Logi sisse läbi:

Lakewoodi Eesti Ühingu 70. aastapäeva tähistamine

Sünnipäevakoogiküünlad puhusid (muidugi häid soove soovides) kohalolnud Eesti Maja esimehed: Erik Must, Lya Pals, Helica DeShaw, Heino Maasikas, Eda Taps, Tõnu Vanderer, Priit Parming.  Foto: Helica DeShaw (2016)Sünnipäevakoogiküünlad puhusid (muidugi häid soove soovides) kohalolnud Eesti Maja esimehed: Erik Must, Lya Pals, Helica DeShaw, Heino Maasikas, Eda Taps, Tõnu Vanderer, Priit Parming. Foto: Helica DeShaw (2016)
2.-3. septembril tähistas Lakewoodi Eesti Maja (LEM) 70. aastapäeva, motoks "Tulge Koju". Ettevalmistused suureks tähtpäevaks algasid juba mitu kuud varem. Juhatus Andres Simonson, Eda Taps, Erik Must, Heili Paluoja-Tammaru, Helica DeShaw, Imbi Sepp, Ingrid Kangur, Marissa Karuks ja Ülle Saluri alustasid kiiret ja tegusat plaanimist. Plaanid said teoks ja pidu võis alata.

Reedel, 2. septembril toimus Rahvapidu, kus peaesinejaks oli Andres Raudsepp Kanadast. Andres alustas mõnusat õhtut lauluga „Lakewoodi liiv", millele rahvas hakkas hoogsalt kaasa laulma. Järgnesid lahedad merelaulud ning õhtu viimases osas sai nautida ja kaasa laulda isamaalistele lauludele. Õhtu jätkus tantsumuusika saatel, mida pakkus DJ Hillevi Einseln. Avatud oli fotokabiin, kus sai teha lõbusaid pilte sõpradega ja mille oli üles seadnud Heili Paluoja-Tammaru. Õhtu läks igati korda ja rahvas tundis end koduselt.

Laupäeval, 3. septembril algas avatseremoonia Ameerika hümniga, millele järgnes piiskop electus Thomas Vaga palvus. Helica DeShaw andis lühiülevaate Lakewoodi Eesti Maja ajaloost, mainides, et tänu Konstantin Lachti kolimisega New Yorgist Lakewoodi 1933. a ja suurest tahtest tunda end eestlasena ameeriklaste seas, tekkis idee, et eestlastele on vaja oma maja. Enne, kui idee teoks sai, käidi koos saksa meeskoori ruumides.

Lakewoodi Eesti Ühingu (LEÜ) põhikiri kinnitati 28 kohaliku eestlase poolt 4. augustil 1945. Ühing moodustati 1946. a 20. juulil - nimeks sai Lakewood Estonian Association, ühingul oli 55 liiget ja esimeheks sai Konstantin Lacht, kes ka kinkis ühingule maa-ala, kuhu kerkis LEÜ seltsimaja. Nurgakivi, kuhu pandi Eesti lipp, EV Põhiseadus, LEÜ põhikiri, viimane nr. "Meie Teed" ja teised Euroopas ilmuvad ajalehed, ajakirjad ning peotäis Eesti mulda president Pätsi taluõuelt ja ka EV aegset metallraha, asetati kohale 23. juunil. Maja ehitusega alustati ja 1947. aastaks oli LEM kasutamiskõlblik. Samal aastal alustati DP-laagrites olevate kaaseestlaste abistamist. Uued eestlased saabusid 1949. aastal, asudes hoogsalt abistama ühingu tegevust. Nad tundsid, et Eesti Maja on nagu tükike Eesti pinda, kus oli võimalik kodumaalt kaasa toodud kultuuripärandit säilitada ja edasi arendada. Nii hakkas Eesti elu majas käima. Toimusid jüripäeva pidustused, hakati tegema näidendeid, pandi alus raamatukogule, täienduskoolile ja skautüksusele, moodustati naistoimkond, tehti juurdeehitus lava jaoks, ehitati välisbaar, välistantsupõranda, kõnepuldi ja kaminaga. Suurendati maa-ala, sinna oli võimalik ehitada tolle aja moodsaim laskemaja. Kogu ehitustöö tehti liikmete poolt tasuta. Maja laiendati pidevalt, sellega seoses ka maja väärtus aina kasvas. Järgnevatel aastatel tekkisid huviringid: male-, bridži-, spordiring, rahvatantsurühm, meeskoor, skaudid, gaidid, orkester, teater.

Lya Pals, endine Eesti Maja president ja teatritegelane, rääkis Lakewoodi Eesti Maja teatrist. Teater oli ligi 40 aastat eesti teatrikultuuri ja eestluse viljelejaks.

Järgmisena võttis sõna endine LEM president Priit Parming, kes meenutas Eesti Maja tegevusaastaid 2000-2015, kui presidentideks olid Tõnu Vanderer, Priit Parming ja Erik Must. Omapoolsed tervitused ja meenutused andis ka edasi Tõnu Vanderer.

