Logi sisse läbi:

Kohalikud sündmused

Skautide ja Gaidide Jüripäeva paraad

Skautide ja Gaidide abilised ja sõbrad teenetemärke vastu võtmas - foto: Eesti EluSkautide ja Gaidide abilised ja sõbrad teenetemärke vastu võtmas - foto: Eesti Elu
Laupäeval, 27. aprillil kogunesid Toronto Eesti Majas Eesti Skautide ja Gaidide Maleva Kanadas Toronto lipkonnad ühiskoondusele. Ühismaleva teine tegevusaasta võeti kokku kiituste, edutamiste ja auhinnatseremooniaga.


Galerii lõpust leiate:
  • EESTI SKAUTIDE JA GAIDIDE MALEV KANADAS - Jüripäeva ringkiri - 27. aprillil 2013
  • EESTI SKAUTIDE LIIT - RINGKIRI No. 255
  • v-EGL - Ringkiri #11

Fotogalerii - fotod: Eesti Elu

Jüripäeva ringkiri - 27. aprillil 2013

On möödumas teine tegevusrikas aasta ühismalevana. Kiitust juhtidele suurepärase koostöö eest! Meie "sisetöö" periood on möödumas ja aasta lõpptegevuseks lipkondade suvelaagrid Kotkajärvel ei ole enam kaugel.

Õnnitleme ja tervitame "Kalev'i" lipkonda kes sel aastal pühitsevad 60. aasta juubelit. See on suur ja märkimisväärne saavutus.

Selle tegevusaasta lõpul ütleme hüvasti gaidlipkondade nimedele "Põhjala Tütred" ja "Rajaleidjad". Nemad alustavd järgmisel tegevusaastal tööd ühise lipkonnana mille nimeks nad valisid "Põhjarada". Soovime neile edu.

Jüripäeval tunnustame meie noori ja juhte silmapaistvate tööde ja saavutuste eest. Soovime nüüd kiitust avaldada alljärgnevatele isikutele.

Lipkondade juhatusted kinnitasid:

KIITUSKIRJAD
järgmistele hellakestele:
Põhjala Tütred: Isabelle LAANEMAA-PASKOV ja Mia MATSOO Rajaleidjad: Liivi SERMAT-COOKE

KIITUSKITJAD järgmistele gaididele:
Põhjala Tütred: Natalie JENKINS, Genevieve PERRON ja Heili POOLSAAR
Rajaleidjad: Sylvi OJA

KIITUSKIRI järgmistele juhtidele:
Mare KASK, Eva KÜTTI, Rita KÜTTI, Maarika LEPIK, Talvi PARMING ja Tiiu REMMEL

Eesti Skautide ja Gaidide Malev Kanadas, 5. märtsil käesoleval aastal, kinnitas järgmised edutused:

HOOLSUSMÄRK hellakesele: Rajaleidjad: SydneyKEEVALLIK

HOOLSUSMÄRK skautidele ja gaididele: Rajaleidjad: Kaili KALD
Kalev: Kenni DOBSON ja Nickolas NEARCHOU

EESKUJULIKU MÄRGID skautidele:
Kalev: Henrik JAKOBSON, Cameron MEDRI, Rain TAE, Peeter TERTS ja Markus TRALLA
Lembitu: Markus JEEGER ja Tomas VILDE

Lipkondade ja Eesti Skautide ja Gaidide Malev Kanadas ettepanekul, Eesti Gaiderite ja Skautmasterite Kogu Kanada Koondised, käesoleval aastal kinnitasid järgmised edutused:

NOOREMGAIDERIKS on edutatud: Põhjala Tütred: Taimi HOOPER

NOOREMSKAUTMASTERIKS on edutatud: Kalev: Henrik KAJAK
Lembitu: Andres JEEGER

VÄITEKIRJA KAITSEMISE ÕIGUS on antud: Põhjala Tütred: Kristiina McCONVILLE Kalev: Arnold TRALLA

Gaididel on heameel annetada GAIDIDE SÕPRUSMÄRK järgnevatele gaidliikumist toetavatele noortesõpradele:
Kristi DOUGHTY, Anne KUNGLA, Henn KURVITS, Katrin KÜTTI-OTSA, Maret LIIK, Dean SEBASTIAN, Yvette SEBASTIAN, Helmi SOOSTAR, Maret TAE, Lilly VALGE KASTELIC ja Maris-Ann VANASELJA

GAIDIDE SALGAVÕISTLUSE teemaks oli "Teadused" kolmes punktülesandes. Esimeseks töö- riistade kasutamine - haamer, saag, kruvikeeraja, jne. - ehitada salga "mascot" Teiseks ilmakaarte teadmine ja orineteerumine - mis vihmase ilma tõttu oli väga keeruline kuna kirikus saalis oli palju metalli. Kolmandaks kanuretke toidu kava plaanimine ja gaidlikud küsimused. Hinnati riistade kasutamise ohutust, koostööd, juhiste jälgimist, leidlikust, koristamist ja küsimuste vastuseid. Võistluse kavandamise ja korraldamise tegid mõlema lipkonna juhtkogud. Võistlusest võtsid osa kaks salka.

