Eesti ja Läti Ühispanga ühinemislepingute allkirjastamine

Ühinemislepigule kirjutasid alla: Läti Ühispanga tegevjuht Andris Lagzdins, Läti Ühispanga esimees Juris Steprans, Toronto Eesti Ühispanga esimees Ellen Valter, Toronto Eesti Ühispanga president-tegevjuht Anita Saar. Foto:TEÜP (2019)Ühinemislepigule kirjutasid alla: Läti Ühispanga tegevjuht Andris Lagzdins, Läti Ühispanga esimees Juris Steprans, Toronto Eesti Ühispanga esimees Ellen Valter, Toronto Eesti Ühispanga president-tegevjuht Anita Saar. Foto:TEÜP (2019)

Toronto Eesti Ühispanga (ECU) ja Läti Ühispanga (LCU) nõukogud teatasid 11.septembril k.a., et on heaks kiitnud ühinemislepingu ja äriplaani, mis antakse kõigepealt edasi Ontario finantsteenuste reguleerivale asutusele läbivaatamiseks. Peale seda esitatakse ühinemisettepanek mõlema panga liikmetele heakskiitmiseks.