Iga president on andnud oma panuse Eesti Majale ja sellega seoses austati kohalolevaid presidente: Heino Maasikas (1964), Lya Pals (1978-79), Erik Must (1993; 2013-2015), Eda Taps (1997-2000), Tõnu Vanderer (2000-2009), Priit Parming (2010-2012), Helica DeShaw (alates 2016) Eda Tapsi valmistatud rinnamärgiga.
Lakewoodi Eesti Ühing tänas Eesti Rahvuskomiteed Ühendriikides kui 70. aastapäeva peasponsorit. Sõna sai ERKÜ esindaja Matti Prima, kes andis lühiülevaate ERKÜ tööst ja tuletas rahvale meelde suure entusiasmiga, et on pidupäev ja kokku ollakse tulnud, et tähistada LEM 70. aastapäeva.

Eda Taps luges ette Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku Lakewoodi Pühavaimu koguduse tervituse, kus mainis, et "... eestlus on olnud kui kaar üle Lakewoodi. Üheks kaare kinnituseks on olnud Eesti Ühing ja teiseks eesti luterikogudus, maja ja kirik. Tänu olgu Jumalale selle eest, et LEÜ ja maja on olnud 70 aastat eesti rahvale koduna ja kuulsa kohana läbi nende eluea."

Kohal oli ka EV peakonsul USAs Eva-Maria Liimets, kes andis edasi soojad tervitused LEÜle ja Lakewoodi Eesti Koolile koos elegantse lillebuketiga.

Järgmisena sai sõna Leedu-Ameerika kogukonna president Kesk-New Jersey's Rasa Miliute, soovides kõike paremat ja rõhutas häid suhteid Lakewoodi Eesti Ühingu ja Leedu Ühingu vahel ning kinkis Leedu traditsioonilise uhke ja kõrget puud meenutava koogi "Sakotis" - "Tree Cake".

Meenutusterajale astus ka piiskop Thomas Vaga, kellel oli väga palju mälestusi Lakewoodi eestlaste tegemistest. Ta nimetas, kui tähtsad olid eestlased aastakümneid tagasi valijatena nii Lakewoodis kui ka NJ osariigist valitud esindajatele Washingtoni. Üks nendest oli James J. Howard (NJ saadikutekoja üks esindajatest, kelle järgi nimetati Rt.195), kes tihti tõi esile eestlaste kui vähemusrahvuse saavutusi ja tõi oma külalisi Lakewoodi, et näidata Lakewoodi Eesti Maja, kirikut ja Järvemetsa laagrit. Suure panuse andis sellele Juhan Simonson, kes oli tööl rahvusvähemuste osakonnas Washingtonis.

LEÜ 70. aastapäeva puhul tuli tervitama NY Eesti Haridusseltsi juhataja dr. Toomas Sõrra, kes soovis edu Lakewoodi tegemistele ja mainis, et kuna eestlaste kogukonnad hakkavad vähenema, võiks mõelda Lakewoodi eesti organisatsioonide, nagu kiriku, arhiivi ja Eesti Maja tegevuse asukoha suundumist ühele maa-alale. Sellele vastas piiskop Thomas Vaga, et viimasel ajal on paljud Lakewoodi inimesed sel teemal mõtteid vahetanud.

Pidustuste ametlik osa lõppes üheskoos Eesti hümni laulmisega, klaveril saatis Maaja Roos.
Programmi vahepeal laulsid Lakewoodi Eesti Kooli lapsed vahva laulu "Merelapsed" õpetaja Ülle Bucholzi kitarri saatel.

Kava jätkus NY Segakoori võimsa etteastega Maaja Roosi juhendamisel. Koori koosseisu kuulusid Aime Andra, Eha Brownell, Gary Distilli, Epp Kotkas-Hardy, Uno Habakukk, Leevi Kiil, Mall Kiil, Jaan Kuum, Merle Le Franc, Kaarel Laev, Rein Linask, Madis Linask, Aino Põldmets, Emily Robbins, Liisi Vanaselja, Marianne Vanaselja, Alme Vant. Koori repertuaaris kõlas erinevaid eestipäraseid laule: "Kaunimad laulud", "Pühapäeva hommik", "Mis need ohjad meida hoiavad", "Kui mina alles...", "Sind surmani", "Veel kaitse kange kalev", "Ta lendas mesipuu poole", "Ärkamise aeg". Laulud liigutasid paljude inimeste südameid.