Võitjaks oli tuli "Föönikside" salk koosseisus:
Juht: Silvi RAUD
Abijuht: Krista POOLSAAR
Gaidid: Karina JÄRVE, Annaliisa McCONVILLE, Silvi OJA ja Liina SADUL

SKAUTIDE SALGAVÕISTLUSE teemaks oli söögitegemine matkal, kasutades kaasas- kantavaid pliite. Tegevus koosnes pannkoogi küpsetamisest ja külmkuivatatud toidu valmistamisest. Hinnati pliidikasutamise ohutust, koostööd, juhiste jälgimist, koristamist ja toidu maitsevust. Võistluse korraldajaks oli nskm. Arnold Tralla. Nii kavandamisel, kui korraldamisel aitasid kaasa nskm-d Endel Mell ja David Hogg ning skm. Toomas Kütti. Võistlusest võtsid osa kaks salka, mis koosnesid venduritest ja skautidest.

Võitjaks tulid venduridte ja skautide salk Lembitust, koosseisus:
Markus JEEGER, Loucas MELL, Robert OJA, Eedu OTSA, Aleks PEDE ja Erik SADUL.

GAIDIDE LASKEVÕISTLUSEL olid tulemused järgmised:
Gaidid:
11-12 a. toelt:
I. koht – Silvi OJA
II. koht – Monika HUTCHINGS
III. koht – Natalie JENKINS

13-14 a. käelt:
I. koht – Maili VESSMANN
II. koht – Liis JÕGI
III. koht – Annaliisa McCONVILLE

Vanemgaidid:
15-16 a. käelt:
I. koht – Emma SOOLEPP
II. koht – Krista TAMM
III. koht – Teija JÕGI

SKAUTIDE LASKEVÕISTLUSEL olid tulemused järgmised:
Võitja hundude rühm: Loucas TIMUSK, Aleksander CHANDLER-LONG, Leif KOLGA

Parimad üksiklaskjad hundud:

 


I. koht – Loucas TIMUSK (Lembitu)
II. koht – Aleksander CHANDLER-LONG (Lembitu)
III. koht – Leif KOLGA (Lembitu)

Võitja skautide rühm: Erik SADUL, Robert OJA, Loucas MELL

Parimad üksiklaskjad skaudid:
I: koht – Erik SADUL (Lembitu)
II. koht – Robert OJA (Lembitu)
III. koht – Loucas MELL (Lembitu)

Parimad üksiklaskjad vendurid:
I: koht – Cameron MEDRI (Kalev)
II. koht – Markus JEEGER (Lembitu)
III. koht – Robi Cyrwus (Kalev)


Õnnitleme kõiki tunnustatuid.

Ants Evard, skm - ESGKM juht 
egd. Eva Kütti - ESGMK abijuht
 Jüripäevaks 2013

Oleme järjekordselt jõudnud skautliku tegevuse kevadise pöördepäevani. See on, et tavade kohaselt me pöörame oma tegevuse pearõhu sisetegevuselt välistegevusele. See skautlik tähtpäev on JÜRIPÄEV. Selle skautliku tähtpäeva algatajaks oli skautluse looja Lord Baden Bowell. Jüripäev kujutleb legendaarse püha Jüri võitlust lohega mis sümboliseerib headuse võitlust kurjuse vastu. Sellest ka skautlik püüdlus – iga päev head teha.

Eesti skaudid ja juhid! Mõelgem mis on meie panus skautlikule põhimõttele – iga päev head teha? Ja mida teeme meie, et see skautlik põhimõte ei ununeks, ega langeks ohvriks mingi kirgliku eluviisile? Juhid! See on teie töö, et noori õpetada – rohkem kui nendega tutvuda, vaid ka nendega tegeleda. Skaudid! Vanem õpetab nooremat! Hundud, suurem aitab väiksemat. Meie üksused ei ole enam nii suured kui varem, kuid me võime edasi sammuda kui hoiame kokku, räägime omavahel ja teeme päris koostööd ning jääme truuks skaudi tõotusele. Selleks soovin teile kõigile head skautlikku vaimu.

Skaudid: Olge valmis!
Hundud: Saage paremaks!

Head Jüripäeva!

II - EESTI SKAUTLUSELE OSUTATUD TEENETE EEST
Skautlusele ja gaidlusele osutatud püsiva kaasabi ja teenete eest, ning sõpruse tänutähena on Eesti Skautide Liidu ja välis-Eesti Gaidide Liidu poolt annetatud gaidi ja skaudisõbra teenetemärk alljärgnevatele noortesõpradele:
TAMMETÄHT II järk
763 Agur, Anne Kanada KA 273
764 Birk-Terts, Silvia Kanada KA 274
765 Hutchings, Aili Kanada KA 275
766 Nipernado, Kaido Kanada KA 276
767 Petersoo, Tõnu Kanada KA 277
768 Pikkov, Mart Kanada KA 278
769 Roomann-Kurrik, Kalev USA US 163
770 Siismets, Merike USA US 164
771 Valter, Ellen Kanada KA 279
772 Wismer, Robert Kanada KA 280
TAMMETÄHT I järk
246 Petersoo, Reet Kanada KA 74
247 Salumets, Helju Kanada KA 75

Eelpool toodud Tammetähtede annetamise aluseks on vastavate maade Eesti Skaut ja Gaidmalevate ning Eesti Skautmastrite ja Gaiderite Kogude ettepanekud. Kinnitatud Eesti Skautide Liidu ja välis-Eesti Gaidide Liidu Keskbüroode poolt 30. märtsil 2011. a.

