EKN esitas tegevusrohke aruande ning valmistub oluliseks muudatuseks

Foto: Taavi Tamtik (2018)Foto: Taavi Tamtik (2018)
Laupäeval, 24. novembril 2018. a pidas Eestlaste Kesknõukogu Kanadas (EKN) Toronto Eesti Maja kohvikus sügisese täiskogu koosoleku. Kohal oli esindatud 16 EKNi täiskogu liiget ja 6 liiget oli esindatud Google Hangouts vahendusel Vancouverist, Montrealist, Ottawast, jne. Koosolekut juhatas esimees Marcus Kolga, kes esitas ka aruande sündmusterohkest suvest. Samuti arutati jooksvaid EKNi küsimusi, majandusaruannet, ÜEKNi ja ESTO 2019 küsimusi ning Keskarhiivi Eesti Majast Tartu College’isse kolimist.

Liikmetele tuletati meelde Rahvajõulupuud, kus saab meldida EKNi Jõulutervitustega, mida korraldatakse koostöös Eesti Elu ajalehega.

Otsustati ka edasi liikuda olulise organisatoorse muudatusega EKNis. Käesoleva koosseisu kolmandal aastapeakoosolekul ning eelviimasel enne selle koosseisu tergevusaja lõppu, kinnitati resolutsioon, millega lükati edasi tuleval aastal põhikirjas ettenähtud üldvalimised.Sellega otsustas täiskogu sisuliselt muuta EKNi organisatoorset struktuuri ja juriidilist staatust nagu tavaks Kanada mittetulutoovatel organisatsioonidel, eriti nendel, kelle tegevus ja liikmeskond ei ole ainult kohalik, vaid ulatub üle Kanada ja hõlmab mitmeid valdkondi, k.a. selgitustööd valitsustega.

EKNi inkorporeerimine ja vastavalt registreerimine MTÜ-ks (mittetulutoov ühing) on arutusel olnud juhatuses pikemat aega ja konsultatsioon juriidiliste nõunikega on jõudnud sellisse faasi, kus uut põhikirja ja kodukorda on vaja formuleerida. On selge, et EKNi üldvalimiste protseduur EKNi liikmete koosseisu moodustamiseks ei ole kooskõlas Kanada seadustega. Selle tõttu siis üldvalimiste edasilükkamine.

Koosolek käsitles ka teisi sektoreid EKNi tööst. Esimees Marcus Kolga esitas viimase kuue kuu tegevusrohke aruande. Seoses Eesti peaministri Jüri Ratase külaskäiguga läinud kevadel korraldas EKN eesti suuremate organisatsioonide esindajatele peaministriga kohtumise omavaheliseks diskussiooniks, käendas tema esinemist Economic Club of Canada foorumil, kus parlamendi liige ja üldtuntud endine ajakirjanik Peter Kent oli moderaatoriks, oli eestvedajaks alalise ,,Globaalsete Eestlaste“ komitee loomisel EV Valitsuse juures, pidas järjekindlat kontakti Kanada välisministri Chrystia Freelandiga, suunas pidevat tähelepanu Venemaa propagandale, valmistas küsimusi poliitikutele Ontario valimiste kampaania ajal.

Esimees esitas kokkuvõtlikult teisi aktsioone/üritusi, kus EKN täitis juhtivat rolli: EKN m.h. organiseeris piduliku lipuheiskamise Toronto Raekoja platsil 24. veebruaril sadade osalejatega; korraldas CN torni ja Toronto linna logo kaunistamisi sini-must-valgete tuledega samal päeval; organiseeris Baltic 100 tähistamist koos Läti ja Leedu keskorganisatsioonidega; osales ESTO2019 ettevalmistusel; osales ESTO2019 raames toimuva rahvuskongressi eelkorraldamisel; käendas kokkutulekut Kanada eestlastele ÜEKN täiskogu koosoleku ajal 2018.a. kevadel Tallinnas.

Koosolekul mainiti esimehe isiklikku tegevust teiste organisatsioonidega nagu Balti Liit Kanadas, Kesk- ja Ida-Euroopa Nõukogu Kanadas, AABS. Mainiti ka esimehe viljakat artiklite ilmumist kõikides suuremates Kanada päevalehtedes, kus fookuses on Venemaa agressiivsus propaganda ja desinformatsiooni levitamisel nii Eestis kui Kanadas, vastuaktsioonide vajalik rakendamine, nagu Magnitsky sanktsioonide maksmapanemine, jne.

Istungi lõpus esimees teatas koosolekule oma otsusest mitte kandideerida järgmise EKNi koosseisu moodustamisel, kuid lisas, et siiski on valmis aitama EKNil sihte realiseerida ja igati lähedal olla EKNi tegevuse juures aktiivsena. (EE)

 

FOTOD: Taavi Tamtik (2018)