Eesti Maja aktsionäride koosolek 12. veebruaril 2018 (1)

Grupp aktsionäre, esindades 823 aktsiat, on kirjalikult kokku kutsunud Eesti Maja aktsionäride koosoleku kooskõlas seadusparagrahviga 295 Ontario Corporations Act RSO 1990 c.c. 38. See on formaalne juriidiline käik, mis kohustas Eesti Maja juhatuse vastust ja vastutulekut 21 päeva jooksul. See noot ja muud tõendavad dokumendid anti isiklikult üle Eesti Maja juhatusele 8. jaanuaril 2018. Eesti Maja juhatus oli kohustatud kokku kutsuma aktsionäride koosoleku hiljemalt 29. jaanuaril 2018. Eesti Maja kodukord nägi ette, et teade koosolekust peab ilmuma vähemalt 10 päeva enne ettenähtud koosolekut. Eesti Maja juhatus eiras seadust ega kutsunud kokku koosolekut 21 päeva jooksul, nagu kord ette nägi. Lõpuks 24. jaanuaril tuli teade, et Eesti Maja juhatus siiski kutsub kokku aktsionäride koosoleku.

Aktsionäride koosolek toimub esmaspäeval, 12. veebruaril 2018 kell 6 pl ja käsitleb küsimusi ja uuendusi, mida on esitatud kirjalikus nõudes. Kui esitatud nõuded ei leia rahuldavat kajastust aktsionäride seas, Eesti Maja juhatus on kohustatud aktsionäride heakskiitu taotlema uue mandaadi ja resolutsiooni näol.

Formaalne kutse koosolekule postitatakse igale aktsionärile koos kirjaliku koosoleku kavaga, mis sisaldab põhipunkte, mis tulevad arutlusele.


Tähelepanu

Palume, et iga aktsionär teeb kindlaks lähipäevadel enne koosolekut, et Eesti Maja kontoril on Teie korrektsed ja kehtivad andmed st. e-mail ja ka elukoha aadress.

Need aktsionärid, kes on viimasel ajal omandanud aktsiaid pärimise teel, peaksid varuma aega, et tulla Eesti Maja kontorisse neid aktsiad ümber kirjutama oma nimele.

Juhime tähelepanu asjaolule, et volitusi võib koosolekul esindada ainult isik, kes on ka ise aktsionär, s.t. juhul, kui Teie kui aktsionär ei saa koosolekule tulla, võib Teie volitusega osaleda ainult isik, kes on ise aktsionär.

Isikud, kes kuuluvad mingisse organisatsiooni ja on volitatud selle organisatsiooni poolt hääletama organisatsiooni nimel, on ainsad isikud, kellel on õigus neid volitusi esindada ilma, et nad ise oleksid aktsionärid.

Koosolek toimub Eesti Maja suures saalis esmaspäeval, 12. veebruaril 2018 kell 6 pl.

Tungivalt soovitame kõikidel tulla varakult kohale, et anda küllalt aega registreerimiseks.