Logi sisse läbi:


Sadakond ulgueestlast täitsid Kotkajärve Metsaülikooli väga avara mõtteainesega, mida Eestisse endaga kaasa tuua. Nädalajagu loenguid ja õpitubasid olid täis haaravat diskussiooni sellest, millisena võiksime näha Eesti tulevikku, võtame või Olev Trässi mõtte tulumaksuvaba sissetuleku piiri tõstmisest ja soovituse, et tulumaksu alla mineva sissetuleku vahendamine algaks juba esimesest lapsest. Juttu jätkus majandusteemadest Eestis kuni kosmoseriigi ja biotehnoloogiani.

Et minu fookus oli pigem elukeskkonna arendamisel, siis kuulasin huviga lugusid Toronto linna ja selle veeäärse ala arendamisest. Kui mõelda näiteks Tallinnas kavandatavale elavaid arutelusid ärgitavale Reidi teele, siis Torontos on kiirtee, mis kaldaala südalinnast ära lõikab, tänaseks oma maapealse elu suures osas ära elanud ning seda surutakse järkjärgult maa alla. Eestil tuleb õppida muu maailma kogemustest, et iseendaga paremini, targemini hakkama saada.

Julgī Stalte ja Olavi Kelle esinevad Metsaülikooli kesknädala peol - Foto: MT Mölder (2016)Julgī Stalte ja Olavi Kelle esinevad Metsaülikooli kesknädala peol - Foto: MT Mölder (2016)
Kuigi selleaastase Metsaülikooli peateemaks ongi just Ehitagem Eesti kojad!, ei ole seda ainult mõeldud otseses ja füüsilises tähenduses, pigem on Kotkajärve metsa kogunenud rohkem oma aju jõudu eelistav seltskond. Erinevalt mitmetest eelnevatest Metsaülikoolidest on aga sel aastal siin paremad võimalused ka tegelda millegi füüsilisega.

Heaks näiteks on Eesti Kunstiakadeemia ehte- ja sepakunsti õppejõud Rait Siska kohalolek, kelle "Nullist naelani" huviringis viibutasid vasaraid ja tagusid rauda terve hulk "metslasi". Kellel rauatagumisest huvi täis või ramm otsas, võis Toomas Eichenbaumi juhendamisel proovida sõitu purjelaual või paddlelaual siledal Kotkajärvel. Või siis Aili Kuutani juhendamisel joogat või Mart Pikkovi juhendamisel loodusmatkasid või Robert Hiisi juhendamisel kanuusõitu.

Loomulikult on Metsaülikooli kavas mitmesugust tegevust vaimule: laul ja muusika (Olavi Kelle), maalimine (Maarika Lepik), vöökudumine (Mihkel Salusoo), käsitöö (Ingrid Jaenes), kirjandus (Sirje Kiin), liivi kultuur (Julgī Stalte).

Rein JürimäeRein Jürimäe
Rein on pärit Hiiumaalt ja on aastaks Torontos. Metsaülikooli sobib ta kui valatult. Reinul on põnev teema ja töökad käed. Hing niikuinii elu aeg metsas hulkunud. Kotkajärvega käis ta esimest korda tutvumas talvistel talgutel, kus muuhulgas ehitas mängleva kergusega vägevad pingid. Lisaks on temaga ta tarmukas ja tegus abikaasa Inga ning nende kaks nooremat last Linda ja Jesse.

Räägi oma kutsumusest. Kui palju oled saanud seda oma igapäevases elus ja töös järgida?

Olen õnnelik, et mul enamasti on õnnestunud igapäevaselt teha tööd, mis mulle väga meeldib ja sobib - tegeleda puudega ja teha puidust suuri ja väikeseid asju. Püüan järgida oma töös vanade meeste tarkusi, ilumeelt ja kogemusi. Igal tööl oli meistri nägu ning tulemus sõltus suuresti mehe osavusest, mitte moodsast tehnoloogiast.

Anne-Ly ReimaaAnne-Ly Reimaa
Anne-Ly Reimaa on Metsaülikooli rahvale tuttav juba 2012. aastast. Tore oli teda kohata ka mullu Whistleris Lääneranniku Eesti Päevadel. Anne-Ly, kes õppis Tartu ülikoolis ajalugu ja räägib mitmeid võõrkeeli, töötab alates 2007. aastast Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumis kultuurilise mitmekesisuse asekantslerina.

Mida kultuurilise mitmekesisuse asekantsler täpselt teeb? Kuidas näeb välja Sinu tavaline tööpäev?

Kultuurilise mitmekesisuse asekantsler vastutab kolme valdkonna eest: esiteks lõimumine, mis puudutab paljuski valdkondliku arengukava elluviimist ja see tähendab tegelemist inimestega, kellel pole eesti keel veel hästi selge, kes ei orienteeru nii hästi meie meediaruumis, kellel on vaja luua koostöösidemeid ja kontakte – kõik see, mis puudutab integratsioonipoliitikat. Teine suur valdkond on väliseestlaskond, keda toetada ja kellega pidevalt kontakti hoida ja luua. Kolmas valdkond on hõimurahvastega seotud poliitika ellu viimine ja nende toetamine, kuid hõimurahvastega seotud igapäeva tegevusi koordineerib ja viib suures osas ellu „Fenno-Ugria" asutus. Need on kolm valdkonda, millega me tegeleme. Nimetus „kultuurilise mitmekesisuse asekantsler" tulenebki sellest, et me väga palju tegeleme erinevate rahvustega ja erinevate valdkondadega, mis on väga tihedalt seotud kultuuriga. Kultuur on sidusaine, mis toob kokku nii majanduse, hariduse ja innovatsiooni – sotsiaalsele sidususele või ühiskondlikule kokkuhoidmisele või identiteedile tuginevad väga paljud asjad riigi elus, ilma selleta ei saa. Kultuur on neutraalne valdkond, kus saab valutult ka väga keerulisi teemasid läbi rääkida. Kultuur on ka eesti keele ja Eesti riigi kõige parem tutvustaja.

