Logi sisse läbi:
Mälestusmärk 1944. aasta 9. märtsi pommitamisohvritele Siselinna kalmistul - Peep Pillak (2017)Mälestusmärk 1944. aasta 9. märtsi pommitamisohvritele Siselinna kalmistul - Peep Pillak (2017)
Eesti Muinsuskaitse Selts alustas Tallinna märtsipommitamise mälestusürituste korraldamist 1989. aastal, seega juba 28 aastat tagasi. Traditsiooniliselt peetakse Siselinna kalmistul ohvrite matmispaigal hingepalvus, järgneb mälestusteenistus-kontsert Niguliste kirikus, süüdatakse küünlad Harju tänava veeres, löövad Tallinna kirikute leinakellad.

1944. aasta 9. märtsi õhtul algusega kell 19.15 ja sellele järgnenud ööl pommitas Nõukogude lennuvägi barbaarselt Tallinna linna. Pommituslennukid heitsid kahes laines Tallinnale üle 3000 lõhke- ja süütepommi, mille tagajärjel hukkus 554 Eesti kodanikku, 50 Saksa sõdurit ja 121 sõjavangi, oli hulk haavatuid. Hävis 1549 hoonet ja 3350 sai suuremal või vähemal määral kahjustada. Hävis ligikaudu 30% linna elamispinnast ja ligikaudu 20 000 inimest jäi ilma oma kodudest. Samamoodi pommitas Nõukogude lennuvägi ka teisi Eesti linnu Narvat, Tartut, Tapat ja Jõhvit. Veebruaris olid Nõukogude lennukid kolmel korral pommitanud ka Helsingit.

Foto: Peep Pillak (2016)Foto: Peep Pillak (2016)
Eesti Kaitsevägi tähistas 16. novembril 98. aastapäeva. Sellel puhul toimus Kaitseväe kalmistul Vabadussõjas langenute mälestusehise juures välijumalateenistus ja pärgade asetamise tseremoonia. Teenistuse viisid läbi peakaplan major Gustav Kutsar, vanemkaplan major Aivar Sarapik ja kaplan nooremleitnant Meelis Rosma. Tseremoonia algas Eesti Vabariigi hümniga ja lõpulauluks oli „Hoia, Jumal, Eestit", tseremooniat saatis Kaitseväe orkester leitnant Simmu Vasara juhatusel ja Lauri Kadalipp sõjatorupillil. Osalejate hulgas olid kaitsestruktuuride ja –organisatsioonide esindajad, üliõpilaskorporatsioonid ja –seltsid, eruohvitserid ja veteranid, diplomaatiline korpus, sõjaväeatašeed jt. Õhtul toimus Estonias Kaitseväe juhataja kindralleitnant Riho Terrase korraldatud pidulik kontsert ja vastuvõtt. Päevakohase kõnega esines Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid ja Kaitseväe juhataja Riho Terras. Leinaseisakuga mälestati hukkunud kaitseväelasi.

Arhitektid - foto: Aldo Luud (2016)Arhitektid - foto: Aldo Luud (2016)
Eesti Rahva Muuseumi uus hoone Raadil avati piduliku galaga 29. septembril. Pidulikust sündmusest tegi otseülekande ka rahvusringhääling. Esimesel muuseumi päris tööpäeval 1. oktoobril uues hoones külastas muuseumi näitusi piletiga 1005 inimest. Maja külalistena, kel oli õigus piletita sissepääsuks või kes ekspositsioonini veel ei jõudnudki, võib lisada ligikaudu 200 muuseumi sõpra. Avapäeva kogemus kinnitas, et selline külaliste arv annab kõigile võimaluse rahulikult ja suurema trügimiseta näitustega tutvumiseks.
Juuresolevatest piltidest esimesel on muuseumihoone arhitektid Lina Ghotmeh, Dan Dorell ja Tsuyoshi Tane ning muuseumi direktor Tõnis Lukas (vasakult kolmas).

Piret Kreem-King ja Ahto Tõrs mälestusplaati avamas. Foto: Tambet Allik ©2016Piret Kreem-King ja Ahto Tõrs mälestusplaati avamas. Foto: Tambet Allik ©2016
20. augustil avati Kuressaare Vanalinna kooli seinal saarlase, ESTO päevade mõtte algataja Robert Estor Kreemi mälestustahvel, mille on teostanud skulptorid Ilme ja Riho Kuld. Avamisele sõitis kohale Robert Kreemi tütar Piret Kreem-King Kanadast. Tervituse saatis kultuuriminister Indrek Saar, mille luges ette Jaan Sõrra.

Kell 9 hommikul algas väljasõit R. E. Kreemi sünnikodusse Länga külla Tatarselja tallu Pikk tn 31 eest; kl 10 külastati Kärla surnaial R. Kreemi isa hauda. Kell 12 toimusid austusavaldused langenutele Kuressaare Vabadussõja ausamba juures; Johannes Tõrs kõneles samba taastamisest 1989. aastal. Järgnes mälestusplaadi avamine majal Pikk t 31. Plaadi õnnistas Kaitseliidu kaplan Gustav Kutsar. Laulsid Lagedi Segakoor „Heliand" ja Saaremaa Ühendatud Meeskoor. Toimus ka näituse avamine, mida tutvustas Enn Kreem, järgnesid mitmed esinemised ja sõnavõtud.

