Logi sisse läbi:
Eesti Kodus 17. mail kohalolnud lõpetajad koos Eestlaste Kesknõukogu Kanadas presidendi Kairi Taul-Hemingwayga. EKN on üks kooli preemiafondi toetajatest.Eesti Kodus 17. mail kohalolnud lõpetajad koos Eestlaste Kesknõukogu Kanadas presidendi Kairi Taul-Hemingwayga. EKN on üks kooli preemiafondi toetajatest. Särasilmsed ja naerulnäoga noored, õnnelikud ja uhked emad-isad ja pereliikmed, rõõmsad õpetajad. Kus neid kõiki koos võiks kohata? Õige vastus: Toronto Eesti Seltsi Täienduskoolide lõpupeol muidugi.

Selgituseks veel palju korratud ja üldiselt teadaolev – kuigi meie täienduskoolid pole oma tegevust pandeemiagi oludes katkestanud, vaid kohandanud õppetöö virtuaalkeskkonda, ei ole koolipere saanud viimasel kahel aastal lõpetajaid vääriliselt ja pidulikult tunnustada. Seegi on toimunud vaid arvutimaailmas. Tänavu – nagu kingiks täiendusalgkooli ja -gümnaasiumi juubelilendudele – sai ,,ametlik“ aktus läbi viidud igaks juhuks veel virtuaalselt (vt EE # 19, 13.05.2022), kuid tunnistuste, preemiate, auhindade ja tunnustuste jagamiseks ning pidulikuks koosviibimiseks olid lõpetajad, nende pereliikmed ja õpetajad kutsutud 17. mai õhtuks Eesti Kodu hubasesse, Janne Laanemaa eestvedamisel imeliselt dekoreeritud seltskondlikku saali.

Toronto Eesti Seltsi (T.E.S.) Täienduskooli 40. aastapäeva ja Keskkooli 25. a juubeliks kirjutas 1989.a. Kanada-Eesti luuletaja Arved Viirlaid koolidele pühendatud isamaalise luuletuse ,,Kingi mulle võti“. Luuleread on olnud nii eeposlikult võimsad, et igal kevadel esitavad Toronto eesti täiendusalgkooli lõpetajad Arved Viirlaidi pühendusluuletust lõpuaktusel. Nii ka tänavu, 10. mail 2022.a. Seekordne lõpuaktus toimus taas videosilla vahendusel iga lõpetaja hubases kodus. (Nagu ka 2021.a. eesti kooli lõpuaktus.)

Täname tublisid õpetajaid ja kooli juhatust!

Koolijuhataja Monika Roose-Kolga aktusekõne oli pühendatud tublidele lõpetajatele, lastevanematele ja õpetajatele. Kuna ka sel õppeaastal ei saanud klassiruumides koolitegevust korraldada, siis väga hea virtuaalse online-platvormi organiseerimise ja lõpuaktuse korralduse eest tänas juhataja lastevanemate komitee esimeest Linda Sooleppa ja õpetaja Emma Sooleppa. Õpetaja amet on muutunud keerulisemaks, unustatud on tahvel ja kriit, asemele tulnud arvuti ja distantsõpe.

118 õpilast nii Torontost, Kanada läänerannikult kui ka mitmest USA linnast õppisid arvutiekraani ees, õpetajateks Tiina Jenkins, Eve Järve, Erika Kessa, Kai Kiilaspea, Elli Kipper, Elin Marley, Emma Soolepp, Heli Vanaselja. Distantsõppel tegutsesid ka täiskasvanute klassid koos õpetajate Epp Aruja ja Kristina Lepikuga. Siiras tänu õpetajatele eesti keele õppe ja kultuuri edastamise eest! Tänusõnu pälvisid huvitava lasteaiaprogrammi eest õpetajad Emma Soolepp, Heli Vanaselja ja abiline Kariina Järve. Koolijuhataja tunnustas kooli juhatuse liikmeid Tiina Jenkinsit abivalmiduse eest, Eda Oja kooliteemaliste artiklite eest ja Linda Sooleppa väga hea virtuaalse programmi korralduse ja majandamise eest. Monika Roose-Kolga tänas ka vanemaid, kes on motiveerinud oma lapsi tulema eesti kooli eesti keelt õppima.

Õnnitleme T.E.S. Täiendusalgkooli lõpetajaid 2022!

Klassijuhataja Erika Kessa ja algkooli 70. lend - Tuuli Leivat, Mikk Pajo ja Källa Puust.
Klassijuhataja Emma Soolepp ja algkooli esto 14. lend - Sara Gonneau, Laas Jaason, Andrea Sehr ja Leila Sehr.

,,Kingi mulle võti, VÕLUVÕTI, et ma avada võiksin…“ luges Arved Viirlaidi luuletust algkooli kiitusega lõpetanud Tuuli Leivat lõpuaktusel. Mida said lõpetajad avada selle võluvõtmega?!

Võluvõtme vahendusel õppisid koolinoored laulma peast Eesti Vabariigi hümni ja kooli motolaulu - P. Kopvillemi ,,Eesti, mu isamaa“. Algkooli kiitusega lõpetanud Mikk Pajo meenutas kuut kooliaastat, mille jooksul sai ta uusi sõpru, kellega suhelda. Suur tänu kuulus õpetajatele, kes õpetasid selgeks neliteist eesti keele käänet.

Klassiõpetaja Erika Kessa tänas oma toredaid õpilasi, nentides, et väga oluline on olnud ka perekonna toetav osa noorte edukal lõpetamisel. Erika Kessa soovis algkooli lõpetajatele ilusat suvepuhkust. Ikka kohtumiseni uuel õppeaastal juba keskkoolis!

