Subscribe Menu

Jõekääru suvekodu ja krundiomanike edukas aasta

Jõekääru eesti laste suvekodu ja seda ümbritsevat maa-ala on ammu nimetatud tükikeseks Eestist Kanadas. Käesolev aasta on olnud igati edukas, tulemusterohke ning tähtis aasta sellele "Eestimaa oaasile" siin Kanadas.

Vaade Jôekääru maa-alale 2012. a kevadel. Keskel: endine talumaja, millele on söögisaal ja tantsusaal juurde ehitatud. All paremal: kolm suvekodu tare ning hiljuti rajatud rannavõrkpalliväljakud. All vasakul: Jõekääru staadion, kus asub Kanada riigi esimene meetermõõdustikuga jooksurada. Keskel: uus saunamaja koos supelbasseiniga. Vasakul, üleval (valge katusega): Timmase nimeline kunstitare, mille annetas Jõekääru suvekodule Erika ja Osvald Timmase mälestusfond. Kunstitarest vasakul: traktori- ja tööriistakuur. Suvekodu hooneid ja tegevusala ümbritseb haljasala, mis on suvekodu ajal laagri kasutuses ning muudel aegadel, aasta jooksul Jõekääru krundiomanikele kasutatav - Foto: Toomas Kütti

Jõekääru eesti laste suvekodu ja seda ümbritsevat maa-ala on ammu nimetatud tükikeseks Eestist Kanadas. Käesolev aasta on olnud igati edukas, tulemusterohke ning tähtis aasta sellele “Eestimaa oaasile” siin Kanadas.


Suvel tähistas Jõekääru suvekodu 60. tegevusaastat uhke ja väärika pidupäevaga. Suve jooksul oli kuulda Kanada eesti noorte lõbusat naeru ja kilkamist viie nädala kestel ja peale seda veel ühe nädala ägedat võrkpallitrenni häälitsemisi. (Peab nimetama, et eesti noori oli Jõekääru suvekodusse sõitnud ka Ameerika Ühendriikidest ning kodu-Eestist). Septembris pikal nädalalõpul vallutas Jõekääru ülemaailmne eesti rahvatantsijate õppelaager “RAKS” ja vahepealsetel nädalalõppudel leidsid aset mitmed eesti pulmad ja Eesti Majandusklubi Kanadas suvepäevad.

Selle suurepärase maatüki hooldamist ja suvekodu korraldamist on 60 aastat läbi viinud “Toronto Eesti Naisselts” (TENS), mis ristiti ümber “Jõekääru Suvekodu Seltsiks” (JSS) kümmekond aastat tagasi. Olevat selgunud, et eesti mehed on eesti naistega üheväärsed ning seetõttu on nad teretulnud kaasa lööma seltsi juhatuse töödes.

Naisseltsi (tänapäeval Suvekodu Seltsi) töid on kõigi 60 aasta jooksul toetanud ja abistanud kohalik eesti krundiomanike organisatsioon Ühing Eesti Suvekodud Jõekäärul. Algaastail oli krundiomanike abi eriti teretulnud, kuna suvekodu rajamise ja ehitamise tööd ning kaasnevad kulud olid eriti suured. Krundiomanikud aitasid järjekindlalt kaasa suvekodu talgutöödega ning tasusid igal aastal poole ümbritseva haljasala maamaksudest.

Aastakümnete möödumisega muutus Jõekääru suvekodu modus operandi. Suvekodu ei ole enam kasvufaasis, vaid stabiilne ning talgupäevi toimub igal aastal vaid kaks või kolm. Majanduslikult on suvekodu olukord ka muutunud. Toetusallikateks, lisaks suvekodu osavõtumaksudele, on Eesti Sihtkapitali Kanadas iga-aastane tõhus toetus, koos eraisikute annetustega ja nelja JK Jazz muusikafestivali tuludega.

