Logi sisse läbi:

On Saturday, May 14, the Estonian Children’s Summer Camp Seedrioru hosted a special camp preparation workday, in that the camp was able to offer a daycamp that allowed children to become familiar with the camp’s activities and property, while allowing the parents to take part in the workday without having to worry about child care. All of this was possible because Seedrioru had successfully obtained financial support from the integration foundation (Integratsiooni Sihtasutus) of the foreign ministry of the Republic of Estonia. By all accounts, the event was a huge success – over 100 people took part in jobs to help prepare the camp property for the upcoming summer, while the children’s day camp had over 50 attendees. The camp’s kitchen volunteers had prepared a magnificent lunch and dinner for the children and volunteer workers and the evening ended with a traditional bonfire.


Kadi töötab Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse tegevjuhina, lisaks panustab oma vaba aega ka Ülemaailmsete Eesti Noortevõrgustiku juhatuse töösse.

Aastast 2015 on veetnud Kadi pea kõik oma suved Jõekäärul, alustades abi-kasvataja ja eesti keele õpetajana ning sealt edasi kasvataja, abi-juhataja ja juhatajana. Lisaks on ta õpetanud ka Toronto eesti täienduskoolis, laulnud Estonia kooris ning elanud kohalikus Eesti peres, arendades mitme väikese lapse eesti keelt.

Eesti Kodus 17. mail kohalolnud lõpetajad koos Eestlaste Kesknõukogu Kanadas presidendi Kairi Taul-Hemingwayga. EKN on üks kooli preemiafondi toetajatest.Eesti Kodus 17. mail kohalolnud lõpetajad koos Eestlaste Kesknõukogu Kanadas presidendi Kairi Taul-Hemingwayga. EKN on üks kooli preemiafondi toetajatest. Särasilmsed ja naerulnäoga noored, õnnelikud ja uhked emad-isad ja pereliikmed, rõõmsad õpetajad. Kus neid kõiki koos võiks kohata? Õige vastus: Toronto Eesti Seltsi Täienduskoolide lõpupeol muidugi.

Selgituseks veel palju korratud ja üldiselt teadaolev – kuigi meie täienduskoolid pole oma tegevust pandeemiagi oludes katkestanud, vaid kohandanud õppetöö virtuaalkeskkonda, ei ole koolipere saanud viimasel kahel aastal lõpetajaid vääriliselt ja pidulikult tunnustada. Seegi on toimunud vaid arvutimaailmas. Tänavu – nagu kingiks täiendusalgkooli ja -gümnaasiumi juubelilendudele – sai ,,ametlik“ aktus läbi viidud igaks juhuks veel virtuaalselt (vt EE # 19, 13.05.2022), kuid tunnistuste, preemiate, auhindade ja tunnustuste jagamiseks ning pidulikuks koosviibimiseks olid lõpetajad, nende pereliikmed ja õpetajad kutsutud 17. mai õhtuks Eesti Kodu hubasesse, Janne Laanemaa eestvedamisel imeliselt dekoreeritud seltskondlikku saali.

VEMU 10. tuluõhtul külaliseks olnud Velveti meeskond koos VEMU peaarhivaari Piret Noorhaniga külas Eesti Elu toimetuses.VEMU 10. tuluõhtul külaliseks olnud Velveti meeskond koos VEMU peaarhivaari Piret Noorhaniga külas Eesti Elu toimetuses.
Laupäeval, 14. mail toimus Tartu College’is pärast kaheaastast vaheaega taas VEMU tuluõhtu - sedakorda juubelihõnguline, kümnes. Kokkuvõtteid muuseumi paari viimase aasta tegemistest, sh ettevalmistustest muuseumi uue maja ehitamiseks ja sinna tuleva püsinäituse loomisest tegi peaarhivaar Piret Noorhani. Arhitekt Alar Kongats tutvustas VEMU tulevase hoone ehitusplaane ja arhitektuurset kontseptsiooni. Õhtu peakõnelejaks oli disainibüroo Velvet loovjuht Kristian Kirsfeldt, kes viibis nädal aega Torontos koos sisearhitektide Anne Määrmanni ja Kristi Printzmanniga, et tutvuda Toronto, VEMU ja siinse eestlaskonnaga ning teha tööd VEMU tulevase püsinäituse huvides. Kirsfeldt rääkis põhimõtetest, millest moodsad muuseumid ekspositsioone luues lähtuvad, VEMU kohast Kanada muuseumimaastikul ja viisidest, kuidas sellest eristuda. Tervituskõnega esines suursaadik Toomas Lukk, kes andis Piret Noorhanile üle Välisministeeriumi III klassi teeneteristi tulemusrikka tegevuse eest Eesti huvide edendamisel maailmas. Noorusliku kirega musitseerisid Erik Kreem ja Matti Pulki. Ukrainapäraseid toite pakkus Baby Point Lounge Torontost. Sai näha Ukraina rindefotode näitust ja osta Ukraina toetuseks VEMU poolt valmistatud t-särke.


It is with great appreciation and thanks that Seedrioru Children’s camp is once again, the recipient of a generous grant from the Estonian Foundation of Canada.

This year, the $32,000 received by Seedrioru will be completely directed at the programming for our summer camp where over 75 children, from ages 4-16 are already preregistered. The amount of children planning on attending is growing every week!

This year’s camp will start July 10 and run for 4 weeks. We will once again be bringing children together from all over southern Ontario and we are truly excited that there has been a noticeable increase of campers from Toronto and also from as far away as Vancouver and California. 


Elli on Toronto Eesti kogukonna aktiivne liige.

Ta on laulnud mitmetes koorides, tantsinud TERR Kunglas ja õpetab eesti keelt Toronto Eesti Seltsi Täienduskoolis.

Elukutselt on Elli prantsuse keelekümblusõpetaja, kuid tema armastus õpetamise ja treenimise vastu hõlmab ka mitme spordimeeskonna juhendamist. Tema kireks on osalemine maratonidel ja poolmaratonidel.

Elli alustas Jõekääru laagris osalejana ning naasis hiljem laagrisse vetelpäästja ja juhendajana. Eelmisel suvel sai ta suurepäraselt hakkama Jõekääru virtuaal-laagri juhina.