Skautlusele osutatud teenete eest on Eesti Skautide Liidu poolt annetatud skautjuhi teenetemärk alljärgnevatele skautjuhtidele:
PÕHJATÄHT III järk
290 Laupa, Allan Jr. USA US 68
PÕHJATÄHT II järk
142 Hogg, David Kanada KA 60
143 Kolga, Heikki Kanada KA 61
144 Mell, Endel Kanada KA 62
PÕHJATÄHT I järk
67 Agur, Enno Kanada KA 28
Põhjatähe teenetemärkide annetamise aluseks on vastavate maade Eesti Skautide Malevate ja Eesti Skautmastrite Kogude ettepanekud ja Eesti Skautide Liidu Keskbüroo otsus 15. aprillil 2013. a.

III - MÕTTESILD
Jüripäev ringkirjale on lisatud Mõttesilla soovitav kava mis valmistatud v-EGL poolt. Palume seda kasutada Jüripäev paraadil ja koondustel, nii malevates kui ka üksustes.

Skautlike Jüripäeva tervitustega,

Keskbüroo nimel

Rein Linask, skm.
peaskaut

 Välis-Eesti Gaidide ja Skautide Malevatele ning malevate juhtidele edastamiseks üksustele ja rakendamiseks Jüripäeva tähistamisel.

MÕTTESILD

Vajalikke ettevalmistusi:
Valige oma noorte seast sõnalise osa ettekandja.

Esitame soovitava raamkava, mida iga malev ja üksus võib oma ära-nägemise järgi kohandada.

1. Kogunemine ja ülesrivistamine.
2. Lippude sissetoomine.
3. Lühike selgitav sõnavõtt Mõttesilla kohta, näiteks nii nagu see järgmiselt kirja pandud.
4. Sõprusringis või üksuste kaupa rivis, kätest kinni hoides, kuulatakse Mõttesilla kirjutist.
5. Tervitused külalistelt.
6. Ringkirjade ettelugemine.
7. Eesti hümn.
8. Lahkumine rivist.

Traditsioonilise Mõttesilla ehitamisega tähistame võitu üle-kohtu ja vägivalla vastu. Esimene „Sild Kodumaale" üritus korraldati Jüripäeval 1959 Eesti Skautide Liidu eestvedamisel, millele luuletuse kirjutas Marie Under. Tänasel Jüripäeval, saates luule tiivul mõtteis tervitusi oma aate-kaaslastele üle maailma, kinnitame, et ükskõik kus keegi meist elab, oleme üks suur eesti skautide ja gaidide pere. Tänavuse luulemeister on ngdr. Silvi Verder.

Mõttes ehitame silda,
mida silm iial ei näe,
millel jalg iial ei käi.
Sild ületab metsad, mered ja mäed.

Sild toob meid kokku
Gaidlikul, skautlikul teel
Meil ühine eestluse meel.
Mõttesild ühendab meid!
Kallid gaidisõsarad!

Tervitan teid sõnadega mida minu ema, gdr. Tiia Kütt kirjutas Jüripäevaks 10 aastat tagasi. Tema kirjutatud read on sama tähendusrikkad täna kui nad olid siis.

„Välis-Eesti gaidlus tänapäeval koosneb väiksest grupist tegutsemas suures ühiskonnas ja mõnikord on tunne, et kaome nii kui vihmapiisad kaovad järvevette. Siiski on igaüks meist erinev – välimus, tunded, teguviis, iseloom ja see osa mida oleme pärinud oma vanematelt kõik kokku moodustavad isiku kes on ainulaadne ja teist samasugust kusagil ei leidu. Igaühe panus on samuti ainulaadne – igaühe panus väärib meie tähelepanu ja meie tänu.

Jüripäeval vaatame tänutundega möödunud aasta tegevusele ja oleme uhked meie noorte ja meie juhtide saavutuste üle. Soovime esile tuua ja tänada juhte ja sõpru, kes on aidanud kaasa, et meie noored kasvaksid enesekindlateks ja tublideks isikuteks, kellel on kindel arusaamine oma minevikust ja kes on võimelised julgelt ja rõõmsalt tegutsema tänapäevases muutlikus maailmas."

Tiia Kütt, gdr 2003

Olge tegudeks "Alati valmis"!

Tervitades,
Teie Ingrid

Pikaajalise märkimisväärse panuse eest eesti gaidliikumises annetab välis-Eesti Gaidide Liidu Keskbüroo gaidjuhi kôrgeima teenetemärgi Pôhjatähe järgmistele gaidjuhtidele:
Põhjatäht I
gdr. Ingrid Kütt, Kanada #43

Põhjatäht II
gdr. Taimi Petersoo, Kanada #84
gdr. Irje-Ann Pihlberg, Kanada #85
ngdr. Katrin Pillion, USA #86
ngdr. Marja Soots, Kanada #87
ngdr. Kairi Taul Hemingway, Kanada #88

Põhjatäht III
ngdr. Pia Poolsaar, Kanada #137 ngdr. Hille Sork-Carpino, USA #138

Põhjatähe teenetemärgi annetamise aluseks on vastava riigi Eesti Gaidide Maleva ja Eesti Gaiderite Kogu Koondise ettepanek ning välis-Eesti Gaidide Liidu Keskbüroo otsus 3. aprillil 2013.a.