Krundiomanike seas on toimunud viimaste aastakümnete jooksul märkimisväärseid muudatusi. Mitmed nn esimese generatsiooni krundiomanikud on kas siit ilmast lahkunud või loobunud oma maakrundi pidamisest. Paljud suvilad on lammutatud ja asemele on kerkinud moodsad alalised elumajad. Järjekindla ja pideva kinnisvara müügiga on rohkelt uusi omanikke, kellest kalduv enamik on mitte-eestlased. Kokkuvõttes, endine eestlaste suvekodude ühing vajas muutmist ja ajakohastamist.

Pärast mitme erineva variandi kaalumist otsustas eesti krundiomanike ühing 2009.a detsembris, et kõige asjalikum lahendus on vana ühingu likvideerimine ning uue Jõekääru kogukonna ühingu loomine. Selle kodukord, põhikiri ja tegevus oleksid ingliskeelsed, tunnustades sellega tänapäeva realiteeti. Loodigi Jõekääru Community Association (JCA), mis tegutseb elujõuliselt ja liikmeteks on teretulnud kõik Jõekääru krundiomanikud, hoolimata rahvusest ja päritolust.

Olemasoleva Ühing Eesti Suvekodud Jõekäärul likvideerimine ei olnud aga nii lihtne, kui alguses arvati. Tuli otsustada, mida teha kinnis- ja muude varadega. Sellega avanes mitmeid detaile, mis ei olnud mureks 1950. aastatel, kui vana talumaa jagati erakruntideks. Tänapäeval aga peavad kõik sellised detailid olema vallavalitsuse juures ja maksuametitega täpselt kirjas ja korras.

Suured vaevanägijad nende detailide lahendamisel olid ühingu esinaine Eevi Novek koos ühingu juhatusega ning ühingu usaldusmehed (Trustees) Jaan Lepp, Valdeko Novek ja Mikk Jõgi. Juriidilist abi pakkus advokaat Mart Pikkov. Heaks uudiseks on, et Jõekääru 60. juubeliaastaks sai kõik korda ning uuel Jõekääru Community Association'il ei ole ette näha selliseid muresid.

Suvekodu ümbritsevad haljasalad, mis olid ühisomandiks suvekodu seltsiga, kirjutati üle Jõekääru suvekodu nimele. Suvekodu on nüüd heal majanduslikul järjel ja suudab nende alade maamakse iseseisvalt katta. Haljasalade kasutusõigus kestab edasi krundiomanikkudel, Suvekodu Seltsi ja Community Association'i vahelise sõlmitud lepingu alusel. Tuleb vaid olla JCA liige.

Kaks tühja krunti annetati Eesti Sihtkapitali Kanadas kätesse, et ESK saaks neid vajaduse korral tulevikus likvideerida ning tulu suunata Kanada eesti nooruse heaks, nagu tehti esimeste Jõekääru krundimüügi tuludega 1950. aastatel. Viis Eesti Maja osatähte annetati ka ESK'le.

Ühingu aastakoosolekul 27. mail 2012 esitas ühingu esinaine Eevi Novek asjaliku ülevaate kõigest, mida oli saavutatud ja läbi viidud viimase aasta jooksul. Esinaine kinnitas, et liikmeskonna otsus ühing likvideerida, on sellega viimases faasis. Tuleb vaid pangaarve lõpetada. Selleks moodustati põhikirja alusel kolmeliikmeline komitee, koosseisus laekur Ilmar Kaljurand, esinaine Eevi Novek ja revisjonikomisjoni liige Linda Lillakas. Komiteele anti rahade jagamiseks juhtnööre: Jõekääru suvekodu abistamine, eesti nooruse toetamine Eestis ja uue Jõekääru kogukonna krundiomanike ühingu abistamine. Tähtajaks määrati 31. detsember 2012. Alanud aasta maikuus tuleb vaid kokku kutsuda viimane Ühing Eesti Suvekodud Jõekäärul aastapeakoosolek, mis kinnitab komitee töö ja sellega detsembris 2009. a alustatud protsessi lõpetatuks.

Õnne ja edu: Jõekääru Suvekodu, Jõekääru Suvekodu Selts ja Jõekääru Community Association!

Toomas Kütti

 

  

 

Fotogalerii – Fotod: Toomas Kütti


Read more