X väliseesti õpetajate suvekoolis osalejad ning ansambli Estonian Voices liikmed. Foto: Teele Liisi Szava-Kovats (2016)X väliseesti õpetajate suvekoolis osalejad ning ansambli Estonian Voices liikmed. Foto: Teele Liisi Szava-Kovats (2016)
Viinistus toimus 2.-4. augustini, arvult juba kümnes, üleilma eesti keele õpetajate suvekool.
Tänavu oli osalemas ligi 50 õpetajat 18 riigist. Viinistu on tähendusrikas koht, sest just siit lahkusid paljud inimesed suure sõja käigus võõrsile.

Suvekooli eesmärgiks on innustada eesti keele õpetajaid ning anda neile uusi teadmisi ja oskusi tööks eesti keelt õppivate lastega väljaspool Eestit.

Sellesuvise suvekooli märksõnadeks on „praktikult praktikule". Suvekoolis tutvustavad osalejad oma kolleegidele nii koole, kus nad õpetavad kui ka oma õpetamiskogemusi. Lisaks sellele tutvuvad osalejad Lahemaa keele- ja kultuurimaastikuga ning saavad teadmisi õuesõppest. Suvekooli lahutamatuks osaks on tavapäraselt ka kultuuriprogramm - saadakse osa vokaalansambli „Estonian Voices" esinemisest ning külastatakse Jaan Manitski poolt loodud kunstimuuseumi ning Käsmu meremuuseumi.

Mälestuskivi Kloostrimetsa talu õuel. Foto: Urmas SaardMälestuskivi Kloostrimetsa talu õuel. Foto: Urmas Saard
Kloostrimetsa muinsuskaitseklubi ja Tallinna Botaanikaaed paigutasid 30. juulil 1989. a president Konstantin Pätsi endise kodutalu õuele mälestuskivi, kuhu juba enam kui veerandsajandi jooksul kogunetakse samal kuupäeval, austuses riigi esimese valitsusjuhi ja esimese presidendi vastu.

Tallinna Metsakalmistul asuvas Konstantin Pätsi perekonna rahulas peetakse 30. juulil algusega kell 15.00 mälestustalitus, kus hingepalve loeb Kaitseliidu peakaplan EAÕK ülempreester Aleksander Sarapik. Kõneleb Valdek Berendsen, kes olnud aastatel 1984–2005 Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukooli direktor. Järgnevalt pärgade-lillede asetamine kalmule ja järelhüüded. Samal ajal on lipuvalves esindatud Fraternitas Estica, Eesti Muinsuskaitse Selts, Kindral Johan Laidoneri Selts ja Memento.

Metsakalmistu rahulast liigutakse rongkäigus üle tänava asuvale Kloostrimetsa talu õuele. Kloostrimetsa talu mälestuskivi juures toimub väike kontsert. Süntesaatoril mängib Jaan Audru ja viiulil Valdo Subi. Jätkatakse traditsioonilises vestlusringis Presidendi kohviga. Kohvilaua katab Väino Roska.

Presidendi vägivaldse küüditamise mälestuspäeva kogunemist juhatab Konstantin Pätsi Muuseumi juhatuse esimees Trivimi Velliste, päeva peakorraldaja on Pätsi muuseumi juhatus.


Urmas Saard

Erika Kessa ja Martin Ehala uurivad Mall Pestiga tema koostatud eesti keele õpikut. Foto: Lea Kreinin (2016)Erika Kessa ja Martin Ehala uurivad Mall Pestiga tema koostatud eesti keele õpikut. Foto: Lea Kreinin (2016)
Eestlasi elab kõikjal. Neid, kes välismaal eesti keelt õpetavad või kultuuri levitamisega seotud on, oodatakse iga nelja aasta järel Tartusse konverentsile Eesti keel ja kultuur maailmas. Tänavu 28.-30. juunini toimus see üritus juba viiendat korda, korraldajateks ja rahastajateks olid Eesti Instituut, Tartu Ülikool ning kolm ministeeriumit - haridus- ja teadusministeerium, kultuuriministeerium ja välisministeerium.

Kolme päeva sisse mahtus väga palju toredat. Esimesel õhtul vaatasime Priit Kruusi humoorikat monoetendust „Õpetaja Tammiku rehabiliteerimine", mis arutles õpetaja missiooni ja staatuse üle tänapäeva Eesti ühiskonnas. Pidulikud õhtused vastuvõtud korraldasid haridus- ja teadusministeerium ning Tartu Ülikooli rektor Volli Kalm, kes ka Torontot on külastanud. Konverentsi sisukad tööpäevad möödusid Lossi tänava ringauditooriumis, kus peakorraldaja Katrin Maiste sõnul käis esinejaid kuulamas kokku üle 140 inimese. Teemadering oli väga lai – räägiti kultuurist, keelest, identiteedist, arutleti Eesti rolli üle Euroopas ja maailmas, eesti keele positsiooni ja tuleviku üle.

Korp!Fraternitas Estica oma auvilistlasele viimset austust avaldamas. Foto EWRi veebileheltKorp!Fraternitas Estica oma auvilistlasele viimset austust avaldamas. Foto EWRi veebilehelt
21. juunil sängitati Tallinnas Metsakalmistul Soomepoiste memoriaalil sünnimaa mulda kaptenleitnant Paavo Loosberg. Muldasängitamise tseremoonia viis läbi õpetaja Gustav Piir, austust avaldasid Soome Vabariigi suursaatkonna, Eesti Vabariigi Kaitseväe, Mereväe, Lennuväe esindajad, samuti soomepoiste esindajad ja korp!Fraternitas Estica.

