Eesti Sihtkapital Kanadas liikmete aastapeakoosolek: Tähistame 45 aastat Kanada Eesti kogukonna toetamist

Eesti Sihtkapital Kanadas juhatus 2019/20.Eesti Sihtkapital Kanadas juhatus 2019/20.

Eesti Sihtkapital Kanadas on juba 45 aastat toetanud Eesti kultuuripärandiga seotud tegevusi Kanadas. ESK on pannud meie kogukonnale tugeva rahalise aluse, pakkudes järjekindlat ja olulist toetust eestlaste mitmete põlvede käimasolevatele programmidele, uutele projektidele ja tegemistele. Selle tulemusena on Eesti Sihtkapital Kanadas toetanud kogukonda 2001.a saadik juba peaaegu $6 miljoni dollariga.

 

Otsustel, mida me teeme täna, on oluline roll kindlustades eestlastele Kanadas elujõuline tulevik. See oli president Eva Varangu keskne sõnum Eesti Sihtkapital Kanadas aastapeakoosolekul 24. aprillil. Koosolekut juhatas Varangu ja osalesid juhatuse liikmed Mihkel Holmberg, Lia Hess, Peeter Põldre, Martin Pede, Maret Liik, Maris-Ann Vanaselja, Elli Kipper ja Katrin Roop. Kohal olid ka Sihtkapitali turundus- ja arengujuht Andrea Herrmann ja administratiivassistent Liis Teedla ning Sihtkapitali liikmed, annetajad, stipendiaadid ja kutsutud külalised.

 

Eva Varangu rõhutas, et koostööl on oluline panus kogukonna ellujäämiseks ning pikaajaliseks tugevuseks ja vitaalsuseks. Kuigi võib suurt uhkust tunda keskse rolli üle, mida Sihtkapital on 45 aasta jooksul kogukonna toetamisel mänginud, märkis Varangu, et on oluline omada visiooni sellest, millisena soovime oma kogukonda näha järgmise 45 aasta pärast.

 

2018. a andis ESK rahalist toetust enam kui 46 väärilisele projektile või programmile, sh kõikjalt Kanadast saadud taotlustele Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamiseks - suurepärane näide selle kohta, miks ülekanadaline sihtasutus oluline on.

 

ESK jätkas organisatsioonide, nagu eesti keele koolid ja lasteaiad, Jõekääru, Seedrioru ja Lättemäe suvelaagrid, rahvatants, kunsti- ja kultuurisündmused Torontos, Hamiltonis, Montrealis, Vancouveris ja Albertas, rahalist toetamist ja nendega koostöö tegemist.

 

Need meetmed aitavad tagada vanemate ja nooremate põlvkondade ühendamist oma kultuuri jagamiseks ja tähistamiseks. Sihtkapital toetab ka uusi üritusi nagu Eesti Muusika Nädal (asutav sponsor) ja EstDocs filmifestival (asutav toetaja).

 

Üks kogukonna kõige külastatavam üritus sai alguse Sihtkapitalilt. Nüüd juba 8. aastat toimuv Rahvajõulupuu on pärastlõunane sündmus tegevuste, suupistete ja meelelahutusega, mis toob kokku kõik vanusegrupid. Kõige tähtsam on see, et kuigi ESK seda üritust organiseerib, on see kogukonna kõikide organisatsioonide ühistöö.

 

Tuleviku jaoks planeerimine on tähtis, ütles president, ja see tähendab ka otsuste tegemist. Üks olulisi Eesti Sihtkapital Kanadas otsuseid on uue Rahvusvahelise Eesti Keskuse loomise toetamine. See on üks suurimaid projekte, mida Eesti diasporaa on 50 aasta jooksul ette võtnud. Ta märkis, et Sihtkapital on järjekindlalt toetanud ja julgustanud kogukonna ühendamist, ning edu võtmeks on koostöö.

 

Varangu selgitas, et ESK peamine ja kriitiline funktsioon on raha kogumine. Aastate jooksul on Sihtkapital jaganud kogukonnale pidevalt rohkem rahalisi vahendeid, kui neid kogutud on, kuna selleks on olnud vajadus. Pärandused on hüvitanud minevikus esinenud lüngad, kuid pärandused on vähenenud.

