Subscribe Menu

Mare Taagepera sünniaastapäeva tähistati aruteluõhtuga Tartus

16. mail oleks saanud 85-aastaseks korporatsioon Filiae Patriae vilistlane ja aumärgi omanik vil! Mare Taagepera.

16. mail toimus suure haridusentusiasti Mare Taagepera 85. sünniaastapäevale pühendatud aruteluõhtu „Mõelda suurelt: tuleviku kool“ Tartus korporatsioon Filiae Patriae konvendis, kus keskenduti Mare vaimsele pärandile ja Eesti hariduselu rõõmudele ja väljakutsetele. Kaasatud oli rida haridusvaldkonna tippeksperte. Vasakult: arutelu modereeris korp! Filiae Patriae oma ,,staar-õpetaja“ vil! Terje Hallik – Miina Härma Gümnaasiumi õppejuht, Mare lesk Rein Taagepera – Tartu Ülikooli emeriitprofessor ja korp! Rotalia vilistlane, teine ,,staar-õpetaja“ vil! Viivika Keskküla – Tartu Tamme kooli loodus- ja inimeseõpetuse ning käsitööõpetaja, Ülle Matsin – Haridus- ja Teadusministeeriumi üldhariduspoliitika osakonna juhataja ning Uku Valner – Paide gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja. Foto: Kristi Kukk

Selle puhul korraldati Tartus, koporatsiooni konvendis koostöös Eesti (Kääriku) Metsaülikooliga aruteluõhtu „Mõelda suurelt: tuleviku kool“, et tuua Tartu konventi taas kord Marest inspireeritud vaimsust ja talle südamelähedasi teemasid tema sünniaastapäeva õhtul.

Ürituse korraldaja vil! Kristi Kukk: ,,Sama vankumatult nagu igal aastal saabub kevad, saabus pea 30 aasta jooksul aprillikuus kaugelt Ameerikast Tartu konventi Mare ja küsis muigvel sui, kas me lisaks tee ja kohvi repardi arutelule midagi muud oma eludega ei tahaks peale hakata.

Nii aitas Mare meil püsti panna Tartu oma maja, seada sisse Tallinna vilistlaskorteri ning tutvustas meile imeloomi nimedega „konverents“, „kogumik“ ja „arengukava“. Oma eeskujuga näitas Mare, et vilistlane ei pea olema nagu Don Corleone, kes kommersil saalinurgas nõudlikult oma toiduportsjonit ootab. Vilistlane võib olla hoopis inspireerija, kes sõbraliku müksuga innustab meid mõtlema suuremalt ja kaugemale ning kes samas on ise sellel teekonnal alati ka nõu ja jõuga abiks.

Kõige selle kõrvalt tuli mõnikord isegi üllatusena, et Mare jõudis lisaks korporatsioonile olla aktiivne ka mitmetes teistes valdkondades. Tartu Ülikooli keemia külalisprofessorina oli ta südameasjaks avastusõppe juurutamine Eestis ning samuti oli Mare koos abikaasa Reinuga üheks Kääriku Metsaülikooli eestvedajaks.“

“Õhtupooliku teemadering oli lai – alates avastusõppest, reaalainete olukorrast, eri tasandi ootustest õpitulemustele ja lõpetades tuleviku koolist unistamisega,“ muljetas arutelus osalenud õpetaja Viivika Keskküla.

Sissejuhatavalt oli kaks mälestusõnavõttu Marest. Korporatsiooni poolt vil! Julia Polikarpus ja Eesti MÜ poolt Triin Käpp. Metsaülikooli poolt aitas üritust korraldada Kathriin (Karus) Liiber.

Memuaar ,,Armastuse keemia. Mare Taagepera pärand“ ilmus aastal 2016 Metsaülikooli kirjastuselt Tartus. 398 lk. teose autor on Rein Taagepera. Foto: Signe Orgse
Memuaar ,,Armastuse keemia. Mare Taagepera pärand“ ilmus aastal 2016 Metsaülikooli kirjastuselt Tartus. 398 lk. teose autor on Rein Taagepera. Foto: Signe Orgse

Read more