Mikk Pajo ja Tuuli LeivatMikk Pajo ja Tuuli Leivat
Toronto Eesti Seltsi (T.E.S.) Täienduskooli 40. aastapäeva ja Keskkooli 25. a juubeliks kirjutas 1989.a. Kanada-Eesti luuletaja Arved Viirlaid koolidele pühendatud isamaalise luuletuse ,,Kingi mulle võti“. Luuleread on olnud nii eeposlikult võimsad, et igal kevadel esitavad Toronto eesti täiendusalgkooli lõpetajad Arved Viirlaidi pühendusluuletust lõpuaktusel. Nii ka tänavu, 10. mail 2022.a. Seekordne lõpuaktus toimus taas videosilla vahendusel iga lõpetaja hubases kodus. (Nagu ka 2021.a. eesti kooli lõpuaktus.)

Täname tublisid õpetajaid ja kooli juhatust!

Koolijuhataja Monika Roose-Kolga aktusekõne oli pühendatud tublidele lõpetajatele, lastevanematele ja õpetajatele. Kuna ka sel õppeaastal ei saanud klassiruumides koolitegevust korraldada, siis väga hea virtuaalse online-platvormi organiseerimise ja lõpuaktuse korralduse eest tänas juhataja lastevanemate komitee esimeest Linda Sooleppa ja õpetaja Emma Sooleppa. Õpetaja amet on muutunud keerulisemaks, unustatud on tahvel ja kriit, asemele tulnud arvuti ja distantsõpe.

118 õpilast nii Torontost, Kanada läänerannikult kui ka mitmest USA linnast õppisid arvutiekraani ees, õpetajateks Tiina Jenkins, Eve Järve, Erika Kessa, Kai Kiilaspea, Elli Kipper, Elin Marley, Emma Soolepp, Heli Vanaselja. Distantsõppel tegutsesid ka täiskasvanute klassid koos õpetajate Epp Aruja ja Kristina Lepikuga. Siiras tänu õpetajatele eesti keele õppe ja kultuuri edastamise eest! Tänusõnu pälvisid huvitava lasteaiaprogrammi eest õpetajad Emma Soolepp, Heli Vanaselja ja abiline Kariina Järve. Koolijuhataja tunnustas kooli juhatuse liikmeid Tiina Jenkinsit abivalmiduse eest, Eda Oja kooliteemaliste artiklite eest ja Linda Sooleppa väga hea virtuaalse programmi korralduse ja majandamise eest. Monika Roose-Kolga tänas ka vanemaid, kes on motiveerinud oma lapsi tulema eesti kooli eesti keelt õppima.

Õnnitleme T.E.S. Täiendusalgkooli lõpetajaid 2022!

Klassijuhataja Erika Kessa ja algkooli 70. lend - Tuuli Leivat, Mikk Pajo ja Källa Puust.
Klassijuhataja Emma Soolepp ja algkooli esto 14. lend - Sara Gonneau, Laas Jaason, Andrea Sehr ja Leila Sehr.

,,Kingi mulle võti, VÕLUVÕTI, et ma avada võiksin…“ luges Arved Viirlaidi luuletust algkooli kiitusega lõpetanud Tuuli Leivat lõpuaktusel. Mida said lõpetajad avada selle võluvõtmega?!

Võluvõtme vahendusel õppisid koolinoored laulma peast Eesti Vabariigi hümni ja kooli motolaulu - P. Kopvillemi ,,Eesti, mu isamaa“. Algkooli kiitusega lõpetanud Mikk Pajo meenutas kuut kooliaastat, mille jooksul sai ta uusi sõpru, kellega suhelda. Suur tänu kuulus õpetajatele, kes õpetasid selgeks neliteist eesti keele käänet.

Klassiõpetaja Erika Kessa tänas oma toredaid õpilasi, nentides, et väga oluline on olnud ka perekonna toetav osa noorte edukal lõpetamisel. Erika Kessa soovis algkooli lõpetajatele ilusat suvepuhkust. Ikka kohtumiseni uuel õppeaastal juba keskkoolis!

Klassiõpetaja Emma Soolepp soovis oma lennu lõpetajatele head õnne igasse päeva tulevikus. Ta soovitas võtta osa edaspidigi eesti tegevustest.

Õnnitleme TEK- Keskkooli lõpetajaid 2022!

Klassijuhataja Kai Kiilaspea ja keskkooli 56. lend - Eliise Leivat, Emma Nipernado, Liisa Osso, Maxim Tamm ja Imbi Uukkivi.

Klassijuhataja Emma Soolepp ja keskkooli esto 12. lend- Jaak Hemingway.

Keskkooli lõpetajate nimel võttis sõna Jaak Hemingway, kes tänas kõiki õpetajaid kannatlikkuse eest eesti keele õpetamisel.

Õnnitleme TEG – Gümnaasiumi lõpetajaid 2022!

Klassijuhataja Kai Kiilaspea ja gümnaasiumi 40. lend-Stephen Jenkins, Laas Kolga, Isabelle Laanemaa-Paskov ja Kalev Neges.

Lõpetajate nimel võttis sõna gümnaasiumi lõpetaja Isabelle Laanemaa-Paskov, kes alustas kooliteed lasteaias koos üheksa kaaslasega. Tänaseks on kooli lõpusirgele jõudnud neist neli gümnaasiuminoort. Ta tänas nimeliselt õpetajaid ja juhatajat, kes on kõigile midagi uut ja huvitavat eluks kaasa andnud - nii eesti keele lugemist ja grammatikat kui ka eesti muusikat ja eesti ajalugu. Need on teadmised, mida meie vanemad meiega alati ei jaga igapäevaelus. Kõlama jäi Isabelle üleskutse õpetajatele: ärge lõpetage õpetamist, sest terve elu on õppimine.

Lõpetajatele soovis tuult tiibadesse vanema astme õpetaja Kai Kiilaspea, kes nentis, et suurte rõõmude kõrval on ka suuri muresid, sest paljude inimeste elud maailmas on muutunud tänases hetkes. Ta rõhutas, et hoida tuleb oma keeleoskust ja iga päev edasi õppida, sest eesti keel annab lisajõudu ja avab uusi uksi.

