Logi sisse läbi:

Eesti sündmused

Balex Delta 2012: Helsingi ranniku ees harjutati kütusereostuse likvideerimist

Sakslaste „Arkona“. Laeva keres olevate metallist „käte“ abil korjatakse kokku reostust. Foto: Aino SiebertSakslaste „Arkona“. Laeva keres olevate metallist „käte“ abil korjatakse kokku reostust. Foto: Aino Siebert Õnnetusi naftatankeritega on viimastel aastatel lisandunud ja koos sellega on kasvanud oht keskkonnale. Reaalne on katastroofioht ka Läänemeres, mida peetakse maailma enim sõidetavaks mereteeks. Lootsid ja keskkonnakaitsjad on juba ammu hoiatanud võimalike laevaõnnetuste eest. Küsimus ei ole enam, kas katastroof tuleb, vaid millal see toimub.

Kuid on olemas teinegi oht. Läänemeres on suurtes kogustes peale Teist maailmasõda Saksa ranniku läheduses põhjalastud lahingumoona ja mürgigaase. Kui palju täpselt, ei tea keegi. Aasta tagasi avaldas Schleswig-Holsteini liidumaa siseministeerium raporti, kus oletatakse, et Läänemeri on saastatud kuni 300.000 tonni tavalaskemoonaga. Sellele lisaks olevat veekogudes umbes 5.000 tonni keemilist lahingumoona. Saksa saare Usedom juures on süütepommid valge fosforiga. Kui metallist pommikeha on läbi roostetanud, uhub fosfor randa. Mitmed merevaiguotsijad on saanud raskeid põletushaavu, kuna on pidanud valget fosforit Läänemere kullaks.

Eesti teeb liialt vähe merereostuse tõrjeks

Kui kiiresti võib katastroof toimuda, näitavad õnnetused Aegna saare juures. 2. jaanuari 2010 hommikul sõitis Hongkongi tanker Pacific Empire liivaseljakule. Õnneks olid laeva kütusemahutid tühjad. Samal kohal jooksis tänavu septembris kinni tühi Bahama naftatranspordilaev Kyeema Spirit. Õnnetuse hetkel oli merel torm. Kui laev oleks hakanud lekkima, poleks olnud võimalik asetada reostustõrjepoome ja nafta oleks reostanud rannad. Kyeema Spiriti ruumala on 100.000 tonni. Eesti naftatõrjelaev Kindral Kurvits võib aga likvideerida ainult 100 tonni jäätmeid. Helsingi komisjon HELCOM on sätestanud Läänemere-äärsetele riikidele reostustõrje miinimumnõuded, mille kohaselt peab see võimekus igal riigil olema 2.500 tonni. Kui liita eestlaste laevad, saab tankimahuks kokku 450 tonni. Katastroofiolukorras on riik täiesti sõltuv naabrite abist.

Põhjanaabrid kritiseerivad, et eestlased ei tee midagi merereostustõrjevõimekuse tõstmiseks. Vastava tehnika ja vahendite soetamiseks ei eraldatud raha tänavu ega ole plaanis eraldada ka tuleval aastal. Ometi on mitu korda odavam korjata reostus kokku merel. Kui 2006 Loode-Eesti naftareostus tuhandeid linde tappis, suudeti katastroof ära hoida ainult vabatahtlike abiga. Tollal suutis valitsus mõista, et võimekus reostusega toimetulekuks on nõrk ning õlifondi loomise kava sai tuule tiibadesse. Siiski ei saanud projektist asja, kuigi Baltimaadest on just Eestil pikim rannikupiir – 3.794 kilomeetrit, lisaks 1.500 saart. Naftareostustõrjeekspert Agni Kaldma nõuab seega õigustatult kiireid poliitilisi otsuseid.

Ohtlik meretee

Eestlaste „Kati“ võib korjata kuni 113 kuupmeetrit saastet. Foto: Aino SiebertEestlaste „Kati“ võib korjata kuni 113 kuupmeetrit saastet. Foto: Aino Siebert Läänemeri on madalam kui enamik maailma meresid (keskm. sügavus 52 m). Seetõttu on maailma suurim riimveekogu ökoloogiliselt eriliselt tundlik, räägib tunnustatud keskkonnaspetsialist Sakari Kuikka Helsingi ülikoolist. Ta arvab, et võimalike katastroofide ennetamiseks vaja teha ohuanalüüse. Kuikka ja tema meeskond tegelevadki selliste uuringutega.

Atlandi ookeani sisemere hüdroloogiliseks iseärasuseks teiste meredega võrreldes on vete selgepiiriline kihistumine madala soolsusega pindmiseks ja soolaseks süvakihiks. See takistab oluliselt veevahetust Põhjamerega, mistõttu püsib sama vesi koos selles sisalduva orgaanilise ja anorgaanilise ainega kuni 30 aastat.

