Subscribe Menu

Meelelahutus: Karla kalendrisaba – Paktid ja vaktid

Need uuemad sõnad on kõik veikse nihvi vai vimpkaga. Pead oolega uurima, enne kui suhu võtad ja välja ütled. Kaks sõna nii ühte moodu, lühikesed ja lihtsad, aga tähendavad sootumaks isesugust asja. Eks ma ole uurind kah, aega mul ju on. Ma kõnelen vaktist enne, seda on lihtsam tehvineerida. Vakt on kindel tõsiasi. Nisuke, milles siis kah pole võimalik kahelda, kui seda silmaga kaeda ega pihuga puttu ei saa. No nigu nälg näituseks. Tead täpselt, et ta on olemas, kõht koriseb ja nõuab täitmist.
Kargu Karla

Need uuemad sõnad on kõik veikse nihvi vai vimpkaga. Pead oolega uurima, enne kui suhu võtad ja välja ütled. Kaks sõna nii ühte moodu, lühikesed ja lihtsad, aga tähendavad sootumaks isesugust asja. Eks ma ole uurind kah, aega mul ju on.

Ma kõnelen vaktist enne, seda on lihtsam tehvineerida. Vakt on kindel tõsiasi. Nisuke, milles siis kah pole võimalik kahelda, kui seda silmaga kaeda ega pihuga puttu ei saa. No nigu nälg näituseks. Tead täpselt, et ta on olemas, kõht koriseb ja nõuab täitmist.

Paktiga on asi keerulisem. See on poliidilise tähendusega rahvusvaheline leping. Lihtne kokkulepe on arusaadav. Jaan ütleb Jürile, et tule mulle omme appi sõnnikut vedama. Jüri lubab ja tuleb. Kokkuleppe vundament on usaldus ja sellepärast pole seda vaja paprile panna. Mehe sõna maksab. Keerulisema lepingu juures tulevad juba ahvukaadid mängu, allkirjad ja petsatid ja puha. Seda on vaja, sest nüid on vundamendiks usaldamatus. Nisukest lepingut vahel rikutasse, kui leitasse mõni luupõul, mis laseb asja teise vinkli alt kaeda.

Pakti sõlmivad poliidikud ja tiplumaadid. Teevad seda alati salaja, sest pakti vundament on sohk ja sulitembud. Pakti rikkumise plaanid on mõ...

Become a subscriber to continue reading!

Every week we bring you news from the community and exclusive columns. We're relying on your support to keep going and invite you to subscribe.

Go to Subscription Plans

Read more