Subscribe Menu

Koolitussari ,,Eesti lapse ja noore õpetamine välismaal 12“

Eesti Instituut korraldas 4. oktoobril üleilma eestlastele koostöös EV Haridus- ja Teadusministeeriumiga 12. koolituse sarjast ,,Eesti lapse ja noore õpetamine välismaal“.

Pärast Eesti Instituudi välisõppe koordineerija Heidy Eskor-Kiviloo avasõnu sai sõna Maria Rahamägi firmast Edumus, kes rääkis teemal ,,Kuidas skaleerida haridust?“. Maria sõnul ei võimalda meie standardiseeritud haridussüsteem kõike vajaminevat õpetada. Läbi tehnoloogia kasutuselevõtu hariduses on võimalik haridust skaleerida ja paindlikumaks muuta. Edumus on loonud platvormi õpetajatele ja sisuloojatele. Hetkel on sihtrühmaks gümnaasiumi-aste, aga õppureid on ka 8. ja 9. klassist. Kursused koosnevad veebitundidest ja iseõppimise osast. Rõhutatakse sotsialiseerumise tähtsust veebikeskkonnas. Edumuse kursused gümnasistidele lähevad valikaintena Eestis arvesse. Ka väliseesti õpilased saaksid soovi korral osaleda. Hind on kursusepõhine ja seotud Eesti õpetjate miinimumpalgaga, hetkel maksab üks kursus 40 eurot.

Järgmisena sai sõna Birgit Krieger, kes tutvustas Kõneravi (Kõneravi.ee, Speak TX) digitaalset logopeedia tugiplatvormi, mis oli algselt mõeldud insuldijärgsetele patsientidel...

Become a subscriber to continue reading!

Every week we bring you news from the community and exclusive columns. We’re relying on your support to keep going and invite you to subscribe.

Go to Subscription Plans

Read more