Meri, mida kutsutakse veel Idamereks ja Balti mereks, on ookeanidega ühendatud üksnes kitsaste ja madalate Sundi ja Beldi väinade kaudu. Igal aastal transporditakse mööda Läänemerd rohkem kui 200 milj tonni musta kulda ja kogus on kasvamas, sest Venemaa ehitab uusi naftasadamaid. Transpordikulude vähendamiseks ehitatakse üha suuremaid maaõlilaevu, mis tähendab, et parda kütusehoidlates on ka rohkem naftat.

Vene tanklerid alustavad teed Läänemere suurimast naftasadamast Primorskist (Karjala). Linn on toornafta torujuhtmesüsteemi BPS (Baltic Pipeline System) läänepoolne lõpp-punkt, kus on võimalik samaaegselt laadida isegi nelja veetranspordisõidukit. Primorsk asub talvel moodustuva paksu jääkatte tõttu ebasoodsas kohas, kuid HELCOMi kohaselt ei ole sadam ohtlik, seda tõestavat õnnetusstatistikad. Suurim on risk tiheda laevaliiklusega piirkondades, kus ristuvad Soome, Rootsi ja Eesti sadamatest väljunud ja nendesse suunduvate reisi-ja kaubalaevade ning naftatanklerite teed.

Läänemeri peidab endas rohkesti laevasõidule ohtlikke rahusid ja madalaid. Kõige ohtlikum ja nautiliselt raskeim on 15 meremiili pikk Kadetrinnen Mecklenburgi lahes. Veetee on siin ainult 800 m lai ja 17 m sügav, mis teeb navigeerimise eriliselt raskeks. Suurte naftatransportlaevade süvis on 15 m. Eriliselt riskantne on siin 80-kraadine käänak ja tuultest sõltuvad hoovused. Kuid suurtele laevadele on see meretee ainukene ühendus Põhjamere ja Atlandi ookeani vahel.

Rahvusvaheline koostöö katastroofide tõrjumiseks

Kuna laevade õnnetusi pole võimalik ära hoida ja naftareostuse likvideerimine on kallis ettevõte, on tähtis olla katastroofideks ette valmistatud. HELCOM organiseerib igal aastal rahvusvahelise õlitõrje ühisõppuse Balex Delta egiidi all. Harjutused viiakse läbi erinevates Läänemereriikides rotatsiooni korras, sel aastal otse Helsingi ranniku ees. Balex Delta eesmärgiks on tugevdada koostööd erinevate ametkondade vahel ning kontrollida tehnilist valmisolekut merereostuse likvideerimiseks. Kuid HELCOM peab samuti tähtsaks, et organisatsioonid ja vastutajad õpiksid üksteist paremini tundma ja võiksid katastroofi ajal koostöös paremini opereerida.

Vastavalt sellele simuleeriti 28. augustil Soome lahes naftaõnnetus, mille reostuse likvideerimisest võtsid osa 70 laeva ja rohkem kui 500 inimest kõikidest Läänemere- ja Euroopa Liidu (EL) riikidest. Kohal oli Euroopa meresõidu ohutuse agentuur EMSA. Tänavused harjutused olid Balex Delta ajaloo suurimad.

Tänavu organiseeris ja juhtis õlitõrjeõppusi Soome keskkonnainstituut SYKE. Harjutuste legendi kohaselt põrkasid avamerel kokku tanker ja ro-ro laev. Õnnetuse pindala suuruseks oli 100km2. Simulatsiooni kohaselt surusid tuul ja hoovused tanklaevast lekkinud nafta kaheksa kilomeetri pikkuseks ja ühe kilomeetri laiuseks „vaibaks", mis ujus Soome pealinna suunas. Õppustel kasutati õli imitaatorina turvast.

Balex Delta 2012, perfektsed õppused koos väikeste möödalaskmistega

Enne, kui appi saabusid laevad naaberriikidest, olid soomlased ise korjanud kokku 15.000 tonni lekkinud naftat (turvast). Ühiseks õppuspäevaks olid jõudnud Soome lahte erilaevad üheksast riigist, ka Eestist. Suurima laeva Arkona oli saatnud Saksamaa piirivalve. Õppustel tegid kaasa ka soomlaste endi kolm modernset reostustõrjelaeva Hylje, Halli ja Louhi ning uhke jäämurdja Kontio, mida võib kasutada ka naftareostuse likvideerimiseks ennekõike talvel, sest eriliselt raske on lekkinud naftat jääst eemaldada. Päästetöösse olid rakendatud Soome piirivalve, relvajõudude ja firma Meritaito Oy laevad.
Õlitõrjumislaevadel on laeva mõlemal pool kerest väljalükatavad metallist „käed", mille otsas pöörlevad harjad. Nende ja pumpade abil veeti nafta (turvas) veest välja ja paigutati laeva pardahoidlatesse. Kui need said täis, tühjendati paagid omakorda ujuvatesse mahuti-„vaaladesse". Helsingis toimunud õppused sujusid perfektselt. Kohale ei tulnud ainult mõningad kirjad ja mõned ei leidnud raadiolokaatoreid. Kuid probleemide teadvustamiseks ja eemaldamiseks harjutused toimuvadki.

