Subscribe Menu

[klambreis]

Jälgides endise Toronto koolinõukogu direktori Chris Spence'i plagiaadiskandaali, peaks vist iga inimene, kes paberit on määrinud kas koolis või arvamuslugudes, oma kirjutistele pilku heitma. Spence jäi alatult vahele, Toronto Star'is hiljuti ilmunud arvamusloost leidis terane lugeja lõigu, mis oli sõna-sõnalt sama, kui ühe teise haridustegelase poolt mitme aasta eest kirjutatu. Peegeldatud paljastus viis kaugemalegi, tänaseks on kunagise aatelise eeskuju doktoriväitekirjatööst leitud otsevarastusi teiste mõtlejate töödest.

Enne, kui avalikkus schadenfreude'i või parastusrõõmu kütke langeks, peaks küsima, kuhu selline käitumine, nii Spence'i kui ka hurjutava ajakirjandusega arvestades, võiks viia.Esmalt peab toonitama, et tänu internetile ei ole selgelt enam avalikult ilmunud – ning tihti isegi valikuliselt suunatud materjal – intellektuaalne eraomand. Spence jäi just tänu internetile ilma oma aastakümneid kogutud mainest hariduskujuna. Võib küll rõhutada tema vaimset lodevust, et ta ei osanud tasemel retsentseerida teiste arvamusi, vaid hoopis liimides hiire lohistamisega nende väljakujundatud lauseid enese kirjutistesse. See ei muuda tõika: intenetiga ül...

Become a subscriber to continue reading!

Every week we bring you news from the community and exclusive columns. We're relying on your support to keep going and invite you to subscribe.

Go to Subscription Plans

Read more