Subscribe Menu

Küpsetamistund

Toronto Eesti Täienduskoolid on õppetöö mitmekesisemaks muutmisel toonud sisse niinimetatud huviringid. Eelmisel õppeaastal oli üheks laste lemmikuks Susi Holmbergi juhendatud küpsetamistund. Nii otsustati seda korrata. Teisipäevasel kooliõhtul valmistasid pirukaid algkooliõpilased, järgmisel nädalal on kord vanema astne noorte käes.

Read more