Naftareostustõrjet peab edasi arendama

Soomlaste „Merikarhu“ asetamas naftatõrjepoomi. Foto: Aino SiebertSoomlaste „Merikarhu“ asetamas naftatõrjepoomi. Foto: Aino Siebert Helsingis toimunud õppuste päevadel oli ilm ilus, meri vaikne ja nähtavus hea. Harjutuste ajal sõitsid kujuteldavast katastroofikohast mööda mitmed suured reisilaevad, horisondil oli näha kaubalaevu. See näitas elavalt, kui tihe on laevaliiklus Läänemerel.
Augusti lõpus valitsesid suurepärased tingimused reostuse likvideerimiseks. Kuid taevataat pole alati armuline, ka katastroofide hetkel mitte. Naftatõrjelaevad võivad opereerida aga ainult siis, kui lainete kõrgus ei ületa 2,5 m. Kui torm on tugevam, ei jää päästjatel muud üle, kui oodata. HELCOMi soovituste kohaselt peaksid laevad olema häire saabudes kaks tundi hiljem valmis appi minema ja kuus tundi hiljem olema õnnetuse toimumise paigas.

Peale õnnestunud harjutusi ütles SYKE-peainsener ja manöövrite juht Kalervo Jolma kokkuvõtlikult: „Seekord simuleerisime õnnetuse, milles lekkis laevast 15.000 t naftat. Kuid Soome lahes võivad toimuda suuremad katastroofid, me peaksime olema valmis vähemalt 30.000 t reostuse likvideerimiseks. Seetõttu vajame rohkem erilaevu. Soome ehitab praegu üht uut, suurt laeva. Eesti on tellinud juurde kaks. Ka Venemaa plaanib kahe uue naftatõrjesõiduki ehitamist."
Balex Delta harjutused maksavad üle miljoni euro. Esimest korda toetas õppusi EL. Õppuste juht Jolma tervitas otsust: „See summa tundub suurena, kuid on väike, kui mõelda, mida läheb maksma reostuse likvideerimine. Siis võivad kulud ulatuda halvimal juhul miljarditeni. Õnneks sai EL sellest nüüd aru."

Helsingi komisjon HELCOM ehk Läänemere merekeskkonna kaitse korraldab rahvusvahelist koostööd Läänemere keskkonnakaitse konventsiooni alusel Läänemere merekeskkonna kaitseks. Konventsiooni eesmärk on kaitsta Läänemere piirkonna merekeskkonda kõikide reostusallikate eest. Helsingi Komisjoni esimees vahetub riigiti rotatsiooni korras iga kahe aasta järel, organisatsiooni peakorter paikneb Helsingis.
 
Aino Siebert 
FOTOD - Narva tank toodi Eesti Sõjamuuseumisse Viimsis

FOTOD - Narva tank toodi Eesti Sõjamuuseumisse Viimsis

Teisipäeva varahommikul kogunenud valitsus tegi otsuse teisaldada Narva-Jõesuu maantee ääres II maailmasõja monumendina seisev tan...

Eesti Elu Nr. 33 - 19. august 2022 - DIGILEHT

Eesti Elu Nr. 33 - 19. august 2022 - DIGILEHT

Vaadake, mida huvitavat saab lugeda 19. augusti 2022.a Eesti Elu /Estonian Life nädalalehest. Käesoleva nädala Eesti Elu&nb...

Kuldne Carmel Kallemaa - Eestlanna Carmel Kallemaa võitis Rahvaste Ühenduse mängudel neli medalit

Kuldne Carmel Kallemaa - Eestlanna Carmel Kallemaa võitis Rahvaste Ühenduse mä…

Barries elav ja Torontos treeniv iluvõimleja Carmel Kallemaa võitis Inglismaal Birminghamis 28.07.-08.08.2022 toimunud Rahvaste Üh...

Musta Lindi Päev / Black Ribbon Day Events 2022

Musta Lindi Päev / Black Ribbon Day Events 2022

Musta Lindi Päeval 23. augustil meenutame ja mälestame kõiki natsismi- ja kommunismiohvreid. Tänavune Musta Lindi Päev on saanud e...

