Subscribe Menu

Meenutame Eesti iseseisvuse taastamise eest seisnud Tönu Parmingut


Selle lehe ilmumise päeval – 20. augustil – märgime ja tähistame Eesti iseseisvumise taastamise 30. aastapäeva. Oleme aastate jooksul lugenud ja kuulnud ning isiklikultki läbi elanud selle protsessi jooksul toimunut, oleme kuulnud või teame inimesi, kellel oma osa – kas otsene või kaudne - selles, et 20. augustil 1991. aastal Eesti iseseisvus taas välja kuulutati.

Üks neist, kellele Eestis toimuv väga korda läks ja kes Eesti vabanemise nimel tegutses, oli prof. Tönu Parming (28.06.1941-30.10.1998). Juba 22 aastat tagasi 57-aastasena meie hulgast lahkunud aktiivne kogukonnaliige ja tollane ajalehe Meie Elu peatoimetaja tähistanuks mõned nädalad tagasi 80.a juubelit.

Selle lehe ilmumise päeval – 20. augustil – märgime ja tähistame Eesti iseseisvumise taastamise 30. aastapäeva. Oleme aastate jooksul lugenud ja kuulnud ning isiklikultki läbi elanud selle protsessi jooksul toimunut, oleme kuulnud või teame inimesi, kellel oma osa – kas otsene või kaudne – selles, et 20. augustil 1991. aastal Eesti iseseisvus taas välja kuulutati.

Üks neist, kellele Eestis toimuv väga korda läks ja kes Eesti vabanemise nimel tegutses, oli prof. Tönu Parming (28.06.1941-30.10.1998). Juba 22 aastat tagasi 57-aastasena meie hulgast lahkunud aktiivne kogukonnaliige ja tollane ajalehe Meie Elu peatoimetaja tähistanuks mõned nädalad tagasi 80.a juubelit.

Seoses ümmarguse sünniaastapäevaga on põhjust teda meenutada ja esile tuua tema laiahaardelist panust eestlusele.

Ta kuulus põlvkonda, kes Eestis sündinud, noorena läbi elanud põgeniku-teekonna ja pagulasajastul väsimatult ja kiindunult töötanud Eesti taasiseseisvuse saavutamise eesmärgi nimel. Teadlasena, sõjamehena, ajakirjanikuna, poliitikuna, ühiskonna tegelase-organiseerijana, konsultandina, andis ta suure panuse oma rahva heaks.

(Pikemalt Eesti Elu Nr. 33 2021 paber- ja PDF/digilehes).


Read more