Gaidlusele ja skautlusele osutatud püsiva kaasabi ja teenete eest ning sõpruse tänutähena annetavad välis-Eesti Gaidide Liidu ja Eesti Skautide Liidu Keskbürood gaidi- ja skaudisõbra teenetemärgi järgmistele noortesõpradele:
Tammetäht I
Reet Petersoo, Kanada #246
Helju Salumets, Kanada #247

Tammetäht II
Anne Agur, Kanada #763
Silvia Birk-Terts, Kanada #764
Aili Hutchings, Kanada #765
Kaido Nipernado, Kanada #766
Tõnu Petersoo, Kanada #767
Mart Pikkov, Kanada #768
Kalev Roomann-Kurrik, USA #769
Merike Siismets, USA #770
Ellen Valter, Kanada #771
Robert Wismer, Kanada #772

Tammetähe teenetemärgi annetamise aluseks on vastava riigi Eesti Gaidide Maleva ja Eesti Gaiderite Kogu Koondise, ning Eesti Skautide Maleva ja Eesti Skautmasterite Kogu Koonise ettepanek, ning välis-Eesti Gaidide Liidu ja Eesti Skautide Liidu Keskbüroode otsus 3. aprillil 2013.a.

Ingrid Kütt, gdr - Peagaid
Urve Pôhi, gdr - Gaiderite Kogu juhataja.

KIRIKOOSOLEK 1-2013
Kirikoosolekust 2013 võttis osa 6 Esindajate Kogu liiget, kinnitades kõik esitatud päevakorra punktid. Kirikoosolekust võtsid osa: gdr. Hilja Kuutma, gdr. Siiri Lepp (Kanada), gdr. Tiina Ets, ngdr. Kristi Rakfeldt (USA), ngdr. Maj-Lis Liiv (Rootsi), gdr. Helle-Mall Risti (Austraalia). Aitäh osalemast!
vEGL-u Keskbüroo, jürikuul 2013

 

PHOTOS - Canada Day 2022 at Port Credit

PHOTOS - Canada Day 2022 at Port Credit

July 1, 2022 - Canada Day celebration at Port Credit, Ontario.

Kanada avab uued saatkonnad Eestis, Leedus, Slovakkias ja Armeenias.

Kanada avab uued saatkonnad Eestis, Leedus, Slovakkias ja Armeenias.

29.06.2022 Kanada välisminister Mélanie Joly teatas kolmapäeval. 29. juunil oma pressiteates, et Kanada avab uued suursaatkonnad E...

FOTOD - Ehatare 40

FOTOD - Ehatare 40

Eestlased Torontos olid enam kui 40 aastat tagasi ettenägelikud. Osati mõelda, et noorus ei ole igavene ning võõral maal oleks hea...

73 aastat head sõnumit

73 aastat head sõnumit

26. juunil 1949. a otsustasid 16 noort eestlast asutada Torontos eestikeelse ja -meelse baptistikoguduse. Täpselt 73 aastat hiljem...

Kanada päevaks 2022

Kanada päevaks 2022

Tänavu 1. juulil tähistame Kanada 155. sünnipäeva. Plaanitud on pidustusi üle riigi, ilutulestikke, kokkusaamisi pereringis ja sõp...

NÄDALA PORTREE - Loomaarst Kristina Lillakas: „Olen saanud hammustada ja kraapida… Aga see on suurepärane töö!“

NÄDALA PORTREE - Loomaarst Kristina Lillakas: „Olen saanud hammustada ja kraap…

Kristina Lillakas on loomaarst, kes omab väikeloomadele spetsialiseerunud veterinaarkliinikut Torontos. Lakeshore Mobile Vete...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)
Lõimeleer kutsub PULMA!

Lõimeleer kutsub PULMA!

Sellesuvisesse LÕIMELEERI laagrisse registreerimine on avatud. Ootame kõiki vanu ja uusi Lõimeleeri...

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED VIIRLAIU NIMELISE KIRJANDUSAUHINNA

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED…

29.04.2022Väliseesti Muuseum (VEMU) Torontos asutab Arved Viirlaiu 100. sünniaastapäeva puhul kirja...

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS news roundup

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS news roundup

KESKUS International Estonian Centre has been in the news in Estonia, in both English and Estonian, as the project moves from gr...

KESKUS Project Update (#143) - Construction on the KESKUS site continues

KESKUS Project Update (#143) - Construction on the KESKUS site continues

Construction on the KESKUS site continues, though largely underground. As noted in the 17th Community Engagement Session (read m...

ERR - Hajala ringvaade. Ellen Valter Toronto Eesti Keskuse arengutest

ERR - Hajala ringvaade. Ellen Valter Toronto Eesti Keskuse arengutest

Äsja läks Toronto Eesti Keskuse rajamise kopp maasse ning Eesti-Ukraina päritolu lapse sõrmede vahelt jõudis vundamenti Eestimaalt...

The 2022 Overview of Tartu College's Annual Meeting of Members

The 2022 Overview of Tartu College's Annual Meeting of Members

On June 22nd, 2022, 14 Tartu College (TC) Board Members, in addition to six Members represented by proxy, convened on-site for the...