Rait SiskaRait Siska
Rait Siska on metallikunstnik ja animaator, kes töötab ka kunstiakadeemias sepakunsti õppejõuna. Tema looming on väga mitmekülgne, hõlmates nii animatsiooni kui ka suuri sepistatud väravaid.

Oleme Tallinna vanalinnas Pika Jala väravatornis Sinu ateljees. Mainisid, et sellel tornil on põnev ajalugu.

Esimene kivitorn rajati siia 1380. Aastal 1926 võttis kunstnik Ludvig Oskar pangalaenu ja tegi torni elamiskõlblikuks – esimesel korrusel elas ise, teine korrus oli külalistetuba ning kolmas korrus, kus praegu oleme, oli ateljee.

Me kujutame ette, et sepp on ääsitule kohale kummarduv suure nahkpõllega tahmane olend. Kas tänapäeval on see samamoodi?

Idee ja sisu on sama, aga mina esindan küll pigem sellist vaatenurka, et tänastest hüvedest ei pea loobuma – sepp ei ole ilmtingimata tahmane ja tule ääres. Nahkpõlle mul ka pole. Metallitöö ja sepakunst on sageli stampidesse määrav ja ehmatav: tuli ja tahm. Tegelikult on sepp pigem teadmamees, sest kui moodsa tehnoloogia puhul ka masinad tõstavad ja painutavad, peab inimene ise ikka kohal olema. Masin ei tee ilma inimeseta mitte midagi. Aga küsimus pole mitte masinas, asi on ikka idees ja mõttes, ja nii on minu loomingu hulgas mõõtmeteltki väga erinevaid töid. Näiteks Tartu Ülikooli Narva kolledži väravad on 17 meetrit laiad ja 4,5 meetrit kõrged. Eesti Arhitektuuriliidu medalid vastupidiselt on kõigest 5 × 5 cm.

Kady AlurandKady Alurand
Kady Alurand töötab Kodumaa Kapitali Hoiulaenu-ühistu turundusjuhina. See on vaid üks osa tema tegevuspõllust sõna otseses mõttes – ta tegeleb ettevõtjana mahepõllumajanduses ning kuulub kodanikuliikumise Terviklik Eesti tuumikgruppi.

Mis on kodanikuliikumine Terviklik Eesti ja millega see tegeleb?

Terviklik Eesti koondab sarnaselt mõtlevaid inimesi, kelle ühine soov on hoida ja säilitada tervet, puhast ja ilusat Eestit järgnevatele põlvkondadele, nii oleme sõnastanud meie tegevuse printsiibi kõige lühemalt.

Arvame, et inimtegevuse kooskõlastatus loodusega on meie edasikestmise alus. Selle taastamiseks ja säilitamiseks peame tegema kõik endast oleneva.

Uued võimalused elu korraldamiseks saavad täies ulatuses avalduda siis, kui innovatsioon ei tule enam looduse ega teiste inimeste arvelt, vaid kooskõlas ja koostöös kõige elavaga. Ent juba praeguseks on loodud piisavalt uue ühiskonna aluskontseptsioone, mida saab Eestis rakendada ning mis võimaldavad luua jätkusuutlikku elukorraldust.

Rait KondorRait Kondor
Rait Kondor on Kodumaa Kapitali Hoiu-laenuühistu juhatuse esimees. Ühistu visioon on olla Eesti esimene erainitsiatiivil loodud ühistupank ja tegelda eetilise pangandusega. Rait Kondori Eesti majanduse teemalised artiklid ilmusid USAs Vaba Eesti Sõna veergudel veebruaris-märtsis ja on leitavad VES kodulehelt.

Räägi pisut oma taustast.

Olen sündinud Võrus, lapsepõlve veetnud Keilas ning täiskasvanud elu elanud Tallinnas. Lõpetasin 2001. aastal Pärnus Tartu Ülikooli Pärnu kolledži ärijuhtimises, peale seda lõpetasin Tallinnas Estonian Business Schooli ärijuhtimises, kus sain bakalaureusekraadi ning kaks aastat olen käinud ka Tallinna Tehnikaülikooli ma-gistrantuuris rahanduse alal.

Tööalast karjääri alustasin peale Pärnu kolledži lõpetamist riigisektoris, seejärel läksin 2005. aastal tööle LHV-sse, mis oli sel ajal kasvav investeerimisühing. LHV-s tegin otsuseid portfellihalduse klientide investeerimisportfellide investeeringute kohta ning tegelesin LHV pensionifondide investeeringute haldamisega. 2014. aasta lõpust tegelen Kodumaa Kapitali Hoiu-laenuühistu ülesehitamisega juhatuse esimehe positsioonil.

Puhkehetkedel loen raamatuid ajaloost, majandusest ja filosoofiast. Tegelen kuuekuuse pojaga ja käin jalutamas meie 4-aastase Jack Russell terjeriga.

Sirje KiinSirje Kiin
Sirje Kiini selle aasta teema MÜ-s on Eesti kirjanduse elavad klassikud, eelkõige 1960ndate põlvkond. Mis võiks väliseestlaste jaoks olla kõige põnevam selle teema sissevaates?


Ma ei eristaks kirjandushuvi selle järgi, kes kus parasjagu elab, sest eestlaste identiteet on ikka olnud peamiselt kultuuri- ja keelekeskne. Me tunneme, loeme ja armastame oma kirjandusklassikuid sõltumata sellest, kus oleme koolis käinud. Minu Kotkajärve Metsaülikooli luule huviringis on olnud õpilasi nagu Tarvo Toomes Torontost, kes oskab peast etelda uskumatult palju eesti luuleklassikat, paremini kui mõni väiksema kirjandushuviga või täiesti luulehuvita kodueestlane. Lahkunud Urve Karuks, kes sai hariduse Kanadas, oli oma keelevalikus niivõrd eesti rahvaluuletundlik ja orienteerus kogu eesti kirjanduses imehästi, nagu oleks ta väljaõppinud filoloog, ometi oli tal magistrikraad hoopis sotsioloogias.