Paavo Loosberg (27. X 1919 Tallinn – 19.VII 2015 Toornto) lõpetas 1938 J. Westholmi gümnaasiumi Tallinnas ja Tondi sõjakooli raskesuurtükiväe alal 1939. Õpingud Tallinna Tehnikaülikoolis katkesid sõja tõttu. II maailmasõja ajal siirdus Soome, lõpetas Soome Meresõjakooli navigatsiooniklassi ja teenis sõjas Soome soomuslaeval Väinämöinen suurtükiohvitserina ja kiirpaadil. Sõja lõppedes siirdus Rootsi ja 1951 Kanadasse. 1993-1995 oli Eesti Vabariigi Presidendi Lennart Meri käsundusohvitser. 

Vääristatud Eesti Vabariigi Kotkaristi V klassi teenetemärgiga 1997, Soome Valge Roosi Rüütelkonna suurristiga 2002, Eestlaste Kesknõukogu Kanadas (EKN) teenetemärgiga 2008.
Korp! Filiae Patriae väliskoondiste liikmed, kes 22.-25. oktoobril Tartusse korporatsiooni 95. a juubeli tähistmiseks kogunesid: ees vasakult vilistlane Meeri Lepik (Göteborg), vil! Ülle Põldma Ederma (New York), vil! Saima Kärp Kint (California osakond) ja vil! Kaare Kolbre (NY).  Taga vas. vil! Viiu Vanderer (NY), vil! Ellen Hallap Andersson (Göteborg), vil! Evi Karro Lepik (Göteborg), vil! Riina Kindlam (Toronto-Tallinn) ja vil! Mari-Liis Maripuu (Göteborg). Kõige taga on vil! Sirje Kägi-Hedberg (Göteborg), kelle isa Eduard Kägi oli kunagine Tallinna Merekooli direktor ja hilisem välis-Eesti vaimulik; mitme Saksamaal tegutsenud koguduse õpetaja aastatel 1970-1987. Sirje tädi oli Torontos kondiitriärisid pidanud Aino Amjärv. Foto on võetud Tartu Ülikooli aulas juubeliaktuse järgselt. Foto: vil! Leida Lepik TartustKorp! Filiae Patriae väliskoondiste liikmed, kes 22.-25. oktoobril Tartusse korporatsiooni 95. a juubeli tähistmiseks kogunesid: ees vasakult vilistlane Meeri Lepik (Göteborg), vil! Ülle Põldma Ederma (New York), vil! Saima Kärp Kint (California osakond) ja vil! Kaare Kolbre (NY). Taga vas. vil! Viiu Vanderer (NY), vil! Ellen Hallap Andersson (Göteborg), vil! Evi Karro Lepik (Göteborg), vil! Riina Kindlam (Toronto-Tallinn) ja vil! Mari-Liis Maripuu (Göteborg). Kõige taga on vil! Sirje Kägi-Hedberg (Göteborg), kelle isa Eduard Kägi oli kunagine Tallinna Merekooli direktor ja hilisem välis-Eesti vaimulik; mitme Saksamaal tegutsenud koguduse õpetaja aastatel 1970-1987. Sirje tädi oli Torontos kondiitriärisid pidanud Aino Amjärv. Foto on võetud Tartu Ülikooli aulas juubeliaktuse järgselt. Foto: vil! Leida Lepik Tartust
185-st õest olid kümme väliskoondistest 27. oktoobril 1920 ehk 95 aastat tagasi asutasid julged naisüliõpilased Tartus Eesti esimese naiskorporatsiooni Korp! Filiae Patriae. Oktoobri neljandal nädalavahetusel tulid korporatsiooniõed kõikjalt kokku Tartusse C!FP 95. aastapäeva kommersiks.

Kommerss algas tavapäraselt neljapäeval enne vaikset õhtut Raadi ja Ropka kalmistutel puhkavate õdede haudade külastuse ja korrastamisega. Vaikne õhtu armsas rohelises konvendimajas (Struve tänavas, Tartu Ülikooli raamatukogu vastas) tõi kokku rohkearvuliselt fiiliaid nii tegevkonvendi, vilistlaste kui väliskoondiste liikmete näol. Keskmisest valjem ja rõõmsam vaikne õhtu kestis ka ürituse lõpuni (!) lookas toidulauaga pea südaööni.

