Subscribe Menu

Head eestlased ning Eesti sõbrad üle ilma, Eesti Vabariigi vastsel valitsusel on tugev plaan koostöö jätkamiseks ja arendamiseks

Esmaspäeval, 25. jaanuaril 2021.a allkirjastasid Reformierakonna juht ning tulevane peaminister Kaja Kallas ja Keskerakonna esimees Jüri Ratas koalitsioonilepingu. Samuti andis Riigikogu Kaja Kallasele volitused uue valitsuse moodustamiseks. Teisipäeval, 26. jaanuaril nimetas Vabariigi President Reformierakonna ja Keskerakonna valitsusliidu ametisse ning uus valitsus anndis ka ametivande.
www.globalestonian.com


Hea meel on tõdeda, et saame aktiivselt jätkata oma ühiselt alustatud tegevusi, sest valitsuse koalitsioonilepingus seisab järgnev:

  • Kaasame globaalset Eesti kogukonda ja teostame üleilmse eestluse programmi;
  • Teeme hajalas elavate eestlastega side pidamise ja nende tagasipöördumisel Eestisse elama asumise võimalikult sujuvaks;
  • Toetame kõikjal maailmas eestlust ja väliseesti kogukondi, nende koole, kultuuriüritusi ja suhtlust Eestiga (eesti keele õpe, Eesti uuringud);
  • Hoolitseme Eesti laulu- ja tantsupeoliikumise järjepidevuse eest. Kaasame rahvuskultuuri edendamisse rahvuskaaslasi kogu maailmast, tagame nende loodud kultuuripärandi säilitamise kodumaal.

Loomulikult lisanduvad nendele juba konkreetsemad tegevused Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammis, mida lähipäevil koostama asutakse.

Seniks aga püsige terved ning jätkuvalt head koostööd soovides

Martin Tulit
Kodanikuühiskonna ja kohanemispoliitika osakond
Osakonnajuhataja
Siseministeerium


Read more