Rootsis elanud Arvo Mägi või praegu kordamööda Rootsis ja Eestis elavad Enn Nõu ning Helga Nõu tunnevad eesti kultuuri, keelt ja ajalugu süvaloodimisi. Arvo Mägi on kirjutanud neljaköitelise ajaloolise romaanisarja "Karvikute kroonika", mis algab Sigtuna vallutamisest ja kujutab 31 inimpõlve saatust kuni kaasajani. Enn Nõu on kirjutanud triloogia "Vabariigi pojad ja tütred", kus kujutatakse ühe suguvõsa elu läbi mitmete põlvkondade, sõdade ja saatuse keerdkäikude. Eestis elavaist kirjanikest on samasugust läbi ajalooliste põlvkondade ulatuvat süvaloodimist suutnud varem teha Jaan Kross ning praegu Mats Traat oma suurte romaanisarjadega: kaheosaline "Üksi rändan" ja "Kodu on ilus" ning neljaosaline "Minge üles mägedele".

Haritus, lugemus ja andeviljakus sõltuvad eeskätt inimesest endast, mitte tema päritolust ega asukohamaast. Eestlane olla saab igal pool, ehkki ära ei ela sellest kuskil, kui parafraseerida luuletaja Paul-Eerik Rummot.

Varasematel aastatel olen pühendunud Kotkajärve kirjandusloenguis peamiselt lahkunud luuleklassikuile (Marie Under, Ivar Ivask, Juhan Viiding jt) ning loodus- ja armastusluulele. Tänavu annan ülevaate elavaist kirjandusklassikuist, kes tegutsevad eesti vaimumaastikel alates 1960. aastaist ja arutlen, kas ja kuidas end juba eluajal kirjanduslukku kirjutanud autorid tänast kirjanduspilti mõjutavad: Paul- Eerik Rummo, Arvo Valton, Mats Traat, Hando Runnel, Ene Mihkelson, Elin Toona, Enn ja Helga Nõu jt.

Kirjanduse huviringis plaanin üheskoos lugeda ja arutleda kahe uue eestluse-teemalise näidendi üle: Paul-Eerik Rummo "Taevast sajab kõikseaeg kive", mis etendus Rakvere teatris ja Pärnus etendunud Andra Teede sotsioloogilisel küsitlusel põhinev dokumentaallavastus pärast taasiseseisvumist välismaale kolinud eestlastest „45 339 km² raba" (number tähistab Eesti pindala). Esimene näidend puurib sügavuti meie aja – ja kultuurilukku, teises lainetavad eestlaste isamaa-igatsuse ja kodutunde lained üle kogu kaasaegse maailma.

Mis oli ühist ja mis erinevat tol perioodil Eestis ilmunud kirjandusel ning samal ajal loodud väliseesti kirjandusel? Kas tegemist oli pigem paralleelse kujunemisega või vastandusid need kohati? Kas pigem sisu või vorm või mõlemad? Väljaspool Eestit sai trükkida eesti keeles, mida taheti, aga mõju nö päris Eestile oli olematu. Samas jõudsid kodu-Eestis teksti peidetud sõnumid otse sihtrühmale, kuid mõjus see vaid tule tuha all hõõguvana hoidmisena.

Küsimus sisaldab endas terve monograafia või vähemasti loengusarja teema, aga kui lühidalt vastata, siis liikus just 1960. aastail eesti kirjanduse raskuspunkt nii sisuliselt kui teoste arvukuselt tagasi kodu-Eestisse. 1940. ja 1950. aastail ilmus väljaspool Eestit (peamiselt Rootsis, Kanadas, Saksamaal, USAs, Austraalias jm) rohkem olulist algupärast eesti kirjandust kui okupeeritud kodumaal. Väljaspool saadi vabamalt kajastada uusi maailmasõja ning pagulusteemasid ja jätkata 1930. aastate traditsioone, mis kodumaal olid vägivaldselt katkestatud ja osaliselt ka keelatud. Nii et 1960ndate keskpaik oli oluliseks muute- ja murdepunktiks eesti kirjanduse geograafias ja vaimsel maastikul.

Samas ei olnud sel ajal enam tegu niisama terava vastandumisega nagu vahetult pärast sõda, vaid mitmed esteetilised protsessid kulgesid paralleelselt. Näiteks kirjanduse vormiline moderniseerumine toimus nii kodus kui väljas kirjutavate autorite loomingus, Eestis ehk tillukese viivega.

Ilmar Laabani sürrealistlik luulelooming kulges ajas üsna paralleelselt Artur Alliksaare omaga. Riimiline luule asendus vabavärsiga nii kodumaal kui pagulasluules, eksistentsialistlikud teemad tõusid esile nii pagulasproosas kui Arvo Valtoni ja Mati Undi loomingus, ehkki nõukogude ideoloogilised valvurid kippusid selles nägema ohtu valitsevale režiimile ja inimkonnale.

Ei saa olla nõus väitega, nagu olnuks väljaspool Eestit loodud kirjanduse mõju okupeeritud Eestis elanud lugejaile olematu. Rootsis ja mujal trükitud pagulaskirjanike teoseid toodi illegaalselt Eestisse üsna arvukalt nii välisturistide, eelkõige Soome sõprade abiga, neid õnnestus vahel postitada ka nö sõbralike vennasvabariikide või Moskva aadresside kaudu. Need teosed levisid käest-kätte sõprade ringis, väliseesti raamatute keelatus pigem võimendas nende tähendust ja kergitas osatähtsust. Tagantjärele hinnates soodustas selline salalevik ja -lugemine pigem teatud pagulasautorite tähtsuse ülevõimendamist kui alahindamist. Paljud pagulasteosed suleti raamatukogude erihoiu osakondadesse, neile löödi peale kolm- ja kuusnurksed salastatuse templid, aga sinnagi oli võimalik hea tahtmise korral saada lugemisluba, kui sobiva uurimisteema välja mõtlesid. Näiteks tänavune MÜ lektor, kirjanik Karl Martin Sinijärv on tunnistanud, kui oluline oli tema luuletajaks kujunemisel Urve Karuksi luule lugemine.