Laupäeval, 10. oktoobril kogunes Torontost pärit Kristina Luppi Vana-Vigala lähedal asuvasse Torgu tallu 29 inimest Kanada lõikustänupüha tähistama, nende seas 11 Kanadas sündinud eestlast oma pere liikmetega. Sünnimaalt Kanadast isademaale elama asunutest, kes tänavu tänutundes kokku tulid, olid: esireas vas. 1. Märt Matsoo, 4. Maimu Nõmmik, 7. Andres Kasekamp ja 8. Tarmo Saks. Taga vas. 4. Hillar Lauri, 7. Paul Marley, 10. Siiri (Oder) Aulik, 11. Kenneth Lees, 14. võõrustaja Kristina Lupp, 18. Elle Palumäe ja päevapiltnik Riina KindlamLaupäeval, 10. oktoobril kogunes Torontost pärit Kristina Luppi Vana-Vigala lähedal asuvasse Torgu tallu 29 inimest Kanada lõikustänupüha tähistama, nende seas 11 Kanadas sündinud eestlast oma pere liikmetega. Sünnimaalt Kanadast isademaale elama asunutest, kes tänavu tänutundes kokku tulid, olid: esireas vas. 1. Märt Matsoo, 4. Maimu Nõmmik, 7. Andres Kasekamp ja 8. Tarmo Saks. Taga vas. 4. Hillar Lauri, 7. Paul Marley, 10. Siiri (Oder) Aulik, 11. Kenneth Lees, 14. võõrustaja Kristina Lupp, 18. Elle Palumäe ja päevapiltnik Riina Kindlam
Kuuldavasti oli aasta 1993, kui tol ajal värskelt Torontost Tallinna elama asunud Maimu Nõmmik enda poole kaas- Kanada-eestlasi Vahtralehemaa lõikustänupüha tähistama kutsus. Tol ajal oli mõiste pot-luck, ehk igaüks toob kaasa oma potitäie head ja paremat külla kaasa, Eestis veel võõras. Nüüd enam ammugi mitte. Maimu on sellest ajast saadik mitu korda kolinud ja ikka oktoobri esimesel nädalavahetusel vanu kaasmaalasi lahkelt enda poole kutsunud tähistama lõikustänupüha samal ajal kui Kanadaski. Kas rahvast on Eestisse juurde kolinud, pered kasvanud või lihtsalt soov kokku saada aastate vältel suurenenud, aga Maimu kodu hakkas ajapikku selle ürituse võõrustamiseks kitsaks jääma.

Kuldne Carmel Kallemaa

Kuldne Carmel Kallemaa

Äsjastel Rahvaste ühenduse riikide mängudel võitis Carmel Kallemaa koos Tatiana Cocsanova ja Suzanna Shahbazianiga neljapäeval ilu...

EKN vääristas suursaadik Toomas Lukki teenetemärgiga

EKN vääristas suursaadik Toomas Lukki teenetemärgiga

Neljapäeval, 28. juulil korraldasid enne oma diplomaatilise lähetuse lõppemist suursaadik Toomas Lukk ja Piret Lukk Eesti Suursaat...

Viljandi Lossimägedes kõlas taas pärimusmuusika

Viljandi Lossimägedes kõlas taas pärimusmuusika

Juulikuu viimasel nädalavahetusel toimus juba 29. korda Balti- ja Põhjamaade suurim ja ägedaim pärimusmuusika festival Viljandi Fo...

Jõekääru Kalevi Võrkpallilaager - viimaks ometi!

Jõekääru Kalevi Võrkpallilaager - viimaks ometi!

Pärast kahe suve pausi Covid’i piirangute tõttu sai 13. Jõekääru Kalevi Võrkpallilaager (JKVL) jällegi jalad alla.Nädalane laager,...

Veiko Spolītis - Metsaülikooli lektor 2022

Veiko Spolītis - Metsaülikooli lektor 2022

--- Veiko isa on lätlane ja ema eestlane. Sündinud Riias, omandas ta keskhariduse Riiast, Tartust sai ülikoolidiplomi sotsiaaltead...

Vaade Välis-Eesti Muuseumi esemekogule

Vaade Välis-Eesti Muuseumi esemekogule

Möödunud talvel saabus Välis-Eesti Muuseumi (VEMU) peaarhivaar Piret Noorhanilt ERMi abipalve lennata mais kuuks ajaks Torontosse ...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)
VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED VIIRLAIU NIMELISE KIRJANDUSAUHINNA

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED…

29.04.2022Väliseesti Muuseum (VEMU) Torontos asutab Arved Viirlaiu 100. sünniaastapäeva puhul kirja...

KESKUS Project Update (#151) - Thank you, Ambassador Toomas Lukk and Piret Lukk!

KESKUS Project Update (#151) - Thank you, Ambassador Toomas Lukk and Piret Luk…

  KESKUS bids farewell to Estonia's Ambassador to Canada, Toomas Lukk, as his term in Ottawa comes to an endEstonia's Ambass...

KESKUS Project Update (#149) - New directors join Toronto Estonian House and Estonian Arts Centre boards

KESKUS Project Update (#149) - New directors join Toronto Estonian House and E…

Two new board members have joined as directors on two boards associated with KESKUS International Estonian Centre: Pia Poolsaar ...

Projekti KESKUS - Ehitusuudised juuli 2022

Projekti KESKUS - Ehitusuudised juuli 2022

Nagu KESKUS uudiskirjas oli mainitud, on ametiühingute streikide ajal keskendunud KESKUSe ehitamise juures muinsuskaitse all ole...

Toitumisnõustaja Marika Blossfeldt annab nõu - Kuidas kasutada toitu, et hoida veri aluseline

Toitumisnõustaja Marika Blossfeldt annab nõu - Kuidas kasutada toitu, et hoida…

Vere happelisuse ja aluselisuse tasakaal avaldab suurt mõju meie tervisele ja enesetundele. Liiga happeline keskkond veres loob pi...