Klassiõpetaja Emma Soolepp soovis oma lennu lõpetajatele head õnne igasse päeva tulevikus. Ta soovitas võtta osa edaspidigi eesti tegevustest.

Õnnitleme TEK- Keskkooli lõpetajaid 2022!

Klassijuhataja Kai Kiilaspea ja keskkooli 56. lend - Eliise Leivat, Emma Nipernado, Liisa Osso, Maxim Tamm ja Imbi Uukkivi.

Klassijuhataja Emma Soolepp ja keskkooli esto 12. lend- Jaak Hemingway.

Keskkooli lõpetajate nimel võttis sõna Jaak Hemingway, kes tänas kõiki õpetajaid kannatlikkuse eest eesti keele õpetamisel.

Õnnitleme TEG – Gümnaasiumi lõpetajaid 2022!

Klassijuhataja Kai Kiilaspea ja gümnaasiumi 40. lend-Stephen Jenkins, Laas Kolga, Isabelle Laanemaa-Paskov ja Kalev Neges.

Lõpetajate nimel võttis sõna gümnaasiumi lõpetaja Isabelle Laanemaa-Paskov, kes alustas kooliteed lasteaias koos üheksa kaaslasega. Tänaseks on kooli lõpusirgele jõudnud neist neli gümnaasiuminoort. Ta tänas nimeliselt õpetajaid ja juhatajat, kes on kõigile midagi uut ja huvitavat eluks kaasa andnud - nii eesti keele lugemist ja grammatikat kui ka eesti muusikat ja eesti ajalugu. Need on teadmised, mida meie vanemad meiega alati ei jaga igapäevaelus. Kõlama jäi Isabelle üleskutse õpetajatele: ärge lõpetage õpetamist, sest terve elu on õppimine.

Lõpetajatele soovis tuult tiibadesse vanema astme õpetaja Kai Kiilaspea, kes nentis, et suurte rõõmude kõrval on ka suuri muresid, sest paljude inimeste elud maailmas on muutunud tänases hetkes. Ta rõhutas, et hoida tuleb oma keeleoskust ja iga päev edasi õppida, sest eesti keel annab lisajõudu ja avab uusi uksi.

Lõpetajate autasustamine preemiafondi auhindadega 2022

Northern Birch Credit Unioni esindaja Heli Orav, eesti kooli vilistlane, vääristas aktusel igat lõpetajat isikliku preemiaga, igat keskkooli lõpetajat Anvil Jewellery Ltd. (Torontost) kooli hõbesõrmusega ja Roman Tavasti (Tallinnast) Eesti vapiga hõbesõrmusega. Preemia kantakse otse lõpetaja pangaarvele ja kingiesemed antakse pidulikult üle lõpupeol 17. mail Eesti Kodus.

Ajaleht Eesti Elu kinkis gümnaasiumilõpetajatele poole aasta ajalehetellimise.

Metsaülikooli nimel tervitas Maimu Mölder. MÜ kinkis igale gümnaasiumi lõpetajale tasuta nädala veetmise Metsaülikoolis Kotkajärvel (kehtiv viie aasta jooksul üks kord).

Toronto Eesti Seltsi poolt andis esimees Anne Liis Keelmann preemia igale õpilasele alates algkoolist, kes ei olnud terve kooliaasta jooksul kordagi eesti koolist puudunud. Tänavu oli koolis mittepuudujaid kokku 17 last.

Eesti Kesknõukogu Kanadas president Kairi Hemingway-Taul autasustas igat algkooli lõpetajat Urve Tambergi raamatuga ning keskkooli ja gümnaasiumi lõpetajat rahalise preemiaga.

Eesti Sihtkapital Kanadas hooldab fonde, millel on täpsed eeskirjad, kuidas preemiaid jagada lõpetajaile.

Tarvo Hessi Mälestusfond vääristas sel aastal keskkooli lõpetajat Jaak Hemingwayd, kes on klassikaaslaste poolt valitud kui kõige sõbralikum ja toetust andvam õpilane.

Helju Luide Fond autasustas kolme lõpetajat, kes olid kõige püüdlikumad eesti keele rääkijad - Tuuli Leivat, Liisa Osso ja Laas Kolga.

Aina ja Ervin Kivi fond autasustas laiahaardeliste teadmistega õpilasi: Mikk Pajo, Eliise Leivat ja Imbi Uukkivi.

Alvine Lestali Mälestusfondi esindaja Emma Soolepp andis preemia kõige edasijõudnumale lõpetajale - Stephen Jenkins.

Tartu College’i esindaja ja VEMU peaarhivaar Piret Noorhani tervitas lõpetajaid, sest ees ootab neid millegi uue algus. Eesti keelt ja eesti meelt läheb kindlasti tulevikus vaja. Kui on huvi, tulge VEMUsse ja olge abiks.

Korp! Filiae Patriae esinaine Heli Vanaselja õnnitles tublisid noori ja kutsus Eesti vanima naiskorporatsiooniga ühinema.

2021./22.a preemiafondi annetajate rahad jagati vastavalt keskkooli ja gümnaasiumi lõpetajate tulemustele. Lisaks rahalistele preemiatele kingiti igale lõpetajale raamat ja igale algkooli lõpetajale Eestimaa seinakaart.

Täname südamest preemiafondi annetajaid 2022!:

AKEN; Eesti Naisüliõpilaste Selts; Eesti Vabariigi Aupeakonsulaat Kanadas; Korp! Amicitia; Korp! Filiae Patriae; Korp! Indla; Korp! Sakala; Korp! Vironia; Tartu College; Toronto Eesti Selts; VEMU.