Ise hakkasin juba 1960. aastate keskel Viljandi keskkoolineiuna esimesi pagulasromaane lugema, olin toona nn paljulubav noor autor, keda vanem kirjandusloolasest kolleeg Oskar Kruus võttis vaevaks usaldada. Me ei pidanud paljuks ise pagulasluulekogusid masinkirjas ümber lüüa, pähe õppida ja levitada. Ilmar Laabani „Rroosi Selaviste" viletsal krussitõmbuval fotopaberil koopia on mul tänini alles, sain selle õnnelikuks omanikuks 1970. a Tartu Ülikooli tudengina ühelt kaasüliõpilaselt. 1970. ja 1980. aastail tegelesin aktiivselt pagulaskirjanduse levitamisega, mida mu hääd Soome sõbrad regulaarselt üle piiri tõid. Kord sain Rootsis ja hiljem USAs ilmunud ajakirja „Mana" levitamise eest julgeolekumeestelt karistusähvardusi kuulda. Muidugi ei saanud pagulaskirjanduse laiem vastuvõtt kujuneda välja enne, kui Eesti hakkas taas vabanema, aga siis tulvas seniseid salaromaane isegi külaraamatukogudesse lausa autokoormate viisi. Mäletan nii Kalju Lepiku kui Ilmar Talve vapustusi, kui nad pärast taasvabanemist kodumaale saabusid ning olid üllatatud kodumaiste lugejate elavast huvist nende isiku ja loomingu vastu, nad polnud ette kujutanud, kuidas läbi raudse eesriide kulgenud salateed olid muutnud nende loodu pühamast püha, lausa legendaarse oreooliga ümbritsetuks.

Samamoodi ei tahaks päriselt nõustuda hinnanguga, nagu olnuks kodumaiste kirjanike okupatsiooniaegse loomingu tähendusrolliks olla vaid tuha all hõõguv tuli. Vähemasti eesti luules lendas vabaduslinnu kujund alates 1970. aastaist üsna vabalt üpris kõrgele ning kui jätkata tulekujundit, lahvatas lausa lahtist tuld ka näiteks 1980. aastate kodumaises proosas, seda pidi lihtsalt oskama lugeda ja sajad tuhanded lugejad tõesti oskasid seda teha. Toona kaitses meid tõhusalt eesti keel.

Nüüd peame meie kaitsma eesti keelt. Mitte ainult Eestis, vaid üle ilma, igal pool, kus elab eestimeelseid ja -keelseid inimesi. Nii et tere tulemast Kotkajärve Metsaülikooli, kus me teeme just seda missioonitööd!

Küsis Helina Tamm
Mari Timmusk - foto: erakoguMari Timmusk - foto: erakogu
Mida õpid Toronto ülikoolis?

Õpin Toronto ülikoolis mehaanikainseneriks. Lõpetasin kolmanda kursuse. Praegu töötan aasta aega AMDs, mis valmistab kompuutritele protsessoreid ja videokaarte. Siis on veel aasta ülikoolis käimist, et lõpudiplom saada.

Oled kõva käsi idamaistes võitluskunstides. Kuidas selle juurde sattusid ja millised on Sinu parimad tulemused?

Karate juurde jõudmine oli üsna lihtne. Olin lapsena näinud ühte saadet telerist ja asi tundus väga põnev. Me pole õega kunagi väga suured nukkudega mängijad olnud, nii et võitlussport paistis sobivat. Käisin emale-isale peale, et tahaks asjaga tegelema hakata, kuni ema viiski meid õega kodulähedasse klubisse, kus tegeletakse shito-ryu karatega (üks neljast põhisuunast karates). Ilmselt peaks rohkem küsima, kuidas me nii kaua seal vastu oleme pidanud, sest sügisel saab juba 12 aastat täis. Kindlasti on aidanud kaasa see, et mu õde ja isa käivad ka seal. Nii saab üksteist tagant kihutada, kui keegi juhtumisi ei taha õhtul trenni minna. Karate on õpetanud mulle enesekindlust ja järjepidevust. Klubi, kuhu sattusime, on minu meelest üks parimaid, sellest on kujunenud peaaegu et teine pere minu jaoks. Mitmed on juba mitu aastakümmet samas klubis treenimas käinud ja tean, et kui mul kunagi nende abi vaja läheks, oleks nad kohe platsis.
Läbi aastate olen päris edukalt osalenud paljudel Kanada shito-ryu karate meistrivõistlustel. Üks neist on eriti eredalt meeles - pidin vabavõitluse esikoha nimel olema vastamisi oma noorema õega. Mina küll võitsin, kuid see ei tähendanud, et ma kuidagi üleolekut oleks tundnud. Väga põnev oli mõne aasta tagune reis Jaapanisse shito-ryu karate maailmameistrivõistlustele. Kuigi me kumbki õega medalitele ei jõudnud, siis kogemus teiste maailma parimatega kohtuda kaalus kõik üles. Kindlasti tahan veel Jaapanis käia ja võimalusel sinna treenima minna.

Julgi StalteJulgi Stalte
Liivi keel on eesti keele lähim sugulaskeel, mida räägiti praeguse Lätimaa aladel. Kahjuks pole enam elus pea mitte ühtegi emakeelena liivi keele rääkijat. Noorema põlvkonna liivlanna Julgi Stalte on pärimusmuusik, liivi keelt õpetas teda omal ajal rääkima vanaisa. Julgil on ka Eestiga tugevad sidemed. Ta õppis Viljandi Kultuuriakadeemias ning on esinenud mitme ansambli koosseisus (Tuļļi Lum, Tai-Tai, Kalā Jeng jm.), sealjuures juba lapsena Liivi rahvamuusika-ansamblites Stalti ja Skandinieki. Ansambel Skandinieki saab tänavu 40-aastaseks ning viimased 15 aastat on Julgi seda ansamblit juhatanud.

Kanada avab uued saatkonnad Eestis, Leedus, Slovakkias ja Armeenias.

Kanada avab uued saatkonnad Eestis, Leedus, Slovakkias ja Armeenias.

29.06.2022 Kanada välisminister Mélanie Joly teatas kolmapäeval. 29. juunil oma pressiteates, et Kanada avab uued suursaatkonnad E...