Lõpetajate autasustamine preemiafondi auhindadega 2022

Northern Birch Credit Unioni esindaja Heli Orav, eesti kooli vilistlane, vääristas aktusel igat lõpetajat isikliku preemiaga, igat keskkooli lõpetajat Anvil Jewellery Ltd. (Torontost) kooli hõbesõrmusega ja Roman Tavasti (Tallinnast) Eesti vapiga hõbesõrmusega. Preemia kantakse otse lõpetaja pangaarvele ja kingiesemed antakse pidulikult üle lõpupeol 17. mail Eesti Kodus.

Ajaleht Eesti Elu kinkis gümnaasiumilõpetajatele poole aasta ajalehetellimise.

Metsaülikooli nimel tervitas Maimu Mölder. MÜ kinkis igale gümnaasiumi lõpetajale tasuta nädala veetmise Metsaülikoolis Kotkajärvel (kehtiv viie aasta jooksul üks kord).

Toronto Eesti Seltsi poolt andis esimees Anne Liis Keelmann preemia igale õpilasele alates algkoolist, kes ei olnud terve kooliaasta jooksul kordagi eesti koolist puudunud. Tänavu oli koolis mittepuudujaid kokku 17 last.

Eesti Kesknõukogu Kanadas president Kairi Hemingway-Taul autasustas igat algkooli lõpetajat Urve Tambergi raamatuga ning keskkooli ja gümnaasiumi lõpetajat rahalise preemiaga.

Eesti Sihtkapital Kanadas hooldab fonde, millel on täpsed eeskirjad, kuidas preemiaid jagada lõpetajaile.

Tarvo Hessi Mälestusfond vääristas sel aastal keskkooli lõpetajat Jaak Hemingwayd, kes on klassikaaslaste poolt valitud kui kõige sõbralikum ja toetust andvam õpilane.

Helju Luide Fond autasustas kolme lõpetajat, kes olid kõige püüdlikumad eesti keele rääkijad - Tuuli Leivat, Liisa Osso ja Laas Kolga.

Aina ja Ervin Kivi fond autasustas laiahaardeliste teadmistega õpilasi: Mikk Pajo, Eliise Leivat ja Imbi Uukkivi.

Alvine Lestali Mälestusfondi esindaja Emma Soolepp andis preemia kõige edasijõudnumale lõpetajale - Stephen Jenkins.

Tartu College’i esindaja ja VEMU peaarhivaar Piret Noorhani tervitas lõpetajaid, sest ees ootab neid millegi uue algus. Eesti keelt ja eesti meelt läheb kindlasti tulevikus vaja. Kui on huvi, tulge VEMUsse ja olge abiks.

Korp! Filiae Patriae esinaine Heli Vanaselja õnnitles tublisid noori ja kutsus Eesti vanima naiskorporatsiooniga ühinema.

2021./22.a preemiafondi annetajate rahad jagati vastavalt keskkooli ja gümnaasiumi lõpetajate tulemustele. Lisaks rahalistele preemiatele kingiti igale lõpetajale raamat ja igale algkooli lõpetajale Eestimaa seinakaart.

Täname südamest preemiafondi annetajaid 2022!:

AKEN; Eesti Naisüliõpilaste Selts; Eesti Vabariigi Aupeakonsulaat Kanadas; Korp! Amicitia; Korp! Filiae Patriae; Korp! Indla; Korp! Sakala; Korp! Vironia; Tartu College; Toronto Eesti Selts; VEMU.

Koolikomitee esimees Linda Soolepp tänas südamest kõiki organisatsioone preemiate ja kindla toetuse eest.

Tuult tiibadesse, lõpetajad!

Virtuaalaktuse lõpetas kokkuvõtvalt kooli lastevanemate komitee esimees Linda Soolepp, kes tänas lapsevanemaid rahuliku meele ja mõistva suhtumise eest. Linda Soolepp tänas väga kooli maagilist hinge - juhatajat Monika Roose-Kolgat oskusliku ja väsimatu koolielu korralduse eest.

Linda Soolepp nimetas, et hinnates väärikalt noorte pingutusi, hindavad ka noored meie ühiskonna tugevust ja panustavad ise oma tegevusega eestluse säilimisele.

Head noored Toronto eesti kooli lõpetajad: Et õnn teid üles leiaks! Et sõprus ja eestlus kasvaks! Et võluvõti avaks teie esivanemate varamu ukse, et esivanemate helisev keel ikka heliseks teie põues ja õues!

eestikool.ca - loe koolielust jutte, vaata fotosid ja videosid


Suvele vastu: Eda Oja


From left, Taimi holding Kaja, Maali & Sean HooperFrom left, Taimi holding Kaja, Maali & Sean Hooper

All with Estonian roots and connections will feel welcome at KESKUS

Taimi has always been devoted to helping build the Estonian community. “Growing up, I spent four out of seven days a week in Estonian activities,” she laughs, “summers were at Estonian camps. Being Estonian defined who I am, and I’d have it no other way!”

As Donations Manager for Estonian Arts Centre (EAC), Taimi is the first point of contact for donors who approach KESKUS via the website. She facilitates EAC donations including the tax-advantageous gifts of securities, ensures all gift agreements are in place and that receipts are issued and donations tracked.

Her contribution to the KESKUS project took a special and emotional turn during the “Tere, KESKUS” fund-raising campaign in June 2021.

“Finding out I was pregnant during this intense 3-day campaign brought it all home for me,” Taimi said. “It’s just so important to realize that we are building this Centre for our kids.”

Taimi’s second daughter Kaja Sidney with husband Sean Hooper was born on February 21, which also happened to be Family Day holiday in Ontario. Daughter Maali Elsa is six and proving to be a wonderful big sister, Taimi reports. Kaja’s middle name is in honor of her great-grandfather Sidney Hooper and Maali’s is for her great-grandmother Elsa Lindre.

Taimi's grandparents, Elsa & Bruno Lindre (left) and Roman & Leida Marley (right)Taimi's grandparents, Elsa & Bruno Lindre (left) and Roman & Leida Marley (right)

Taimi’s parents are Katrin (Kati) Marley and Toomas Marley of Toronto and her grandparents were the late Roman and Leida Marley, and Bruno and Elsa Lindre. She has two brothers, Allan and Paul. Paul has been living in Estonia since 2011 and Allan lives in Ontario.It’s important that we each give to the best of our ability

“The project is so grateful for every donation – whether it’s a couple of dollars from a piggy bank to the hundreds of thousands of dollars and even millions that other donors have contributed. It’s important that we each give to the best of our ability.”