Juhtkiri - Vaikselt ja väärikalt

Juhtkiri - Vaikselt ja väärikalt

Raske uskuda, et 31 aastat pärast taasiseseisvumist on vabas Eestis ikka punamonumente. Eriti arvestades, kui kiiresti punased oku...

Lõimeleeris peeti pulmi

Lõimeleeris peeti pulmi

Mul oli taas kord õnn veeta üks nädal Lõimeleeri laagris. Seal oli nii äge! Olin Lõimeleeris juba kolmandat korda. Sel aastal olid...

Mõte pühapäevaks - 9. pühapäev pärast nelipüha - Tõde ja eksitus

Mõte pühapäevaks - 9. pühapäev pärast nelipüha - Tõde ja eksitus

Käige nagu valguse lapsed - sest valguse vili on ju igasuguses headuses ja õiguses ja tões. Ef 5:8b,95. Moosese 131 Pidage hoolsas...

Kanada päevik - Vale sõna viib valeni

Kanada päevik - Vale sõna viib valeni

Juba kaua on Põhja-Ameerikas, kindlasti ka mitmes Euroopa riigis olnud nii, et avalike kõnede võtmine ei tähenda sugugi, et poliit...

Tech Startup Realism with the Co-founder and CEO of Klaus

Tech Startup Realism with the Co-founder and CEO of Klaus

The tech world is enigmatic. From its exterior, we hear about seed capital, and massive rounds of series A, B, and C funding. We'r...

The Rolling Estonian: A review of the music video for Honeymooning by Holy Motors

The Rolling Estonian: A review of the music video for Honeymooning by Holy Mot…

Through its twangy, melancholic sound laden with smooth guitar reverb, Estonian shoegaze-esque band Holy Motors recalls the fabled...

KESKUS Project Update (#151) - Thank you, Ambassador Toomas Lukk and Piret Lukk!

KESKUS Project Update (#151) - Thank you, Ambassador Toomas Lukk and Piret Luk…

  KESKUS bids farewell to Estonia's Ambassador to Canada, Toomas Lukk, as his term in Ottawa comes to an endEstonia's Ambass...

Kahekordne kojutulek

Kahekordne kojutulek

9. juulil 1891 sündis Harjumaal, Kose vallas, Ravila kõrtsipidaja pere seitsmenda lapsena Gerhard Lukk. Eesti Vabariigis sai ta tu...

Noorte nurk - Mõistatuste jätk

Noorte nurk - Mõistatuste jätk

Kui miski JÄTKUB, siis ta läheb edasi (continues). ,,Jätku leiba!“ öeldakse sööjatele, et leiba alati jätkuks (will last) söögi/la...

Rootsi lastelaager Metsakodus

Rootsi lastelaager Metsakodus

31. juulil algas Rootsis Jönköpingi lähistel Tidani jõe kaldal rootsieestlaste lastelaager SUVEKODU Metsakodus. Laagris on käesole...

Sõna saba - Heas metsas kehv LEVI – Kotkajärve vanasõna

Sõna saba - Heas metsas kehv LEVI – Kotkajärve vanasõna

Nähes sõna LEVI võib esmalt tekkida seos kuulsa teksapükse ehk teksaseid (jeans) tootva firmaga Levi Strauss & Co. ehk Levi'...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

Eesti Elu Nr. 31 - 5. august 2022 DIGILEHTVaata eelnevaid Eesti Elu nädalalehe numbreid siin: 
- Eesti Elu Nr. 30 - 29. juuli 2022 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 29 - 22. juuli 2022 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 28 - 15. juuli 2022 - DIGILEHT

  

Kõik numbrid koos sisukorraga: www.issuu.com/estonianlife

Oled juba paberlehe tellija ja soovid tasuta ligipääsu digilehele? Tekkis küsimus või kommentaar? Kirjuta meile digi@eestielu.ca!

NB. Palun lisa digi@eestielu.ca oma e-maili aadressi raamatusse (safe senders list/address book/primary inbox), et meie e-kirjad tuleksid kohale. Palun anna märku, kui oled digilehe tellinud ja kättesaamisega on tekkinud raskusi.

Please add us to your address book/safe senders list/primary inbox to make sure the email with access code does not go to junk mail or bounce back. Please reach out if you are having troubles receiving our emails on Fridays.


 

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED VIIRLAIU NIMELISE KIRJANDUSAUHINNA

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED…

29.04.2022Väliseesti Muuseum (VEMU) Torontos asutab Arved Viirlaiu 100. sünniaastapäeva puhul kirja...

Järvide Festivali tipphetked

Järvide Festivali tipphetked

Sellel aastal oli Järvide Festival (Pärnu Muusikafestival) erakordne, sest üles astusid kõik Järvi-...

Estonia, take a bow. But let’s not lower…

It’s no longer news, but it still deserves attention. By mid-April, Estonia had donated proportiona...

Meelelahutust: Volli veste - Notsupääd

Meelelahutust: Volli veste - Notsupääd

Sõnademäng on alati mõnus. Karla on selles meister, minusugune oskab vaid kahvatuid lauseid, sõnu l...

Eesti Elu Nr. 31 - 5. august 2022 - DIGILEHT

Eesti Elu Nr. 31 - 5. august 2022 - DIGI…

Vaadake, mida huvitavat saab lugeda 5. augusti 2022.a Eesti Elu /Estonian Life nädalalehest. ...