Barrie gymnast Carmel Kallemaa wins four medals at the Commonwealth Games

Barrie gymnast Carmel Kallemaa wins four medals at the Commonwealth Games

Barrie resident Carmel Kallemaa, won a gold medal in the rhythmic gymnastics team competition at the recent Commonwealth Games in ...

CEEC Calls For Resignation of Amnesty International Secretary General, Agnes Callamard

CEEC Calls For Resignation of Amnesty International Secretary General, Agnes C…

August 9, 2022TORONTO- The Central and Eastern European Council of Canada, representing the interests of 4.5 million Canadians of ...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)
VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED VIIRLAIU NIMELISE KIRJANDUSAUHINNA

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED…

29.04.2022Väliseesti Muuseum (VEMU) Torontos asutab Arved Viirlaiu 100. sünniaastapäeva puhul kirja...

KESKUS Project Update (#152) - KESKUS construction update

KESKUS Project Update (#152) - KESKUS construction update

KESKUS International Estonian Centre will have as its municipal address 9 Madison Avenue, and is strategically located near the ...

KESKUS Project Update (#151) - Thank you, Ambassador Toomas Lukk and Piret Lukk!

KESKUS Project Update (#151) - Thank you, Ambassador Toomas Lukk and Piret Luk…

  KESKUS bids farewell to Estonia's Ambassador to Canada, Toomas Lukk, as his term in Ottawa comes to an endEstonia's Ambass...

KESKUS Project Update (#149) - New directors join Toronto Estonian House and Estonian Arts Centre boards

KESKUS Project Update (#149) - New directors join Toronto Estonian House and E…

Two new board members have joined as directors on two boards associated with KESKUS International Estonian Centre: Pia Poolsaar ...

KESKUS Project Update (#152) - KESKUS construction update

KESKUS Project Update (#152) - KESKUS construction update

KESKUS International Estonian Centre will have as its municipal address 9 Madison Avenue, and is strategically located near the ...

Mõte pühapäevaks - 10. pühapäev pärast nelipüha

Mõte pühapäevaks - 10. pühapäev pärast nelipüha

Ustavus Jumala andide kasutamisel – Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küs...

Avasta kodupaika Ontarios - Ajalooline maja Niagara jõe piltilusatel kallastel

Avasta kodupaika Ontarios - Ajalooline maja Niagara jõe piltilusatel kallastel

Kui juhtute olema Niagara Falls’i poole teel, võib mõnel korral võtta lookleva Niagara Parkway suure kiirtee asemel, kui on rohkem...

Kristiina Mark: Me peame õppima (taas)väärtustama ümbritsevat loodust.

Kristiina Mark: Me peame õppima (taas)väärtustama ümbritsevat loodust.

Oled samblike asjatundja. Kust tekkis Sul huvi just samblike vastu?Samblike vastu tekkis mul huvi ülikooli esimestel aastatel, kui...

Väliseesti Muuseum Torontos ootab kandidaate Arved Viirlaiu nimelisele kirjandusauhinnale

Väliseesti Muuseum Torontos ootab kandidaate Arved Viirlaiu nimelisele kirjand…

Väliseesti Muuseum (VEMU) Torontos asutas Arved Viirlaiu 100. sünniaastapäeva puhul kirjandusauhinna, mida hakatakse välja andma k...

Saame tuttavaks: kunstiõpetaja Proomet Torga

Saame tuttavaks: kunstiõpetaja Proomet Torga

Toronto eestlaste kogukond on aastate jooksul võõrustanud mitmeid külalisi Eestist. Sel suvel külastas Kanadat Jõekääru Eesti Last...

Meenutusmatemaatika

Meenutusmatemaatika

Tähis rahnul märgib Eesti skautluse 70-aastaseks saamist ja tähistamist (1912-1982). Tänavu sai Eesti skautlus 110 aastaseks – pal...

Haapsalus Augustibluusil esines Kanada muusik Ariel Posen

Haapsalus Augustibluusil esines Kanada muusik Ariel Posen

Haapsalus toimus 5.-7. augustil juba 28. korda bluesifestival Augustibluus. See on Euroopas hästituntud ja Baltimaades suurim blue...

Kanada päevik - Tulevikuks ettevalmistusi

Kanada päevik - Tulevikuks ettevalmistusi

Fareed Zakaria on päevikupida­ ja arust tänapäeva tasakaaluka­ maid kommentaatoreid, auto­ reid. Zakaria on telekanali...

Morale as a major determinant in Ukraine

Morale as a major determinant in Ukraine

'Esprit de corps' is the term often used within the military to describe the morale of one's own troops. There's a positive ring t...