Koolikomitee esimees Linda Soolepp tänas südamest kõiki organisatsioone preemiate ja kindla toetuse eest.

Tuult tiibadesse, lõpetajad!

Virtuaalaktuse lõpetas kokkuvõtvalt kooli lastevanemate komitee esimees Linda Soolepp, kes tänas lapsevanemaid rahuliku meele ja mõistva suhtumise eest. Linda Soolepp tänas väga kooli maagilist hinge - juhatajat Monika Roose-Kolgat oskusliku ja väsimatu koolielu korralduse eest.

Linda Soolepp nimetas, et hinnates väärikalt noorte pingutusi, hindavad ka noored meie ühiskonna tugevust ja panustavad ise oma tegevusega eestluse säilimisele.

Head noored Toronto eesti kooli lõpetajad: Et õnn teid üles leiaks! Et sõprus ja eestlus kasvaks! Et võluvõti avaks teie esivanemate varamu ukse, et esivanemate helisev keel ikka heliseks teie põues ja õues!

eestikool.ca - loe koolielust jutte, vaata fotosid ja videosid


Suvele vastu: Eda Oja


Täienduskooli lapsed laulmas P. Kopvillemi ,,Eesti, mu isamaa“. Foto: Eda OjaTäienduskooli lapsed laulmas P. Kopvillemi ,,Eesti, mu isamaa“. Foto: Eda Oja
Kuu aega tagasi võttis EERO (Estonian Ecumenical Relief Organization) esimees Mari Ann Tammark ühendust Toronto eesti kooli juhatusega, et pakkuda võimalust osalemiseks videosilla kaudu Eesti noortekontserdil Ukraina põgenikest laste toetuseks 23. aprillil. Ettepanek võeti rõõmuga vastu: saame kooliperena kokku silmast silma.

T.E.S. Täienduskoolidel on väga hea motolaul - armastatud helilooja Peeter Kopvillemi loodud ,,Eesti, mu isamaa“. Miks mitte laulda seda sügavasisulist ja samas lihtsat laulu tervele maailmale ja eriti neile, kes vajavad soojust, leevendust ja sõbratunnet. Teeme ära, Toronto eesti kool!


Kuulutus, mis sinimustvalge klahviga kutsus klaviatuurile vajutama, tõi kokku 29. märtsil eesti keele algajate kursuse huvilised Toronto Eesti Täienduskooli kaugprogrammis.

Kooli lastevanemate komitee esimehe Linda Soolepa kooli üldtutvustuse järel tutvus keeleõpetaja Kristina Lepik oma uute õpilastega virtuaalselt ekraani vahendusel. Kaksteist kursusel osalejat tutvustasid ennast lühidalt inglise keeles. Kindlasti oskavad nad kursuse lõpuks juba ka eesti keeles lauseid kokku panna. See programm on teine osa algajate kursusest.

Kooslugemise tund õpetaja Elli Kipperiga Toronto eesti kooli virtuaalklassis. Foto: kuvatõmmisKooslugemise tund õpetaja Elli Kipperiga Toronto eesti kooli virtuaalklassis. Foto: kuvatõmmis
2021. aastal tähistati 30. jaanuaril üleilmselt eesti kirjanduse kooslugemise päeva. Üle maailma lugesid eesti pered ja koolilapsed koos eesti lastekirjaniku Aino Perviku ,,Kunksmoori“. 

Sel aastal jätkatakse toredat kooslugemise üritust taas 30. jaanuaril, A.H. Tammsaare sünniaastapäeval, mille tähistamist eesti kirjanduse päevana on soovitanud teiste hulgas kirjandusteadlane Rein Veidemann. Üleilmse ühislugemise idee algatajaks on Tuglase seltsi liige Jaak Kiviloog. 2022. aasta kooslugemise päeva korraldavad Eesti Instituut, Eesti Lastekirjanduse keskus ja Tuglase selts.


Ootame 3-6aastaseid poisse ja tüdrukuid Toronto eesti kooli lasteaiaprogrammi, mis toimub virtuaalselt arvutis neljapäevati kell 6-6.40 õhtul.

Lasteaiaprogramm kestab 8 nädalat. Esimene tund algab 21. oktoobril. Palun registreeri lasteaiaprogrammi, kui avad veebilehe eestikool.ca

Toredad õpetajad kutsuvad lapsi kuulama eesti keele kõla ja eesti keele sõnadest kauneid lauseid välja võluma. Registreeri, kui soovid lapsele oma esivanemate keelt tutvustada juttude, laulude, piltide ja tegevuste kaudu.

A, B hakka pähe! Mida õpid noorest peast, seisab eluaeg sul peas!


Toronto Eesti Seltsi Täienduskoolides algas uus kooliaasta, esimesed koolitunnud peetakse 28. septembril. Enne õppetöö algust said Eesti Majas kokku mõned õpetajad, et teha ettevalmistusi algavaks kooliaastaks. Fotole jäid sel korral Kai Kiilaspea, Monika Roose-Kolga, Tiina Jenkins, Elli Kipper, Heli Vanaselja ja Eve Järve. Foto: Eda Oja (2021)Toronto Eesti Seltsi Täienduskoolides algas uus kooliaasta, esimesed koolitunnud peetakse 28. septembril. Enne õppetöö algust said Eesti Majas kokku mõned õpetajad, et teha ettevalmistusi algavaks kooliaastaks. Fotole jäid sel korral Kai Kiilaspea, Monika Roose-Kolga, Tiina Jenkins, Elli Kipper, Heli Vanaselja ja Eve Järve. Foto: Eda Oja (2021)
Ega koolitarkus kellelgi mööda külgi maha ei jookse, öeldi juba vanasti. Nii on ka keeleoskusega: mida õpid noorest peast, seisab eluaeg sul peas.