Järgmisena esines NY rahvatantsugrupp "Saare Vikat" koos külalistantsijatega Baltimore'i "Vanaranna", Washingtoni "Pillerkaare" grupist, aga ka Connecticutist ja Lakewoodist. Esinesid Liisi Vanaselja (Saare Vikati juht), Linda Kangro, Heili Paluoja-Tammaru, Tarmo Tammaru, Merike Kangro, Marissa Karuks, Neeme Markus, Monica Bein-Cravotta, Margus Laan, Viktoria Hallikäär, Anu Oinas (Washingtoni grupi juht), Lea Kiik (Baltimore grupi juht), Gunnar Tamm (tantsuõpetaja), Age Landra Robinson, Deborah Klepp, Eve Tisler, Kadri Kallas-Zelek, Kelsey Kiik, Laila Oinas, Sirli Hill, Andrus Kiik, Arney Smits, Jeff Zelek, Lauri Tankler. Selle grupi tegi ainulaadseks see, et tänu Linda Kangro ideele tulid nad kokku viiest erinevast paigast, et esineda LEM 70. aastapäeval. Tantse nagu Kungla polka, Jämptpolska, Meremeeste valss, Naljapolka, Vanaisa polka, Kalamies ja Tuljak oli tantsijate suurepärases esituses lausa lust vaadata.

Mõlemal päeval pakkus äratundmishetki fotogalerii "Mälestusterajal"!

Pärast suurt ja sisukat kava pandi Inna Terepingi valmistatud suurele ja maitsvale sefiiritordile küünlad põlema ja kogu seltskond laulis üheskoos "Palju õnne, Lakewoodi Eesti Maja!" Küünlad puhuti ära endiste presidentide poolt ja igaüks sai suu magusaks.

Kohvik, rikkaliku menüüga, oli avatud terve päeva. Proovida sai eestipäraseid võileibu, pirukaid, kartulisalatit, rosoljet, hapukapsast, suitsuseapraadi, seljanka suppi, erinevaid kooke. Enamuse söökidest valmistas fantastiline kokk Erik Must, köögis olid talle abiks Ingrid Kangur, Kaarin Must, Imbi Sepp ja Tõnu Kangur.

Tehnika osas oli peo korraldajatele suureks abiks Raivo Reinup.
Tantsuks ja kaasalaulmiseks mängis õhtul mõnus bänd Eestist "Väike Mees", koosseisus Törlep (Toomas Pae), Mõts (Margus Mõttus) ja Tarvi Jaago. Nad panid kõiki juba esimese lauluga jalga keerutama ja kaasa laulma. Tantsupõrand oli täis rahvast kuni viimse lauluni.

On hea meel tõdeda, et Lakewoodis on oma Eesti Maja ja siin on inimesed, kes sellest hoolivad ja hoiavad eesti kultuuri! Rõõm oli näha kõiki, kes pidasid meie 70. aastapäeva tähtsaks ja tulid mälestusterajale nautima igat hetke, mis oli pakkuda!

Lakewoodi Eesti Ühing tänab kõiki liikmeid, sponsoreid, vabatahtlikke, esinejaid ja osavõtjaid, kes tegid Lakewoodi aastapäeva võimalikuks!

Hoiame eestlust nii südames kui tegudes!


Helica DeShaw

Lakewoodi suurele juubelile tuli rahvatantsijaid viiest erinevast kohast. Foto: Rein Linask (2016)Lakewoodi suurele juubelile tuli rahvatantsijaid viiest erinevast kohast. Foto: Rein Linask (2016)

New Yorgi Eesti Segakoor esines aktusel. Foto: Rein Linask (2016)New Yorgi Eesti Segakoor esines aktusel. Foto: Rein Linask (2016)

Tantsuks mängis “Väike Mees” (Toomas Pae, Margus Mõttus ja Tarvi Jaago) Eestist. Foto: Rein Linask (2016)Tantsuks mängis “Väike Mees” (Toomas Pae, Margus Mõttus ja Tarvi Jaago) Eestist. Foto: Rein Linask (2016)
Pühalik keskpäev Tartus

Pühalik keskpäev Tartus

Paljud tartlased seavad juba aastaid 14. jaanuaril enne keskpäeva oma kodulinnas sammud või autorattad Tähtvere parki Vabadussõjas...

KESKUS Project Update (#121) - A new year and new team members!

KESKUS Project Update (#121) - A new year and new team members!

Three new board members, each with deep experience in their respective fields, have been appointed to the International Estonian...

We're Listening with EMW: the unexpected hip hop gem found in René Ufer and Lilian Treiberg's album *Unustuse tilk!*

We're Listening with EMW: the unexpected hip hop gem found in René Ufer and Li…

René Ufer and Lilian Treiberg's 1977 album Unustuse tilk! (translated literally as “A Drop of Forgetfulness!”) starts with languid...

Updated: Tere tulemast Seedrioru 2022: Ikka leian sõpru hulgana!

Updated: Tere tulemast Seedrioru 2022: Ikka leian sõpru hulgana!

YES, SEEDRIORU WILL HAVE CAMP IN 2022!!We are excited to share that the Seedrioru Board of Directors are in full planning mode for...