(The piggy bank example arose during the “Tere, KESKUS” campaign: two enthusiastic young brothers Markus, 7 and Felix, 4, of Toronto donated $2 and $1 respectively from their personal finances.)

Taimi said the public fund-raising campaign was an exciting time, with close to $3 million raised in just three days.

“Estonians and friends of Estonians really came through, and donations poured in from all over the world. It was just incredible, everyone said how excited they are about the project, and watching the campaign reach and then surpass the fundraising goal.”

“And now, with what is happening in the world, we again realize how fragile freedom can be and how it can be threatened and even taken away so suddenly,” she said. “I hope that we are able to help bring people together and unify our community even more, so that we can ensure its longevity.”

The whole family is getting involved with KESKUS

Taimi is also principal at Porch Light Media, an event planning company based in Cambridge, Ontario. Sean is very much involved in the Estonian community as well, and helped set up a time-lapse video of the KESKUS construction journey that will be posted to the KESKUS website from time to time. Sean’s company Carbon Arc Projects provides video support for virtual events and large scale video production management.

Maali holding her new little sister, KajaMaali holding her new little sister, Kaja

All things Estonian continue to flow in Taimi’s blood. In addition to managing the Estonian Arts Centre donations she is on the board of, and is an instructor with, the folk-dancing group Kungla in Toronto. Paused due to the pandemic, the group hopes to resume dancing this fall.

Maali will go to Estonian school and is signed up to join “hellakesed” (Brownies) next year.

“She has already said she would like to become an Estonian language teacher!” Taimi said.

Taimi notes that it’s important that all those with Estonian roots and connections will feel welcome at KESKUS, saying “just because someone doesn’t speak the language doesn’t mean they can’t be involved and proud of their heritage.”

“KESKUS will be just that – a place that brings us together and gives us a modern building that is purpose built for us, for this day and age.”All KESKUS valued donors make a critical difference

Join the growing list of capital campaign donors! KESKUS International Estonian Centre’s donor categories are Kalevipoja Laud for gifts of $100,000 and above (including naming rights for specific areas), Viru Vanemad for gifts of $10,000 and above, and Kungla Rahvas for gifts under $10,000. KESKUS generous donors are listed on the KESKUS website.

To make a donation, please call +1.647.250.7136 or email See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.. Donations may be made as a family gift, or in honour of an individual or family. All donations will be issued a tax receipt.

 Let's stay connected...

 


Teeme laagri suvekoduks korda!

Talgupäevad on laupäeval, 7. mail, laupäeval, 4. juunil ja laupäeval 25. juunil 2022. a.

Palume talguteks ette registreerida:
Eerik Valter 416-418-8473 või See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

Jõekääru Alumni Laagri osalejad, kes tulevad talgu tööpäevale 7. mail või 4. juunil saavad $80 soodustust. (JKAlumni laager 10.-12. juunini).
Suvekodu 2.-23. juulini; JK/Kalev võrkpallilaager 23.-30. juulini.

Jõekääru Suvekodu Selts


Endel and Aliise Ruberg, Naani and Raoul MeritsEndel and Aliise Ruberg, Naani and Raoul Merits

Calling all Estonians from every corner of the world to get on board

The Ruberg and Patterson families have a heartfelt message to all far-flung Estonians: it is more important than ever to pull together and create a hub where we can connect and celebrate.

“We encourage everyone with even a drop of Estonian blood to step forward and support KESKUS,” said Ruth Patterson (Merits). “Especially now, Estonia is threatened, and we need to support this fantastic effort to keep the community together and strong.”

Ruth, a retired speech language pathologist, and her physician husband Andy Patterson live in Stouffville, Ontario. Her sister Ingrid and husband Kalev Ruberg call Whistler and West Vancouver, B.C. home.

Their Viru Vanemad donation is in memory of their parents Naani and Raoul Merits, and Endel and Aliise Ruberg.

VEMU 10. tuluõhtu külalised Velvetist

VEMU 10. tuluõhtu külalised Velvetist

Laupäeval, 14. mail toimus Tartu College’is pärast kaheaastast vaheaega taas VEMU tuluõhtu - sedakorda juubelihõnguline, kümnes. K...

🇺🇦 FOTOD - #StandWithUkraine Vancouver - May 15 2022

🇺🇦 FOTOD - #StandWithUkraine Vancouver - May 15 2022

It is a privilege to speak to you today on behalf of the Vancouver Estonian Community. Vancouver Estonians and Estonians around th...

Täienduskool juubeldas

Täienduskool juubeldas

Särasilmsed ja naerulnäoga noored, õnnelikud ja uhked emad-isad ja pereliikmed, rõõmsad õpetajad. Kus neid kõiki koos võiks kohata...

Kalev Nisbet võitis taas väärikaid pruuli-auhindu

Kalev Nisbet võitis taas väärikaid pruuli-auhindu

Konkursi Canadian Brewing Awards 2022 võitjad kuulutati välja laupäeval, 14. mail toimunud tseremoonial Big Four Building’us Calga...

Saame tuttavaks: Jõekääru abijuhataja KADI LAANEOTS

Saame tuttavaks: Jõekääru abijuhataja KADI LAANEOTS

Kadi töötab Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse tegevjuhina, lisaks panustab oma vaba aega ka Ülemaailmsete Eesti Noortevõrgustik...

Integration solutions as provided by Estonia's Ministry of Culture

Integration solutions as provided by Estonia's Ministry of Culture

In the Estonian Ministry of Culture's Integration Foundation (Integratsiooni Sihtasutus) newsletter, the amount of information per...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)
Eesti Majas kõlavad ,,Hääled Südamest“!

Eesti Majas kõlavad ,,Hääled Südamest“!

Vokaalansambel Les Voix du Coeur (Hääled Südamest) esineb oma hooajalõpu kontsertetendustega s...

Invitation to the Summer School of Estonian Institute of Historical Memory: 24–29 July 2022

Invitation to the Summer School of Eston…

Dear history teachers, educators, youth workers and graduated students!The Estonian Institute of Hi...

Tulemas JK *alumni* laager 2022

Tulemas JK *alumni* laager 2022

Jõekääru vilistlaste laager (JKAL) tuleb suve alguses tagasi Udora mängumaale. Kutsume kõik vilistl...