Eesti Majandusklubi pühitses jaanipäeva koos lätlastega

Eesti Majandusklubi pühitses jaanipäeva koos lätlastega

Möödunud nädala reedel, 24. juunil said Eesti Majandusklubi Kanadas (EMK) liikmed kokku Läti Majas, 4 Credit Union Dr.Enne, kui ko...

Exploring Estonia’s street art culture

Exploring Estonia’s street art culture

Gentrification has transformed tight-knit, charming communities into wide — yet simultaneously unreachable — clusters of sprawling...

Läti Majas jaanipäeva eel

Läti Majas jaanipäeva eel

Avanes võimalus läti pensionäride klubi iga-neljapäevasest koosviibimisest osa võtta. Nendel, muide, osaletakse tänu Zoomile ülema...

Mets meis kõigis 2022

Mets meis kõigis 2022

MÜ! Muskoka mets kõmiseb sel suvel taas Eesti keelest ja kultuurist. Kutsume kõiki, kes tunnevad metsast, järvest, loengutest ja s...

THE 81st ANNIVERSARY OF THE JUNE 14th DEPORTATIONS

There is a commonly-held superstition that Friday the 13th is an unlucky day, and it appears to be the result of two different sup...

Mõte pühapäevaks - 4. pühapäev pärast nelipüha

Mõte pühapäevaks - 4. pühapäev pärast nelipüha

Kadunud ja jälle leitud - Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. Lk 19:10Vana Testamendi lugemine:Jesaja 57: ...

Rootsis toimub noorte rahvaülikool

Rootsis toimub noorte rahvaülikool

Pühapäeval, 26. juunil algas Eesti Noorte Rahvaülikool Rootsi läänerannikul Kärr Sämstadis. Siin asub 1949. aastal loodud eestlast...

Rein Rannapi „Klaver tuleb külla 25“

Rein Rannapi „Klaver tuleb külla 25“

Kaarli kirikus Rein Rannapi vaimustavat kontserti nautides mõtlesin, et seekord oleks tema viiulikunstnikust ema, ülikriitiline In...

Putin’s and the Kremlin’s intentions were obvious years ago

Putin’s and the Kremlin’s intentions were obvious years ago

Russia has invaded Ukraine. The West is now in agreement on the facts and what needs to be done. Bluntly put:The assault on Ukrain...

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Surnud ring

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Surnud ring

Eesti vanasõna ütleb, et kes kannatab, see kaua elab. Aga seda ta ei ütle, et kes kaua elab, saab ükskord vanaks. Ja et kes vanaks...

Eesti Elu Nr. 26 - 30. juuni 2022 - DIGILEHT

Eesti Elu Nr. 26 - 30. juuni 2022 - DIGILEHT

Vaadake, mida huvitavat saab lugeda 30. juuni 2022.a Eesti Elu /Estonian Life nädalalehest. Käesoleva nädala Eesti Elu ...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

Eesti Elu Nr. 26 - 30. juuni 2022 DIGILEHTVaata eelnevaid Eesti Elu nädalalehe numbreid siin: 
- Eesti Elu Nr. 25 - 24. juuni 2022 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 24 - 17. juuni 2022 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 23 - 10. juuni 2022 - DIGILEHT

  

Kõik numbrid koos sisukorraga: www.issuu.com/estonianlife

Oled juba paberlehe tellija ja soovid tasuta ligipääsu digilehele? Tekkis küsimus või kommentaar? Kirjuta meile digi@eestielu.ca!

NB. Palun lisa digi@eestielu.ca oma e-maili aadressi raamatusse (safe senders list/address book/primary inbox), et meie e-kirjad tuleksid kohale. Palun anna märku, kui oled digilehe tellinud ja kättesaamisega on tekkinud raskusi.

Please add us to your address book/safe senders list/primary inbox to make sure the email with access code does not go to junk mail or bounce back. Please reach out if you are having troubles receiving our emails on Fridays.


 

Lõimeleer kutsub PULMA!

Lõimeleer kutsub PULMA!

Sellesuvisesse LÕIMELEERI laagrisse registreerimine on avatud. Ootame kõiki vanu ja uusi Lõimeleeri...

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED VIIRLAIU NIMELISE KIRJANDUSAUHINNA

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED…

29.04.2022Väliseesti Muuseum (VEMU) Torontos asutab Arved Viirlaiu 100. sünniaastapäeva puhul kirja...

PHOTOS - Canada Day reception at Tallinn 2022

PHOTOS - Canada Day reception at Tallinn…

On the occasion of Canada Day a reception was held by The Ambassador of Canada H.E. Mr. K...

Eesti Raadio tütarlastekoor esines Toronto Peetri kirikus

Eesti Raadio tütarlastekoor esines Toron…

Pühapäeval, 26. juunil 2022 kell 12 päeval esines EELK Toronto Peetri kirikus, 817 Mount Pleasant R...

FOTOD - Tori kirikus 23 juunil 2022.a

FOTOD - Tori kirikus 23 juunil 2022.a

Neljapäeval, 23. juunil 2022.a toimus Eesti sõjameeste mälestuskirikus Toris Eesti Reservohvit...

