Telli Menüü

Peetri kirikus alustas tegevust Keskealiste Klubi

Esmaspäeval, 17. detsembril toimus EELK Toronto Peetri kiriku alumises saalis KESKEALISTE KLUBI avaõhtu, mille külaliseks oli EELK Usuteaduse Instituudi rektor, EELK Nõmme Rahu Koguduse õpetaja dr. Ove Sander.

Kokkutulnuile avanes võimalus kuulata meeliköitvat, humoorikat ja informatiivset ettekannet Eesti 20. saj. ühest suurimast teoloogist, Vana Testamendi professorist ja Eesti kirikuõpetajate sõjajärgsete põlvkondade koolitajast, professor Evald Saagist, kelle sünnist möödus tänavu sügisel 100 aastat.

Peetri koguduse õpetaja praost Mart Salumäe tutvustab külalist Eestist dr Ove Sanderit. Foto: Peeter Põldre


Evald Saag õppis usuteadust Tartu ülikoolis 1935 – 1938, valmistus misjonäri tööks Aafrikas ning omandas selleks vajalikke laialdasi teadmisi keeleteaduses ja meditsiinis. Oma elu jooksul omandas ta umbes 70 erineva keele oskuse tänu eriliselt arenenud mälule. Paraku pani plaanile käe ette alanud maailmasõda ning Eesti langemine punavõimu okupatsiooni alla. Ometi otsustas ta astuda kiriku teenistusse ja ta ordineeriti pastoriks 1941.a. Selles ametis teenis ta kogudusi läbi kõige raskemate tagakiusamisaastate ning tema suurimaks kiriku ajalugu kujundanud teeneks oli 1946. a. EELK Usuteaduse Instituudi asutamine ning Eesti vaimulikkonna järelkasvu eest hoolitsemine.

Dr. Ove Sander tõi esile värvikaid seiku Evald Saagi elust, tema osalemisest Paldiski koguduse õpetajana põgenike transpordi organiseerimisel 1944.a., metsavendade abistamisest sõjajärgsetel aastatel, vaimuliku tööst Rapla ja Pärnu kogudustes ning õppejõuna noortele kaasvõitlejatele julgustavaks eeskujuks olemisest kõrge vanuseni.

Keskealiste Klubi avaõhtul osalenud said kingitusena kaasa helisalvestuse Evald Saagi peetud Raadio Ööülikooli loenguga eestiaegsetest suurmeestest, kellega Evald Saag oli oma pika elu jooksul ka isiklikult kohtunud.

Kokkuvõttena võime tõdeda, et selle õhtuga sai ilus algus pandud Peetri koguduse uuele töövaldkonnale, mille eesmärgiks on pakkuda huvitavat ja silmaringi avardavat kokkusaamise võimalust.

Mart Salumäe

 

 

 

Fotogalerii – Fotod Peeter Põldre


Loe edasi