Seattle’is peeti lääneranniku eesti päevi

Seattle’is peeti lääneranniku eesti päev…

Koroona-aeg segas kõikide suurürituste korraldamist, erandiks ei olnud lääneranniku eestlasi ühenda...

Diplomaadid viidi taeva alla

Diplomaadid viidi taeva alla

24. juunil toimus Ottawa lähedal Gatineau linnas Executive Airport'is lennupäev diplomaatidele - 7t...

Ants Viires' Compendium of Woodworking Practices

Ants Viires' Compendium of Woodworking P…

After decades without compensation for his study and detailed description of Estonian woodworking, ...

Hiiu Folk möllas Kassari kiigeplatsil ja pani südame heldima Hiiumaa kirikutes

Hiiu Folk möllas Kassari kiigeplatsil ja…

Eestis on ka sel suvel palju võimalusi kultuuri nautida, selleks ei pea isegi linna minema. Peaaegu...

Loodusfotograaf Karl Adami - Kuidas linnulaulu ära tunda

Loodusfotograaf Karl Adami - Kuidas linn…

Suvel armastavad paljud inimesed viibida palju looduses. Populaarseks on muutunud loodusvaatluste ü...

Piret Lukk: Iga oma sammu ja teoga teeme Eesti suuremaks

Piret Lukk: Iga oma sammu ja teoga teeme…

Iga eestlane, ükskõik kus ta on, esindab eestlasi ja Eestit. Eesti teevad suureks eestlased oma teg...

Mõte pühapäevaks - Issanda muutmise püha ehk kirgastamispüha

Mõte pühapäevaks - Issanda muutmise püha…

Kirgastatud Kristus - Sinu kohal koidab Issand ja sinu kohal nähakse Tema auhiilgust! Js ...

Puuluup esines läänerannikul

Puuluup esines läänerannikul

Alates aastast 2014 tegutsev duo ,,Puuluup“ (Ramo Teder & Marko Veisson) esines juulikuus mitme...

FOTOD - Jõekääru 2022 - kolm nädalat rõõmu ja lusti ongi läbi

FOTOD - Jõekääru 2022 - kolm nädalat rõõ…

Täpselt nii, nagu pealkiri ütleb - kolm nädalalt rõõmu ja lusti ongi selleks korraks läbi saanud. T...

This sustainable Estonian designer is seriously chique

This sustainable Estonian designer is se…

As it stands now, the fashion industry is not sustainable. Each season, the glamorous styles found ...

The Presence of Art Deco Design in Estonia

The Presence of Art Deco Design in Eston…

On New Year's Eve 2019, upon seeing the festive headbands with wide letters of gold and zigzag embe...

MÕISTATAGE VEEL, mis see võiks olla! Keha ümar, sada silma peas...

MÕISTATAGE VEEL, mis see võiks olla! Keh…

MÕISTATAGE VEEL, mis see võiks olla! Keha ümar, sada silma peas... Vastus järgmises lehenumbri...

Noorte nurk - MÕISTA-MÕISTA, mis see on

Noorte nurk - MÕISTA-MÕISTA, mis see on

Kala/maja pesu/köök Kungla tänavas Tallinnas. Fish house washing kitchen?! Et kas siin pestaks...

Saaremaa ooperipäevadelt 2022

Saaremaa ooperipäevadelt 2022

Saaremaal toimusid 20.-24. juulinil keskaegse Kuressaare kindlusemüüride vahele paigutatud 2000 pea...

Will Putin’s colossal miscalculation wit…

Estonia’s Prime Minister, Kaja Kallas, in a New York Times Op-ed in March stated that irrespective ...

Meelelahutust: Volli veste - Kirsid ja persikud

Meelelahutust: Volli veste - Kirsid ja p…

Suvisel ajal hindab üts näss väga värsket. Ent tänu tollele iinast toodud ja loodud viirusele maksa...

Eesti Elu Nr. 30 - 29. juuli 2022 - DIGILEHT

Eesti Elu Nr. 30 - 29. juuli 2022 - DIGI…

Vaadake, mida huvitavat saab lugeda 29. juuli 2022.a Eesti Elu /Estonian Life nädalalehest. ...

FOTOD - Seedrioru laagri maskeraadipidu ja seiklusnädala algus

FOTOD - Seedrioru laagri maskeraadipidu …

Laupäeval, 16 juulil oli Seedrioru suvelaagri esimene nädal juba lõpule jõudnud. Nädal laagris oli ...

FOTOD - Jõekääru ja Seedrioru sõpruspäev - viimaks taas!

FOTOD - Jõekääru ja Seedrioru sõpruspäev…

Oh seda ootusärevust ja elevust! Kolm aastat on möödas viimasest laagrisuvest, mis tähendab, et mit...

PHOTOS - Seedrioru Summer Camp Chess Tournaments

PHOTOS - Seedrioru Summer Camp Chess Tou…

My second trip to Seedrioru Estonian Summer Camp allowed me to run 6 group chess tournaments with o...

Kliki teemadele ja loe lisaks: Uudised - Sündmused - Eesti sündmused

Kuldne Carmel Kallemaa

Kuldne Carmel Kallemaa

Äsjastel Rahvaste ühenduse riikide mängudel võitis Carmel Kallemaa koos Tatiana Cocsanova ja Suzann...

