Subscribe Menu

Korp! Fidentia kahekordne juubel

Korp! Fidentia Kanada Koondis tähistas oma 50. aastapäeva ja ühtlasi korporatsiooni 85. aastapäeva piduliku kontsert-aktusega Tartu College'i saalis pühapäeval, 20. oktoobril.

Kava algas traditsioonilise ühislauluga „Gaudeamus" Asta Ballstadti klaverisaatel. Seejärel tervitas esinaine Tamara Norheim-Lehela kokkutulnuid ning lausus sissejuhatavad sõnad. Vaimuliku osa viis läbi ansambel Jaaniku, lauldes Healy Willani „Jumalat kiitkem".

Esineja Asta Ballstadt. Esineja ja aktusekõneleja Tiina Mitt Flawn, korp! Fidentia esinaine ja aktuse korraldaja Tamara Norheim-Lehela. Foto: Vaike Külvet
Korp! Fidentia Kanada Koondis tähistas oma 50. aastapäeva ja ühtlasi korporatsiooni 85. aastapäeva piduliku kontsert-aktusega Tartu College'i saalis pühapäeval, 20. oktoobril.

Kava algas traditsioonilise ühislauluga „Gaudeamus” Asta Ballstadti klaverisaatel. Seejärel tervitas esinaine Tamara Norheim-Lehela kokkutulnuid ning lausus sissejuhatavad sõnad. Vaimuliku osa viis läbi ansambel Jaaniku, lauldes Healy Willani „Jumalat kiitkem”.

Aktusekõnelejaks oli palutud Tiina Flawn. Kontsertosa täitsid pianist Asta Ballstadt ning ansambel Jaaniku koosseisus: Leena Liivet, Tiina Liivet, Ilo Maimets, Talvi Maimets, Tiina Orpana, Anu Sepp ja Leena Tiismann. Mõned iseloomustavad sõnad neist kõigist, mitte tingimata esinemise ega mingis muus järjekorras. Hüljakem kõik järjekorrad ning tuulutagem muljeid ja meeleolusid, mis sellel pidulikul õhtupoolikul kuulaja meeltesse söövitati.

Asta Ballstadt esitas kolm lühikest pala ja serveeris oma ettekande tervikuna, paludes publikut mitte üksikute osade järel aplodeerida. See oli omapärane, kuid nauditav kombinatsioon: moodne ja innovatiivne Lembit Avesson sideaineks kahe klassiku vahel – Brahms ja Sibelius. Ettekanne pälvis teenitud tähelepanu ja tunnustava aplausi.

Ansambel Jaaniku on spetsialiseerunud regilaulule ning sellisena täiesti unikaalne rühmitus, eriti pagulasperedest võrsunutena. Nende seitsme väga musikaalse daami esitusest kõlas läbi (ja peegeldus nägudel) mingi eriline pühendumus iidsele eesti rahvakultuurile. Murdekeel läbinisti ehtne, esituslaad veenev (vahelduvate eeslauljatega). Laule tutvustas ja iseloomustas lühidalt eesti ja inglise keeles Ilo Maimets. Isegi publik tõmmati lõpuks kaasa, mis veelgi enam süvendas rahvalauliklikku meeleolu.

Tiina Flawn (neiuna Mitt), kes meie kohalikust kogukonnast mõnda aega eemal olnud, kasutas juhust end uuesti meeldivalt meelde tuletada. Kui Asta Ballstadt oli oma etteaste lõpetanud, pöördus ta publiku poole sooviga, et Tiina enne kõnepulti asumist kavaväliselt ilmutaks klaveripingil oma tõelist muusikupalet tema lemmiku Bachi kaasabil. Tiina mängis – ja Estonia klaver laulis. Nagu ta kõne alguses mainis, puuduvad tal klaverit mängides närvid, mis aga hambaarsti kabinetis ja kõnepuldis end seda võimsamalt ilmutavad. See ei takistanud teda andmast oma kõnes põhjalikku ning asjalikku ülevaadet koondise tegevusest möödunud viie aastakümne vältel, alates aegadest, kui ta tillukese tüdrukuna igatses koos ema ja ta kolleegidega lavale, kuhu lõpuks pääseski, kuigi esimese hooga vaid lilleneiuna.

Juubelitega käivad ikka koos tervitused ja neid oli ohtralt. Kirjalikud tervitused olid saatnud 100aastane Juta Kurman New Yorgist, Juta Vaska-Zacharski Baltimorest ja Tiiu Põldma Montrealist. Isiklikult tervitasid Allan Meret (Eesti Korporatsioonide Liit ja korp! Sakala), Vaike Rannu (korp! Filiae Patriae, korp! Amicitia, korp! Indla ja Eesti Naisüliõpilaste Selts), Paavo Loosberg (korp! Fraternitas Estica), Rein Ende (korp! Revelia) ja Aleks Kivi (korp! Rotalia).

Esinaine Tamara Norheim-Lehela oma lõppsõnas tänas kõiki esinejaid ning osavõtjaid, paludes mitte lahkuda, vaid jääda kohale sõbralikuks keskusteluks kohvi ja suupistetega. Esinejaile ulatati publiku tunnustavate ovatsioonide saatel roosiõis. Aktus lõppes Eesti Vabariigi hümniga.

Eerik Purje

 


Fotogalerii – Fotod Taavi Tamtik


Read more