Subscribe Menu

Juhtkiri: Kas languse algus?

Sellenädalane uudis, et enam kui 150 000 riigi palgal olevaid on hääletanud streigi poolt, sellise, mis halvab oluliste teenuste esitamist maksumaksjale, on paljunisti murettekitav.

Kuna need, kes streigi poolt hääletasid, täidavad maksumaksja – kes nende magusat palka ja erakordselt häid eeliseid kinni maksavad, ei saa vist aru, mis mujal riigis toimub.

Kui maksumaksja peab otsustama erakordselt kõrge inflatsiooni tõttu, milles teadagi on süüdi maailma kaks suurt autoritaarriikide kolossust, Venemaa ja Puna-Hiina, kes kuritarvitasid pandeemia oma huvides ära, et kas torkab uue augu püksirihma, kuna toiduhinnad on pöörased või lihtsalt jätab arvete maksmise enese kasuks tulevikku.

Teadagi oli ajalooliselt ametiühingutest palju kasu. Töölisi ahistati majanduslikult, suunati jubagi rikaste huvides töötama pikki päevi ilma kaitseta. Vahtralehemaal aga on välja kujunenud selle tõttu kaks klassi töölisi. Need, kes on kaitstud töökohal heade hüviste ning pensionidega ning siis need, kes peavad põhitööle otsa leidma lisasissetulekut.

Saame aru, et pandeemia tõttu kujunesid välja võimalused kodunt tööd teha. Mida paljudki tervitasid tervise huvide...

Become a subscriber to continue reading!

Every week we bring you news from the community and exclusive columns. We're relying on your support to keep going and invite you to subscribe.

Try the first 8 weeks for $1.

Go to Subscription Plans

Read more