the smothering darkness of foreign occupation, singing patriotic songs can illuminate the light ...

Mõneks ajaks Eestist Kanadasse - Brait Õispuu

Mõneks ajaks Eestist Kanadasse - Brait Õ…

Vennaskonna kaasliikmed kodumaal teatasid hilistalvel, et Kanadasse on saabumas noor vilistlane mei...

Märkmik - Laul kisub kaasa ...ja enda sisse neelata võiks meid

Märkmik - Laul kisub kaasa ...ja enda si…

Kui jaaniajal on ilus ilm – ning tänavu tõotab see Eestis tulla tõesti nii – on patt minna liiga va...

Tallinna ja Praha balletitantsijad esitlesid oma oskusi

Tallinna ja Praha balletitantsijad esitl…

Juunikuu, mil algab suvi, on kooliõpilastele oodatuim kuu, ühelt poolt saab kauaoodatud suvevaheaja...

Tõlkijad kogunesid Käsmu 

Tõlkijad kogunesid Käsmu 

Käsmu, kunagine kaptenite küla, asub Eesti põhjarannikul Tallinnast 80 km idas. Seal on põnev kohal...

Jõekääru - Tutvu kunstiõpetaja PROOMET TORGA

Jõekääru - Tutvu kunstiõpetaja PROOMET T…

Proomet on atesteeritud õpetaja, kes töötab Tallinna lähedal Viimsis, Haabneeme koolis kunstiõpetus...

An Update from Northern Birch Credit Union – Branch Locations

An Update from Northern Birch Credit Uni…

June 15th, 2022 Dear members,At the recent Northern Birch Credit Union Annual General Meeting, a sp...

Ukraine’s plight and the media

Ukraine’s plight and the media

International news coverage of Russia’s invasion of Ukraine has shown a predictably huge contrast i...

Meelelahutust: Volli veste - Ai, need noored

Meelelahutust: Volli veste - Ai, need no…

Elurõõm määrab ju paljutki. Iga, näiteks. Et kaua võib võimalikult elada. Vasta kõike noid niinimet...

Eesti Elu Nr. 25 - 24. juuni 2022 - DIGILEHT

Eesti Elu Nr. 25 - 24. juuni 2022 - DIGI…

Vaadake, mida huvitavat saab lugeda 24. juuni 2022.a Eesti Elu /Estonian Life nädalalehest. ...

FOTOD - Torontos süüdati mälestusküünlad juuniküüditatuile

FOTOD - Torontos süüdati mälestusküünlad…

14. juunil toimunud ligi 10 000 eestlase küüditamine Siberisse on jätnud eestlaste kollektiivsesse ...

Kliki teemadele ja loe lisaks: Uudised - Sündmused - Eesti sündmused

Kanada avab uued saatkonnad Eestis, Leedus, Slovakkias ja Armeenias.

Kanada avab uued saatkonnad Eestis, Leed…

29.06.2022 Kanada välisminister Mélanie Joly teatas kolmapäeval. 29. juunil oma pressiteates, et Ka...

FOTOD - Ehatare 40

FOTOD - Ehatare 40

Eestlased Torontos olid enam kui 40 aastat tagasi ettenägelikud. Osati mõelda, et noorus ei ole iga...

73 aastat head sõnumit

73 aastat head sõnumit

26. juunil 1949. a otsustasid 16 noort eestlast asutada Torontos eestikeelse ja -meelse baptistikog...

Kanada päevaks 2022

Kanada päevaks 2022

Tänavu 1. juulil tähistame Kanada 155. sünnipäeva. Plaanitud on pidustusi üle riigi, ilutulestikke,...

The 2022 Overview of Tartu College's Annual Meeting of Members

The 2022 Overview of Tartu College's Ann…

On June 22nd, 2022, 14 Tartu College (TC) Board Members, in addition to six Members represented by ...

Eesti Majandusklubi pühitses jaanipäeva koos lätlastega

Eesti Majandusklubi pühitses jaanipäeva …

Möödunud nädala reedel, 24. juunil said Eesti Majandusklubi Kanadas (EMK) liikmed kokku Läti Majas,...

Läti Majas jaanipäeva eel

Läti Majas jaanipäeva eel

Avanes võimalus läti pensionäride klubi iga-neljapäevasest koosviibimisest osa võtta. Nendel, muide...

Mets meis kõigis 2022

Mets meis kõigis 2022

MÜ! Muskoka mets kõmiseb sel suvel taas Eesti keelest ja kultuurist. Kutsume kõiki, kes tunnevad me...