Stalin redux

Stalin redux

The English writer and critic L.P. Hartley came up with a wonderful observation last century. “The past is a foreign country; they...

Meelelahutust: Volli veste - Bumaagast

Meelelahutust: Volli veste - Bumaagast

No kirjutasin, et inämp venekeelseid sõnu ei tarvita. Kuid bumaaga on laensõnana olnud eesti rahva kõnõpruugis kaua, tsaariajast s...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

Eesti Elu Nr. 33 - 19. august 2022 DIGILEHTVaata eelnevaid Eesti Elu nädalalehe numbreid siin: 
- Eesti Elu Nr. 32 - 12. august 2022 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 31 - 5. august 2022 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 30 - 29. juuli 2022 - DIGILEHT

  

Kõik numbrid koos sisukorraga: www.issuu.com/estonianlife

Oled juba paberlehe tellija ja soovid tasuta ligipääsu digilehele? Tekkis küsimus või kommentaar? Kirjuta meile digi@eestielu.ca!

NB. Palun lisa digi@eestielu.ca oma e-maili aadressi raamatusse (safe senders list/address book/primary inbox), et meie e-kirjad tuleksid kohale. Palun anna märku, kui oled digilehe tellinud ja kättesaamisega on tekkinud raskusi.

Please add us to your address book/safe senders list/primary inbox to make sure the email with access code does not go to junk mail or bounce back. Please reach out if you are having troubles receiving our emails on Fridays.


 

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED VIIRLAIU NIMELISE KIRJANDUSAUHINNA

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED…

29.04.2022Väliseesti Muuseum (VEMU) Torontos asutab Arved Viirlaiu 100. sünniaastapäeva puhul kirja...

Eesti Elu Nr. 32 - 12. august 2022 - DIGILEHT

Eesti Elu Nr. 32 - 12. august 2022 - DIG…

Vaadake, mida huvitavat saab lugeda 12. augusti 2022.a Eesti Elu /Estonian Life nädalalehest.&nbs...

EGO 2022

EGO 2022

Peeter Toome handing the '2022 Toome Collingwood International Open Championship Trophy to Harrison...

PHOTOS - Kanepi & Muguruza - National Bank Open tennis tournament in Toronto 2022

PHOTOS - Kanepi & Muguruza - Nationa…

Estonia’s Kaia Kanepi fell to world number 9, Spaniard Garbine Muguruza, in straight sets (4-6, 4-6...

PHOTOS - Kontaveit & Teichmann - National Bank Open tennis tournament in Toronto 2022

PHOTOS - Kontaveit & Teichmann - Nat…

Estonia’s Anett Kontaveit had a challenging match against Switzerland’s Jil Teichmann, losing 4-6, ...

PHOTOS - Kanepi & Osaka - National Bank Open tennis tournament in Toronto 2022

PHOTOS - Kanepi & Osaka - National B…

At the National Bank Open tennis tournament in Toronto, Estonia’s Kaia Kanepi beat Japan’s Naomi Os...

EKN vääristas suursaadik Toomas Lukki teenetemärgiga

EKN vääristas suursaadik Toomas Lukki te…

Neljapäeval, 28. juulil korraldasid enne oma diplomaatilise lähetuse lõppemist suursaadik Toomas Lu...

Viljandi Lossimägedes kõlas taas pärimusmuusika

Viljandi Lossimägedes kõlas taas pärimus…

Juulikuu viimasel nädalavahetusel toimus juba 29. korda Balti- ja Põhjamaade suurim ja ägedaim päri...

Jõekääru Kalevi Võrkpallilaager - viimaks ometi!

Jõekääru Kalevi Võrkpallilaager - viimak…

Pärast kahe suve pausi Covid’i piirangute tõttu sai 13. Jõekääru Kalevi Võrkpallilaager (JKVL) jäll...

Veiko Spolītis - Metsaülikooli lektor 2022

Veiko Spolītis - Metsaülikooli lektor 20…

--- Veiko isa on lätlane ja ema eestlane. Sündinud Riias, omandas ta keskhariduse Riiast, Tartust s...

Vaade Välis-Eesti Muuseumi esemekogule

Vaade Välis-Eesti Muuseumi esemekogule

Möödunud talvel saabus Välis-Eesti Muuseumi (VEMU) peaarhivaar Piret Noorhanilt ERMi abipalve lenna...

Toitumisnõustaja Marika Blossfeldt annab nõu - Kuidas kasutada toitu, et hoida veri aluseline

Toitumisnõustaja Marika Blossfeldt annab…

Vere happelisuse ja aluselisuse tasakaal avaldab suurt mõju meie tervisele ja enesetundele. Liiga h...