NÄDALA PORTREE - Lastekirjanik Kristiina Kass: „Astrid Lindgren turnis veel kõrges eas puude otsas. Minuski on veel palju uudishimu ja lapselikku elevust“

NÄDALA PORTREE - Lastekirjanik Kristiina Kass: „Astrid Lindgren turnis veel kõ…

Kristiina Kass (51), kelle üheks iidoliks on juba lapsest saadik olnud Astrid Lindgren, on Soomes elav eesti laste- ja noortekirja...

NÄDALA PORTREE - Estofiilist jalgpallitreener Jarmo Matikainen: „Mulle väga meeldivad Eesti toidud“

NÄDALA PORTREE - Estofiilist jalgpallitreener Jarmo Matikainen: „Mulle väga me…

Jarmo Matikainen on Soome jalgpallur ja jalgpallitreener, kes töötas neli aastat Eesti naiste jalgpallikoondise peatreenerina. Ta ...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

Error: No articles to display

KESKUS Project Update (#121) - A new year and new team members!

KESKUS Project Update (#121) - A new year and new team members!

Three new board members, each with deep experience in their respective fields, have been appointed to the International Estonian...

Projekti KESKUS Teade #119 - Annetajate tutvustus: Tiina ja Agu Ets

Projekti KESKUS Teade #119 - Annetajate tutvustus: Tiina ja Agu Ets

Investeerimine eesti kogukonna tulevikku on selle heitumatu abielupaari elutöö tipphetkKui küsida Tiina ja Agu Etsilt, milline o...

KESKUS Project Update (#120) - KESKUS Year-End Reflection

KESKUS Project Update (#120) - KESKUS Year-End Reflection

As 2021 draws to a close, we reflect on a remarkable year filled with community-building, progress, challenges and excitement. D...

The Star Debate: Will sanctions against Vladimir Putin work?

The Star Debate: Will sanctions against Vladimir Putin work?

YES!As Vladimir Putin amasses over 100,000 troops and legions of tanks, missiles, and ships along Russia’s border with Ukraine, th...

Mõte pühapäevaks - Timo Lige - Jeesuse juurde...

Mõte pühapäevaks - Timo Lige - Jeesuse juurde...

Õhtu jõudes, kui päike oli loojunud, toodi Jeesuse juurde kõik haiged ja kurjast vaimust vaevatud. Ja ta tervendas paljusid, kes p...

MÄRKMIK - Linnud püünel

MÄRKMIK - Linnud püünel

Muusika ja teatri kõrgkooli SISSEASTUJA (kes tahab kooli õppima asuda ja on astunud uksest sisse, et sisseastumiseksameid sooritad...

„Talveromantika“: kontsert kahe Andresega

„Talveromantika“: kontsert kahe Andresega

ERSO juubelihooaeg jätkub uuel aastal uue hooga. 14. jaanuaril tõusid prožektorite valgusesse dirigent Andres Kaljuste ja tšelloar...

Toronto pensionärid ime ootel

Toronto pensionärid ime ootel

Need kaks viimast pandeemiaaastat on Toronto eesti pensionäridele olnud keerulised ja proovilepanevad. Igaüks meist tunneb puudust...

False flags, hoisted by the Kremlin

Observers have warned about a Russian false flag operation targeting Ukraine. It’s not an unreasonable prediction. One of the simp...

Meelelahutust: Volli veste -  Sajatamisest

Meelelahutust: Volli veste - Sajatamisest

Küll olen tänulik selle eest, et nii paljud tegid kindlaks nii Eestis ku paguluses, et emakeel oleks selge. Vanalelle osa ei saa s...

Eesti Elu Nr. 3 - 21. jaanuar 2022 - DIGILEHT

Eesti Elu Nr. 3 - 21. jaanuar 2022 - DIGILEHT

Vaadake, mida huvitavat saab lugeda 21. jaanuar 2022.a Eesti Elu /Estonian Life nädalalehest. Käesoleva nädala Eesti Elu&nb...

FOTOD - Päikeseline päev peale suurt lumesadu Jack Darling pargis

FOTOD - Päikeseline päev peale suurt lumesadu Jack Darling pargis

Päikeseline päev peale suurt lumesadu. Lastel oli koolivabapäev. Jack Darling pargi kelgutamise mägi pakkus palju lõbu värske ja...

FOTOD - Port Crediti lumesajus

FOTOD - Port Crediti lumesajus

Esmaspäeva, 17. jaanuari 2022.a hommik pakkus paljudele Ontariolastele valge üllatuse... Ööga oli maha sadanud pea meeteri paksu...

FOTOD - Port Crediti sadam külmal jaanuarikuu hommikul

FOTOD - Port Crediti sadam külmal jaanuarikuu hommikul

Päike paistis, aga kraadiklaas näitas hommikul -15C. Port Crediti sadam oli huvitavalt jääes, nn jääpankookidega. Pardid ja luig...

