Subscribe Menu

Kandidaatide Esitamine EKN’i Teenetemärgile on Avatud Kuni 15. Jaanuarini 2023

TORONTO – Eestlaste Kesknõukogu Kanadas on avanud kandidaatide esitamise 2023. aasta Kanada-Eesti Teenetemärgile väljapaistva panuse eest Kanada eesti ühiskonnale.

EKN logo

Asutatud ja esmakordselt välja antud 1981. aastal, EKN’i Teenetemärk tunnustab isikut, kes on andnud pikaajalise märkimisväärse panuse Kanada eestlusesse ja kõigesse, mida see hõlmab: Eesti kultuur, noorte kultuuriline kaasamine, Eesti iseseisvus ja vabadus. EKN’i Kuld Teenetemärk tunnustab isikut, kes on andnud erakordse pikaajalise panuse ja on juba Teenetemärgi kavaler.

EKN’i teenetemärgi komisjon võtab vastu ja vaatab läbi kõik avaldused ning esitab soovitused EKN’i juhatusele ja nõukogu liikmetele lõplikuks kinnitamiseks. Teenetemärgi laureaadid kuulutatakse välja kord aastas Eesti Vabariigi aastapäevaks 24. veebruariks. Auhind antakse üle isiklikult.

REEGLID EKN’I TEENETEMÄRGI KANDIDAADI ESITAMISEKS

 1. EKN’i Teenetemärgi saaja sobilikkus ja kriteeriumid:
  1. Võib olla Eesti või mitte-Eesti päritoluga.
  1. Peab olema olnud aastaid laialdaselt aktiivne Eesti ühiskonnas või on oma töö ja tegemistega ühiskonnas toonud kasu ja andnud positiivse panuse eestluse huvidele.
  1. Tegevusvaldkonnad võivad olla näiteks järgmised: juht ja eestvedaja, noortetöö, kultuur ja kunst (kaasa arvatud visuaalne, kirjanduslik ja näitekunst), akadeemia, sport, teadus ja tehnoloogia, ühiskonna arendus, poliitika, administratiivne töö, erakordne vaprus teatud olukorras või muu asjakohane valdkond.
  1. Peab olema lugupeetud oma kogukonnas.
  1. Panus võib olla vabatahtlik või erandjuhtudel professionaalne töö.
  1. Peab olema elus või oli elus kandidaadiks esitamise ajal.
  1. Kuigi Teenetemärgi saajate arv ei ole piiratud, on EKN’i Teenetemärk mõeldud erilise ja väljapaistva tunnustusena. 
 • EKN’i Kuld Teenetemärgi andmise kriteeriumid:
  • Kõik Teenetemärgi nõudmised pluss lisaks:
  • Peab olema 20 aasta jooksul Teenetemärgi saamise järgselt jätkuvalt panustanud ühiskonna heaks.
  • Erandeid võib teha väljapaistvatele isikutele, kellel on erilisi teeneid eestlaste ja Eesti kogukondade ees. Näiteks võib tuua endise Eesti Vabariigi Presidendi Toomas H. Ilvese ja Kanada endise peaministri Brian Mulroney.

KUIDAS ESITADA KANDIDAATI:

 1. Kandidaate saab esitada kuni 15. jaanuarini 2023.a. internetiaadressil https://forms.office.com/r/ndnwve6k33
 • Samuti, kandidaate saab esitada koos kõige allpool nimetatud informatsiooniga tavapostiga aadressil (postituse viimane tähtaeg on 8. jaanuar 2023.a.)

EKN, Tartu College, 310 Bloor St W, Toronto, ON, M5S 1W4, Canada 

või e-maili teel: eknteenetemark@gmail.com

 • Kandidaadi esitaja nimi ja kontaktandmed (email, telefon ja postiaadress)
 • EKNi Teenetemärgi kandidaadiks esitatava inimese nimi, geograafiline asukoht ja kontaktandmed. 
 • Lühikokkuvõte kandidaadiks esitatava inimese panusest ja selle tähenduslikkusest Eesti ühiskonnale või Eesti huvidele vastavalt ülevalpool väljatoodule. Lisada võimalikud soovituskirjad. 

Read more