Juhtkiri - Vaikselt ja väärikalt

Juhtkiri - Vaikselt ja väärikalt

Raske uskuda, et 31 aastat pärast taasiseseisvumist on vabas Eestis ikka punamonumente. Eriti arves...

Lõimeleeris peeti pulmi

Lõimeleeris peeti pulmi

Mul oli taas kord õnn veeta üks nädal Lõimeleeri laagris. Seal oli nii äge! Olin Lõimeleeris juba k...

Mõte pühapäevaks - 9. pühapäev pärast nelipüha - Tõde ja eksitus

Mõte pühapäevaks - 9. pühapäev pärast ne…

Käige nagu valguse lapsed - sest valguse vili on ju igasuguses headuses ja õiguses ja tões. Ef 5:8b...

Kanada päevik - Vale sõna viib valeni

Kanada päevik - Vale sõna viib valeni

Juba kaua on Põhja-Ameerikas, kindlasti ka mitmes Euroopa riigis olnud nii, et avalike kõnede võtmi...

Tech Startup Realism with the Co-founder and CEO of Klaus

Tech Startup Realism with the Co-founder…

The tech world is enigmatic. From its exterior, we hear about seed capital, and massive rounds of s...

The Rolling Estonian: A review of the music video for Honeymooning by Holy Motors

The Rolling Estonian: A review of the mu…

Through its twangy, melancholic sound laden with smooth guitar reverb, Estonian shoegaze-esque band...

KESKUS Project Update (#151) - Thank you, Ambassador Toomas Lukk and Piret Lukk!

KESKUS Project Update (#151) - Thank you…

  KESKUS bids farewell to Estonia's Ambassador to Canada, Toomas Lukk, as his term in Ottawa ...

Kahekordne kojutulek

Kahekordne kojutulek

9. juulil 1891 sündis Harjumaal, Kose vallas, Ravila kõrtsipidaja pere seitsmenda lapsena Gerhard L...

Noorte nurk - Mõistatuste jätk

Noorte nurk - Mõistatuste jätk

Kui miski JÄTKUB, siis ta läheb edasi (continues). ,,Jätku leiba!“ öeldakse sööjatele, et leiba ala...

Rootsi lastelaager Metsakodus

Rootsi lastelaager Metsakodus

31. juulil algas Rootsis Jönköpingi lähistel Tidani jõe kaldal rootsieestlaste lastelaager SUVEKODU...

Sõna saba - Heas metsas kehv LEVI – Kotkajärve vanasõna

Sõna saba - Heas metsas kehv LEVI – Kotk…

Nähes sõna LEVI võib esmalt tekkida seos kuulsa teksapükse ehk teksaseid (jeans) tootva firmaga L...

Järvide Festivali tipphetked

Järvide Festivali tipphetked

Sellel aastal oli Järvide Festival (Pärnu Muusikafestival) erakordne, sest üles astusid kõik Järvi-...

Estonia, take a bow. But let’s not lower…

It’s no longer news, but it still deserves attention. By mid-April, Estonia had donated proportiona...

Kliki teemadele ja loe lisaks: Uudised - Sündmused - Eesti sündmused

FOTOD - Narva tank toodi Eesti Sõjamuuseumisse Viimsis

FOTOD - Narva tank toodi Eesti Sõjamuuse…

Teisipäeva varahommikul kogunenud valitsus tegi otsuse teisaldada Narva-Jõesuu maantee ääres II maa...

Kuldne Carmel Kallemaa - Eestlanna Carmel Kallemaa võitis Rahvaste Ühenduse mängudel neli medalit

Kuldne Carmel Kallemaa - Eestlanna Carme…

Barries elav ja Torontos treeniv iluvõimleja Carmel Kallemaa võitis Inglismaal Birminghamis 28.07.-...

Musta Lindi Päev / Black Ribbon Day Events 2022

Musta Lindi Päev / Black Ribbon Day Even…

Musta Lindi Päeval 23. augustil meenutame ja mälestame kõiki natsismi- ja kommunismiohvreid. Tänavu...

Barrie gymnast Carmel Kallemaa wins four medals at the Commonwealth Games

Barrie gymnast Carmel Kallemaa wins four…

Barrie resident Carmel Kallemaa, won a gold medal in the rhythmic gymnastics team competition at th...

CEEC Calls For Resignation of Amnesty International Secretary General, Agnes Callamard

CEEC Calls For Resignation of Amnesty In…

August 9, 2022TORONTO- The Central and Eastern European Council of Canada, representing the interes...

KESKUS Project Update (#152) - KESKUS construction update

KESKUS Project Update (#152) - KESKUS co…

KESKUS International Estonian Centre will have as its municipal address 9 Madison Avenue, and is ...

Kristiina Mark: Me peame õppima (taas)väärtustama ümbritsevat loodust.

