Subscribe Menu

Kuus otsustavat kuud

Tarmo Vahter: Vaba riigi tulek. AS Eesti Ajalehed, 2011. 336 lk. Otsustavad kuud eesti rahva ja taasloodava vabariigi ajaloos olid mai – september 1991. Sellest ajajärgust on kirjutatud mitmeid raamatuid, peamiselt poliitikute poolt, kes tollaste sündmustega tihedalt seotud. Kõik kirjapandu pakub paeluvat lugemist ning neid raamatuid on huvitav võrrelda, sest iga autor näeb asju oma vaatevinklist. Neil on Eesti lähiajaloo seisukohalt hindamatu väärtus.

Kõne all olev teos on selles mõttes eriilmeline, et annab kogu sellest murrangulisest perioodist ülevaatliku tervikpildi. Autor on ajakirjanik, kes Juhan Peegli stipendiaadina on põhjalikult uurinud avalikkusele seni kättesaamatuid Eesti ja USA arhiivimaterjale, millega tal on võimaldatud tutvuda tingimusel, et säilitab raamatut kirjutades täieliku sõltumatuse. See annab ajalookäsitlusele sootuks erineva värvingu.

Selle raamatu lehekülgedelt loetu võimaldab lugejal kuupäevaliselt (kriitilistel hetkedel koguni kellaajaliselt) läbi kõndida kogu see otsustav periood; kuulda, milliseid kõnelusi millal, kus ja kelle vahel toimus;
VABA RIIGI TULEK - Tarmo Vahter

Tarmo Vahter: Vaba riigi tulek. AS Eesti Ajalehed, 2011. 336 lk. Otsustavad kuud eesti rahva ja taasloodava vabariigi ajaloos olid mai – september 1991. Sellest ajajärgust on kirjutatud mitmeid raamatuid, peamiselt poliitikute poolt, kes tollaste sündmustega tihedalt seotud. Kõik kirjapandu pakub paeluvat lugemist ning neid raamatuid on huvitav võrrelda, sest iga autor näeb asju oma vaatevinklist. Neil on Eesti lähiajaloo seisukohalt hindamatu väärtus.

Kõne all olev teos on selles mõttes eriilmeline, et annab kogu sellest murrangulisest perioodist ülevaatliku tervikpildi. Autor on ajakirjanik, kes Juhan Peegli stipendiaadina on põhjalikult uurinud avalikkusele seni kättesaamatuid Eesti ja USA arhiivimaterjale, millega tal on võimaldatud tutvuda tingimusel, et säilitab raamatut kirjutades täieliku sõltumatuse. See annab ajalookäsitlusele sootuks erineva värvingu.

Selle raamatu lehekülgedelt loetu võimaldab lugejal kuupäevaliselt (kriitilistel hetkedel koguni kellaajaliselt) läbi kõndida kogu see otsustav periood; kuulda, milliseid kõnelusi millal, kus ja kelle vahel toimus;

tutvuda iseseisvuse taastamise raskustega; näha, kuidas tegutsesid suveräänsuse vastased. Kõige lõpuks esitada endale lugematu arv lisaküsimusi: kelle teened iseseisvumise taastamisel olid suurimad, mida oleks võinud teisiti ja paremini teha, kuidas oleks asjade käik kulgenud vabadustaotluste ebaõnnestumise korral? Autor üheski küsimuses oma hinnangut ei paku, vaid jääb neutraalseks vaatlejaks.

Raamatu tegelaste tsitaadid põhinevad autentsetel heli- ja filmisalvestitel ning nõupidamiste ja koosolekute protokollidel. Originaalmaterjalide nappimise korral on hiljem intervjueeritud asjaosalisi. Juurdepääs Riigikantselei arhiivile on võimaldanud kasutada valitsuse istungite lindistusi ja paberprotokolle. Autori seletusel esineb siin lünki, kuna mõnel juhul on helikvaliteet kehv ja mõned istungite protokollid puuduvad. Mõnede läbirääkimiste puhul peab autor võimalikuks, et neid üldse ei protokollitud.

Enamus Lääneriike ei ole oma välisministeeriumide tolleaegseid materjale siiani üldse avalikustanud. Väga vähe on säilinud eriteenistuste dokumente. Narva ja Kohtla-Järve töölismalevate kohtutoimikud ning enamus Tolliameti pabereid on hävitatud. Mitmed kriminaalasjade toimikud on kas kadunud või ei kuulu avalikustamisele, kuna sisaldavad riigisaladusi.

Autor julgeb oletada, et aastate edenedes võivad avaneda veel nii mõnedki välismaised arhiivid ning pakkuda suuremaid üllatusi, kui oskame oletada. Seni leppigem materjaliga, mis olemas ning autori poolt meisterlikult korrastatud kujul esitatud. Selle teose lugemine näitab ilmekalt, kes mida tegi või rääkis, mis juhtus ja mis võinuks juhtuda, ja milliste praktiliste raskuste ees vaba riigi tuleku huvides tegutsejad sageli seisid. Kuigi paljud asjaosalised nägid kõike ligemalt ja täpsemalt, jääb nende hinnang ühekülgseks, kuna kellelgi pole võimalik vabaneda subjektiivsusest kirjutades asjadest, milles ta ise on olnud osaline.

Tarmo Vahteri raamat on teretulnud üllitis ja pakub põnevat lugemist.

Eerik Purje