Registreeri ennast juba täna eelseisvateks Eestlaste Kesknõukogu Kanadas valimisteks!

TORONTO - Eestlaste Kesknõukogu Kanadas (EKN) korraldab selle aasta detsembris järgmised täiskogu valimised ja kutsub kõiki eesti päritolu kanadalasi üles hääletajaks registreerima ning kaaluma ka kandideerimist täiskogu liikmeks.

 

EKN kuulub Kanada eestlaste diasporaa vanimate esindusgruppide hulka. Organisatsioon asutati juba 1954. a ning esindab hinnanguliselt 40 000 eesti päritolu kanadalase huve.

 

Täiskogu koguneb tavaliselt kaks korda aastas ning seda juhib täiskogu poolt valitud juhatus. Juhatus koguneb kord kuus Torontos koos ülekanadaliste esindajatega interneti vahendusel.

 

EKN on Balti Föderatsiooni Kanadas liige ning juhib praegu Kanadas Kesk- ja Ida-Euroopa Nõukogu, mis esindab enam kui 4 miljoni Kesk- ja Ida-Euroopa päritolu kanadalase huve.

 

Viimase nelja aasta jooksul on Eestlaste Kesknõukogu Kanadas edukalt juhtinud ja osalenud algatajana:

  • Magnitski õigusaktide juurutamine viisakeeldude ja varade külmutamise kehtestamiseks Venemaa ja muude ülemaailmsete korrumpeerunud inimõiguste rikkujatele;
  • maksuvaba staatuse ja alandatud maksumäära kehtestamine Jõekääru laste suvekodule;
    globaalsete eestlaste kogukondade koostöö juhtimine, toetamaks Eesti valitsuse algatust luua globaalse eestluse koostöökomitee;
  • propageerimas Kanada valitsuse vajadust NATO vägede osana missiooni jätkamisel Lätis;
  • Kanada valitsuse ja välisministri edukas propaganda - alates 2015. aastast - täielikult akrediteeritud Kanada diplomaadi lähetamiseks Tallinnasse;
  • tugevate kahepoolsete suhete ja koostöö ehitamine USA, Rootsi, Suurbritannia, Austraalia, Läti ja teiste globaalsete eestlaste kogukondadega;
  • sirbi ja vasara ning muude Nõukogude Liitu ülistava sümboolikaga kaupade eemaldamise nôue suurematest veebimüügiettevõtetest;
  • tugevate sidemete ehitamine, hoidmine ja arendamine ukraina, poola, juudi, läti, leedu, tšehhi, slovaki, albaania, valgevene, ungari ja makedoonia kogukonnaga Kanadas;

 

Valimised toimuvad interneti kaudu turvalise hääletussüsteemi abil. Neile, kes ei saa internetis hääletada, rajatakse Kanada suurematesse eesti keskustesse, sealhulgas Ehatare hooldekodu, Eesti Maja ning erinevad kirikud ja kogukonnakeskused üle Kanada, hääletuspunktid.

 


Hääletajad, kes on seisuga jaanuar 2020 vähemalt 18 aastat vanad, palun registreerige ennast 2020. a valimistele EKNi valijate registreerimise volmi vahensusel siin