Kandideeri Eestlaste Kesknõukogu Kanadas liikmeks ja aita seista meie kogukonna tuleviku eest!

TORONTO - Kandidaatide esitamine 2020. aasta Eestlaste Kesknõukogu Kanadas uue täiskogu valimistele on avatud elektroonilise vormi vahendusel veebis: www.estoniancouncil.ca

 

Eestlaste Kesknõukogu Kanadas esindab ja propageerib Kanada eestlaste huve Kanadas ja mujal. Liikmed valitakse üleriiglistel valimistel iga nelja aasta järel. Selle aasta valimised toimuvad ühe kuu jooksul alates 5. detsembrist 2019. a. kuni 5. jaanuarini 2020. a, nii veebis kui ka valimisjaoskondades Kanada suuremates linnades.

 

Eestlaste Kesknõukogu Kanadas julgustab kõiki kogukonna liikmeid kaaluma meie kogukonna teenimist täiskogu esindajana ning andma oma panust ja ideid meie kogukonna ja selle vabatahtlike organisatsioonide toetamiseks.

 

 

EKNil on arvestatav ja lugupeetud hääl Ottawas, meie provintsipealinnades ja linnades üle Kanada. Tänu tugevatele partnerlustele, mis on välja töötatud teiste globaalsete eesti kogukondadega USAs, Rootsis, Austraalias, Suurbritannias, Lätis ja mujal, on meie kogukonnal rohkem võimalusi kui kunagi varem, et aidata kaasa meie globaalse kogukonna ülesehitamisel ning parema mõistmise ja koostöö edendamisel koos Eesti Vabariigi valitsuse ja meie kaasmaalastega kogu maailmas.

 

Koostöös ülemaailmsete partneritega juhtis EKN uhkusega ülemaailmse eesti kogukonna ettevõtmisi, et luua ülemaailmsete Eesti asjade jaoks Eesti valitsuse koostöökomitee - ajalooliselt ja kriitiliselt oluline uus foorum, mille vahendusel arutatakse meie kogukonnaga seotud küsimusi Eesti valitsusega.

 

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 14. jaanuar 2020. a. Kandidaadid peavad tõendama, et nad on eesti päritolu nende vanemate või vanavanemate kaudu.

 

Aidake teenida meie kogukonda ning kandideerige 2020. aasta EKNi valimistel!

 


Hääletajad, kes on seisuga jaanuar 2020 vähemalt 18 aastat vanad, palun registreerige ennast 2020. a valimistele EKNi valijate registreerimise volmi vahensusel siin


 

Kandidaatide kvalifikatsioon EKN / ECC valimistel

 

Kandidaatide kvalifikatsioon EKN / ECC valimistel kehtivate põhimääruste ja muude ametlike dokumentide alusel:

  • Kes on vähemalt 21 aastat vana 5 jaanuaril 2020.a
  • Kellel on vähemalt üks vanem eestlane, või kes on abielus eestlasega, või kellel on Eesti kodakondsus
  • Kes annab kirjaliku nõusoleku, milles tõotab vabatahtlikult kaasa aidata EKNi põhikirjas ettenähtud sihtide ja eesmärkide saavutamisele liikmeks valitud nelja aasta jooksul
  • Kes nõustub osalema kõigil üldkogu koosolekul ja/või ka kõigil juhatuse koosolekul kui on valitud juhatuse liikmeks, teades et liige kes põhjuseta puudub kolmest järjestikusest koosolekust, loovutab sellega oma õigused ja temale kutsutakse asendaja. Interneti vahendusel osalemine loetakse koosolekul osalemiseks
  • Kellel on kirjalikud ja/või emaili soovitued kolmelt eestlaselt