Uue õppeaasta Toronto Eesti Seltsi Täienduskoolide avaaktusel 21. septembril ei kolisenud toolid ega kolksunud uksed, isegi jutusuminat ei kuulnud. Avaaktus toimus neljakümne viie pere kodus rahulikult arvutiekraani ees, kuigi lastel oli ärevus ikka hinges. Kes saab minu klassikaaslaseks, kes on minu õpetaja?

Fotomeenutus kevadisest klassistFotomeenutus kevadisest klassist Kunagi ei ole hilja uut tegevust alustada ja uut keelt õppida.Eriti, kui see on sinu esivanemate muinasjutuline keel!

Toronto Eesti Täienduskool pakub täiskasvanutele algavaks õppeaastaks virtuaalseid kursusi: algajatele 6-nädalane eesti keele sissejuhatav kursus ($100, algab oktoobris) õpetaja Kristina Lepiku juhendamisel. Igapäevane ja vestlus eesti keel üle nädala – 14 tundi $280 ja edasijõudnute kursus 28 nädalat $375. Õpetab Epp Aruja.

Fotomeenutus kevadisest klassistFotomeenutus kevadisest klassist Adult Estonian Language Instruction

It’s never too late to start something new or learn a new language.

Have you been thinking about improving your Estonian language skills? Do you want to practice speaking? Or are you a beginner and are looking for an introductory course, but are afraid of a longer commitment?
The Toronto Estonian Supplementary School will be offering the following programs:
*** NEW ***


Kutsume Toronto Eesti Seltsi Täienduskoolide virtuaalsele avaõhtule teisipäeval, 21. septembril kell 7 õhtul kõiki eesti keele huvilisi, nii algajaid kui edasijõudnuid õpilasi, algkooli ja keskkooli klassidesse ja gümnaasiumi.

Jätkame juba sissetallatud rajal käimist: õpime eesti keelt koduses keskkonnas arvutiekraani vahendusel kodust lahkumata. Toronto eesti kooli õpetajad on valmis pakkuma toredat ja huvitavat eesti keele õppeprogrammi vastavalt õpilaste vajadustele.

Kanada avab uued saatkonnad Eestis, Leedus, Slovakkias ja Armeenias.

Kanada avab uued saatkonnad Eestis, Leedus, Slovakkias ja Armeenias.

29.06.2022 Kanada välisminister Mélanie Joly teatas kolmapäeval. 29. juunil oma pressiteates, et Kanada avab uued suursaatkonnad E...

PHOTOS - Canada Day reception at Tallinn 2022

PHOTOS - Canada Day reception at Tallinn 2022

On the occasion of Canada Day a reception was held by The Ambassador of Canada H.E. Mr. Kevin Rex on Wednesday, Jun...

Eesti Raadio tütarlastekoor esines Toronto Peetri kirikus

Eesti Raadio tütarlastekoor esines Toronto Peetri kirikus

Pühapäeval, 26. juunil 2022 kell 12 päeval esines EELK Toronto Peetri kirikus, 817 Mount Pleasant Rd. Toronto, Eesti Raadio tütarl...

FOTOD - Tori kirikus 23 juunil 2022.a

FOTOD - Tori kirikus 23 juunil 2022.a

Neljapäeval, 23. juunil 2022.a toimus Eesti sõjameeste mälestuskirikus Toris Eesti Reservohvitseride Kogu 25a. teeneteristide...

FOTOD - Võidupüha tähistamine Kuressaares 23 juunil 2022.a - Vabariigi President Alar Karise kõne võidupüha paraadil Kuressaares

FOTOD - Võidupüha tähistamine Kuressaares 23 juunil 2022.a - Vabariigi Preside…

Neljapäeval, 23. juunil 2022.a toimus Kuressaares Võidupüha tähistamne.Vabariigi President Alar Karise kõne võidupüha paraadil Kur...

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS news roundup

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS news roundup

KESKUS International Estonian Centre has been in the news in Estonia, in both English and Estonian, as the project moves from gr...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)
Eesti Elu teade - Kanada päev 2022

Eesti Elu teade - Kanada päev 2022

Eesti Elu kontor on suletud reedel, 1. juulil – Kanada päeval. Sel nädalal ilmub ajaleht neljapäeva...

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juuli

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juu…

Tickets:$50 in advance FREE for children 16 and under$60 at the gate Tickets include Satu...

Lõimeleer kutsub PULMA!

Lõimeleer kutsub PULMA!

Sellesuvisesse LÕIMELEERI laagrisse registreerimine on avatud. Ootame kõiki vanu ja uusi Lõimeleeri...

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED VIIRLAIU NIMELISE KIRJANDUSAUHINNA

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED…

29.04.2022Väliseesti Muuseum (VEMU) Torontos asutab Arved Viirlaiu 100. sünniaastapäeva puhul kirja...

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS news roundup

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS news roundup

KESKUS International Estonian Centre has been in the news in Estonia, in both English and Estonian, as the project moves from gr...

KESKUS Project Update (#143) - Construction on the KESKUS site continues

KESKUS Project Update (#143) - Construction on the KESKUS site continues

Construction on the KESKUS site continues, though largely underground. As noted in the 17th Community Engagement Session (read m...

ERR - Hajala ringvaade. Ellen Valter Toronto Eesti Keskuse arengutest

ERR - Hajala ringvaade. Ellen Valter Toronto Eesti Keskuse arengutest

Äsja läks Toronto Eesti Keskuse rajamise kopp maasse ning Eesti-Ukraina päritolu lapse sõrmede vahelt jõudis vundamenti Eestimaalt...

