Tartu Ülikooli delegatsioon külas Toronto eesti kogukonnal ja Toronto Ülikoolil

Külalised - foto: Peeter Põldre (2019)Külalised - foto: Peeter Põldre (2019)

Tartu Ülikooli delegatsioon eesotsas rektor Toomas Asseriga kohtus 23.–26. oktoobril Toronto Ülikooli ja Toronto eesti kogukonna esindajatega, et tähistada ühiselt rahvusülikooli 100. aastapäeva.


Väliseesti kogukond Kanadas on Tartu Ülikooli aastate jooksul palju toetanud. Seetõttu on saanud tavaks teha enne rahvusülikooli ümmargusi sünnipäevi tänuvisiit Toronto eestlaskonna juurde.


Visiidi olulisim sündmus oli 25. oktoobril, mil Toronto Ülikooli Tartu College’i saalis toimus eestikeelse Tartu Ülikooli 100. aastapäeva aktus. Kõnelesid Toronto Ülikooli Eesti Õppetooli juhataja, ajaloolane professor Andres Kasekamp ning Eesti Õppetooli Sihtasutuse president Peeter Einola, kes rõhutasid, kui tähtsad on Kanada eesti soost haritlaskonna kestmajäämisel tihedad sidemed Tartu Ülikooliga.

 

Rektor Toomas Asser rääkis oma aktusekõnes ülikooli eesmärkidest ja rõhutas, et Eesti arengu kujundajana peab Tartu Ülikool suunama meie riigi poliitikat järjest enam kestliku arenguga seotud teaduspõhiste lahenduste poole.

 


FOTOD - Rahvusülikooli 100. aastapäeva aktus ja vastuvõtt Tartu College'isAsseri sõnul pingutab ülikool selle nimel, et andekad noored jääksid Eestisse, kus nad saavad sama hea hariduse ja rahvusvahelise õpikogemuse kui välismaa tippülikoolides. Ta tänas oma sõnavõtus väliseesti kogukonda toetuse ja Eesti noortele talentidele enesetäienduseks loodud stipendiumide eest.


Viisidi käigus lisati Tartu Ülikooli annetajate tänutahvlile Valda ja Bernard Õuna nimed, kelle 2014. aastal loodud mälestusfondist on toetatud nelja Tartu Ülikooli doktorandi biomeditsiinialast teadustööd.


Rektor Toomas Asser kohtus Toronto Ülikooli rektori Meric Gertleriga, kellega arutati edasise koostöö laiendamist erinevatesse teadusvaldkondadesse (näiteks geeniteadus ja IT), teadlasvahetuse algatamist ja üliõpilastele paindlikumate õpirändevõimaluste loomist.


Tartu Ülikooli esindajad pidasid Toronto Ülikoolis neli akadeemilist loengut, mis osutusid väga populaarseks. Humanitaarteaduste dekaan Margit Sutrop kõneles tehisintellektist ja eetikast ning arhiivinduse osakonna juhataja Aigi Rahi-Tamm rääkis stalinismi mõjust sõjajärgse Eesti ühiskonnale. Skytte poliitikauuringute instituudi juhataja Mihkel Solvak pidas loengu e-valitsemisest ja genoomika instituudi direktor Mait Metspalu geeniuuringutest.


Rektor Asser tutvus ka Toronto Ülikooli anatoomiaosakonna, kirurgia õppekeskuse ning St. Michaeli haigla neurokirurgiaosakonna tööga.


Tartu Ülikool ja Toronto Ülikool sõlmisid koostöölepingu juba Eesti Vabariigi taasiseseisvudes 1991. aastal. Lepinguga toetatakse üliõpilaste rännet ja kahe ülikooli vahelist teaduskoostööd, millest suur osa toimub Toronto Ülikooli Elmar Tampõllu nimelise Eesti Õppetooli ja Tartu Ülikooli Kanada uuringute keskuse kaudu.

 

 

Kristi Kerge