Subscribe Menu

Kanada Eesti organisatsioonide koosolek üleilmsete eestlaste esindajatega Eestist

Eestlaste Kesknõukogu Kanadas (EKN) korraldas pühapäeval, 6. novembril Tartu College’is hübriidvormis koosoleku, millel osalesid kohapeal üleilmse eestluse diplomaatiline esindaja Marin Mõttus ja nõunik Keit Spiegel ning Kaire Cocker Integratsiooni Sihtasutusest (INSA), kes tegeleb Eestisse tagasipöördujate nõustamisega ning Eesti Instituudist Heidy Eskor-Kiviloo, kes tegeleb eesti keele õppimise võimaluste laiendamisega välismaal. Kohtumist koordineeris EKNi abipresident Reet Marten-Sehr.

Foto: Maimu Mölder

Eestlaste Kesknõukogu Kanadas (EKN) korraldas pühapäeval, 6. novembril Tartu College’is hübriidvormis koosoleku, millel osalesid kohapeal üleilmse eestluse diplomaatiline esindaja Marin Mõttus ja nõunik Keit Spiegel ning Kaire Cocker Integratsiooni Sihtasutusest (INSA), kes tegeleb Eestisse tagasipöördujate nõustamisega ning Eesti Instituudist Heidy Eskor-Kiviloo, kes tegeleb eesti keele õppimise võimaluste laiendamisega välismaal. Kohtumist koordineeris EKNi abipresident Reet Marten-Sehr.

Paaritunnise kohtumise päevakorras oli ülevaade üleilmse eestluse tegevuskava elluviimisest, esimese aasta jooksul kogutud edulood ja väljakutsed. Samuti kohapealsete organisatsioonide esindajate tutvustused organisatsioonide tegevuste kohta. Hilisemates laudkonnavestlustes arutleti erinevate murede ja valupunktide üle, mida võiks ja saaks parandada Eesti riigi toetusega. Eesti on huvitatud, et väljaspool Eestit elavad kaasmaalased hoiaksid jätkuvalt meie keele ja kultuuri edasikestmist asukohamaades ning oleksid valmis aktiivselt osalema ka Eesti elus. Siht on tihendada Eesti ja asukohamaades elavate eestlaste sidemeid, kusjuures üheks heaks infoallikaks on p...

Consider digital subscription & you won’t miss out on your community!

 • Digital monthly

  $ 102 per year

  Select
 • Digital annually

  $ 95 per year

  Select
 • Print + Digital

  $ 160 per year

  Select

Read more