 

Seetõttu on ESK suurendanud oma püüdlusi, kuidas kogukonda harida heategevusele annetamise ja planeeritud andmise teemadel. See tähendab enamat kui ESK lisamist oma testamenti. See on võimalus saavutada oma heategevusliku annetamise eesmärke samal ajal vähendades oma maksukohustusi. ESK andis välja brošüürid Sihtkapitali ja planeeritud annetamise kohta ning tegi algust igakuise ringkirjaga. Varangu rõhutas, et on vajalik meie kõigi toetus Sihtkapitali missiooni jätkamisele ja palus abi Sihtkapitali andmebaasi suurendamisel. Uute nimede lisamine andmebaasi suurendab ESK potentsiaalsete annetajate arvu.

 

Laekur Martin Pede esitas põhjaliku aruande, milles ta laiendas ESK president Varangu esitatud teemasid. ESK aastalõpu vara väärtus jäi samaks viimaste aastatega. Kuid nii annetused kui ka ESK sissetulek investeeringutest vähenesid 2018. aastal, mille tulemuseks oli väike puudujääk. Pede teatas, et hoolimata väiksematest kuludest 2018. aastal jätkab Sihtkapital rahalise toetuse jagamist, mis ületab annetustest ja pärandustest saadavaid tulusid. Ta esitas andmed, mis näitasid, et kuigi annetused on viimase kaheksa aasta jooksul keskmiselt veidi suurenenud, on päranduste vähenemine olnud märkimisväärne. Selline muutus kogukonna annetuste seas on viinud rahaliste toetuste väljavooluni, millega annetused ei suuda sammu pidada. 2019. a eelarve eeldab annetuste mõõdukat suurenemist ja kulude jätkuvat vähenemist, jättes siiski ESKle eelarve puudujäägi. Laekur Pede rõhutas, et pidev toetus kogukonnale on esmatähtis.

Juhatusse valiti tagasi kolmeks aastaks Peeter Põldre ja Katrin Roop ning uue liikmena Kaili Sermat-Harding. Tänati endist juhatuse liiget Elli Kipperit, kes tagasi astus.

 

2018.a stipendiaadid Erik Kadai, Liis Jõgi ja Juku Gold said tunnistused. Koosolekul viibisid stipendiaatide Mark Pettinen, Tomas Saun ja Elin Sõber-Williams pereliikmed, kuna nemad ei saanud koosolekul osaleda. Emilie Tamtik, kes hetkel õpib Koreas, saatis ajakohase ülevaate. Igal stipendiaadil paluti kirjutada sellest, miks nad on uhked olla eestlane ja miks nende arvates mängib Sihtkapital kogukonnas olulist rolli. Nende vastused olid suurepärased.

 

Lõpetuseks täheldas president, et Sihtkapitali annetajad on selle heategevuse elujõud ning et kõik annetused on teretulnud. Tunnustati annetusi nii tähtpäevadeks kui ka nende mälestuseks, kes lahkusid 2018. a või varem. Lahkunuid mälestati vaikse leinaseisakuga.

 

Uued ESK rinnamärgid said oma annetuste eest Ain Dave Kiil (Edmonton), William Napier Covert (New Brunswick), Ingrid Soans & Norman Illis Reintamm (Hamilton), Rein Talvak (Whitby), Mailis & Jaan Saun, Arthur & Mary Heinmaa ja Thomas Koger (Toronto).

 

ESK tunnustustahvel austab annetajaid, kelle annetused on kokku üle $2,500 (pronks), $5,000 (hõbe), $10,000 (kuld), $20,000 (plaatina) või $100,000 (teemant). Uued nimeplaadid said: Pronks: Arthur & Mary Heinmaa, Selma Kase-Hogg, Ain Dave Kiil, Thomas Koger, Marlene & Kalev Kuutan, Irja & Rein Mägi, Margit & Armas Maiste, Mailis & Jaan Saun, Ingrid Soans & Norman Illis Reintamm, Rein Talvak, Ingrid Tanner, Rutt Veskimets.

 

Jätkuvate panuste eest liikusid annetajad ka uutesse kategooriatesse: Hõbe: Ene-Liis Martens, Lille & Gunnar Neemre, Tiiu & Uno Jaason ja Kuld: Erika & Leo Allas, Kersti Võntso-Covert & William Napier Covert, Astra & Harry Hiis, Vaike Külvet, Asko Kütti, Edgar & Maie Lees, Martin Weiler.

 

 

Eva Varangu andis üle toetajatunnustuse Ain Dave Kiilile Edmontonist. Eva Varangu andis üle toetajatunnustuse Ain Dave Kiilile Edmontonist.