Rootsis toimub noorte rahvaülikool

Rootsis toimub noorte rahvaülikool

Pühapäeval, 26. juunil algas Eesti Noorte Rahvaülikool Rootsi läänerannikul Kärr Sämstadis. Siin as...

PHOTOS - Canada Day reception at Tallinn 2022

PHOTOS - Canada Day reception at Tallinn…

On the occasion of Canada Day a reception was held by The Ambassador of Canada H.E. Mr. K...

FOTOD - Tori kirikus 23 juunil 2022.a

FOTOD - Tori kirikus 23 juunil 2022.a

Neljapäeval, 23. juunil 2022.a toimus Eesti sõjameeste mälestuskirikus Toris Eesti Reservohvit...

FOTOD - Võidupüha tähistamine Kuressaares 23 juunil 2022.a - Vabariigi President Alar Karise kõne võidupüha paraadil Kuressaares

FOTOD - Võidupüha tähistamine Kuressaare…

Neljapäeval, 23. juunil 2022.a toimus Kuressaares Võidupüha tähistamne.Vabariigi President Alar Kar...

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS news roundup

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS ne…

KESKUS International Estonian Centre has been in the news in Estonia, in both English and Estonia...

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juuli 

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juu…

Tickets:$50 in advance FREE for children 16 and under$60 at the gate Tickets include Satu...

Jõekääru - Tutvu kunstiõpetaja PROOMET TORGA

Jõekääru - Tutvu kunstiõpetaja PROOMET T…

Proomet on atesteeritud õpetaja, kes töötab Tallinna lähedal Viimsis, Haabneeme koolis kunstiõpetus...

An Update from Northern Birch Credit Union – Branch Locations

An Update from Northern Birch Credit Uni…

June 15th, 2022 Dear members,At the recent Northern Birch Credit Union Annual General Meeting, a sp...

FOTOD - Torontos süüdati mälestusküünlad juuniküüditatuile

FOTOD - Torontos süüdati mälestusküünlad…

14. juunil toimunud ligi 10 000 eestlase küüditamine Siberisse on jätnud eestlaste kollektiivsesse ...

FOTOD - Ukraina sõjafotode näituse avamine ja juuniküüditamise mälestamine Hamiltoni raekojas

FOTOD - Ukraina sõjafotode näituse avami…

14. juunil kogunes Hamiltoni raekoja teisele korrusele, linnapea kontori vastas, kohaliku Ukraina, ...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

Kliki teemadele ja loe lisaks: Elu - Arvamus - Kommentaar - Juhtkiri

NÄDALA PORTREE - Loomaarst Kristina Lillakas: „Olen saanud hammustada ja kraapida… Aga see on suurepärane töö!“

NÄDALA PORTREE - Loomaarst Kristina Lill…

Kristina Lillakas on loomaarst, kes omab väikeloomadele spetsialiseerunud veterinaark...

THE 81st ANNIVERSARY OF THE JUNE 14th DE…

There is a commonly-held superstition that Friday the 13th is an unlucky day, and it appea...

Putin’s and the Kremlin’s intentions were obvious years ago

Putin’s and the Kremlin’s intentions wer…

Russia has invaded Ukraine. The West is now in agreement on the facts and what needs to be...

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Surnud ring

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Surnu…

Eesti vanasõna ütleb, et kes kannatab, see kaua elab. Aga seda ta ei ütle, et kes kaua ela...

Geislingen: Does the past exist, if no one remembers it?

Geislingen: Does the past exist, if no o…

On the morning of May 22, bypassing Stuttgart, the regional capital of Baden-Württemburg a...

The realities of life in Canada for Ukrainian refugees

The realities of life in Canada for Ukra…

The invasion of Ukraine and the escape of Ukrainian refugees has sobering parallels to wha...

Avasta kodupaika Ontarios - Kohalik Taj Mahal

Avasta kodupaika Ontarios - Kohalik Taj …

Udorale päris lähedal, Durham Regional Road 1 e ääres on suur kalmistu, milles on pisut pe...

Mõneks ajaks Eestist Kanadasse - Brait Õispuu

Mõneks ajaks Eestist Kanadasse - Brait Õ…

Vennaskonna kaasliikmed kodumaal teatasid hilistalvel, et Kanadasse on saabumas noor vilis...