FOTOD - Ehatare 40

FOTOD - Ehatare 40

Eestlased Torontos olid enam kui 40 aastat tagasi ettenägelikud. Osati mõelda, et noorus ei ole igavene ning võõral maal oleks hea...

73 aastat head sõnumit

73 aastat head sõnumit

26. juunil 1949. a otsustasid 16 noort eestlast asutada Torontos eestikeelse ja -meelse baptistikoguduse. Täpselt 73 aastat hiljem...

Kanada päevaks 2022

Kanada päevaks 2022

Tänavu 1. juulil tähistame Kanada 155. sünnipäeva. Plaanitud on pidustusi üle riigi, ilutulestikke, kokkusaamisi pereringis ja sõp...

NÄDALA PORTREE - Loomaarst Kristina Lillakas: „Olen saanud hammustada ja kraapida… Aga see on suurepärane töö!“

NÄDALA PORTREE - Loomaarst Kristina Lillakas: „Olen saanud hammustada ja kraap…

Kristina Lillakas on loomaarst, kes omab väikeloomadele spetsialiseerunud veterinaarkliinikut Torontos. Lakeshore Mobile Vete...

The 2022 Overview of Tartu College's Annual Meeting of Members

The 2022 Overview of Tartu College's Annual Meeting of Members

On June 22nd, 2022, 14 Tartu College (TC) Board Members, in addition to six Members represented by proxy, convened on-site for the...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)
Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juuli

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juu…

Tickets:$50 in advance FREE for children 16 and under$60 at the gate Tickets include Satu...

Lõimeleer kutsub PULMA!

Lõimeleer kutsub PULMA!

Sellesuvisesse LÕIMELEERI laagrisse registreerimine on avatud. Ootame kõiki vanu ja uusi Lõimeleeri...

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED VIIRLAIU NIMELISE KIRJANDUSAUHINNA

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED…

29.04.2022Väliseesti Muuseum (VEMU) Torontos asutab Arved Viirlaiu 100. sünniaastapäeva puhul kirja...

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS news roundup

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS news roundup

KESKUS International Estonian Centre has been in the news in Estonia, in both English and Estonian, as the project moves from gr...

KESKUS Project Update (#143) - Construction on the KESKUS site continues

KESKUS Project Update (#143) - Construction on the KESKUS site continues

Construction on the KESKUS site continues, though largely underground. As noted in the 17th Community Engagement Session (read m...

ERR - Hajala ringvaade. Ellen Valter Toronto Eesti Keskuse arengutest

ERR - Hajala ringvaade. Ellen Valter Toronto Eesti Keskuse arengutest

Äsja läks Toronto Eesti Keskuse rajamise kopp maasse ning Eesti-Ukraina päritolu lapse sõrmede vahelt jõudis vundamenti Eestimaalt...

Eesti Majandusklubi pühitses jaanipäeva koos lätlastega

Eesti Majandusklubi pühitses jaanipäeva koos lätlastega

Möödunud nädala reedel, 24. juunil said Eesti Majandusklubi Kanadas (EMK) liikmed kokku Läti Majas, 4 Credit Union Dr.Enne, kui ko...

Exploring Estonia’s street art culture

Exploring Estonia’s street art culture

Gentrification has transformed tight-knit, charming communities into wide — yet simultaneously unreachable — clusters of sprawling...

Läti Majas jaanipäeva eel

Läti Majas jaanipäeva eel

Avanes võimalus läti pensionäride klubi iga-neljapäevasest koosviibimisest osa võtta. Nendel, muide, osaletakse tänu Zoomile ülema...

Mets meis kõigis 2022

Mets meis kõigis 2022

MÜ! Muskoka mets kõmiseb sel suvel taas Eesti keelest ja kultuurist. Kutsume kõiki, kes tunnevad metsast, järvest, loengutest ja s...

THE 81st ANNIVERSARY OF THE JUNE 14th DEPORTATIONS

There is a commonly-held superstition that Friday the 13th is an unlucky day, and it appears to be the result of two different sup...

Mõte pühapäevaks - 4. pühapäev pärast nelipüha

Mõte pühapäevaks - 4. pühapäev pärast nelipüha

Kadunud ja jälle leitud - Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. Lk 19:10Vana Testamendi lugemine:Jesaja 57: ...

Rootsis toimub noorte rahvaülikool

Rootsis toimub noorte rahvaülikool

Pühapäeval, 26. juunil algas Eesti Noorte Rahvaülikool Rootsi läänerannikul Kärr Sämstadis. Siin asub 1949. aastal loodud eestlast...

Rein Rannapi „Klaver tuleb külla 25“

Rein Rannapi „Klaver tuleb külla 25“

Kaarli kirikus Rein Rannapi vaimustavat kontserti nautides mõtlesin, et seekord oleks tema viiulikunstnikust ema, ülikriitiline In...

Putin’s and the Kremlin’s intentions were obvious years ago

Putin’s and the Kremlin’s intentions were obvious years ago

Russia has invaded Ukraine. The West is now in agreement on the facts and what needs to be done. Bluntly put:The assault on Ukrain...

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Surnud ring

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Surnud ring

Eesti vanasõna ütleb, et kes kannatab, see kaua elab. Aga seda ta ei ütle, et kes kaua elab, saab ükskord vanaks. Ja et kes vanaks...

Eesti Elu Nr. 26 - 30. juuni 2022 - DIGILEHT

Eesti Elu Nr. 26 - 30. juuni 2022 - DIGILEHT

Vaadake, mida huvitavat saab lugeda 30. juuni 2022.a Eesti Elu /Estonian Life nädalalehest. Käesoleva nädala Eesti Elu ...

