Subscribe Menu

Kallid kaasmaalased

Üheks okupatsiooni aja pärandiks on see, et ikka nimetatakse neid, kes elavad väljaspool kodumaa piire väliseestlasteks, kas siis vanast harjumusest või uue termini puudumisest. Allakirjutanu jaoks ei ole see just kõige meeldivam termin, eriti kui arvestada, et nii mõnigi, peamiselt Venemaal, aga ka mujal ihkab noid päevi taga.

Pagulusse ei põgenetud rõõmsalt ega majanduslikel kaalutlustel. Ei soovitud armastatud sünnimaad maha jätta. Kuid elud olid ohus, seda oli esimene okupatsioon, küüditamised valusalt kinnitanud. Paguluses hoiti eestlust uhkelt, nii südames kui välisvõitluses elujõulisena alles. Juhtides tähelepanu illegaalsele okupatsioonile ja liitlaste võimetusele taastada Eestile, Baltikumile, Ida-Euroopale vabaduse.

Hoiate käes ajalehte, mille nimi on Eesti Elu. Mitte Välis-Eesti Elu. Väljaanne sündis kahe pagulaslehe ühinemisest. Juba 1950. aastal, kui saabus Kanadasse arvukalt sõjapagulasi, eriti Rootsist, riigist, kust kardeti N. Liitu saatmist eestlastena, loodi Eesti Kirjastus Kanadas. Mitte Välis-Eesti. Ei keegi kirjastuse juhatuses, ka selle välja antud ajalehe toimetuses pidanud end muuks kui eestlaseks. Küll aga näiteks ots...

Become a subscriber to continue reading!

Every week we bring you news from the community and exclusive columns. We're relying on your support to keep going and invite you to subscribe.

Try the first 8 weeks for $1.

Go to Subscription Plans

Read more