Subscribe Menu

Kuidas elad, eesti kool Torontos?

Teisipäevaõhtu on Toronto Eesti Majas kõige külastatavam aeg, sest sel ajal jätkub tegevust nii meeskoorile kui Toronto Eesti algkoolile, keskkoolile, gümnaasiumile, täiskasvunute keelekursustele. Samal ajal hea ka pangast läbi astuda ja oma arvetel silma peal hoida. Tihti on ka suur saal õhtuks välja üüritud. Nii juhtus ka 15.oktoobril ning Toronto eesti koolide lastevanemate aastakoosolek toimus hoopis sumisevas kohvikus, sest see oli ainuke koht, kuhu sai ümber laua istuma.

Üldkoosolekut juhatas koolikomitee esinaine Elle Rosenberg. Foto: Peeter Põldre
2012./13. õppeaasta aruanded esitasid aastakoosolekul keskkooli/gümnaasiumi juhataja Silvi Verder, algkooli juhataja Liisa Soots, laekur Aili Hutchings ja lastevanemate komitee esimees Elle Rosenberg. Eelmisel õppeaastal osales 32 kooliõhtul algkoolis 60 õpilast ja keskkooli/gümnaasiumi osas 35 õpilast 29 korral. Keelekursustel osales 8 täiskasvanut algajate klassis.

2013./14. kooliaastaks valiti üksmeelselt tagasi sama juhatus nagu eelmistelgi aastatel: esimees Elle Rosenberg, kes tuletas meelde, et see on tema viimane aasta selles ametis, sekretär Eda Oja, raamatukogu korraldaja ja kirjatoimetaja Tiina Jenkins, laekur Aili Hutchings.

Elle Rosenberg tänas lapsevanemaid, kes aitasid eelmisel õppeaastal kooli üritusi organiseerida (garaažimüük ja teatrilavastus), toetada rahaliselt ning viia kooli rahaline seis plussi. Eriline tänu kuulub Eesti Sihtkapitalile Kanadas, kes alati on eesti kooli sponsoreerinud märkimisväärsete summadega. Ilma nende toetuseta ei oleks eesti kool suuteline majanduslikult tegutsema.

Toronto Eesti Ühispank tegi suure üllatuse mais 2013, kui panga tegevjuht Anita Saar teatas stipendiumi saamisest eesti koolidele ja lasteaiale $10 000 ulatuses. Ilma eesti organisatsioonide ja eraisikute toetuseta ei saaks eesti koolid tegutseda.

Hea meel oli tõdeda, et eesti koolielu teema tõi kokku kolmkümmend huvitatut, pani lapsevanemaid arutlema, muresid avaldama ja ettepanekuid tegema. Milliseid tulutoovaid üritusi korraldada, kuidas korraldada loteriid ja koolikalendri koostamist, millised on lastevanemate seisukohad eesti keele õpetamisel, milline on hetkeseis liitklassides – selliste teemade aruteluga lõppes koolide aastakoosolek. Koolitunnid olid ka lõppenud, nii et kõik kiirustasid kodu poole, et hommikul olla tööpostil või koolipingis.

Pealkirjas esitatud küsimusele vastust leida on keerulisem, kui lihtsalt küsida. Tulemas on eesti algkooli juubel 65, mida tähistatakse koos lasteaia 50.a ja Toronto Eesti Seltsi 70.a juubelipidustustega ühisel koosviibimisel 2015. a. Toronto eesti kool on jätkusuutlik, kui me ise toetame, muudame ja parendame kooli ega lase käest võimalust õppida eesti keelt kaugel Eestist.

Eda Oja


 

Fotogalerii – Fotod Peeter Põldre


Read more