FOTOD - Võidupüha tähistamine Kuressaares 23 juunil 2022.a - Vabariigi President Alar Karise kõne võidupüha paraadil Kuressaares

FOTOD - Võidupüha tähistamine Kuressaare…

Neljapäeval, 23. juunil 2022.a toimus Kuressaares Võidupüha tähistamne.Vabariigi President Alar Kar...

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS news roundup

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS ne…

KESKUS International Estonian Centre has been in the news in Estonia, in both English and Estonia...

On the Wall: the benefits of handmade pottery as shown by Ella Katarina Valge-Saar

On the Wall: the benefits of handmade po…

Take a look at the cup and mug collection in your kitchen cupboard and what do you see? Delicate te...

Concert by The Estonian Radio Girls’ Choir Sunday June 26th, 2022 at 12 noon  St. Peter’s Estonian Evangelical Lutheran Church 817 Mount Pleasant Rd. Toronto Free admission. Voluntary donations gratefully accepted

Concert by The Estonian Radio Girls’ Cho…

The Estonian Radio Girls’ Choir, one of four choirs of The Children’s Music Studio of Estonian Radi...

Geislingen: Does the past exist, if no one remembers it?

Geislingen: Does the past exist, if no o…

On the morning of May 22, bypassing Stuttgart, the regional capital of Baden-Württemburg and its la...

The realities of life in Canada for Ukrainian refugees

The realities of life in Canada for Ukra…

The invasion of Ukraine and the escape of Ukrainian refugees has sobering parallels to what Estonia...

Avasta kodupaika Ontarios - Kohalik Taj Mahal

Avasta kodupaika Ontarios - Kohalik Taj …

Udorale päris lähedal, Durham Regional Road 1 e ääres on suur kalmistu, milles on pisut peidus üsna...

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juuli 

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juu…

Tickets:$50 in advance FREE for children 16 and under$60 at the gate Tickets include Satu...

Mõte pühapäevaks - Toronto Eesti Baptisti Koguduse emeriitpastor Jüri Puusaag - Jaanipäeva tagamaadest

Mõte pühapäevaks - Toronto Eesti Baptist…

Igale inimesele on antud erakordne võime meenutada või unustada. Mõlemad võimed vajavad arendamist....

“Back to Our Roots!” - Youth Exchange in Estonia / Seiklejate Vennaskond kutsub Eestisse!

“Back to Our Roots!” - Youth Exchange in…

Organized by: Seiklejate VennaskondDates of activities: 11th – 22nd of September 2022Descripti...

The unexpected genre of music that kept Estonia’s spirit alive during Soviet occupation

The unexpected genre of music that kept …

In the smothering darkness of foreign occupation, singing patriotic songs can illuminate the light ...

Mõneks ajaks Eestist Kanadasse - Brait Õispuu

Mõneks ajaks Eestist Kanadasse - Brait Õ…

Vennaskonna kaasliikmed kodumaal teatasid hilistalvel, et Kanadasse on saabumas noor vilistlane mei...

Märkmik - Laul kisub kaasa ...ja enda sisse neelata võiks meid

Märkmik - Laul kisub kaasa ...ja enda si…

Kui jaaniajal on ilus ilm – ning tänavu tõotab see Eestis tulla tõesti nii – on patt minna liiga va...

Tallinna ja Praha balletitantsijad esitlesid oma oskusi

Tallinna ja Praha balletitantsijad esitl…

Juunikuu, mil algab suvi, on kooliõpilastele oodatuim kuu, ühelt poolt saab kauaoodatud suvevaheaja...

Tõlkijad kogunesid Käsmu 

Tõlkijad kogunesid Käsmu 

Käsmu, kunagine kaptenite küla, asub Eesti põhjarannikul Tallinnast 80 km idas. Seal on põnev kohal...

Jõekääru - Tutvu kunstiõpetaja PROOMET TORGA

Jõekääru - Tutvu kunstiõpetaja PROOMET T…

Proomet on atesteeritud õpetaja, kes töötab Tallinna lähedal Viimsis, Haabneeme koolis kunstiõpetus...

An Update from Northern Birch Credit Union – Branch Locations

An Update from Northern Birch Credit Uni…

June 15th, 2022 Dear members,At the recent Northern Birch Credit Union Annual General Meeting, a sp...

Ukraine’s plight and the media

Ukraine’s plight and the media

International news coverage of Russia’s invasion of Ukraine has shown a predictably huge contrast i...

Meelelahutust: Volli veste - Ai, need noored

Meelelahutust: Volli veste - Ai, need no…

Elurõõm määrab ju paljutki. Iga, näiteks. Et kaua võib võimalikult elada. Vasta kõike noid niinimet...

Eesti Elu Nr. 25 - 24. juuni 2022 - DIGILEHT

Eesti Elu Nr. 25 - 24. juuni 2022 - DIGI…

Vaadake, mida huvitavat saab lugeda 24. juuni 2022.a Eesti Elu /Estonian Life nädalalehest. ...

FOTOD - Torontos süüdati mälestusküünlad juuniküüditatuile

FOTOD - Torontos süüdati mälestusküünlad…

14. juunil toimunud ligi 10 000 eestlase küüditamine Siberisse on jätnud eestlaste kollektiivsesse ...

Kliki teemadele ja loe lisaks: Uudised - Sündmused - Eesti sündmused

Kanada avab uued saatkonnad Eestis, Leedus, Slovakkias ja Armeenias.