Talgupäevad 2022 Jõekäärul on tulemas!

Talgupäevad 2022 Jõekäärul on tulemas!

Teeme laagri suvekoduks korda! Talgupäevad on laupäeval, 7. mail, laupäeval, 4. juunil ja laupäeval...

Lõimeleer kutsub PULMA!

Lõimeleer kutsub PULMA!

Sellesuvisesse LÕIMELEERI laagrisse registreerimine on avatud. Ootame kõiki vanu ja uusi Lõimeleeri...

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED VIIRLAIU NIMELISE KIRJANDUSAUHINNA

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED…

29.04.2022Väliseesti Muuseum (VEMU) Torontos asutab Arved Viirlaiu 100. sünniaastapäeva puhul kirja...

KESKUS Project Update (#141) - Meet Taimi Hooper, Donations Manager for Estonian Arts Centre

KESKUS Project Update (#141) - Meet Taimi Hooper, Donations Manager for Estoni…

All with Estonian roots and connections will feel welcome at KESKUSTaimi has always been devoted to helping build the Estonian c...

KESKUS Project Update (#139) - Donor Profile: Ruberg and Patterson families, in memory of parents Naani and Raoul Merits, and Endel and Aliise Ruberg

KESKUS Project Update (#139) - Donor Profile: Ruberg and Patterson families, i…

Calling all Estonians from every corner of the world to get on boardThe Ruberg and Patterson families have a heartfelt message t...

KESKUS Project Update (#138) - Donor Profile: Tiina and Jaan Timusk

KESKUS Project Update (#138) - Donor Profile: Tiina and Jaan Timusk

A strong sense of adventure and pride drive this couple’s commitmentHelju Viilup had to think fast about how to make ends meet w...

Invitation to the Summer School of Estonian Institute of Historical Memory: 24–29 July 2022

Invitation to the Summer School of Estonian Institute of Historical Memory: 24…

Dear history teachers, educators, youth workers and graduated students!The Estonian Institute of Historical Memory invites all tho...

Eesti Majas kõlavad ,,Hääled Südamest“!

Eesti Majas kõlavad ,,Hääled Südamest“!

Vokaalansambel Les Voix du Coeur (Hääled Südamest) esineb oma hooajalõpu kontsertetendustega sel aastal 4. juunil Toronto Ees...

A Conversation with the Founders of NET

A Conversation with the Founders of NET

Eesti Elu got to sit down with Liivi Sermat Cooke, Genevieve Perron, and Tory H. to discuss their experiences creating Noored Eest...

NÄDALA PORTREE - Liisa Suurkask: ,,Hoiame kõrgel Eesti lippu“

NÄDALA PORTREE - Liisa Suurkask: ,,Hoiame kõrgel Eesti lippu“

Liisa Verena Suurkask Hein sündis ja kasvas Vancouveris, kus ta ka praegu elab; aktiivses eesti peres, võttes alati osa eesti ühis...

Mõte pühapäevaks Mart Salumäelt - Südame kõne Jumalaga ehk armastuse kõne

Mõte pühapäevaks Mart Salumäelt - Südame kõne Jumalaga ehk armastuse kõne

Eelseisva pühapäeva teemaks on palve ning selle avamiseks tuletan meelde üht lugu Maarja Magdaleenast.Maarja seisis aga haua kõrva...

Pilk minevikku - Sõjapõgenikud täna ja eile

Pilk minevikku - Sõjapõgenikud täna ja eile

Suurim küsimus hetkel nii globaalses ulatuses kui ka kaaseestlaste murelikes mõtteis on sõda Ukrainas. Kui mõtleme Ukraina tulevik...

Märkmik - Toots ja Pipi, paras paar

Märkmik - Toots ja Pipi, paras paar

Kalamaja Muuseumis saab osta kolme euro eest selle ilusa pruunist paberist ümbriku. ,,Pakist leiad nelja erineva eesti kodude popu...

Kalev Estienne and Mrs. Evelyn Koop

Kalev Estienne and Mrs. Evelyn Koop

Kalev Estienne hosted the Koop Cup International Invitational Rhythmic Gymnastics Competition in person at the Markham Pan Am Cent...

Concerts at Estonian House haven’t ended yet

Concerts at Estonian House haven’t ended yet

After a long hiatus, Estonian House in Toronto will be the venue for a choir’s end-of-season concert. The Voix du Coeur (Voices fr...

Seedrioru camp workday and daycamp was a huge success

Seedrioru camp workday and daycamp was a huge success

On Saturday, May 14, the Estonian Children’s Summer Camp Seedrioru hosted a special camp preparation workday, in that the camp was...

FOTOD - Hope Gala Ottawas

FOTOD - Hope Gala Ottawas

Imeilusad tulpide väljad kaunistavad Kanada pealinna maikuus, kui maailm ärkab uuele vastu ning hing otsib lootust. Sel aastal on ...

Opinion: Russian repeating Estonian history in Ukraine

In March, 73 years ago, thousands of Estonian families were split and packed into cattle cars. Men were shipped to one remote Russ...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

Eesti Elu Nr. 20 - 20. mai 2022 DIGILEHTVaata eelnevaid Eesti Elu nädalalehe numbreid siin: 
- Eesti Elu Nr. 19 - 13. mai 2022 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 18 - 6. mai 2022 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 17 - 29. April 2022 - DIGILEHT

  

Kõik numbrid koos sisukorraga: www.issuu.com/estonianlife

Oled juba paberlehe tellija ja soovid tasuta ligipääsu digilehele? Tekkis küsimus või kommentaar? Kirjuta meile digi@eestielu.ca!

NB. Palun lisa digi@eestielu.ca oma e-maili aadressi raamatusse (safe senders list/address book/primary inbox), et meie e-kirjad tuleksid kohale. Palun anna märku, kui oled digilehe tellinud ja kättesaamisega on tekkinud raskusi.

Please add us to your address book/safe senders list/primary inbox to make sure the email with access code does not go to junk mail or bounce back. Please reach out if you are having troubles receiving our emails on Fridays.


 

Eesti Majas kõlavad ,,Hääled Südamest“!

Eesti Majas kõlavad ,,Hääled Südamest“!