On the Wall: the benefits of handmade pottery as shown by Ella Katarina Valge-Saar

On the Wall: the benefits of handmade pottery as shown by Ella Katarina Valge-…

Take a look at the cup and mug collection in your kitchen cupboard and what do you see? Delicate tea cups? Printed mugs with the n...

Concert by The Estonian Radio Girls’ Choir Sunday June 26th, 2022 at 12 noon  St. Peter’s Estonian Evangelical Lutheran Church 817 Mount Pleasant Rd. Toronto Free admission. Voluntary donations gratefully accepted

Concert by The Estonian Radio Girls’ Choir Sunday June 26th, 2022 at 12 noon …

The Estonian Radio Girls’ Choir, one of four choirs of The Children’s Music Studio of Estonian Radio, consists of 30 girls between...

Geislingen: Does the past exist, if no one remembers it?

Geislingen: Does the past exist, if no one remembers it?

On the morning of May 22, bypassing Stuttgart, the regional capital of Baden-Württemburg and its largest city, also the headquarte...

The realities of life in Canada for Ukrainian refugees

The realities of life in Canada for Ukrainian refugees

The invasion of Ukraine and the escape of Ukrainian refugees has sobering parallels to what Estonian refugees went through after f...

Avasta kodupaika Ontarios - Kohalik Taj Mahal

Avasta kodupaika Ontarios - Kohalik Taj Mahal

Udorale päris lähedal, Durham Regional Road 1 e ääres on suur kalmistu, milles on pisut peidus üsna vägev hoone, nimelt Thomas Fos...

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juuli 

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juuli 

Tickets:$50 in advance FREE for children 16 and under$60 at the gate Tickets include Saturday night dinnerBuy your ticke...

Mõte pühapäevaks - Toronto Eesti Baptisti Koguduse emeriitpastor Jüri Puusaag - Jaanipäeva tagamaadest

Mõte pühapäevaks - Toronto Eesti Baptisti Koguduse emeriitpastor Jüri Puusaag …

Igale inimesele on antud erakordne võime meenutada või unustada. Mõlemad võimed vajavad arendamist. Ideaalne oleks head meenutada ...

“Back to Our Roots!” - Youth Exchange in Estonia / Seiklejate Vennaskond kutsub Eestisse!

“Back to Our Roots!” - Youth Exchange in Estonia / Seiklejate Vennaskond kutsu…

Organized by: Seiklejate VennaskondDates of activities: 11th – 22nd of September 2022Description:Youth exchange brings togeth...

The unexpected genre of music that kept Estonia’s spirit alive during Soviet occupation

The unexpected genre of music that kept Estonia’s spirit alive during Soviet o…

In the smothering darkness of foreign occupation, singing patriotic songs can illuminate the light at the end of the tunnel. Trium...

Mõneks ajaks Eestist Kanadasse - Brait Õispuu

Mõneks ajaks Eestist Kanadasse - Brait Õispuu

Vennaskonna kaasliikmed kodumaal teatasid hilistalvel, et Kanadasse on saabumas noor vilistlane meie korporatsioonist. Saabuj...

Märkmik - Laul kisub kaasa ...ja enda sisse neelata võiks meid

Märkmik - Laul kisub kaasa ...ja enda sisse neelata võiks meid

Kui jaaniajal on ilus ilm – ning tänavu tõotab see Eestis tulla tõesti nii – on patt minna liiga vara magama! Selge see, et pärast...

Tallinna ja Praha balletitantsijad esitlesid oma oskusi

Tallinna ja Praha balletitantsijad esitlesid oma oskusi

Juunikuu, mil algab suvi, on kooliõpilastele oodatuim kuu, ühelt poolt saab kauaoodatud suvevaheajale, teisalt on see kuu, mil pal...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

Eesti Elu Nr. 25 - 24. juuni 2022 DIGILEHTVaata eelnevaid Eesti Elu nädalalehe numbreid siin: 
- Eesti Elu Nr. 24 - 17. juuni 2022 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 23 - 10. juuni 2022 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 22 - 3. juuni 2022 - DIGILEHT

  

Kõik numbrid koos sisukorraga: www.issuu.com/estonianlife

Oled juba paberlehe tellija ja soovid tasuta ligipääsu digilehele? Tekkis küsimus või kommentaar? Kirjuta meile digi@eestielu.ca!

NB. Palun lisa digi@eestielu.ca oma e-maili aadressi raamatusse (safe senders list/address book/primary inbox), et meie e-kirjad tuleksid kohale. Palun anna märku, kui oled digilehe tellinud ja kättesaamisega on tekkinud raskusi.

Please add us to your address book/safe senders list/primary inbox to make sure the email with access code does not go to junk mail or bounce back. Please reach out if you are having troubles receiving our emails on Fridays.


 

Eesti Elu teade - Kanada päev 2022

Eesti Elu teade - Kanada päev 2022

Eesti Elu kontor on suletud reedel, 1. juulil – Kanada päeval. Sel nädalal ilmub ajaleht neljapäeva...

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juuli

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juu…

Tickets:$50 in advance FREE for children 16 and under$60 at the gate Tickets include Satu...

Lõimeleer kutsub PULMA!

Lõimeleer kutsub PULMA!

Sellesuvisesse LÕIMELEERI laagrisse registreerimine on avatud. Ootame kõiki vanu ja uusi Lõimeleeri...

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED VIIRLAIU NIMELISE KIRJANDUSAUHINNA

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED…

29.04.2022Väliseesti Muuseum (VEMU) Torontos asutab Arved Viirlaiu 100. sünniaastapäeva puhul kirja...

