Subscribe Menu

Kose kihelkonna metsavennad saavad mälestuskivi

8. detsembril kell 12 algab Kose kirikus mälestusteenistus Kose kihelkonna langenud metsavendadele. Mälestusteenistusest võtavad teiste hulgas osa kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem, kaitseminister Hanno Pevkur, riigikogu liige Eerik Niiles Kross ja Kose vallavolikogu esimees Merle Pussak.

Teenistusele järgneb mälestustalitus Kose kalmistul, kus avatakse mälestusmärk langenud Kose kihelkonna metsavendadele ning sängitatakse hauda kolme nõukogude okupatsioonivõimudega võideldes elu kaotanud metsavenna säilmed – nooremleitnant Ludvig Kivilo, leitnant Johannes Prisk ja Lembit Kaun.

Mälestusmärgil on kõigi Kose kihelkonnas tegutsenud ja lahingutes langenud või vangilaagrites hukkunud metsavendade nimed sünni- ja surma-aastatega. Kokku on kivil 54 nime.

Hinnanguliselt oli Eestis pärast Teist maailmasõda umbes 14 000–15 000 metsavenda, koos ennast lihtsalt metsas peitvate inimestega on metsavendade üldarvuks pakutud ka suuremaid numbreid – kuni 30 000. Nõukogude julgeolekumajor Oskar Borelli 1953. aasta juunis esitatud aruande järgi olid nõukogude julgeolekuorganid alates 1944. aastast kuni 1. juunini 1953 tapnud 1495 metsavendade salka...

Become a subscriber to continue reading!

Every week we bring you news from the community and exclusive columns. We're relying on your support to keep going and invite you to subscribe.

Try the first 8 weeks for $1.

Go to Subscription Plans

Read more