Kanada avab uued saatkonnad Eestis, Leed…

29.06.2022 Kanada välisminister Mélanie Joly teatas kolmapäeval. 29. juunil oma pressiteates, et Ka...

FOTOD - Ehatare 40

FOTOD - Ehatare 40

Eestlased Torontos olid enam kui 40 aastat tagasi ettenägelikud. Osati mõelda, et noorus ei ole iga...

73 aastat head sõnumit

73 aastat head sõnumit

26. juunil 1949. a otsustasid 16 noort eestlast asutada Torontos eestikeelse ja -meelse baptistikog...

Kanada päevaks 2022

Kanada päevaks 2022

Tänavu 1. juulil tähistame Kanada 155. sünnipäeva. Plaanitud on pidustusi üle riigi, ilutulestikke,...

The 2022 Overview of Tartu College's Annual Meeting of Members

The 2022 Overview of Tartu College's Ann…

On June 22nd, 2022, 14 Tartu College (TC) Board Members, in addition to six Members represented by ...

Eesti Majandusklubi pühitses jaanipäeva koos lätlastega

Eesti Majandusklubi pühitses jaanipäeva …

Möödunud nädala reedel, 24. juunil said Eesti Majandusklubi Kanadas (EMK) liikmed kokku Läti Majas,...

Läti Majas jaanipäeva eel

Läti Majas jaanipäeva eel

Avanes võimalus läti pensionäride klubi iga-neljapäevasest koosviibimisest osa võtta. Nendel, muide...

Mets meis kõigis 2022

Mets meis kõigis 2022

MÜ! Muskoka mets kõmiseb sel suvel taas Eesti keelest ja kultuurist. Kutsume kõiki, kes tunnevad me...

Rootsis toimub noorte rahvaülikool

Rootsis toimub noorte rahvaülikool

Pühapäeval, 26. juunil algas Eesti Noorte Rahvaülikool Rootsi läänerannikul Kärr Sämstadis. Siin as...

PHOTOS - Canada Day reception at Tallinn 2022

PHOTOS - Canada Day reception at Tallinn…

On the occasion of Canada Day a reception was held by The Ambassador of Canada H.E. Mr. K...

FOTOD - Tori kirikus 23 juunil 2022.a

FOTOD - Tori kirikus 23 juunil 2022.a

Neljapäeval, 23. juunil 2022.a toimus Eesti sõjameeste mälestuskirikus Toris Eesti Reservohvit...

FOTOD - Võidupüha tähistamine Kuressaares 23 juunil 2022.a - Vabariigi President Alar Karise kõne võidupüha paraadil Kuressaares

FOTOD - Võidupüha tähistamine Kuressaare…

Neljapäeval, 23. juunil 2022.a toimus Kuressaares Võidupüha tähistamne.Vabariigi President Alar Kar...

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS news roundup

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS ne…

KESKUS International Estonian Centre has been in the news in Estonia, in both English and Estonia...

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juuli 

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juu…

Tickets:$50 in advance FREE for children 16 and under$60 at the gate Tickets include Satu...

Jõekääru - Tutvu kunstiõpetaja PROOMET TORGA

Jõekääru - Tutvu kunstiõpetaja PROOMET T…

Proomet on atesteeritud õpetaja, kes töötab Tallinna lähedal Viimsis, Haabneeme koolis kunstiõpetus...

An Update from Northern Birch Credit Union – Branch Locations

An Update from Northern Birch Credit Uni…

June 15th, 2022 Dear members,At the recent Northern Birch Credit Union Annual General Meeting, a sp...

FOTOD - Torontos süüdati mälestusküünlad juuniküüditatuile

FOTOD - Torontos süüdati mälestusküünlad…

14. juunil toimunud ligi 10 000 eestlase küüditamine Siberisse on jätnud eestlaste kollektiivsesse ...

FOTOD - Ukraina sõjafotode näituse avamine ja juuniküüditamise mälestamine Hamiltoni raekojas

FOTOD - Ukraina sõjafotode näituse avami…

14. juunil kogunes Hamiltoni raekoja teisele korrusele, linnapea kontori vastas, kohaliku Ukraina, ...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

Kliki teemadele ja loe lisaks: Elu - Arvamus - Kommentaar - Juhtkiri

NÄDALA PORTREE - Loomaarst Kristina Lillakas: „Olen saanud hammustada ja kraapida… Aga see on suurepärane töö!“

NÄDALA PORTREE - Loomaarst Kristina Lill…

Kristina Lillakas on loomaarst, kes omab väikeloomadele spetsialiseerunud veterinaark...

THE 81st ANNIVERSARY OF THE JUNE 14th DE…

There is a commonly-held superstition that Friday the 13th is an unlucky day, and it appea...

Putin’s and the Kremlin’s intentions were obvious years ago

Putin’s and the Kremlin’s intentions wer…

Russia has invaded Ukraine. The West is now in agreement on the facts and what needs to be...

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Surnud ring

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Surnu…

Eesti vanasõna ütleb, et kes kannatab, see kaua elab. Aga seda ta ei ütle, et kes kaua ela...

Geislingen: Does the past exist, if no one remembers it?

Geislingen: Does the past exist, if no o…

On the morning of May 22, bypassing Stuttgart, the regional capital of Baden-Württemburg a...