Tõlkijad kogunesid Käsmu 

Tõlkijad kogunesid Käsmu 

Käsmu, kunagine kaptenite küla, asub Eesti põhjarannikul Tallinnast 80 km idas. Seal on põnev kohal...

Jõekääru - Tutvu kunstiõpetaja PROOMET TORGA

Jõekääru - Tutvu kunstiõpetaja PROOMET T…

Proomet on atesteeritud õpetaja, kes töötab Tallinna lähedal Viimsis, Haabneeme koolis kunstiõpetus...

An Update from Northern Birch Credit Union – Branch Locations

An Update from Northern Birch Credit Uni…

June 15th, 2022 Dear members,At the recent Northern Birch Credit Union Annual General Meeting, a sp...

Ukraine’s plight and the media

Ukraine’s plight and the media

International news coverage of Russia’s invasion of Ukraine has shown a predictably huge contrast i...

Meelelahutust: Volli veste - Ai, need noored

Meelelahutust: Volli veste - Ai, need no…

Elurõõm määrab ju paljutki. Iga, näiteks. Et kaua võib võimalikult elada. Vasta kõike noid niinimet...

Eesti Elu Nr. 25 - 24. juuni 2022 - DIGILEHT

Eesti Elu Nr. 25 - 24. juuni 2022 - DIGI…

Vaadake, mida huvitavat saab lugeda 24. juuni 2022.a Eesti Elu /Estonian Life nädalalehest. ...

FOTOD - Torontos süüdati mälestusküünlad juuniküüditatuile

FOTOD - Torontos süüdati mälestusküünlad…

14. juunil toimunud ligi 10 000 eestlase küüditamine Siberisse on jätnud eestlaste kollektiivsesse ...

FOTOD - Ukraina sõjafotode näituse avamine ja juuniküüditamise mälestamine Hamiltoni raekojas

FOTOD - Ukraina sõjafotode näituse avami…

14. juunil kogunes Hamiltoni raekoja teisele korrusele, linnapea kontori vastas, kohaliku Ukraina, ...

UCC statement on Global Affairs Canada officials joining celebrations with Russian war criminals

UCC statement on Global Affairs Canada o…

The Ukrainian Canadian Congress (UCC) issued the following statement in response to a June 12 Globe...

Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu täiskogu toimus Stockholmis

Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu täiskogu t…

Stockholmi Eesti Majas said 3.–4. juunil kokku Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) saadikud ja Üle...

ÜEKN konverents ,,We Stand With Ukraine“ ja täiskogu Stockholmis

ÜEKN konverents ,,We Stand With Ukraine“…

Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu, ÜEKN, mis ühendab eestlaste keskorganisatsioone ja suuremaid seltse ...

Pamela Kõrgemägi Word on the Streetil

Pamela Kõrgemägi Word on the Streetil

Läinud nädalavahetusel, 11.-12. juunil toimus Torontos üle kahe aasta taas populaarne kirjandusfest...

Karl Hendrik Nurmeots: Tegin Torontosse õppima minnes igati õige otsuse

Karl Hendrik Nurmeots: Tegin Torontosse …

Eesti Elu toimetus sai jutule kevadel Toronto Ülikooli lõpetanud Karl Hendrik Nurmeotsaga, kes oli ...

Juhtkiri - Võidupühaks 2022

Juhtkiri - Võidupühaks 2022

Eestlaste vabadusiha on juurdunud sügaval põhjamaa pinnas. Kuid võib küsida, kas me oleme seda vaba...

Ja ööd ei ole seal… 110 aastat Otmar Pello sünnist

Ja ööd ei ole seal… 110 aastat Otmar Pel…

Õpetaja Pello mälestuste elavdajana valdavad mind kahetised aimed. Aja pöördumatuse paratamatusest ...

Mõte pühapäevaks Mart Salumäelt - Kaduvad ja kadumatud aarded

Mõte pühapäevaks Mart Salumäelt - Kaduva…

Kristus ütleb oma jüngritele: Kes teid kuulda võtab, see võtab kuulda mind, ja kes teid kõrvale lük...

Important news regarding Estonian House in Toronto, on Broadview

Important news regarding Estonian House …

The board of directors of Estonian House in Toronto Limited (EHTL) has important news about the Est...

Have fun and advance your Estonian language skills at Kotkajärve Metsaülikool 2022

Have fun and advance your Estonian langu…

It's frequently said that immersion is the best way to learn a language. To be exposed to new words...

Eestlased Maive Rute ja Margus Raha PDAC’i konverentsil.

Eestlased Maive Rute ja Margus Raha PDAC…

13.-15. juunil toimus Toronto Convention Centre'is mainekas rahvusvaheline The Prospectors & De...

🇺🇦 EERO Ukraina põgenikefondi uudised

🇺🇦 EERO Ukraina põgenikefondi uudised

Seni on EERO saatnud MTÜ Eesti Pagulasabile $320,000 (228,000 €), et Ukraina põgenikke, kes on Eest...

Toitumisnõustaja Marika Blossfeldt annab nõu - Millest tekivad erinevad isud?

Toitumisnõustaja Marika Blossfeldt annab…

Aeg-ajalt tekib meil kõigil vastupandamatu isu millegi järele, olgu see siis lemmikmagustoit, lihap...

Garage talk: Erik Hess' custom cars in Hamilton

Garage talk: Erik Hess' custom cars in H…

They're sculpted. They're loud. They're fast. And they have all left a searing hot mark of a time a...

Eerik Purjelt ilmus uus raamat ,,Üksi ja omaette“

Eerik Purjelt ilmus uus raamat ,,Üksi ja…

Äsja jõudis Eestis raamatupoodidesse kirjastuse Argo väljaandena Eesti Elu lugejaile hästi tuntud E...

