Subscribe Menu

Jüripäeva paraadilt

Laupäeval, 27. aprillil kogunesid Eesti Skautide ja Gaidide Maleva Kanadas Toronto lipkonnad ühiskodusse Eesti Majja, märkimaks kohalike üksuste sisetegevuste lõppu. Samas märgiti teist tegevusrikast aastat ühismalevana edutuste, kiituskirjade ning laskeauhindade üleandmistega.

Jüripäeval on malev alati tunnistanud meie kogukonna gaid/skautlike noori ja juhte silmapaistvate tööde ja saavutuste ees. Kuna aga tänavune paraad langes, nagu paraku aprillis tihti juhtub, Kanada koolide ja meie kogukonna üritustega kokku, neist viimasest kategooriast silmnähtavaimana edukas Hiigelbasaar, oli tavalisest vähem noori ning juhte kohal, kõigest 61 liiget, mullu oli poole rohkem.
Jüripäeva paraad - foto: Eesti Elu
Ent need, kes kohal olid, kinnitasid ühtekuuluvust, hinnates edutusi tarmukalt ja uljalt ühishüüetega, nagu kombeks.

Uhke on tähele panna, et Kalevi lipkonnale on aasta 2013 60.a juubeliaastaks. Ning see, et gaidlipkonnad Põhjala Tütred ja Rajaleidjad ametlikult ühinevad sügisel uueks tegevusaastaks uue nime Põhjarada all, kinnitab vaid gaidide tahet koos edasi liikuda, hoides varajasemate põlvkondade eeskuju põues.

Paraadijuhtideks olid gaidid Tiffany Hogg ja Hanna Maripuu, kes tulid ülesandega kiiduväärselt toime. Gaid/skautorkester „Kõla”, mida juhatasid vaheldumisi ngdr Tiina-Kai Paluoja ja skm Enn Kiilaspea, saatis paraadi sisenemist suurde saali „Rõõmsa rändaja” helidel, pala, mis on orkestri raudvarast taasleitud ning millelt tolm maha puhutud. Fagoti- ja tromboonisoolod kinnitasid nii orkestri särtsu kui dirigendi jälgimist.

Noorteliikumises on kombeks asutaja Lord Baden-Powelli sõjaväelisest minevikust võetud ülevaatus ning tervitus. See toimus sujuvalt, oli rõõmustav näha hundupoiste uljust, mida vist selles eas poistest saab ainult oodata. Teadmine aga skaudiea sõbralikust ja toetavast mahvist jõuab ka kahtlemata peatselt poisteni…

Kanada riigihümnile järgnes õp Jüri Puusaagi tervitus ja palvus. Esimese osas hindas õpetaja noorte ja nende juhtide panust meie ühiskonnale, lisades samas, et pärast Jüripäeva paraadi toimub teine suur paraad, nimelt Kanada sõjaväelaste tähistamine nö 1812 a. sõjast, mille käigus põletati täpselt samal kuupäeval, 27. aprillil, 200 aastat tagasi, Toronto, toonase nimega York, maha. Vastutasuks põletasid briti, veel mitte kanada väed, Valge Maja maha, ainus kord, kui sellist edukat sõjaretke on USA territooriumil läbi viidud.

Ajaloost aga lisas õpetaja Puusaag veel tähtsama meeldetuletuse, piibel on meie GPS, ehk igapäevaseks orienteerumiseks vajalik teos, mis ei vaja sugugi tehnoloogiaga kodusolemist. Ususõnum on keskne skautluses, ja palvuses kinnitati ühiselt püstiseistes kristliku õpetuse osatähtsust noorteliikumises.

Mõttesild kodumaale on alati olnud keskne osa Jüripäeva paraadist. Suunatakse silmad Eesti suunas, skaut ja gaid, tänavu Loucas Mell ja Liina Sadul, rõhutasid kodumaa, vanavanemate sünnimaa tähtsust meile kõigile võõrsil. Juba kolm põlvkonda on skaudid ja gaidid Kanadas osanud seda hinnata. Mõttesillale järgnes meie armastatud eesti hümn.

Järgnesid ametlikud tervitused, kombekohaselt esmalt välis-Eesti peagaidilt gdr Ingrid Kütilt ja Eesti Skaudide Liidu Keskbüroo liikmelt skm Jaan Saunalt. Seejärel Toronto Eesti Skaudisõprade Seltsi esimees Mart Pikkovilt, kes juhtis tähelepanu eelolevale Kotkajärve 60.a juubelile, mis toimub noortelaagri lõpunädalavahetusel ja Metsaülikooli avanädalalõpul, 17.-18. augustil. Viimaseks tervitajaks oli Toronto Eesti seltsi esindaja, gdr Siiri Lepp, kes andis ka edasi toetusümbrike malevale ja orkestrile.

