Subscribe Menu

Kaevul

Kaks meie rahva vanasõna. Ära sülita vanasse kaevu, enne kui uus valmis on. Ja häda ajab härja kaevu. Mõlemad on pädevad hetkel. Eriti, kuna teame, et kaevuta pole vett, milleta pole ka elu. Kui pisut pingutada piltlikult, rahvust, usku, kultuuri.

Toronto eestlaskond seisab murrangulisel ajal. Kadunud on Eesti Maja, kaua keskmeks olnud ühiskondliku, seltskondliku tegevuse südamikuna. Hoone aga leiti olevat puudulik, remont, tänapäevastamine liigkalliks. Eesti Maja läks müüki. Otsiti muid võimalusi. Nende hulgas esitati Keskust, mis rahvusvaheline, kohalike ja laiemaid huve ehk täitvat. Mis pole veel kerkinud mitme teguri tõttu. Eesti Maja on maha müüdud, kogukonnal pole hetkel muud kohta, kui Läti Keskuses üritusi läbi viia, oodates projekteeritud uue kodu valmimist. Arusaadavalt on ootused ja lootused suured. Nagu Eesti Maja soetamisega, kui oli ühiskodu vajadus tungiv.

Demograafilised realiteedid on olemas. Vananeme, mitte ainult kaugel kodumaa piirest, aga heaoluriikides üldiselt. Kuid teame, et järelkasv on olemas. Meil on ikka noori, kes käivad lasteaias, täienduskoolis, kinnitades oma eestlust. Kuid paraku täna kas virtuaalselt või üüri...

Become a subscriber to continue reading!

Every week we bring you news from the community and exclusive columns. We're relying on your support to keep going and invite you to subscribe.

Go to Subscription Plans

Read more