Subscribe Menu

Keskkonna heaks

22. aprillil tähistatav maapäev (Earth Day) möödus paljudel kanadalastel puid istutades ja ümbruskonda koristades, aga ka laiemalt loodushoiule tähelepanu pöörates, neid teadmisi praktiseerides ja edasi andes.

See on iga-aastane sündmus, mil tõstetakse inimeste teadlikkust keskkonnakaitse teemadel ning vajadusel kaitsta maa looduslikke ressursse tulevastele põlvkondadele. Seda päeva hakati tähistama Ameerika Ühendriikides 1970.a., mis oli kaasaegse keskkonnaliikumise sünniks. Kaks aastakümmet hiljem sai sündmus globaalseks, tuues tänasel päeval kokku kodanikke ja aktiviste üle maailma, kokku enam kui 190 riigis.

Kanadas tähistatava maapäeva koduleht pakkus erinevaid võimalusi tegevusteks, mida läbi viia kogukondade tasandil, suuremate või väiksemate gruppidena – munitsipaalüksustes, organisatsioonides, koolides ja miks mitte ka sõpruskonniti või üksikisiku tasandil – nii konkreetselt sel päeval kui edaspidiseks. Initsiatiivide hulgas on näiteks ühise autosõidu (carpooling) süsteemi rajamine koos kolleegidega, ekskursioon sõpradega mõne kohaliku tootja juurde või naabruskonna pidu, kus tähelepanu keskmes oleks keskkonnateemad, mis hõlmavad nii vet...

Become a subscriber to continue reading!

Every week we bring you news from the community and exclusive columns. We're relying on your support to keep going and invite you to subscribe.

Try the first 8 weeks for $1.

Go to Subscription Plans

Read more