#StandWithUkraine

#StandWithUkraine

The Central and Eastern European Council in Canada (CEEC), representing the interests of 4.5 million Canadians of Central and East...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

Eesti Elu Nr. 3 - 21. jaanuar 2022 DIGILEHTVaata eelnevaid Eesti Elu nädalalehe numbreid siin: 
- Eesti Elu Nr. 2 - 14. jaanuar 2022 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 1 - 7. jaanuar 2022 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 51/52 - 23. detsember 2021 - DIGILEHT

  

Kõik numbrid koos sisukorraga: www.issuu.com/estonianlife

Oled juba paberlehe tellija ja soovid tasuta ligipääsu digilehele? Tekkis küsimus või kommentaar? Kirjuta meile digi@eestielu.ca!

NB. Palun lisa digi@eestielu.ca oma e-maili aadressi raamatusse (safe senders list/address book/primary inbox), et meie e-kirjad tuleksid kohale. Palun anna märku, kui oled digilehe tellinud ja kättesaamisega on tekkinud raskusi.

Please add us to your address book/safe senders list/primary inbox to make sure the email with access code does not go to junk mail or bounce back. Please reach out if you are having troubles receiving our emails on Fridays.


 

Error: No articles to display

The Estonian Ministry of Culture's latest plans to support integration

The Estonian Ministry of Culture's lates…

Since the early 2000s, the Estonian government's attempts to bring more people to Estonia have grow...

VEMU esitleb uut nägu brändinguteemalisel veebiseminaril

VEMU esitleb uut nägu brändinguteemalise…

Väliseesti Muuseum, VEMU kutsub kõiki huvilisi 26. jaanuaril brändimisele pühendatud veebiseminaril...

Eesti Lipu Selts kinkis Pekingi olümpiakoondisele komplekti Eesti lippe

Eesti Lipu Selts kinkis Pekingi olümpiak…

Eesti Lipu Selts andis Eesti Olümpiakomiteele üle traditsioonilise kingituse - komplekti erinevas s...

Leedu vabaduse kaitsjate päeva tähistamine Ottawas

Leedu vabaduse kaitsjate päeva tähistami…

Väga külmal 8. jaanuari hommikul olid Ottawa linnavalitsuse ees üksteise kõrval avatud kolm su...

ÜEKNi tegevus teisel poolaastal 2021

ÜEKNi tegevus teisel poolaastal 2021

Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) sügishooaeg möödus kiirelt ja teguderohkelt. Jätkuvalt on koos...

Mõte pühapäevaks Toronto Vana-Andrese koguduse õpetaja Kalle Kadakas - Rõõmupäästja

Mõte pühapäevaks Toronto Vana-Andrese ko…

9. Aga kui pidukorraldaja maitses vett, mis oli viinaks saanud, ega teadnud, kust see oli, kuna tee...

Kommentaar - Et elu planeedil Maa saaks rahumeelseks muutuda 

Kommentaar - Et elu planeedil Maa saaks …

Lisaks suurtele inimkaotustele rindel ja tagalas on mõlemad maailmasõjad tekitanud väga suuri kul...

Kanada päevik - Tuigerdades kriisist kriisini

Kanada päevik - Tuigerdades kriisist kri…

Ei saa Ontario poliitikuid sugugi kiita. Mis elu vähegi praegu talutavaks teeb, on taas keelatud. L...

Sõna saba - TÕHUS

Sõna saba - TÕHUS

Kanadas räägitakse booster süstist, meil räägitakse TÕHUSTUSDOOSIST ehk järjekorras kolmanda...

Avatud on Rahvusarhiivi taotlusvoor väliseesti kultuuripärandi kogumise, säilitamise, ja kättesaadavaks tegemisega seotud tegevustele

Avatud on Rahvusarhiivi taotlusvoor väli…

Rahvusarhiiv kuulutab välja toetuste taotlusvooru väliseesti kultuuripärandi kogumise, säilitamise ...

Are Russians expecting to go to war?

Are Russians expecting to go to war?

That’s a question not easy to answer. The most recent survey in December 2021 by the Levada Centre ...

Meelelahutust: Volli veste -  Algus ja ots

Meelelahutust: Volli veste - Algus ja o…

Nõrgematel hetketel oskan vahel praalida. Nigu varemgi kirjutatud, olen autodidakt. Sõna, mille tea...

Eesti Elu Nr. 2 - 14. jaanuar 2022 - DIGILEHT

Eesti Elu Nr. 2 - 14. jaanuar 2022 - DIG…

Vaadake, mida huvitavat saab lugeda 14. jaanuar 2022.a Eesti Elu /Estonian Life nädalalehest.&nbs...

Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides avaldab ERKÜ Henrik Visnapuu nimelise kultuuri- ja kirjandusauhinna võitja 2. jaanuaril, Henrik Visnapuu sünniaastapäeval / The Estonian American National Council announces 2022 Winner of the EANC Henrik Visnapuu Arts and

Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides avalda…

Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides (ERKÜ) taasasutatud Henrik Visnapuu nimelise kultuuri- ja kirjand...

Uueks aastaks 2022

Uueks aastaks 2022

Demokraatlikkus, sallivus, leplikkus, rahumeelsus, püsivus, kollektiivsus, passiivsus ja staatilisu...

Northern Birch Credit Union nimetati Toronto Star Readers’ Choice Awards poolt ühispankade professionaalsete teenuste pakkujate hulgas teemantvõitjaks! / Northern Birch Credit Union has been named the Diamond Winner in the Toronto Star Readers’ Choice Awa

Northern Birch Credit Union nimetati Tor…

Täname kõiki liikmeid, kes meid nii kõrgelt hindavad ja oma hääle andsid! Tänu teile sai meist numb...

Made from scratch: how volunteers and donations made Ehatare's Christmas fundraiser a smashing success

Made from scratch: how volunteers and do…

At the tail end of 2021, as the Omicron variant swept into Ontario and the number of cases rose exp...

Toitumisnõustaja Marika Blossfeldt annab nõu - Kuidas immuunsust tugevdada?

Toitumisnõustaja Marika Blossfeldt annab…

Talvisel ajal kipuvad ikka külmetushaigused ligi tükkima. Eriti koroonaajal on tähtis teadlikult om...

Projekti KESKUS Teade #119 - Annetajate tutvustus: Tiina ja Agu Ets

Projekti KESKUS Teade #119 - Annetajate …

Investeerimine eesti kogukonna tulevikku on selle heitumatu abielupaari elutöö tipphetkKui küsida...

UCC meets with Minister of International Development

UCC meets with Minister of International…

January 4, 2022. A Ukrainian Canadian Congress (UCC) delegation led by National President Alexandra...

Isade lugudest jutustav filmiprojekt soovib säilitada mälestusi ühest olulisest ajalooperioodist

Isade lugudest jutustav filmiprojekt soo…

Reet ja Tom Mae, õde ja vend, dokumentaalfilmi „Patterns of Freedom“ / „Vabaduse mustrid“ (2015) re...

5 places to try cabbage rolls in the GTA

5 places to try cabbage rolls in the GTA

Cabbage rolls have universal popularity, being regularly served out of kitchens from Korea to Bulga...

Mõte pühapäevaks Mart Salumäelt - Jeesus, kogu maailma valgus

Mõte pühapäevaks Mart Salumäelt - Jeesus…

Kolmekuningapäeva evangeelium (Mt 2:1-12) jutustab loo hommikumaa tähetarkadest, kes märkasid taeva...

Kanada päevik - Hukatusest

Kanada päevik - Hukatusest

Astusime kalendri järgi kolmandasse pandeemiaaastasse. Ning asjad ei paista sugugi olevat sellised,...

Kliki teemadele ja loe lisaks: Uudised - Sündmused - Eesti sündmused

Pühalik keskpäev Tartus

Pühalik keskpäev Tartus

Paljud tartlased seavad juba aastaid 14. jaanuaril enne keskpäeva oma kodulinnas sammud või autorat...

KESKUS Project Update (#121) - A new year and new team members!

KESKUS Project Update (#121) - A new yea…

Three new board members, each with deep experience in their respective fields, have been appointe...

Updated: Tere tulemast Seedrioru 2022: Ikka leian sõpru hulgana!

Updated: Tere tulemast Seedrioru 2022: I…

YES, SEEDRIORU WILL HAVE CAMP IN 2022!!We are excited to share that the Seedrioru Board of Director...

Toronto pensionärid ime ootel

Toronto pensionärid ime ootel

Need kaks viimast pandeemiaaastat on Toronto eesti pensionäridele olnud keerulised ja proovilepanev...

FOTOD - Päikeseline päev peale suurt lumesadu Jack Darling pargis

FOTOD - Päikeseline päev peale suurt lum…

Päikeseline päev peale suurt lumesadu. Lastel oli koolivabapäev. Jack Darling pargi kelgutamise m...

FOTOD - Port Crediti lumesajus

FOTOD - Port Crediti lumesajus

Esmaspäeva, 17. jaanuari 2022.a hommik pakkus paljudele Ontariolastele valge üllatuse... Ööga oli...

FOTOD - Port Crediti sadam külmal jaanuarikuu hommikul

FOTOD - Port Crediti sadam külmal jaanua…

Päike paistis, aga kraadiklaas näitas hommikul -15C. Port Crediti sadam oli huvitavalt jääes, nn ...

#StandWithUkraine

#StandWithUkraine

The Central and Eastern European Council in Canada (CEEC), representing the interests of 4.5 millio...