Edendades lauluga üht Kanada põhikultuuri - Allan Seim

Edendades lauluga üht Kanada põhikultuur…

Kui eristame Kanada põliskultuuri kahest hilisemast põhikultuurist, leiame, et nii frankofoonid kui...

Kliki teemadele ja loe lisaks: Uudised - Sündmused - Eesti sündmused

Kanada avab uued saatkonnad Eestis, Leedus, Slovakkias ja Armeenias.

Kanada avab uued saatkonnad Eestis, Leed…

29.06.2022 Kanada välisminister Mélanie Joly teatas kolmapäeval. 29. juunil oma pressiteates, et Ka...

PHOTOS - Canada Day reception at Tallinn 2022

PHOTOS - Canada Day reception at Tallinn…

On the occasion of Canada Day a reception was held by The Ambassador of Canada H.E. Mr. K...

FOTOD - Tori kirikus 23 juunil 2022.a

FOTOD - Tori kirikus 23 juunil 2022.a

Neljapäeval, 23. juunil 2022.a toimus Eesti sõjameeste mälestuskirikus Toris Eesti Reservohvit...

FOTOD - Võidupüha tähistamine Kuressaares 23 juunil 2022.a - Vabariigi President Alar Karise kõne võidupüha paraadil Kuressaares

FOTOD - Võidupüha tähistamine Kuressaare…

Neljapäeval, 23. juunil 2022.a toimus Kuressaares Võidupüha tähistamne.Vabariigi President Alar Kar...

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS news roundup

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS ne…

KESKUS International Estonian Centre has been in the news in Estonia, in both English and Estonia...

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juuli 

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juu…

Tickets:$50 in advance FREE for children 16 and under$60 at the gate Tickets include Satu...

Jõekääru - Tutvu kunstiõpetaja PROOMET TORGA

Jõekääru - Tutvu kunstiõpetaja PROOMET T…

Proomet on atesteeritud õpetaja, kes töötab Tallinna lähedal Viimsis, Haabneeme koolis kunstiõpetus...

An Update from Northern Birch Credit Union – Branch Locations

An Update from Northern Birch Credit Uni…

June 15th, 2022 Dear members,At the recent Northern Birch Credit Union Annual General Meeting, a sp...

FOTOD - Torontos süüdati mälestusküünlad juuniküüditatuile

FOTOD - Torontos süüdati mälestusküünlad…

14. juunil toimunud ligi 10 000 eestlase küüditamine Siberisse on jätnud eestlaste kollektiivsesse ...

FOTOD - Ukraina sõjafotode näituse avamine ja juuniküüditamise mälestamine Hamiltoni raekojas

FOTOD - Ukraina sõjafotode näituse avami…

14. juunil kogunes Hamiltoni raekoja teisele korrusele, linnapea kontori vastas, kohaliku Ukraina, ...

UCC statement on Global Affairs Canada officials joining celebrations with Russian war criminals

UCC statement on Global Affairs Canada o…

The Ukrainian Canadian Congress (UCC) issued the following statement in response to a June 12 Globe...

Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu täiskogu toimus Stockholmis

Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu täiskogu t…

Stockholmi Eesti Majas said 3.–4. juunil kokku Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) saadikud ja Üle...

ÜEKN konverents ,,We Stand With Ukraine“ ja täiskogu Stockholmis

ÜEKN konverents ,,We Stand With Ukraine“…

Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu, ÜEKN, mis ühendab eestlaste keskorganisatsioone ja suuremaid seltse ...

Important news regarding Estonian House in Toronto, on Broadview

Important news regarding Estonian House …

The board of directors of Estonian House in Toronto Limited (EHTL) has important news about the Est...

Have fun and advance your Estonian language skills at Kotkajärve Metsaülikool 2022

Have fun and advance your Estonian langu…

It's frequently said that immersion is the best way to learn a language. To be exposed to new words...

Eestlased Maive Rute ja Margus Raha PDAC’i konverentsil.

Eestlased Maive Rute ja Margus Raha PDAC…

13.-15. juunil toimus Toronto Convention Centre'is mainekas rahvusvaheline The Prospectors & De...

🇺🇦 EERO Ukraina põgenikefondi uudised

🇺🇦 EERO Ukraina põgenikefondi uudised

Seni on EERO saatnud MTÜ Eesti Pagulasabile $320,000 (228,000 €), et Ukraina põgenikke, kes on Eest...

REPORT FROM THE 4th VIRTUAL CONFERENCE OF CANADIAN-ESTONIAN ORGANIZATIONS

REPORT FROM THE 4th VIRTUAL CONFERENCE O…

IntroductionOn Sunday, May 1st, 2022, the Estonian Central Council in Canada (ECC) hosted the 4th...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

Kliki teemadele ja loe lisaks: Elu - Arvamus - Kommentaar - Juhtkiri

Geislingen: Does the past exist, if no one remembers it?

Geislingen: Does the past exist, if no o…

On the morning of May 22, bypassing Stuttgart, the regional capital of Baden-Württemburg a...

The realities of life in Canada for Ukrainian refugees

The realities of life in Canada for Ukra…

The invasion of Ukraine and the escape of Ukrainian refugees has sobering parallels to wha...

Avasta kodupaika Ontarios - Kohalik Taj Mahal

Avasta kodupaika Ontarios - Kohalik Taj …

Udorale päris lähedal, Durham Regional Road 1 e ääres on suur kalmistu, milles on pisut pe...

Mõneks ajaks Eestist Kanadasse - Brait Õispuu

Mõneks ajaks Eestist Kanadasse - Brait Õ…

Vennaskonna kaasliikmed kodumaal teatasid hilistalvel, et Kanadasse on saabumas noor vilis...