Vokaalansambel Les Voix du Coeur (Hääled Südamest) esineb oma hooajalõpu kontsertetendustega s...

Invitation to the Summer School of Estonian Institute of Historical Memory: 24–29 July 2022

Invitation to the Summer School of Eston…

Dear history teachers, educators, youth workers and graduated students!The Estonian Institute of Hi...

Tulemas JK *alumni* laager 2022

Tulemas JK *alumni* laager 2022

Jõekääru vilistlaste laager (JKAL) tuleb suve alguses tagasi Udora mängumaale. Kutsume kõik vilistl...

Talgupäevad 2022 Jõekäärul on tulemas!

Talgupäevad 2022 Jõekäärul on tulemas!

Teeme laagri suvekoduks korda! Talgupäevad on laupäeval, 7. mail, laupäeval, 4. juunil ja laupäeval...

Lõimeleer kutsub PULMA!

Lõimeleer kutsub PULMA!

Sellesuvisesse LÕIMELEERI laagrisse registreerimine on avatud. Ootame kõiki vanu ja uusi Lõimeleeri...

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED VIIRLAIU NIMELISE KIRJANDUSAUHINNA

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED…

29.04.2022Väliseesti Muuseum (VEMU) Torontos asutab Arved Viirlaiu 100. sünniaastapäeva puhul kirja...

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Äda ilma vareseta

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Äda i…

Mina pole omast arust kunagi elus ädavares old. Miski sangar ega kangelane ka muidugist mitte, aga ...

Cecilia Bartoli, world-famous opera star, appointed as new President of Europa Nostra

Cecilia Bartoli, world-famous opera star…

On 20 May 2022, the General Assembly of Europa Nostra – the European Voice of Civil Society Committ...

Eesti Elu Nr. 20 - 20. mai 2022 - DIGILEHT

Eesti Elu Nr. 20 - 20. mai 2022 - DIGILE…

Vaadake, mida huvitavat saab lugeda 20. mai 2022.a Eesti Elu /Estonian Life nädalalehest. Kä...

#StandWithUkraine - Vancouver May 8 2022

#StandWithUkraine - Vancouver May 8 2022

On May 8th Emade Päev, Vancouver Estonians gathered at the Vancouver Art Gallery to lend support to...

Toronto Eesti Seltsi Täienduskooli lõpuaktus 2022: kingituseks esivanemate helisev keel

Toronto Eesti Seltsi Täienduskooli lõpua…

Toronto Eesti Seltsi (T.E.S.) Täienduskooli 40. aastapäeva ja Keskkooli 25. a juubeliks kirjutas 19...

FOTOD - Lõbusa Pärastlõuna kodukohviku tulu Ukraina abistamiseks

FOTOD - Lõbusa Pärastlõuna kodukohviku t…

Lõbusa Pärastlõuna toimkond otsustas läbi viia ühiskondliku tuluürituse, et toetada Ukrainat selle ...

FOTOD - Ukraina sõda piltides Tartu College’is ja Toronto Raekojas

FOTOD - Ukraina sõda piltides Tartu Coll…

Fotonäitus Ukraina mõlemast sõjast – nii 2014. a. kui tänavu 24. veebruaril alanust - on vaatamisek...

FOTOD - Kerly Ilvese näitus Eesti Majas(t)

FOTOD - Kerly Ilvese näitus Eesti Majas(…

Paljud Toronto eestlased on tuttavad Kerlyga ja tema fotodega, mida ta on mitme aasta jooksul esita...

FOTOD - Eesti Naisüliõpilaste Seltsi 110. a juubel

FOTOD - Eesti Naisüliõpilaste Seltsi 110…

Muljeid jagab Talvi Maimets, ENÜSi Toronto koondise abijuhataja, fotod erakogustLaupäeval 7. mail t...

FOTOD - INTERPRETATION DIEFENBUNKER - KANADA UNGARI KUNSTNIKE NÄITUS OTTAWAS

FOTOD - INTERPRETATION DIEFENBUNKER - KA…

Aastaid tagasi, kui kunstnik Andrea Blanari isa otsustas Montreali lähedal Laurentiansi piirkonnas ...

Global Estonian Insights: Pauliine Maasik's Musings on the Camino de Santiago  written by Vincent Teetsov  Walking long distances shifts the primary incentive of movement away from getting from point to point quickly, as with other means of getting around

Global Estonian Insights: Pauliine Maasi…

Walking long distances shifts the primary incentive of movement away from getting from point to poi...

Neeme Järvi üllatas öökontserdiga

Neeme Järvi üllatas öökontserdiga

Neeme Järvi suutis oma austajaid tõeliselt üllatada. Oodati teda ju juunikuistele juubelikontsertid...

Camp Seedrioru wishes to thank the Estonian Foundation of Canada

Camp Seedrioru wishes to thank the Eston…

It is with great appreciation and thanks that Seedrioru Children’s camp is once again, the recipien...

EstoCast: a new podcast for all things Estonian

EstoCast: a new podcast for all things E…

Are you a regular reader of Eesti Elu / Estonian Life but find that your busy schedule limits ...

Märkmik - Roherinne

Märkmik - Roherinne

FOTO 1: Tallinna Mustamäe Lepistiku pargi roherinne on väga konkreetne triip. Kiht, mis ei küü...

KESKUS Project Update (#141) - Meet Taimi Hooper, Donations Manager for Estonian Arts Centre

KESKUS Project Update (#141) - Meet Taim…

All with Estonian roots and connections will feel welcome at KESKUSTaimi has always been devoted ...

Teeme ära talgupäev Eesti Vabaõhumuuseumis

Teeme ära talgupäev Eesti Vabaõhumuuseum…

Laupäeval, 7. mail korraldati Teeme ära talgupäev Eesti Vabaõhumuuseumis, kus osales sadakond vabat...

Teeme ära talgupäeval korrastati riigitegelaste hauaplatse

Teeme ära talgupäeval korrastati riigite…

Eesti Muinsuskaitse Selts ja Eesti Lipu Selts koos Tallinna Ühisgümnaasiumi õpilaste ning isamaalis...

Tutvu Jõekääru Suvekodu juhatajaga – ELLI KIPPER

Tutvu Jõekääru Suvekodu juhatajaga – ELL…

Elli on Toronto Eesti kogukonna aktiivne liige.Ta on laulnud mitmetes koorides, tantsinud TERR Kung...