The realities of life in Canada for Ukrainian refugees

The realities of life in Canada for Ukra…

The invasion of Ukraine and the escape of Ukrainian refugees has sobering parallels to wha...

Avasta kodupaika Ontarios - Kohalik Taj Mahal

Avasta kodupaika Ontarios - Kohalik Taj …

Udorale päris lähedal, Durham Regional Road 1 e ääres on suur kalmistu, milles on pisut pe...

Mõneks ajaks Eestist Kanadasse - Brait Õispuu

Mõneks ajaks Eestist Kanadasse - Brait Õ…

Vennaskonna kaasliikmed kodumaal teatasid hilistalvel, et Kanadasse on saabumas noor vilis...

Märkmik - Laul kisub kaasa ...ja enda sisse neelata võiks meid

Märkmik - Laul kisub kaasa ...ja enda si…

Kui jaaniajal on ilus ilm – ning tänavu tõotab see Eestis tulla tõesti nii – on patt minna...

Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

 

Exploring Estonia’s street art culture

Exploring Estonia’s street art culture

Gentrification has transformed tight-knit, charming communities into wide — yet simultaneo...

Mõte pühapäevaks - 4. pühapäev pärast nelipüha

Mõte pühapäevaks - 4. pühapäev pärast ne…

Kadunud ja jälle leitud - Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. Lk 1...

Rein Rannapi „Klaver tuleb külla 25“

Rein Rannapi „Klaver tuleb külla 25“

Kaarli kirikus Rein Rannapi vaimustavat kontserti nautides mõtlesin, et seekord oleks tema...

On the Wall: the benefits of handmade pottery as shown by Ella Katarina Valge-Saar

On the Wall: the benefits of handmade po…

Take a look at the cup and mug collection in your kitchen cupboard and what do you see? De...

Concert by The Estonian Radio Girls’ Choir Sunday June 26th, 2022 at 12 noon  St. Peter’s Estonian Evangelical Lutheran Church 817 Mount Pleasant Rd. Toronto Free admission. Voluntary donations gratefully accepted

Concert by The Estonian Radio Girls’ Cho…

The Estonian Radio Girls’ Choir, one of four choirs of The Children’s Music Studio of Esto...

Mõte pühapäevaks - Toronto Eesti Baptisti Koguduse emeriitpastor Jüri Puusaag - Jaanipäeva tagamaadest

Mõte pühapäevaks - Toronto Eesti Baptist…

Igale inimesele on antud erakordne võime meenutada või unustada. Mõlemad võimed vajavad ar...

“Back to Our Roots!” - Youth Exchange in Estonia / Seiklejate Vennaskond kutsub Eestisse!

“Back to Our Roots!” - Youth Exchange in…

Organized by: Seiklejate VennaskondDates of activities: 11th – 22nd of September 2022...

The unexpected genre of music that kept Estonia’s spirit alive during Soviet occupation

The unexpected genre of music that kept …

In the smothering darkness of foreign occupation, singing patriotic songs can illuminate t...

Tallinna ja Praha balletitantsijad esitlesid oma oskusi

Tallinna ja Praha balletitantsijad esitl…

Juunikuu, mil algab suvi, on kooliõpilastele oodatuim kuu, ühelt poolt saab kauaoodatud su...


Eesti Elu Tellimine

  
Telli Eesti Elu ja toeta Eesti
kogukonna ajalehte Kanadas!


Tellimine Kanadas:

Aasta - $160
Poolaasta - $87
Veerandaasta - $48
Digileht - $95/aasta
Teised tellimise võimalused siit!

Maksta saab:
• Sularahas või pangatšekiga
EESTI ELU kontoris
Pangaülekandega
Toronto Eesti Ühispangas 
kohapeal või telefoni teel
(Tel: 416-465-4659)
EESTI ELU arvele
Pangatšeki või rahakaardiga
EESTI ELU nimele
Interac e-Transfer® vahendusel
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. aadressile
PayPal/Credit Card

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

 Eesti Elu üksiknumbrid
on müügil Torontos:

 

  • Eesti Elu kontoris (3 Madison Ave. / 310 Bloor St. W.)
  • Eesti Maja kontor (958 Broadview Ave)
  • Leaside Pharmacy's (Suomi Koti juures) 795 Eglinton Ave. E.

  

Telli leht siit!

 

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

Eesti Elu Tellimine

  
Telli Eesti Elu ja toeta Eesti
kogukonna ajalehte Kanadas!


Tellimine Kanadas:

Aasta - $160
Poolaasta - $87
Veerandaasta - $48
Teised tellimise võimalused siit!

Maksta saab:
• Sularahas või pangatšekiga
EESTI ELU kontoris
Pangaülekandega
Toronto Eesti Ühispangas 
kohapeal või telefoni teel
(Tel: 416-465-4659)
EESTI ELU arvele
Pangatšeki või rahakaardiga
EESTI ELU nimele
Interac e-Transfer® vahendusel
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. aadressile
PayPal/Credit Card

Eesti Elu - 3 Madison Ave., Toronto, ON M5R 2S2 - Ajalehe Tellimine - Kuulutuste tellimine - Tel: 416-733-4550 - e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. - Editorial Policy
This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. ©2012 - 2022 Eesti Elu. All rights reserved.
Made by Confirmo