Märkmik - Laul kisub kaasa ...ja enda sisse neelata võiks meid

Märkmik - Laul kisub kaasa ...ja enda si…

Kui jaaniajal on ilus ilm – ning tänavu tõotab see Eestis tulla tõesti nii – on patt minna...

Ukraine’s plight and the media

Ukraine’s plight and the media

International news coverage of Russia’s invasion of Ukraine has shown a predictably huge c...

Meelelahutust: Volli veste - Ai, need noored

Meelelahutust: Volli veste - Ai, need no…

Elurõõm määrab ju paljutki. Iga, näiteks. Et kaua võib võimalikult elada. Vasta kõike noid...

Karl Hendrik Nurmeots: Tegin Torontosse õppima minnes igati õige otsuse

Karl Hendrik Nurmeots: Tegin Torontosse …

Eesti Elu toimetus sai jutule kevadel Toronto Ülikooli lõpetanud Karl Hendrik Nurmeotsaga,...

Juhtkiri - Võidupühaks 2022

Juhtkiri - Võidupühaks 2022

Eestlaste vabadusiha on juurdunud sügaval põhjamaa pinnas. Kuid võib küsida, kas me oleme ...

Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

 

On the Wall: the benefits of handmade pottery as shown by Ella Katarina Valge-Saar

On the Wall: the benefits of handmade po…

Take a look at the cup and mug collection in your kitchen cupboard and what do you see? De...

Concert by The Estonian Radio Girls’ Choir Sunday June 26th, 2022 at 12 noon  St. Peter’s Estonian Evangelical Lutheran Church 817 Mount Pleasant Rd. Toronto Free admission. Voluntary donations gratefully accepted

Concert by The Estonian Radio Girls’ Cho…

The Estonian Radio Girls’ Choir, one of four choirs of The Children’s Music Studio of Esto...

Mõte pühapäevaks - Toronto Eesti Baptisti Koguduse emeriitpastor Jüri Puusaag - Jaanipäeva tagamaadest

Mõte pühapäevaks - Toronto Eesti Baptist…

Igale inimesele on antud erakordne võime meenutada või unustada. Mõlemad võimed vajavad ar...

“Back to Our Roots!” - Youth Exchange in Estonia / Seiklejate Vennaskond kutsub Eestisse!

“Back to Our Roots!” - Youth Exchange in…

Organized by: Seiklejate VennaskondDates of activities: 11th – 22nd of September 2022...

The unexpected genre of music that kept Estonia’s spirit alive during Soviet occupation

The unexpected genre of music that kept …

In the smothering darkness of foreign occupation, singing patriotic songs can illuminate t...

Tallinna ja Praha balletitantsijad esitlesid oma oskusi

Tallinna ja Praha balletitantsijad esitl…

Juunikuu, mil algab suvi, on kooliõpilastele oodatuim kuu, ühelt poolt saab kauaoodatud su...

Tõlkijad kogunesid Käsmu 

Tõlkijad kogunesid Käsmu 

Käsmu, kunagine kaptenite küla, asub Eesti põhjarannikul Tallinnast 80 km idas. Seal on põ...

Pamela Kõrgemägi Word on the Streetil

Pamela Kõrgemägi Word on the Streetil

Läinud nädalavahetusel, 11.-12. juunil toimus Torontos üle kahe aasta taas populaarne kirj...

Mõte pühapäevaks Mart Salumäelt - Kaduvad ja kadumatud aarded

Mõte pühapäevaks Mart Salumäelt - Kaduva…

Kristus ütleb oma jüngritele: Kes teid kuulda võtab, see võtab kuulda mind, ja kes teid kõ...


Eesti Elu Tellimine

  
Telli Eesti Elu ja toeta Eesti
kogukonna ajalehte Kanadas!


Tellimine Kanadas:

Aasta - $160
Poolaasta - $87
Veerandaasta - $48
Digileht - $95/aasta
Teised tellimise võimalused siit!

Maksta saab:
• Sularahas või pangatšekiga
EESTI ELU kontoris
Pangaülekandega
Toronto Eesti Ühispangas 
kohapeal või telefoni teel
(Tel: 416-465-4659)
EESTI ELU arvele
Pangatšeki või rahakaardiga
EESTI ELU nimele
Interac e-Transfer® vahendusel
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. aadressile
PayPal/Credit Card

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

 Eesti Elu üksiknumbrid
on müügil Torontos:

 

  • Eesti Elu kontoris (3 Madison Ave. / 310 Bloor St. W.)
  • Eesti Maja kontor (958 Broadview Ave)
  • Leaside Pharmacy's (Suomi Koti juures) 795 Eglinton Ave. E.

  

Telli leht siit!

 

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

Eesti Elu Tellimine

  
Telli Eesti Elu ja toeta Eesti
kogukonna ajalehte Kanadas!


Tellimine Kanadas:

Aasta - $160
Poolaasta - $87
Veerandaasta - $48
Teised tellimise võimalused siit!

Maksta saab:
• Sularahas või pangatšekiga
EESTI ELU kontoris
Pangaülekandega
Toronto Eesti Ühispangas 
kohapeal või telefoni teel
(Tel: 416-465-4659)
EESTI ELU arvele
Pangatšeki või rahakaardiga
EESTI ELU nimele
Interac e-Transfer® vahendusel
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. aadressile
PayPal/Credit Card

Eesti Elu - 3 Madison Ave., Toronto, ON M5R 2S2 - Ajalehe Tellimine - Kuulutuste tellimine - Tel: 416-733-4550 - e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. - Editorial Policy
This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. ©2012 - 2022 Eesti Elu. All rights reserved.
Made by Confirmo