PHOTOS - Canada Day reception at Tallinn 2022

PHOTOS - Canada Day reception at Tallinn 2022

On the occasion of Canada Day a reception was held by The Ambassador of Canada H.E. Mr. Kevin Rex on Wednesday, Jun...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

Eesti Elu Nr. 26 - 30. juuni 2022 DIGILEHTVaata eelnevaid Eesti Elu nädalalehe numbreid siin: 
- Eesti Elu Nr. 25 - 24. juuni 2022 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 24 - 17. juuni 2022 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 23 - 10. juuni 2022 - DIGILEHT

  

Kõik numbrid koos sisukorraga: www.issuu.com/estonianlife

Oled juba paberlehe tellija ja soovid tasuta ligipääsu digilehele? Tekkis küsimus või kommentaar? Kirjuta meile digi@eestielu.ca!

NB. Palun lisa digi@eestielu.ca oma e-maili aadressi raamatusse (safe senders list/address book/primary inbox), et meie e-kirjad tuleksid kohale. Palun anna märku, kui oled digilehe tellinud ja kättesaamisega on tekkinud raskusi.

Please add us to your address book/safe senders list/primary inbox to make sure the email with access code does not go to junk mail or bounce back. Please reach out if you are having troubles receiving our emails on Fridays.


 

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juuli

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juu…

Tickets:$50 in advance FREE for children 16 and under$60 at the gate Tickets include Satu...

Lõimeleer kutsub PULMA!

Lõimeleer kutsub PULMA!

Sellesuvisesse LÕIMELEERI laagrisse registreerimine on avatud. Ootame kõiki vanu ja uusi Lõimeleeri...

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED VIIRLAIU NIMELISE KIRJANDUSAUHINNA

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED…

29.04.2022Väliseesti Muuseum (VEMU) Torontos asutab Arved Viirlaiu 100. sünniaastapäeva puhul kirja...

Eesti Raadio tütarlastekoor esines Toronto Peetri kirikus

Eesti Raadio tütarlastekoor esines Toron…

Pühapäeval, 26. juunil 2022 kell 12 päeval esines EELK Toronto Peetri kirikus, 817 Mount Pleasant R...

FOTOD - Tori kirikus 23 juunil 2022.a

FOTOD - Tori kirikus 23 juunil 2022.a

Neljapäeval, 23. juunil 2022.a toimus Eesti sõjameeste mälestuskirikus Toris Eesti Reservohvit...

FOTOD - Võidupüha tähistamine Kuressaares 23 juunil 2022.a - Vabariigi President Alar Karise kõne võidupüha paraadil Kuressaares

FOTOD - Võidupüha tähistamine Kuressaare…

Neljapäeval, 23. juunil 2022.a toimus Kuressaares Võidupüha tähistamne.Vabariigi President Alar Kar...

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS news roundup

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS ne…

KESKUS International Estonian Centre has been in the news in Estonia, in both English and Estonia...

On the Wall: the benefits of handmade pottery as shown by Ella Katarina Valge-Saar

On the Wall: the benefits of handmade po…

Take a look at the cup and mug collection in your kitchen cupboard and what do you see? Delicate te...

Concert by The Estonian Radio Girls’ Choir Sunday June 26th, 2022 at 12 noon  St. Peter’s Estonian Evangelical Lutheran Church 817 Mount Pleasant Rd. Toronto Free admission. Voluntary donations gratefully accepted

Concert by The Estonian Radio Girls’ Cho…

The Estonian Radio Girls’ Choir, one of four choirs of The Children’s Music Studio of Estonian Radi...

Geislingen: Does the past exist, if no one remembers it?

Geislingen: Does the past exist, if no o…

On the morning of May 22, bypassing Stuttgart, the regional capital of Baden-Württemburg and its la...

The realities of life in Canada for Ukrainian refugees

The realities of life in Canada for Ukra…

The invasion of Ukraine and the escape of Ukrainian refugees has sobering parallels to what Estonia...

Avasta kodupaika Ontarios - Kohalik Taj Mahal

Avasta kodupaika Ontarios - Kohalik Taj …

Udorale päris lähedal, Durham Regional Road 1 e ääres on suur kalmistu, milles on pisut peidus üsna...

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juuli 

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juu…

Tickets:$50 in advance FREE for children 16 and under$60 at the gate Tickets include Satu...

Mõte pühapäevaks - Toronto Eesti Baptisti Koguduse emeriitpastor Jüri Puusaag - Jaanipäeva tagamaadest

Mõte pühapäevaks - Toronto Eesti Baptist…

Igale inimesele on antud erakordne võime meenutada või unustada. Mõlemad võimed vajavad arendamist....

“Back to Our Roots!” - Youth Exchange in Estonia / Seiklejate Vennaskond kutsub Eestisse!

“Back to Our Roots!” - Youth Exchange in…

Organized by: Seiklejate VennaskondDates of activities: 11th – 22nd of September 2022Descripti...

The unexpected genre of music that kept Estonia’s spirit alive during Soviet occupation

The unexpected genre of music that kept …

In the smothering darkness of foreign occupation, singing patriotic songs can illuminate the light ...

Mõneks ajaks Eestist Kanadasse - Brait Õispuu

Mõneks ajaks Eestist Kanadasse - Brait Õ…

Vennaskonna kaasliikmed kodumaal teatasid hilistalvel, et Kanadasse on saabumas noor vilistlane mei...

Märkmik - Laul kisub kaasa ...ja enda sisse neelata võiks meid

Märkmik - Laul kisub kaasa ...ja enda si…

Kui jaaniajal on ilus ilm – ning tänavu tõotab see Eestis tulla tõesti nii – on patt minna liiga va...

Tallinna ja Praha balletitantsijad esitlesid oma oskusi

Tallinna ja Praha balletitantsijad esitl…

Juunikuu, mil algab suvi, on kooliõpilastele oodatuim kuu, ühelt poolt saab kauaoodatud suvevaheaja...

Tõlkijad kogunesid Käsmu 

Tõlkijad kogunesid Käsmu 

Käsmu, kunagine kaptenite küla, asub Eesti põhjarannikul Tallinnast 80 km idas. Seal on põnev kohal...

Jõekääru - Tutvu kunstiõpetaja PROOMET TORGA

Jõekääru - Tutvu kunstiõpetaja PROOMET T…

Proomet on atesteeritud õpetaja, kes töötab Tallinna lähedal Viimsis, Haabneeme koolis kunstiõpetus...

