Subscribe Menu

Infosõda vajab kaitseväge

Kolmapäeval, 11. jaanuaril toimus Tartu College’is VEMU loengutesarjas infosõja teemaline seminar. Ajakirjanik ja digitaal-suhtlusstrateeg Marcus Kolga esines ettekandega Vene propagandast ja mõjutamistaktikast ning viisidest, kuidas end selle eest kaitsta. VEMU peaarhivaar Piret Noorhani tutvustas kõnelejat kui asjatundjat Ida-Euroopa poliitika, propaganda ja inimõiguste alal.

Millist kaitseväge me siis vajame? Ja milleks, kui meid siin rahumeelses läänemaailmas ükski oht ei näi ähvardavat? Oht on tõsine just seetõttu, et me ei oska seda märgata. Me näeme, kui haledalt Venemaa rünnak Ukraina vastu välja kukkus: neil puuduvad hea strateegiaga väejuhid, neil napib relvastust, laskemoona ja varustust, sõdurite võitlusmoraal on allapoole igasugust arvustust. Peale tohutu inimmassi ja terroristliku sõjataktika, mille all kannatab vaid ukraina rahvas, on nende käsutuses aga teine salarelv, mille mõjud ulatuvad sõjatandrist märksa kaugemale. See on propaganda ja väärinfo levitamine, milles venelased olid ületamatud juba Nõukogude ajal ja mida Venemaa praegune KGB tagapõhjaga valitseja osavalt rakendab.

Meenutagem president Alar Karise sõnu oma hilj...

Become a subscriber to continue reading!

Every week we bring you news from the community and exclusive columns. We're relying on your support to keep going and invite you to subscribe.

Try the first 8 weeks for $1.

Go to Subscription Plans

Read more