Noortele huvitavaim osa oli kahtlemata ringkirjade lugemised, mille käigus anti avaliukult teada edutused, saavutused ning auhinnad erinevatelt võistlustelt, mis on ära toodud alljärgnevalt. (Märkus – lühendid PT — Põhjala Tütred, R – Rajaleidjad; K — Kalev; L — Lembitu Malev).
Kiituskirjad hellakestele: Isabelle Laanemaa-Paskov ja Mia Matsoo (PT), Liivi Sermat-Cooke (R); gaididele: Natalie Jenkins, Genevieve Perron ja Heili Poolsaar (PT) ja Sylvi Oja (R); juhtidele: Mare Kask, Eva Kütti, Rita Kütti, Maarika Lepik, Talvi Parming, Tiiu Remmel.
Hoolsusmärk hellakestele: Sydney Keevallik (R); skautidele ja gaididele: Kaili Kald (R); Kenni Dobson ja Nickolas Nearchou (K).
Eeskujuliku märk skautidele: Henrik Jakobson, Cameron Medri, Rain Tae, Peeter Terts, Markus Tralla (K) ning Markus Jeeger ja Tomas Vilde (L).
Edutused – nooremgaideriks: Taimi Hooper (PT); nooremskautmasteriks: Henrik Kajak (K) ja Andres Jeeger (L); väitekirja kaitsmise õigus: Kristiina McConville (PT) ja Arnold Tralla (K).

Gaidide sõprusmärgi said: Kristi Doughty, Anne Kungla, Henn Kurvits, Katrin Kütti-Otsa, Maret Liik, Dean Sebastian, Yvette Sebastian, Helmi Soostar, Maret Tae, Lilly Valge Kastelic, Maris-Ann Vanaselja.

Salgavõistlused võitsid gaidide salk Fööniks (Silvi Raud, Krista Poolsaar, Kariina Järve, Annaliisa McConville, Sylvi Oja, Liina Sadul), skautidest Lembitu ja vendurite salk (Markus Jeeger, Loucas Mell, Robert Oja, Eedu Otsa, Aleks Pede, Erik Sadul).

Laskevõistlus – gaidid 11-12a toelt: I –Sylvi Oja, II Monika Hutchings, III Natalie Jenkins; 13-14a käelt: I Maili Vessmann, II Liis Jõgi, III Annaliisa McConville; 15-16.a vanemgaidid käelt: I Emma Soolepp, II Krista Tamm, III Teija Jõgi.
Skaudid – hundurühm (Loucas Timusk, Aleksander Chandler-Long, Leif Kolga); üksiklaskjad – hundud – I Loucas Timusk (L), II Aleksander Chandler-Long (L), Leif Kolga (L); skautiderühm (Erik Sadul, Robert Oja, Loucas Mell); üksiklaskjad skaudid – I Erik Sadul (L), II Robert Oja (L), Loucas Mell (L); vendurid I Cameron Medri (K), Markus Jeeger (L), Robi Cyrwus (K).

Välis-Eesti Gaidide Liidu tunnustused: Põhjatäht I: Ingrid Kütt; Põhjatäht II: Taimi Petersoo, Irje-Ann Pihlberg, Katrin Pillion (USA), Marja Soots, Kairi Taul-Hemingway; Põhjatäht III: Pia Poolsaar, Hille Sork-Carpino (USA); Tammetäht I: Reet Petersoo, Helju Salumets; Tammetäht II Anne Agur, Silvia Birk-Terts, Aili Hutchings, Kaido Nipernado, Tõnu Petersoo, Mart Pikkov, Kalev
Roomann-Kurrik (USA), Merike Siismets (USA), Ellen Valter, Robert Wismer. Eesti Skautide Liidu tunnustused: Põhjatäht III Allan Laupa, jr. (USA); Põhjatäht II David Hogg, Heikki Kolga, Endel Mell, Põhjatäht I Enno Agur.

Paraad lõppes uhke väljamarssimisega „Porilaste marsi” helide saatel, tribüüni tervitati pea pööramisega nende suunas. Noortele ja paraadi külalistele pakuti kringlit ja võimalust omavahel arutada, mida juubelipeol augustis võib oodata!

Eesti Elu

 
Fotogalerii – fotod: Eesti Elu

Read more