Pärast pikka vahepausi taas autonäitusel

Pärast pikka vahepausi taas autonäitusel…

Üle kahe aasta olid peaaegu kõik üritused koroona tõttu kas täiesti ära jäetud, edasi lükatud või k...

Opinion: The battle that Putin lost when…

It’s the battle for which he can’t claim victory - the fight to keep Sweden and Finland out of NATO...

Eesti Elu Nr. 19 - 13. mai 2022 - DIGILEHT

Eesti Elu Nr. 19 - 13. mai 2022 - DIGILE…

Vaadake, mida huvitavat saab lugeda 13. mai 2022.a Eesti Elu /Estonian Life nädalalehest. Kä...

Mõte pühapäevaks - Timo Lige - Kellele laulab meie süda?

Mõte pühapäevaks - Timo Lige - Kellele l…

Laulge Issandale uus laul, sest Ta on teinud imetegusid. Ps 98:1Elas kord üks vanem naine, kes oli ...

Meelelahutust: Volli veste - Vanalelle köögist

Meelelahutust: Volli veste - Vanalelle k…

Öeldakse küll, et just meesterahvad on paremad kokad. No oli ka see habemega Julia, kellel kummarda...

Kliki teemadele ja loe lisaks: Uudised - Sündmused - Eesti sündmused

VEMU 10. tuluõhtu külalised Velvetist

VEMU 10. tuluõhtu külalised Velvetist

Laupäeval, 14. mail toimus Tartu College’is pärast kaheaastast vaheaega taas VEMU tuluõhtu - sedako...

🇺🇦 FOTOD - #StandWithUkraine Vancouver - May 15 2022

🇺🇦 FOTOD - #StandWithUkraine Vancouver -…

It is a privilege to speak to you today on behalf of the Vancouver Estonian Community. Vancouver Es...

Täienduskool juubeldas

Täienduskool juubeldas

Särasilmsed ja naerulnäoga noored, õnnelikud ja uhked emad-isad ja pereliikmed, rõõmsad õpetajad. K...

Kalev Nisbet võitis taas väärikaid pruuli-auhindu

Kalev Nisbet võitis taas väärikaid pruul…

Konkursi Canadian Brewing Awards 2022 võitjad kuulutati välja laupäeval, 14. mail toimunud tseremoo...

Saame tuttavaks: Jõekääru abijuhataja KADI LAANEOTS

Saame tuttavaks: Jõekääru abijuhataja KA…

Kadi töötab Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse tegevjuhina, lisaks panustab oma vaba aega ka Ülem...

Invitation to the Summer School of Estonian Institute of Historical Memory: 24–29 July 2022

Invitation to the Summer School of Eston…

Dear history teachers, educators, youth workers and graduated students!The Estonian Institute of Hi...

Seedrioru camp workday and daycamp was a huge success

Seedrioru camp workday and daycamp was a…

On Saturday, May 14, the Estonian Children’s Summer Camp Seedrioru hosted a special camp preparatio...

FOTOD - Hope Gala Ottawas

FOTOD - Hope Gala Ottawas

Imeilusad tulpide väljad kaunistavad Kanada pealinna maikuus, kui maailm ärkab uuele vastu ning hin...

Cecilia Bartoli, world-famous opera star, appointed as new President of Europa Nostra

Cecilia Bartoli, world-famous opera star…

On 20 May 2022, the General Assembly of Europa Nostra – the European Voice of Civil Society Committ...

#StandWithUkraine - Vancouver May 8 2022

#StandWithUkraine - Vancouver May 8 2022

On May 8th Emade Päev, Vancouver Estonians gathered at the Vancouver Art Gallery to lend support to...

Toronto Eesti Seltsi Täienduskooli lõpuaktus 2022: kingituseks esivanemate helisev keel

Toronto Eesti Seltsi Täienduskooli lõpua…

Toronto Eesti Seltsi (T.E.S.) Täienduskooli 40. aastapäeva ja Keskkooli 25. a juubeliks kirjutas 19...

FOTOD - Lõbusa Pärastlõuna kodukohviku tulu Ukraina abistamiseks

FOTOD - Lõbusa Pärastlõuna kodukohviku t…

Lõbusa Pärastlõuna toimkond otsustas läbi viia ühiskondliku tuluürituse, et toetada Ukrainat selle ...

FOTOD - Ukraina sõda piltides Tartu College’is ja Toronto Raekojas

FOTOD - Ukraina sõda piltides Tartu Coll…

Fotonäitus Ukraina mõlemast sõjast – nii 2014. a. kui tänavu 24. veebruaril alanust - on vaatamisek...

FOTOD - Eesti Naisüliõpilaste Seltsi 110. a juubel

FOTOD - Eesti Naisüliõpilaste Seltsi 110…

Muljeid jagab Talvi Maimets, ENÜSi Toronto koondise abijuhataja, fotod erakogustLaupäeval 7. mail t...

Camp Seedrioru wishes to thank the Estonian Foundation of Canada

Camp Seedrioru wishes to thank the Eston…

It is with great appreciation and thanks that Seedrioru Children’s camp is once again, the recipien...

KESKUS Project Update (#141) - Meet Taimi Hooper, Donations Manager for Estonian Arts Centre

KESKUS Project Update (#141) - Meet Taim…

All with Estonian roots and connections will feel welcome at KESKUSTaimi has always been devoted ...

Tutvu Jõekääru Suvekodu juhatajaga – ELLI KIPPER

Tutvu Jõekääru Suvekodu juhatajaga – ELL…

Elli on Toronto Eesti kogukonna aktiivne liige.Ta on laulnud mitmetes koorides, tantsinud TERR Kung...

FOTOD - Mälestamine Maarjamäe mälestusväljakul, Eesti kaitselahingutest osavõtjate mälestusmärgi juures pühapäeval 8. mail, 2022.

FOTOD - Mälestamine Maarjamäe mälestusvä…

8. mail 1945. aastal vaikisid Euroopas relvad ja kuigi Eesti jaoks lõppes sõda alles pool sajandit ...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

Kliki teemadele ja loe lisaks: Elu - Arvamus - Kommentaar - Juhtkiri

NÄDALA PORTREE - Liisa Suurkask: ,,Hoiame kõrgel Eesti lippu“

NÄDALA PORTREE - Liisa Suurkask: ,,Hoiam…

Liisa Verena Suurkask Hein sündis ja kasvas Vancouveris, kus ta ka praegu elab; aktiivses ...