Eesti Lipu Selts kinkis Pekingi olümpiakoondisele komplekti Eesti lippe

Eesti Lipu Selts kinkis Pekingi olümpiak…

Eesti Lipu Selts andis Eesti Olümpiakomiteele üle traditsioonilise kingituse - komplekti erinevas s...

Leedu vabaduse kaitsjate päeva tähistamine Ottawas

Leedu vabaduse kaitsjate päeva tähistami…

Väga külmal 8. jaanuari hommikul olid Ottawa linnavalitsuse ees üksteise kõrval avatud kolm su...

ÜEKNi tegevus teisel poolaastal 2021

ÜEKNi tegevus teisel poolaastal 2021

Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) sügishooaeg möödus kiirelt ja teguderohkelt. Jätkuvalt on koos...

Uueks aastaks 2022

Uueks aastaks 2022

Demokraatlikkus, sallivus, leplikkus, rahumeelsus, püsivus, kollektiivsus, passiivsus ja staatilisu...

Northern Birch Credit Union nimetati Toronto Star Readers’ Choice Awards poolt ühispankade professionaalsete teenuste pakkujate hulgas teemantvõitjaks! / Northern Birch Credit Union has been named the Diamond Winner in the Toronto Star Readers’ Choice Awa

Northern Birch Credit Union nimetati Tor…

Täname kõiki liikmeid, kes meid nii kõrgelt hindavad ja oma hääle andsid! Tänu teile sai meist numb...

Made from scratch: how volunteers and donations made Ehatare's Christmas fundraiser a smashing success

Made from scratch: how volunteers and do…

At the tail end of 2021, as the Omicron variant swept into Ontario and the number of cases rose exp...

Projekti KESKUS Teade #119 - Annetajate tutvustus: Tiina ja Agu Ets

Projekti KESKUS Teade #119 - Annetajate …

Investeerimine eesti kogukonna tulevikku on selle heitumatu abielupaari elutöö tipphetkKui küsida...

UCC meets with Minister of International Development

UCC meets with Minister of International…

January 4, 2022. A Ukrainian Canadian Congress (UCC) delegation led by National President Alexandra...

FOTOD - Jõuluõhtu jumalateenistus Toronto Peetri kirikus 2021

FOTOD - Jõuluõhtu jumalateenistus Toront…

Reedel, 24. detsembril 2021.a toimus Toronto Peetri kirikus JÕULUÕHTU jumalateenistus. Teenis praos...

VIDEO - Vana-Andrese koguduse JÕULUÕHTU JUMALATEENISTUS - Detsember 2021

VIDEO - Vana-Andrese koguduse JÕULUÕHTU …

Järelvaatamiseks Toronto Vana-Andrese koguduse JÕULUÕHTU JUMALATEENISTUS - Detsember 2021.


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

Kliki teemadele ja loe lisaks: Elu - Arvamus - Kommentaar - Juhtkiri

NÄDALA PORTREE - Lastekirjanik Kristiina Kass: „Astrid Lindgren turnis veel kõrges eas puude otsas. Minuski on veel palju uudishimu ja lapselikku elevust“

NÄDALA PORTREE - Lastekirjanik Kristiina…

Kristiina Kass (51), kelle üheks iidoliks on juba lapsest saadik olnud Astrid Lindgren, on...

NÄDALA PORTREE - Estofiilist jalgpallitreener Jarmo Matikainen: „Mulle väga meeldivad Eesti toidud“

NÄDALA PORTREE - Estofiilist jalgpallitr…

Jarmo Matikainen on Soome jalgpallur ja jalgpallitreener, kes töötas neli aastat Eesti nai...

The Star Debate: Will sanctions against Vladimir Putin work?

The Star Debate: Will sanctions against …

YES!As Vladimir Putin amasses over 100,000 troops and legions of tanks, missiles, and ship...

MÄRKMIK - Linnud püünel

MÄRKMIK - Linnud püünel

Muusika ja teatri kõrgkooli SISSEASTUJA (kes tahab kooli õppima asuda ja on astunud uksest...

False flags, hoisted by the Kremlin

Observers have warned about a Russian false flag operation targeting Ukraine. It’s not an ...

Meelelahutust: Volli veste -  Sajatamisest

Meelelahutust: Volli veste - Sajatamise…

Küll olen tänulik selle eest, et nii paljud tegid kindlaks nii Eestis ku paguluses, et ema...

Kommentaar - Et elu planeedil Maa saaks rahumeelseks muutuda 

Kommentaar - Et elu planeedil Maa saaks …

Lisaks suurtele inimkaotustele rindel ja tagalas on mõlemad maailmasõjad tekitanud väga ...

Kanada päevik - Tuigerdades kriisist kriisini

Kanada päevik - Tuigerdades kriisist kri…

Ei saa Ontario poliitikuid sugugi kiita. Mis elu vähegi praegu talutavaks teeb, on taas ke...

Are Russians expecting to go to war?

Are Russians expecting to go to war?

That’s a question not easy to answer. The most recent survey in December 2021 by the Levad...

Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

 

We're Listening with EMW: the unexpected hip hop gem found in René Ufer and Lilian Treiberg's album *Unustuse tilk!*

We're Listening with EMW: the unexpected…

René Ufer and Lilian Treiberg's 1977 album Unustuse tilk! (translated literally as “A Drop...

Mõte pühapäevaks - Timo Lige - Jeesuse juurde...

Mõte pühapäevaks - Timo Lige - Jeesuse j…

Õhtu jõudes, kui päike oli loojunud, toodi Jeesuse juurde kõik haiged ja kurjast vaimust v...

„Talveromantika“: kontsert kahe Andresega

„Talveromantika“: kontsert kahe Andreseg…

ERSO juubelihooaeg jätkub uuel aastal uue hooga. 14. jaanuaril tõusid prožektorite valguse...

The Estonian Ministry of Culture's latest plans to support integration

The Estonian Ministry of Culture's lates…

Since the early 2000s, the Estonian government's attempts to bring more people to Estonia ...

VEMU esitleb uut nägu brändinguteemalisel veebiseminaril

VEMU esitleb uut nägu brändinguteemalise…

Väliseesti Muuseum, VEMU kutsub kõiki huvilisi 26. jaanuaril brändimisele pühendatud veebi...

Mõte pühapäevaks Toronto Vana-Andrese koguduse õpetaja Kalle Kadakas - Rõõmupäästja

Mõte pühapäevaks Toronto Vana-Andrese ko…

9. Aga kui pidukorraldaja maitses vett, mis oli viinaks saanud, ega teadnud, kust see oli,...

Sõna saba - TÕHUS

Sõna saba - TÕHUS

Kanadas räägitakse booster süstist, meil räägitakse TÕHUSTUSDOOSIST ehk järjekorras...

Avatud on Rahvusarhiivi taotlusvoor väliseesti kultuuripärandi kogumise, säilitamise, ja kättesaadavaks tegemisega seotud tegevustele

Avatud on Rahvusarhiivi taotlusvoor väli…

Rahvusarhiiv kuulutab välja toetuste taotlusvooru väliseesti kultuuripärandi kogumise, säi...

Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides avaldab ERKÜ Henrik Visnapuu nimelise kultuuri- ja kirjandusauhinna võitja 2. jaanuaril, Henrik Visnapuu sünniaastapäeval / The Estonian American National Council announces 2022 Winner of the EANC Henrik Visnapuu Arts and

Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides avalda…

Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides (ERKÜ) taasasutatud Henrik Visnapuu nimelise kultuuri- j...

 
TEADE
Arvestades praeguse koroonaviiruse levikuga palume oma klientidel võimaluse korral Eesti Elu kontorisse isiklikult mitte tulla, vaid soovide ja murede korral helistada kontorisse 416-733-4550 või saata email: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

Eesti Elu Tellimine

  
Telli Eesti Elu ja toeta Eesti
kogukonna ajalehte Kanadas!


Tellimine Kanadas:

Aasta - $160
Poolaasta - $87
Veerandaasta - $48
Digileht - $95/aasta
Teised tellimise võimalused siit!

Maksta saab:
• Sularahas või pangatšekiga
EESTI ELU kontoris
Pangaülekandega
Toronto Eesti Ühispangas 
kohapeal või telefoni teel
(Tel: 416-465-4659)
EESTI ELU arvele
Pangatšeki või rahakaardiga
EESTI ELU nimele
Interac e-Transfer® vahendusel
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. aadressile
PayPal/Credit Card

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

 Eesti Elu üksiknumbrid
on müügil Torontos:

 

  • Eesti Elu kontoris (3 Madison Ave. / 310 Bloor St. W.)
  • Eesti Maja kontor (958 Broadview Ave)
  • Leaside Pharmacy's (Suomi Koti juures) 795 Eglinton Ave. E.

  

Telli leht siit!

 

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

Eesti Elu Tellimine

  
Telli Eesti Elu ja toeta Eesti
kogukonna ajalehte Kanadas!


Tellimine Kanadas:

Aasta - $160
Poolaasta - $87
Veerandaasta - $48
Teised tellimise võimalused siit!

Maksta saab:
• Sularahas või pangatšekiga
EESTI ELU kontoris
Pangaülekandega
Toronto Eesti Ühispangas 
kohapeal või telefoni teel
(Tel: 416-465-4659)
EESTI ELU arvele
Pangatšeki või rahakaardiga
EESTI ELU nimele
Interac e-Transfer® vahendusel
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. aadressile
PayPal/Credit Card

Eesti Elu - 3 Madison Ave., Toronto, ON M5R 2S2 - Ajalehe Tellimine - Kuulutuste tellimine - Tel: 416-733-4550 - e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. - Editorial Policy
This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. ©2012 - 2021 Eesti Elu. All rights reserved.
Made by Confirmo