Kristiina Mark: Me peame õppima (taas)vä…

Oled samblike asjatundja. Kust tekkis Sul huvi just samblike vastu?Samblike vastu tekkis mul huvi ü...

Väliseesti Muuseum Torontos ootab kandidaate Arved Viirlaiu nimelisele kirjandusauhinnale

Väliseesti Muuseum Torontos ootab kandid…

Väliseesti Muuseum (VEMU) Torontos asutas Arved Viirlaiu 100. sünniaastapäeva puhul kirjandusauhinn...

Meenutusmatemaatika

Meenutusmatemaatika

Tähis rahnul märgib Eesti skautluse 70-aastaseks saamist ja tähistamist (1912-1982). Tänavu sai Ees...

EGO 2022

EGO 2022

Peeter Toome handing the '2022 Toome Collingwood International Open Championship Trophy to Harrison...

Jõekääru Kalevi Võrkpallilaager - viimaks ometi!

Jõekääru Kalevi Võrkpallilaager - viimak…

Pärast kahe suve pausi Covid’i piirangute tõttu sai 13. Jõekääru Kalevi Võrkpallilaager (JKVL) jäll...

Veiko Spolītis - Metsaülikooli lektor 2022

Veiko Spolītis - Metsaülikooli lektor 20…

--- Veiko isa on lätlane ja ema eestlane. Sündinud Riias, omandas ta keskhariduse Riiast, Tartust s...

KESKUS Project Update (#151) - Thank you, Ambassador Toomas Lukk and Piret Lukk!

KESKUS Project Update (#151) - Thank you…

  KESKUS bids farewell to Estonia's Ambassador to Canada, Toomas Lukk, as his term in Ottawa ...

Seattle’is peeti lääneranniku eesti päevi

Seattle’is peeti lääneranniku eesti päev…

Koroona-aeg segas kõikide suurürituste korraldamist, erandiks ei olnud lääneranniku eestlasi ühenda...

Diplomaadid viidi taeva alla

Diplomaadid viidi taeva alla

24. juunil toimus Ottawa lähedal Gatineau linnas Executive Airport'is lennupäev diplomaatidele - 7t...

FOTOD - Jõekääru 2022 - kolm nädalat rõõmu ja lusti ongi läbi

FOTOD - Jõekääru 2022 - kolm nädalat rõõ…

Täpselt nii, nagu pealkiri ütleb - kolm nädalalt rõõmu ja lusti ongi selleks korraks läbi saanud. T...

FOTOD - Seedrioru laagri maskeraadipidu ja seiklusnädala algus

FOTOD - Seedrioru laagri maskeraadipidu …

Laupäeval, 16 juulil oli Seedrioru suvelaagri esimene nädal juba lõpule jõudnud. Nädal laagris oli ...

FOTOD - Jõekääru ja Seedrioru sõpruspäev - viimaks taas!

FOTOD - Jõekääru ja Seedrioru sõpruspäev…

Oh seda ootusärevust ja elevust! Kolm aastat on möödas viimasest laagrisuvest, mis tähendab, et mit...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

Kliki teemadele ja loe lisaks: Elu - Arvamus - Kommentaar - Juhtkiri

Avasta kodupaika Ontarios - Ajalooline maja Niagara jõe piltilusatel kallastel

Avasta kodupaika Ontarios - Ajalooline m…

Kui juhtute olema Niagara Falls’i poole teel, võib mõnel korral võtta lookleva Niagara Par...

Saame tuttavaks: kunstiõpetaja Proomet Torga

Saame tuttavaks: kunstiõpetaja Proomet T…

Toronto eestlaste kogukond on aastate jooksul võõrustanud mitmeid külalisi Eestist. Sel su...

Kanada päevik - Tulevikuks ettevalmistusi

Kanada päevik - Tulevikuks ettevalmistus…

Fareed Zakaria on päevikupida­ ja arust tänapäeva tasakaaluka­ maid kommentaatorei...

Morale as a major determinant in Ukraine

Morale as a major determinant in Ukraine

'Esprit de corps' is the term often used within the military to describe the morale of one...

Stalin redux

Stalin redux

The English writer and critic L.P. Hartley came up with a wonderful observation last centu...

Meelelahutust: Volli veste - Bumaagast

Meelelahutust: Volli veste - Bumaagast

No kirjutasin, et inämp venekeelseid sõnu ei tarvita. Kuid bumaaga on laensõnana olnud ees...

EKN vääristas suursaadik Toomas Lukki teenetemärgiga

EKN vääristas suursaadik Toomas Lukki te…

Neljapäeval, 28. juulil korraldasid enne oma diplomaatilise lähetuse lõppemist suursaadik ...

