Subscribe Menu

Kanada päevikust: Tsirkus Torontos

Paraku on Kanada poliitikutest edasi kujunenud selliseks riigiks, et soovitakse pigem oma huve saavutada, kui olla osa olulises ühiskonna mustris.

Üksi, teadagi, ei saavutata midagi. Vaid koostöös, kokkuleplikult tegutsedes, isegi kui alati see ei meeldi, jõutakse saavutusteni, mis on enamuse huvides. Poliitikud peaksid just selles suunas ponnistama. Ent kahjuks ei juhtu see alati mitte. Erakonna huvid, võimule jäämine on tähtsamad kui pikemaajaline tulevikustrateegia. Teadagi, igas laudas on määgijaid. Aga hea karjus suudab ka nendega toime tulla.

On kana-, lamba-, veisekarjuseid. Piltlikult meeridest peaministriteni. Kuid linnapeade võim ei ole kunagi olnud eriti suur, isegi väga suured linnad sõltuvad provintsi-, föderaalsetest rahadest, linnamaksudele otsa. Ontarios langetas peaminister Doug Ford, teatavasti tollase Toronto linnapea John Tory survel, otsuse anda suuremate linnade meeridele nö raudseid kindaid. Tugeva linnapea mõiste tähendab, et ei ole linnanõunike enamustoetust tarvis, et rakendada, sätestada seadusi. Mis on ju nii vale demokraatias, et vähemus valitseb enamust.

Tory pidi vaid mõned kuud pärast kolmandat korda, ilma tõsis...

Become a subscriber to continue reading!

Every week we bring you news from the community and exclusive columns. We're relying on your support to keep going and invite you to subscribe.

Try the first 8 weeks for $1.

Go to Subscription Plans

Read more