Jõekääru Kalevi Võrkpallilaager - viimaks ometi!

Jõekääru Kalevi Võrkpallilaager - viimak…

Pärast kahe suve pausi Covid’i piirangute tõttu sai 13. Jõekääru Kalevi Võrkpallilaager (JKVL) jäll...

Veiko Spolītis - Metsaülikooli lektor 2022

Veiko Spolītis - Metsaülikooli lektor 20…

--- Veiko isa on lätlane ja ema eestlane. Sündinud Riias, omandas ta keskhariduse Riiast, Tartust s...

KESKUS Project Update (#151) - Thank you, Ambassador Toomas Lukk and Piret Lukk!

KESKUS Project Update (#151) - Thank you…

  KESKUS bids farewell to Estonia's Ambassador to Canada, Toomas Lukk, as his term in Ottawa ...

Seattle’is peeti lääneranniku eesti päevi

Seattle’is peeti lääneranniku eesti päev…

Koroona-aeg segas kõikide suurürituste korraldamist, erandiks ei olnud lääneranniku eestlasi ühenda...

Diplomaadid viidi taeva alla

Diplomaadid viidi taeva alla

24. juunil toimus Ottawa lähedal Gatineau linnas Executive Airport'is lennupäev diplomaatidele - 7t...

FOTOD - Jõekääru 2022 - kolm nädalat rõõmu ja lusti ongi läbi

FOTOD - Jõekääru 2022 - kolm nädalat rõõ…

Täpselt nii, nagu pealkiri ütleb - kolm nädalalt rõõmu ja lusti ongi selleks korraks läbi saanud. T...

FOTOD - Seedrioru laagri maskeraadipidu ja seiklusnädala algus

FOTOD - Seedrioru laagri maskeraadipidu …

Laupäeval, 16 juulil oli Seedrioru suvelaagri esimene nädal juba lõpule jõudnud. Nädal laagris oli ...

FOTOD - Jõekääru ja Seedrioru sõpruspäev - viimaks taas!

FOTOD - Jõekääru ja Seedrioru sõpruspäev…

Oh seda ootusärevust ja elevust! Kolm aastat on möödas viimasest laagrisuvest, mis tähendab, et mit...

PHOTOS - Seedrioru Summer Camp Chess Tournaments

PHOTOS - Seedrioru Summer Camp Chess Tou…

My second trip to Seedrioru Estonian Summer Camp allowed me to run 6 group chess tournaments with o...

Mai Kreem (1923-2022)

Mai Kreem (1923-2022)

20. juulil tuli kurb teade, et 98. eluaastal lahkus Mai Kreem, tuntud ja tunnustatud Toronto eestla...

KESKUS Project Update (#149) - New directors join Toronto Estonian House and Estonian Arts Centre boards

KESKUS Project Update (#149) - New direc…

Two new board members have joined as directors on two boards associated with KESKUS International...

Jaan Sudak: Kotkajärve Metsaülikool on nagu killuke kodumaad Kanada põliste laante keskel

Jaan Sudak: Kotkajärve Metsaülikool on n…

Palun tutvusta end mõne sõnaga Põhja-Ameerika eestlastele, kust oled pärit, kus oled õppinud ja mil...

Cracks in the Community and St. Peter's

Cracks in the Community and St. Peter's

Recently, a lot has been discussed regarding the fact that the St. Peter's Evangelical Lutheran C...

BRING ON THE BAY – AVAVEE-UJUMISVÕISTLUSED OTTAWAS

BRING ON THE BAY – AVAVEE-UJUMISVÕISTLUS…

Laupäeva, 16. juuni varahommikul kogunes 550 ujujat Nepeani jahtklubisse, et osaleda 3 kilomeetri d...

FOTOD - Spordinädal Jõekäärul

FOTOD - Spordinädal Jõekäärul

Taas on üks teguderohke nädal Jõekääru suvekodus läbi saanud. Laupäeva õhtupooliku veetsime perekon...

FOTOD - JK70 - perekonnapäev

FOTOD - JK70 - perekonnapäev

Reedeõhtune tants kestis hiliste õhtutundideni, mistõttu oli laupäevahommikune äratus veidi hilisem...

Ühtse perena meie mängumaal - Jõekääru 70

Ühtse perena meie mängumaal - Jõekääru 7…

Elu kulgeb oma looklevat rada: miski muutub, miski jääb püsima ja kestma üle aja. Oli 1952. aasta s...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

Kliki teemadele ja loe lisaks: Elu - Arvamus - Kommentaar - Juhtkiri

EKN vääristas suursaadik Toomas Lukki teenetemärgiga

EKN vääristas suursaadik Toomas Lukki te…

Neljapäeval, 28. juulil korraldasid enne oma diplomaatilise lähetuse lõppemist suursaadik ...

Toitumisnõustaja Marika Blossfeldt annab nõu - Kuidas kasutada toitu, et hoida veri aluseline

Toitumisnõustaja Marika Blossfeldt annab…

Vere happelisuse ja aluselisuse tasakaal avaldab suurt mõju meie tervisele ja enesetundele...

Juhtkiri - Vaikselt ja väärikalt

Juhtkiri - Vaikselt ja väärikalt

Raske uskuda, et 31 aastat pärast taasiseseisvumist on vabas Eestis ikka punamonumente. Er...

