Telli Menüü

Lugeja kirjutab: Võrulaste tahteväljenduspäevaks

Võrulaste tahteväljenduspäev on 21. oktoobril tähistatav püha, millega meenutatakse 21. oktoobril 1987 Võru kalmistul Vabadussõjas langenute auks korraldatud miitingut. Toimetu­ sele kirjutas Jüri Pallo, mee­ nutades tolleaegseid ajalukku läinud sündmusi. Avaldame kirja lühendatult.

Raamat pealkirjaga ,,Võru veri ei värise“ on välja antud 2007. aastal ja jutustab Võrus tegutsenud Vaba­Sõltumatu Noorte Kolonni nr. 1 tegevusest 1987­2007.

Kolonni juht Ain Saar koos paljude Võru noortega on läinud Eesti ajalukku.

Heites pilgu 35 aastat tagasi, kohtame Võru linna tänavatel ning eriti Tamula ääres asunud kohvikus „Rannatare“ Aini koos oma lähimate kaasvõitlejatega pidamas plaane nõukogude võimu vastu võitlemiseks.

Tuleb silmas pidada, et Ain Saar koos lähimate kaasvõit­ lejatega olid 35 aastat tagasi ainukesed ja viimased repres­ seeritud NSVL KGB poolt. Kolonni tegevus oli ainukesena takistatud. Seevastu loomelii­ dud, fosforiidi­, MRP­AEG ja teised tegelased võisid segama­ tult omi üritusi läbi viia. Mitu inimest arreteeriti 23. augustil 1987.a. Hirvepargis? Mitte ühtegi, sest üritus toetas täie­ likult glasnosti­avalikustamise partei poliitikat ja üritusel ei nõutud Eesti iseseisvust ega kantud sini­must­valgeid lippe.

Võru surnuaial 21. oktoobril 1987.a. võtsid kommunistid ja KGB vabadust ihkavat Võru rahvast vastu miilitsaahelikuga, verekoertega ning käsuga avada rahumeelsete protestijate vastu tuli.

Surnuaial arreteeriti Mia­Ly Saar, eelnevalt olid Ain Saar, Argo Männimets ja Meelis Ivask võetud kinni ja toimetatud valve all Tallinna sõjakomis­ sariaati. Sel päeval Võrus tõsteti rahva peade kohale esmakord­ selt sini­must­valge lipp!

Kolonni tegevus ei mahtunud kompartei perestroika raami­ desse, sest kolonn võitles aktiiv­ selt ja avalikult deklareerides: „Eesti vabaks!“ „Eesti eest!“ Leian, et käesoleval aastal, kui põhitähelepanu on koondatud 2023. a. Riigikogu valimistele, ei tohi me ära unustada ka 35 aasta taguseid sündmusi, mille­ ga on veel paljudel Võru inimestel isiklik ja elav suhe.

/…/ …tahan hüüda üleskut­ sena Võru linna valijate poole: „Valige 2023.a. märtsis Riigi­ kokku neid, kelle veri ei värise!“

/…/

Jüri Pallo 20. oktoobril 2022.a.

Loe edasi