Telli Menüü

Multikultuuri plussid ja miinused

Sel teemal on meie lehes palju kirjutatud, kuid 27. juunil Kanadas tähistatav riiklik multikultuursuse päev viis mõtted taas kultuuride mitmekesisuse juurde, sest see on ka meie, eesti kogukonna päev, kes me saame siin vabalt säilitada oma keelt, traditsioone ja kultuuri.

Mitmed lääneriikide juhid on seisukohal, et liberaalne integratsioonipoliitika pole end õigustanud. Mullu teatasid Saksamaa kantsler Angela Merkel, Prantsusmaa president Nicolas Sarkozy ja Inglismaa peaminister David Cameron, et multikulturalism on kahjustanud nende riikide rahvuslikke huve. Paljud teisedki poliitikud ja ajakirjanikud leidsid, et nn multikulti on oma aja ära elanud ja tuleks läbikukkununa heita ajaloo prügikasti. Need väljaütlemised põhjustasid võimsa meediatormi, mis nüüdseks on muidugi tähtsamate päevasündmuste tõttu vaibunud.
Multikultuur. Foto: Taavi Tamtik

Sel teemal on meie lehes palju kirjutatud, kuid 27. juunil Kanadas tähistatav riiklik multikultuursuse päev viis mõtted taas kultuuride mitmekesisuse juurde, sest see on ka meie, eesti kogukonna päev, kes me saame siin vabalt säilitada oma keelt, traditsioone ja kultuuri.

Mitmed lääneriikide juhid on seisukohal, et liberaalne integratsioonipoliitika pole end õigustanud. Mullu teatasid Saksamaa kantsler Angela Merkel, Prantsusmaa president Nicolas Sarkozy ja Inglismaa peaminister David Cameron, et multikulturalism on kahjustanud nende riikide rahvuslikke huve. Paljud teisedki poliitikud ja ajakirjanikud leidsid, et nn multikulti on oma aja ära elanud ja tuleks läbikukkununa heita ajaloo prügikasti. Need väljaütlemised põhjustasid võimsa meediatormi, mis nüüdseks on muidugi tähtsamate päevasündmuste tõttu vaibunud.

Multikultuursus on ideoloogia, mille kohaselt ühiskonna jaoks on ühtviisi väärtuslikud kõik selles kõrvuti elavad erineva kultuurilise ja etnilise taustaga inimrühmad ja kus lipukirjaks on sallivus nende suhtes. Põhimõtteks on nende kultuurilise omapära säilitamine, mis ideaalis peaks vältima immigrantide kapseldumist oma enklaavidesse. Harmoonia ja kooskõla on muidugi ilusad põhimõtted, kuid tihtipeale praktiliselt teostamatud.

Selles valdkonnas tuuakse ikka ja jälle eeskujuks Kanadat, kus probleemid on väiksemad. Väiksemad küll, ent siiski härivad need paljusid, kuna immigrandid on riigile koormaks ja kahjustavad mõnel määral ka põhirahva heaolu, aga ehk enamgi mitmete radikaalsete rühmituste poliitiliste vaadete ja nõudmiste pärast.

Viimase aja globaalsed poliitilised tormid on märgatavalt suurendanud immigrantide voolu lääneriikidesse, kus on niigi palju probleeme. See on juba viinud sotsiaalsete konfliktide tekkimiseni. Ajakirjanik Heiki Suurkask kirjutab Eesti Päevalehes: „Multikulti müüdi murdumine ei kaota veel selle sügavaimat sisu – näha ka immigrandis inimest.” See on muidugi tõsi, ometi äratavad mitmed neist umbusaldust, üha rohkem on märke ka islamofoobia ohust.

Kanadas pole mitte ainult räägitud multikultuurse ühiskonna tähtsusest, vaid seda aastakümneid turgutatud riiklike programmide ja poliitiliste meetmetega. Vahtralehemaa edu ja kogemused selles valdkonnas väärivad imetlust. Innukad, kohanemisvõimelised ja õpihimulised immigrandid on siin teretulnud – riigile vajalikud ja ka ruumi on nende jaoks siin rohkesti. Ega nad kõik pea elama siis Torontos või Vancouveris!

Oma 27. juuni pöördumises tänas Ontario konservatiivide juht Tim Hudak, kes ise on tshehhi immigrantide poeg, sisserännanuid nende panuse eest Kanada arengusse. Riigi kodakondsuse ja immigratsiooni minister Jason Kenney rõhutas oma päevakohases pöördumises, et Kanada on tänu multikultuursusele maailma üks kõige silmapaistvam erinevate kultuuride, religioonide ja rahvustega riik, kus valitsevad demokraatia, vabadus ja õiglased seadused.
Pidupäeval pole muidugi sünnis probleemidest rääkida…

Elle Puusaag

Loe edasi