An Update from Northern Birch Credit Union – Branch Locations

An Update from Northern Birch Credit Uni…

June 15th, 2022 Dear members,At the recent Northern Birch Credit Union Annual General Meeting, a sp...

Ukraine’s plight and the media

Ukraine’s plight and the media

International news coverage of Russia’s invasion of Ukraine has shown a predictably huge contrast i...

Meelelahutust: Volli veste - Ai, need noored

Meelelahutust: Volli veste - Ai, need no…

Elurõõm määrab ju paljutki. Iga, näiteks. Et kaua võib võimalikult elada. Vasta kõike noid niinimet...

Eesti Elu Nr. 25 - 24. juuni 2022 - DIGILEHT

Eesti Elu Nr. 25 - 24. juuni 2022 - DIGI…

Vaadake, mida huvitavat saab lugeda 24. juuni 2022.a Eesti Elu /Estonian Life nädalalehest. ...

FOTOD - Torontos süüdati mälestusküünlad juuniküüditatuile

FOTOD - Torontos süüdati mälestusküünlad…

14. juunil toimunud ligi 10 000 eestlase küüditamine Siberisse on jätnud eestlaste kollektiivsesse ...

FOTOD - Ukraina sõjafotode näituse avamine ja juuniküüditamise mälestamine Hamiltoni raekojas

FOTOD - Ukraina sõjafotode näituse avami…

14. juunil kogunes Hamiltoni raekoja teisele korrusele, linnapea kontori vastas, kohaliku Ukraina, ...

Kliki teemadele ja loe lisaks: Uudised - Sündmused - Eesti sündmused

Kanada avab uued saatkonnad Eestis, Leedus, Slovakkias ja Armeenias.

Kanada avab uued saatkonnad Eestis, Leed…

29.06.2022 Kanada välisminister Mélanie Joly teatas kolmapäeval. 29. juunil oma pressiteates, et Ka...

FOTOD - Ehatare 40

FOTOD - Ehatare 40

Eestlased Torontos olid enam kui 40 aastat tagasi ettenägelikud. Osati mõelda, et noorus ei ole iga...

73 aastat head sõnumit

73 aastat head sõnumit

26. juunil 1949. a otsustasid 16 noort eestlast asutada Torontos eestikeelse ja -meelse baptistikog...

Kanada päevaks 2022

Kanada päevaks 2022

Tänavu 1. juulil tähistame Kanada 155. sünnipäeva. Plaanitud on pidustusi üle riigi, ilutulestikke,...

The 2022 Overview of Tartu College's Annual Meeting of Members

The 2022 Overview of Tartu College's Ann…

On June 22nd, 2022, 14 Tartu College (TC) Board Members, in addition to six Members represented by ...

Eesti Majandusklubi pühitses jaanipäeva koos lätlastega

Eesti Majandusklubi pühitses jaanipäeva …

Möödunud nädala reedel, 24. juunil said Eesti Majandusklubi Kanadas (EMK) liikmed kokku Läti Majas,...

Läti Majas jaanipäeva eel

Läti Majas jaanipäeva eel

Avanes võimalus läti pensionäride klubi iga-neljapäevasest koosviibimisest osa võtta. Nendel, muide...

Mets meis kõigis 2022

Mets meis kõigis 2022

MÜ! Muskoka mets kõmiseb sel suvel taas Eesti keelest ja kultuurist. Kutsume kõiki, kes tunnevad me...

Rootsis toimub noorte rahvaülikool

Rootsis toimub noorte rahvaülikool

Pühapäeval, 26. juunil algas Eesti Noorte Rahvaülikool Rootsi läänerannikul Kärr Sämstadis. Siin as...

PHOTOS - Canada Day reception at Tallinn 2022

PHOTOS - Canada Day reception at Tallinn…

On the occasion of Canada Day a reception was held by The Ambassador of Canada H.E. Mr. K...

FOTOD - Tori kirikus 23 juunil 2022.a

FOTOD - Tori kirikus 23 juunil 2022.a

Neljapäeval, 23. juunil 2022.a toimus Eesti sõjameeste mälestuskirikus Toris Eesti Reservohvit...

FOTOD - Võidupüha tähistamine Kuressaares 23 juunil 2022.a - Vabariigi President Alar Karise kõne võidupüha paraadil Kuressaares

FOTOD - Võidupüha tähistamine Kuressaare…

Neljapäeval, 23. juunil 2022.a toimus Kuressaares Võidupüha tähistamne.Vabariigi President Alar Kar...

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS news roundup

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS ne…

KESKUS International Estonian Centre has been in the news in Estonia, in both English and Estonia...

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juuli 

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juu…

Tickets:$50 in advance FREE for children 16 and under$60 at the gate Tickets include Satu...

Jõekääru - Tutvu kunstiõpetaja PROOMET TORGA

Jõekääru - Tutvu kunstiõpetaja PROOMET T…

Proomet on atesteeritud õpetaja, kes töötab Tallinna lähedal Viimsis, Haabneeme koolis kunstiõpetus...

An Update from Northern Birch Credit Union – Branch Locations

An Update from Northern Birch Credit Uni…

June 15th, 2022 Dear members,At the recent Northern Birch Credit Union Annual General Meeting, a sp...

FOTOD - Torontos süüdati mälestusküünlad juuniküüditatuile

FOTOD - Torontos süüdati mälestusküünlad…

14. juunil toimunud ligi 10 000 eestlase küüditamine Siberisse on jätnud eestlaste kollektiivsesse ...

FOTOD - Ukraina sõjafotode näituse avamine ja juuniküüditamise mälestamine Hamiltoni raekojas

FOTOD - Ukraina sõjafotode näituse avami…

14. juunil kogunes Hamiltoni raekoja teisele korrusele, linnapea kontori vastas, kohaliku Ukraina, ...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

Kliki teemadele ja loe lisaks: Elu - Arvamus - Kommentaar - Juhtkiri

NÄDALA PORTREE - Loomaarst Kristina Lillakas: „Olen saanud hammustada ja kraapida… Aga see on suurepärane töö!“

NÄDALA PORTREE - Loomaarst Kristina Lill…

Kristina Lillakas on loomaarst, kes omab väikeloomadele spetsialiseerunud veterinaark...

