Subscribe Menu

Meelelahutust: Volli veste – Bumaagast

No kirjutasin, et inämp venekeelseid sõnu ei tarvita. Kuid bumaaga on laensõnana olnud eesti rahva kõnõpruugis kaua, tsaariajast saadik. Nigu uulits, vaksal. Küsisin Etsilt, et ta uuriks internetist tausta. Ta leidis artikleid Wabariigi ajast, kus leidus venelastelt saadud sõna. Ah et mida see tähendab? Paberit, siinses mõistes aga ametlikke dokumente. Tänapäeval olevat käibel Eestis buma, kõik teavad, mida see tähendab. Ei vist ole pääsu naabri keelelisest mõjust, õnneks mitte nii hull, kui okupatsiooniajal. Siis ropendati vene keeles (viisakas eestlane ei pruugi ju armsas emakeeles inetusi) ning paljust igapäevast esitati lausetega, kus ilmus venekeelne sõna.
Illustratsioon: Emilie Tamtik (2016)

No kirjutasin, et inämp venekeelseid sõnu ei tarvita. Kuid bumaaga on laensõnana olnud eesti rahva kõnõpruugis kaua, tsaariajast saadik. Nigu uulits, vaksal. Küsisin Etsilt, et ta uuriks internetist tausta. Ta leidis artikleid Wabariigi ajast, kus leidus venelastelt saadud sõna.

Ah et mida see tähendab? Paberit, siinses mõistes aga ametlikke dokumente. Tänapäeval olevat käibel Eestis buma, kõik teavad, mida see tähendab. Ei vist ole pääsu naabri keelelisest mõjust, õnneks mitte nii hull, kui okupatsiooniajal. Siis ropendati vene keeles (viisakas eestlane ei pruugi ju armsas emakeeles inetusi) ning paljust igapäevast esitati lausetega, kus ilmus venekeelne sõna.

Ku juba okupatsioonist, siis Etsiga arutasime, kuidas praeguses Kanadas on elu mitmeti nigu N. Liidus. Ametlike paberite, tolle sama buma saamine on nuhtlus missugune. Ets pidi riigidokumenti uuendama. Mitte passi – ta on mõistuse juures, ei soovi kusagile lennata, teise riiki eriti. Kuid isegi siseriikseid lende käntseldatakse, loe vaid lehest, kuidas reisija ei jõudnud pereliikme matustele selle tõttu. Miks lennuliinid pileteid müüvad, ep tia. Lennuväljad oskavad pagasi kaotada kah.

Ei, noorsan...

Become a subscriber to continue reading!

Every week we bring you news from the community and exclusive columns. We're relying on your support to keep going and invite you to subscribe.

Try the first 8 weeks for $1.

Go to Subscription Plans

Read more