Kanada päevik - Vale sõna viib valeni

Kanada päevik - Vale sõna viib valeni

Juba kaua on Põhja-Ameerikas, kindlasti ka mitmes Euroopa riigis olnud nii, et avalike kõn...

Tech Startup Realism with the Co-founder and CEO of Klaus

Tech Startup Realism with the Co-founder…

The tech world is enigmatic. From its exterior, we hear about seed capital, and massive ro...

Kahekordne kojutulek

Kahekordne kojutulek

9. juulil 1891 sündis Harjumaal, Kose vallas, Ravila kõrtsipidaja pere seitsmenda lapsena ...

Estonia, take a bow. But let’s not lower…

It’s no longer news, but it still deserves attention. By mid-April, Estonia had donated pr...

Meelelahutust: Volli veste - Notsupääd

Meelelahutust: Volli veste - Notsupääd

Sõnademäng on alati mõnus. Karla on selles meister, minusugune oskab vaid kahvatuid lausei...

Ants Viires' Compendium of Woodworking Practices

Ants Viires' Compendium of Woodworking P…

After decades without compensation for his study and detailed description of Estonian wood...

Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

 

Viljandi Lossimägedes kõlas taas pärimusmuusika

Viljandi Lossimägedes kõlas taas pärimus…

Juulikuu viimasel nädalavahetusel toimus juba 29. korda Balti- ja Põhjamaade suurim ja äge...

Vaade Välis-Eesti Muuseumi esemekogule

Vaade Välis-Eesti Muuseumi esemekogule

Möödunud talvel saabus Välis-Eesti Muuseumi (VEMU) peaarhivaar Piret Noorhanilt ERMi abipa...

Lõimeleeris peeti pulmi

Lõimeleeris peeti pulmi

Mul oli taas kord õnn veeta üks nädal Lõimeleeri laagris. Seal oli nii äge! Olin Lõimeleer...

Mõte pühapäevaks - 9. pühapäev pärast nelipüha - Tõde ja eksitus

Mõte pühapäevaks - 9. pühapäev pärast ne…

Käige nagu valguse lapsed - sest valguse vili on ju igasuguses headuses ja õiguses ja tões...

The Rolling Estonian: A review of the music video for Honeymooning by Holy Motors

The Rolling Estonian: A review of the mu…

Through its twangy, melancholic sound laden with smooth guitar reverb, Estonian shoegaze-e...

Noorte nurk - Mõistatuste jätk

Noorte nurk - Mõistatuste jätk

Kui miski JÄTKUB, siis ta läheb edasi (continues). ,,Jätku leiba!“ öeldakse sööjatele, et ...

Rootsi lastelaager Metsakodus

Rootsi lastelaager Metsakodus

31. juulil algas Rootsis Jönköpingi lähistel Tidani jõe kaldal rootsieestlaste lastelaager...

Sõna saba - Heas metsas kehv LEVI – Kotkajärve vanasõna

Sõna saba - Heas metsas kehv LEVI – Kotk…

Nähes sõna LEVI võib esmalt tekkida seos kuulsa teksapükse ehk teksaseid (jeans) tootva ...

Järvide Festivali tipphetked

Järvide Festivali tipphetked

Sellel aastal oli Järvide Festival (Pärnu Muusikafestival) erakordne, sest üles astusid kõ...


Eesti Elu Tellimine

  
Telli Eesti Elu ja toeta Eesti
kogukonna ajalehte Kanadas!


Tellimine Kanadas:

Aasta - $160
Poolaasta - $87
Veerandaasta - $48
Digileht - $95/aasta
Teised tellimise võimalused siit!

Maksta saab:
• Sularahas või pangatšekiga
EESTI ELU kontoris
Pangaülekandega
Toronto Eesti Ühispangas 
kohapeal või telefoni teel
(Tel: 416-465-4659)
EESTI ELU arvele
Pangatšeki või rahakaardiga
EESTI ELU nimele
Interac e-Transfer® vahendusel
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. aadressile
PayPal/Credit Card

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

 Eesti Elu üksiknumbrid
on müügil Torontos:

 

  • Eesti Elu kontoris (3 Madison Ave. / 310 Bloor St. W.)
  • Eesti Maja kontor (958 Broadview Ave)
  • Leaside Pharmacy's (Suomi Koti juures) 795 Eglinton Ave. E.

  

Telli leht siit!

 

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

Eesti Elu Tellimine

  
Telli Eesti Elu ja toeta Eesti
kogukonna ajalehte Kanadas!


Tellimine Kanadas:

Aasta - $160
Poolaasta - $87
Veerandaasta - $48
Teised tellimise võimalused siit!

Maksta saab:
• Sularahas või pangatšekiga
EESTI ELU kontoris
Pangaülekandega
Toronto Eesti Ühispangas 
kohapeal või telefoni teel
(Tel: 416-465-4659)
EESTI ELU arvele
Pangatšeki või rahakaardiga
EESTI ELU nimele
Interac e-Transfer® vahendusel
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. aadressile
PayPal/Credit Card

Eesti Elu - 3 Madison Ave., Toronto, ON M5R 2S2 - Ajalehe Tellimine - Kuulutuste tellimine - Tel: 416-733-4550 - e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. - Editorial Policy
This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. ©2012 - 2022 Eesti Elu. All rights reserved.
Made by Confirmo