Subscribe Menu

Kommentaar – On aeg taas Eesti riigielu korraldada eesti keeles


Ukraina sõjas on Venemaa Föderatsiooni relvajõud toime pannud ääretult jõhkraid inimsusevastaseid kuritegusid – täitmaks president Putini „erioperatsiooni“ kohast Ukraina iseseisvuse hävitamist. Eesti on nii rahva kui riigina kõrgelt hinnanud Ukraina kangelaslikku oma õiguste kaitsmist. Ent lausa üllatavalt ei ole Ukrainas toimuv mõjutanud Eesti peavoolu meedia ega riigivõimu esindajaid meenutama, et: juunis 1940 NSVL okupeeris Eesti ning jätkas Eesti annekteerimist ja genotsiidi teostamist kuni aastani 1992 vägivaldselt loodud ENSV nimelise NSV Liidu haldusüksusena.

Ukraina sõjas on Venemaa Föderatsiooni relvajõud toime pannud ääretult jõhkraid inimsusevastaseid kuritegusid – täitmaks president Putini „erioperatsiooni“ kohast Ukraina iseseisvuse hävitamist. Eesti on nii rahva kui riigina kõrgelt hinnanud Ukraina kangelaslikku oma õiguste kaitsmist. Ent lausa üllatavalt ei ole Ukrainas toimuv mõjutanud Eesti peavoolu meedia ega riigivõimu esindajaid meenutama, et: juunis 1940 NSVL okupeeris Eesti ning jätkas Eesti annekteerimist ja genotsiidi teostamist kuni aastani 1992 vägivaldselt loodud ENSV nimelise NSV Liidu haldusüksusena.

Justkui tajumata, et okupatsiooni-eelsel ajal olid teised demokraatlikud riigid ja ka Eestis elavad, teistesse rahvustesse kuuluvad kodanikud austavalt teadnud, et Eesti Vabariik oli loodud eestlaste poolt ning riigielu oli korraldatud ainult eesti keeles. Vaatamata Atlandi Hartas määratule ja Eesti de jure staatuses olemisele, asus riigivõim aastal 1992 Eestit muutma kaherahvuseliseks riigiks. Juba 30 aasta vältel on riigivõim pidanud vajalikuks oma sõnastustes Eestis elavad eestlased ja venelased ühendada „meie rahvaks“ ja „eestimaalasteks.“ Ent ometi peaksid „targa rahva“ riigivõimu kehastajad aru saama, et inimõigusi võib austada ilma NSV Liidu väga räiget, Eesti ja eestlaste vastast kuritegu, peaaegu olematuks muutmiseta.

Teades, et eestlased on ikkagi: elanud mitusada aastat Venemaa alluvuses; omal tahtel juba 30 aastat toiminud kaherahvuselise riigina, võib Venemaa hakata uskuma, et eestlaste maa ja rahva võib juba lähitulevikus oma alluvusse taas hõivata. Eestil on kindlasti vaja võimalikult kohe nii Venemaale kui maailmale kinnitada, et Teises maailmasõjas USA ja UK olemine liidus NSVL-ga oli mõjutanud aastal 1992 Eestit mitte ennistada augustis 1939 olnud riigina. Nüüd on õige aeg too eksitus kõrvaldada ja asuda kohe riigielu ainult eesti keeles korraldama.

Harri KiviloRead more