Toitumisnõustaja Marika Blossfeldt annab nõu - Kuidas kasutada toitu, et hoida veri aluseline

Toitumisnõustaja Marika Blossfeldt annab…

Vere happelisuse ja aluselisuse tasakaal avaldab suurt mõju meie tervisele ja enesetundele...

Juhtkiri - Vaikselt ja väärikalt

Juhtkiri - Vaikselt ja väärikalt

Raske uskuda, et 31 aastat pärast taasiseseisvumist on vabas Eestis ikka punamonumente. Er...

Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

 

Mõte pühapäevaks - 10. pühapäev pärast nelipüha

Mõte pühapäevaks - 10. pühapäev pärast n…

Ustavus Jumala andide kasutamisel – Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja k...

Haapsalus Augustibluusil esines Kanada muusik Ariel Posen

Haapsalus Augustibluusil esines Kanada m…

Haapsalus toimus 5.-7. augustil juba 28. korda bluesifestival Augustibluus. See on Euroopa...

Viljandi Lossimägedes kõlas taas pärimusmuusika

Viljandi Lossimägedes kõlas taas pärimus…

Juulikuu viimasel nädalavahetusel toimus juba 29. korda Balti- ja Põhjamaade suurim ja äge...

Vaade Välis-Eesti Muuseumi esemekogule

Vaade Välis-Eesti Muuseumi esemekogule

Möödunud talvel saabus Välis-Eesti Muuseumi (VEMU) peaarhivaar Piret Noorhanilt ERMi abipa...

Lõimeleeris peeti pulmi

Lõimeleeris peeti pulmi

Mul oli taas kord õnn veeta üks nädal Lõimeleeri laagris. Seal oli nii äge! Olin Lõimeleer...

Mõte pühapäevaks - 9. pühapäev pärast nelipüha - Tõde ja eksitus

Mõte pühapäevaks - 9. pühapäev pärast ne…

Käige nagu valguse lapsed - sest valguse vili on ju igasuguses headuses ja õiguses ja tões...

The Rolling Estonian: A review of the music video for Honeymooning by Holy Motors

The Rolling Estonian: A review of the mu…

Through its twangy, melancholic sound laden with smooth guitar reverb, Estonian shoegaze-e...

Noorte nurk - Mõistatuste jätk

Noorte nurk - Mõistatuste jätk

Kui miski JÄTKUB, siis ta läheb edasi (continues). ,,Jätku leiba!“ öeldakse sööjatele, et ...

Rootsi lastelaager Metsakodus

Rootsi lastelaager Metsakodus

31. juulil algas Rootsis Jönköpingi lähistel Tidani jõe kaldal rootsieestlaste lastelaager...


Eesti Elu Tellimine

  
Telli Eesti Elu ja toeta Eesti
kogukonna ajalehte Kanadas!


Tellimine Kanadas:

Aasta - $160
Poolaasta - $87
Veerandaasta - $48
Digileht - $95/aasta
Teised tellimise võimalused siit!

Maksta saab:
• Sularahas või pangatšekiga
EESTI ELU kontoris
Pangaülekandega
Toronto Eesti Ühispangas 
kohapeal või telefoni teel
(Tel: 416-465-4659)
EESTI ELU arvele
Pangatšeki või rahakaardiga
EESTI ELU nimele
Interac e-Transfer® vahendusel
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. aadressile
PayPal/Credit Card

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

 Eesti Elu üksiknumbrid
on müügil Torontos:

 

  • Eesti Elu kontoris (3 Madison Ave. / 310 Bloor St. W.)
  • Eesti Maja kontor (958 Broadview Ave)
  • Leaside Pharmacy's (Suomi Koti juures) 795 Eglinton Ave. E.

  

Telli leht siit!

 

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

Eesti Elu Tellimine

  
Telli Eesti Elu ja toeta Eesti
kogukonna ajalehte Kanadas!


Tellimine Kanadas:

Aasta - $160
Poolaasta - $87
Veerandaasta - $48
Teised tellimise võimalused siit!

Maksta saab:
• Sularahas või pangatšekiga
EESTI ELU kontoris
Pangaülekandega
Toronto Eesti Ühispangas 
kohapeal või telefoni teel
(Tel: 416-465-4659)
EESTI ELU arvele
Pangatšeki või rahakaardiga
EESTI ELU nimele
Interac e-Transfer® vahendusel
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. aadressile
PayPal/Credit Card

Eesti Elu - 3 Madison Ave., Toronto, ON M5R 2S2 - Ajalehe Tellimine - Kuulutuste tellimine - Tel: 416-733-4550 - e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. - Editorial Policy
This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. ©2012 - 2022 Eesti Elu. All rights reserved.
Made by Confirmo