ÜEKN abiesimehed on Marju Rink-Abel ja Iivi Zajedova


Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) juhatus valis ÜEKN abiesimeesteks Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides (ERKÜ) esimehe Marju Rink-Abeli (USA) ja Tšehhi- Eesti Klubi (ČEK- TEK) välisesindaja Iivi Zajedova (Tšehhi). Abiesimehed teevad tihedat koostööd ÜEKNi esimehega, kelleks on kevadel ÜEKNi täiskogul valitud Aavo Reinfeldt (USA).

ÜEKN ühendab eestlasi, kes elavad Eestist väljaspool, hetkel kuulub organisatsiooni 12 liikmesmaad üle maailma.

Algaval aastal on ÜEKN suurimaks ettevõtmiseks 1944. aasta suurpõgenemise aastapäeva tähistamine 19. septembril Eestis ning lähedastel kuupäevadel kõikides maades, kus elab eestlasi.

ÜEKN on ka suvel Helsingis, Tartus ja Tallinnas toimuva ESTO festivali Hõbesponsor ning korraldab traditsiooniliselt ESTO raames rahvuskongressi.