Märkmik - Laul kisub kaasa ...ja enda sisse neelata võiks meid

Märkmik - Laul kisub kaasa ...ja enda si…

Kui jaaniajal on ilus ilm – ning tänavu tõotab see Eestis tulla tõesti nii – on patt minna...

Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

 

Exploring Estonia’s street art culture

Exploring Estonia’s street art culture

Gentrification has transformed tight-knit, charming communities into wide — yet simultaneo...

Mõte pühapäevaks - 4. pühapäev pärast nelipüha

Mõte pühapäevaks - 4. pühapäev pärast ne…

Kadunud ja jälle leitud - Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. Lk 1...

Rein Rannapi „Klaver tuleb külla 25“

Rein Rannapi „Klaver tuleb külla 25“

Kaarli kirikus Rein Rannapi vaimustavat kontserti nautides mõtlesin, et seekord oleks tema...

On the Wall: the benefits of handmade pottery as shown by Ella Katarina Valge-Saar

On the Wall: the benefits of handmade po…

Take a look at the cup and mug collection in your kitchen cupboard and what do you see? De...

Concert by The Estonian Radio Girls’ Choir Sunday June 26th, 2022 at 12 noon  St. Peter’s Estonian Evangelical Lutheran Church 817 Mount Pleasant Rd. Toronto Free admission. Voluntary donations gratefully accepted

Concert by The Estonian Radio Girls’ Cho…

The Estonian Radio Girls’ Choir, one of four choirs of The Children’s Music Studio of Esto...

Mõte pühapäevaks - Toronto Eesti Baptisti Koguduse emeriitpastor Jüri Puusaag - Jaanipäeva tagamaadest

Mõte pühapäevaks - Toronto Eesti Baptist…

Igale inimesele on antud erakordne võime meenutada või unustada. Mõlemad võimed vajavad ar...

“Back to Our Roots!” - Youth Exchange in Estonia / Seiklejate Vennaskond kutsub Eestisse!

“Back to Our Roots!” - Youth Exchange in…

Organized by: Seiklejate VennaskondDates of activities: 11th – 22nd of September 2022...

The unexpected genre of music that kept Estonia’s spirit alive during Soviet occupation

The unexpected genre of music that kept …

In the smothering darkness of foreign occupation, singing patriotic songs can illuminate t...

Tallinna ja Praha balletitantsijad esitlesid oma oskusi

Tallinna ja Praha balletitantsijad esitl…

Juunikuu, mil algab suvi, on kooliõpilastele oodatuim kuu, ühelt poolt saab kauaoodatud su...


Eesti Elu Tellimine

  
Telli Eesti Elu ja toeta Eesti
kogukonna ajalehte Kanadas!


Tellimine Kanadas:

Aasta - $160
Poolaasta - $87
Veerandaasta - $48
Digileht - $95/aasta
Teised tellimise võimalused siit!

Maksta saab:
• Sularahas või pangatšekiga
EESTI ELU kontoris
Pangaülekandega
Toronto Eesti Ühispangas 
kohapeal või telefoni teel
(Tel: 416-465-4659)
EESTI ELU arvele
Pangatšeki või rahakaardiga
EESTI ELU nimele
Interac e-Transfer® vahendusel
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. aadressile
PayPal/Credit Card

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

 Eesti Elu üksiknumbrid
on müügil Torontos:

 

  • Eesti Elu kontoris (3 Madison Ave. / 310 Bloor St. W.)
  • Eesti Maja kontor (958 Broadview Ave)
  • Leaside Pharmacy's (Suomi Koti juures) 795 Eglinton Ave. E.

  

Telli leht siit!

 

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

Eesti Elu Tellimine

  
Telli Eesti Elu ja toeta Eesti
kogukonna ajalehte Kanadas!


Tellimine Kanadas:

Aasta - $160
Poolaasta - $87
Veerandaasta - $48
Teised tellimise võimalused siit!

Maksta saab:
• Sularahas või pangatšekiga
EESTI ELU kontoris
Pangaülekandega
Toronto Eesti Ühispangas 
kohapeal või telefoni teel
(Tel: 416-465-4659)
EESTI ELU arvele
Pangatšeki või rahakaardiga
EESTI ELU nimele
Interac e-Transfer® vahendusel
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. aadressile
PayPal/Credit Card

Eesti Elu - 3 Madison Ave., Toronto, ON M5R 2S2 - Ajalehe Tellimine - Kuulutuste tellimine - Tel: 416-733-4550 - e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. - Editorial Policy
This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. ©2012 - 2022 Eesti Elu. All rights reserved.
Made by Confirmo