Subscribe Menu

Kanada päevikust: Isa, poeg ja riigivõim

Kui poleks kunagi kirjutanud „Meie Elus“ arvamuste seeria Kontrastide maa pealkirja all, oleks ehk selle valinud järgneva kirjelduseks. Toona olid mõtted suunatud taasiseseisvunud Eesti suunas. Nüüd aga kehtib see Vahtralehemaa kohta. Kus enam ja enam poliitikute otsused ja teod pole kooskõlas rahva ning seejuures väga tähtsalt enamuse huvides. Enamust valimistel pole Kanadas kaua saavutatud - üks kohaliku süsteemi pahedest, mida praegune peaminister lubas asendada õiglasemaga, mis peegeldaks rahva soove. Inerts, kui mitte isegi häbematus, lubab Ottawal tegutseda nagu soovib, isegi kui tulemused viivad sügava pahameeleni või ka rahulolematusele.

Ilmekalt kinnitab seda pandeemia ajastu ning sellele reageeringud, mis pole olnud sugugi ühtlased. Vara on veel hinnata, milleni viib hetkel käimas riiklik juurdlus, uurimine, mis keskendub talvistele Ottawasse jõudnud ebaseaduslikele suurtele veokijuhtide konvoi tegudele. Tulemusi pole leitud, otsuseid pole ju veel langetatud. Oleks protestijad vaid nädalavahetuseks avaldanud oma rahulolematust riiklike käskude esitamise vastu, peamiselt vaktsiini-mandaadile keskendudes ning kuidas neid peale sunniti, oleks...

Become a subscriber to continue reading!

Every week we bring you news from the community and exclusive columns. We're relying on your support to keep going and invite you to subscribe.

Go to Subscription Plans

Read more