Pilk minevikku - Sõjapõgenikud täna ja eile

Pilk minevikku - Sõjapõgenikud täna ja e…

Suurim küsimus hetkel nii globaalses ulatuses kui ka kaaseestlaste murelikes mõtteis on sõ...

Märkmik - Toots ja Pipi, paras paar

Märkmik - Toots ja Pipi, paras paar

Kalamaja Muuseumis saab osta kolme euro eest selle ilusa pruunist paberist ümbriku. ,,Paki...

Opinion: Russian repeating Estonian hist…

In March, 73 years ago, thousands of Estonian families were split and packed into cattle c...

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Äda ilma vareseta

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Äda i…

Mina pole omast arust kunagi elus ädavares old. Miski sangar ega kangelane ka muidugist mi...

Märkmik - Roherinne

Märkmik - Roherinne

FOTO 1: Tallinna Mustamäe Lepistiku pargi roherinne on väga konkreetne triip. Kiht, m...

Pärast pikka vahepausi taas autonäitusel

Pärast pikka vahepausi taas autonäitusel…

Üle kahe aasta olid peaaegu kõik üritused koroona tõttu kas täiesti ära jäetud, edasi lüka...

Opinion: The battle that Putin lost when…

It’s the battle for which he can’t claim victory - the fight to keep Sweden and Finland ou...

Meelelahutust: Volli veste - Vanalelle köögist

Meelelahutust: Volli veste - Vanalelle k…

Öeldakse küll, et just meesterahvad on paremad kokad. No oli ka see habemega Julia, kellel...

Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

 

Integration solutions as provided by Estonia's Ministry of Culture

Integration solutions as provided by Est…

In the Estonian Ministry of Culture's Integration Foundation (Integratsiooni Sihtasutus) n...

Eesti Majas kõlavad ,,Hääled Südamest“!

Eesti Majas kõlavad ,,Hääled Südamest“!

Vokaalansambel Les Voix du Coeur (Hääled Südamest) esineb oma hooajalõpu kontserteten...

A Conversation with the Founders of NET

A Conversation with the Founders of NET

Eesti Elu got to sit down with Liivi Sermat Cooke, Genevieve Perron, and Tory H. to discus...

Mõte pühapäevaks Mart Salumäelt - Südame kõne Jumalaga ehk armastuse kõne

Mõte pühapäevaks Mart Salumäelt - Südame…

Eelseisva pühapäeva teemaks on palve ning selle avamiseks tuletan meelde üht lugu Maarja M...

Kalev Estienne and Mrs. Evelyn Koop

Kalev Estienne and Mrs. Evelyn Koop

Kalev Estienne hosted the Koop Cup International Invitational Rhythmic Gymnastics Competit...

Concerts at Estonian House haven’t ended yet

Concerts at Estonian House haven’t ended…

After a long hiatus, Estonian House in Toronto will be the venue for a choir’s end-of-seas...

FOTOD - Kerly Ilvese näitus Eesti Majas(t)

FOTOD - Kerly Ilvese näitus Eesti Majas(…

Paljud Toronto eestlased on tuttavad Kerlyga ja tema fotodega, mida ta on mitme aasta jook...

FOTOD - INTERPRETATION DIEFENBUNKER - KANADA UNGARI KUNSTNIKE NÄITUS OTTAWAS

FOTOD - INTERPRETATION DIEFENBUNKER - KA…

Aastaid tagasi, kui kunstnik Andrea Blanari isa otsustas Montreali lähedal Laurentiansi pi...

Global Estonian Insights: Pauliine Maasik's Musings on the Camino de Santiago  written by Vincent Teetsov  Walking long distances shifts the primary incentive of movement away from getting from point to point quickly, as with other means of getting around

Global Estonian Insights: Pauliine Maasi…

Walking long distances shifts the primary incentive of movement away from getting from poi...

 
TEADE
Arvestades praeguse koroonaviiruse levikuga palume oma klientidel võimaluse korral Eesti Elu kontorisse isiklikult mitte tulla, vaid soovide ja murede korral helistada kontorisse 416-733-4550 või saata email: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

Eesti Elu Tellimine

  
Telli Eesti Elu ja toeta Eesti
kogukonna ajalehte Kanadas!


Tellimine Kanadas:

Aasta - $160
Poolaasta - $87
Veerandaasta - $48
Digileht - $95/aasta
Teised tellimise võimalused siit!

Maksta saab:
• Sularahas või pangatšekiga
EESTI ELU kontoris
Pangaülekandega
Toronto Eesti Ühispangas 
kohapeal või telefoni teel
(Tel: 416-465-4659)
EESTI ELU arvele
Pangatšeki või rahakaardiga
EESTI ELU nimele
Interac e-Transfer® vahendusel
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. aadressile
PayPal/Credit Card

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

 Eesti Elu üksiknumbrid
on müügil Torontos:

 

  • Eesti Elu kontoris (3 Madison Ave. / 310 Bloor St. W.)
  • Eesti Maja kontor (958 Broadview Ave)
  • Leaside Pharmacy's (Suomi Koti juures) 795 Eglinton Ave. E.

  

Telli leht siit!

 

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

Eesti Elu Tellimine

  
Telli Eesti Elu ja toeta Eesti
kogukonna ajalehte Kanadas!


Tellimine Kanadas:

Aasta - $160
Poolaasta - $87
Veerandaasta - $48
Teised tellimise võimalused siit!

Maksta saab:
• Sularahas või pangatšekiga
EESTI ELU kontoris
Pangaülekandega
Toronto Eesti Ühispangas 
kohapeal või telefoni teel
(Tel: 416-465-4659)
EESTI ELU arvele
Pangatšeki või rahakaardiga
EESTI ELU nimele
Interac e-Transfer® vahendusel
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. aadressile
PayPal/Credit Card

Eesti Elu - 3 Madison Ave., Toronto, ON M5R 2S2 - Ajalehe Tellimine - Kuulutuste tellimine - Tel: 416-733-4550 - e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. - Editorial Policy
This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. ©2012 - 2021 Eesti Elu. All rights reserved.
Made by Confirmo