THE 81st ANNIVERSARY OF THE JUNE 14th DE…

There is a commonly-held superstition that Friday the 13th is an unlucky day, and it appea...

Putin’s and the Kremlin’s intentions were obvious years ago

Putin’s and the Kremlin’s intentions wer…

Russia has invaded Ukraine. The West is now in agreement on the facts and what needs to be...

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Surnud ring

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Surnu…

Eesti vanasõna ütleb, et kes kannatab, see kaua elab. Aga seda ta ei ütle, et kes kaua ela...

Geislingen: Does the past exist, if no one remembers it?

Geislingen: Does the past exist, if no o…

On the morning of May 22, bypassing Stuttgart, the regional capital of Baden-Württemburg a...

The realities of life in Canada for Ukrainian refugees

The realities of life in Canada for Ukra…

The invasion of Ukraine and the escape of Ukrainian refugees has sobering parallels to wha...

Avasta kodupaika Ontarios - Kohalik Taj Mahal

Avasta kodupaika Ontarios - Kohalik Taj …

Udorale päris lähedal, Durham Regional Road 1 e ääres on suur kalmistu, milles on pisut pe...

Mõneks ajaks Eestist Kanadasse - Brait Õispuu

Mõneks ajaks Eestist Kanadasse - Brait Õ…

Vennaskonna kaasliikmed kodumaal teatasid hilistalvel, et Kanadasse on saabumas noor vilis...

Märkmik - Laul kisub kaasa ...ja enda sisse neelata võiks meid

Märkmik - Laul kisub kaasa ...ja enda si…

Kui jaaniajal on ilus ilm – ning tänavu tõotab see Eestis tulla tõesti nii – on patt minna...

Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

 

Exploring Estonia’s street art culture

Exploring Estonia’s street art culture

Gentrification has transformed tight-knit, charming communities into wide — yet simultaneo...

Mõte pühapäevaks - 4. pühapäev pärast nelipüha

Mõte pühapäevaks - 4. pühapäev pärast ne…

Kadunud ja jälle leitud - Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. Lk 1...

Rein Rannapi „Klaver tuleb külla 25“

Rein Rannapi „Klaver tuleb külla 25“

Kaarli kirikus Rein Rannapi vaimustavat kontserti nautides mõtlesin, et seekord oleks tema...

On the Wall: the benefits of handmade pottery as shown by Ella Katarina Valge-Saar

On the Wall: the benefits of handmade po…

Take a look at the cup and mug collection in your kitchen cupboard and what do you see? De...

Concert by The Estonian Radio Girls’ Choir Sunday June 26th, 2022 at 12 noon  St. Peter’s Estonian Evangelical Lutheran Church 817 Mount Pleasant Rd. Toronto Free admission. Voluntary donations gratefully accepted

Concert by The Estonian Radio Girls’ Cho…

The Estonian Radio Girls’ Choir, one of four choirs of The Children’s Music Studio of Esto...

Mõte pühapäevaks - Toronto Eesti Baptisti Koguduse emeriitpastor Jüri Puusaag - Jaanipäeva tagamaadest

Mõte pühapäevaks - Toronto Eesti Baptist…

Igale inimesele on antud erakordne võime meenutada või unustada. Mõlemad võimed vajavad ar...

“Back to Our Roots!” - Youth Exchange in Estonia / Seiklejate Vennaskond kutsub Eestisse!

“Back to Our Roots!” - Youth Exchange in…

Organized by: Seiklejate VennaskondDates of activities: 11th – 22nd of September 2022...

The unexpected genre of music that kept Estonia’s spirit alive during Soviet occupation

The unexpected genre of music that kept …

In the smothering darkness of foreign occupation, singing patriotic songs can illuminate t...

Tallinna ja Praha balletitantsijad esitlesid oma oskusi

Tallinna ja Praha balletitantsijad esitl…

Juunikuu, mil algab suvi, on kooliõpilastele oodatuim kuu, ühelt poolt saab kauaoodatud su...


Eesti Elu Tellimine

  
Telli Eesti Elu ja toeta Eesti
kogukonna ajalehte Kanadas!


Tellimine Kanadas:

Aasta - $160
Poolaasta - $87
Veerandaasta - $48
Digileht - $95/aasta
Teised tellimise võimalused siit!

Maksta saab:
• Sularahas või pangatšekiga
EESTI ELU kontoris
Pangaülekandega
Toronto Eesti Ühispangas 
kohapeal või telefoni teel
(Tel: 416-465-4659)
EESTI ELU arvele
Pangatšeki või rahakaardiga
EESTI ELU nimele
Interac e-Transfer® vahendusel
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. aadressile
PayPal/Credit Card

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

 Eesti Elu üksiknumbrid
on müügil Torontos:

 

  • Eesti Elu kontoris (3 Madison Ave. / 310 Bloor St. W.)
  • Eesti Maja kontor (958 Broadview Ave)
  • Leaside Pharmacy's (Suomi Koti juures) 795 Eglinton Ave. E.

  

Telli leht siit!

 

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

Eesti Elu Tellimine

  
Telli Eesti Elu ja toeta Eesti
kogukonna ajalehte Kanadas!


Tellimine Kanadas:

Aasta - $160
Poolaasta - $87
Veerandaasta - $48
Teised tellimise võimalused siit!

Maksta saab:
• Sularahas või pangatšekiga
EESTI ELU kontoris
Pangaülekandega
Toronto Eesti Ühispangas 
kohapeal või telefoni teel
(Tel: 416-465-4659)
EESTI ELU arvele
Pangatšeki või rahakaardiga
EESTI ELU nimele
Interac e-Transfer® vahendusel
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. aadressile
PayPal/Credit Card

Eesti Elu - 3 Madison Ave., Toronto, ON M5R 2S2 - Ajalehe Tellimine - Kuulutuste tellimine - Tel: 416-733-4550 - e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. - Editorial Policy
This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. ©2012 - 2022 Eesti Elu. All rights reserved.
Made by Confirmo