Subscribe Menu

Meie noored noorte juhid: Eric Sehr

Noorte liikumine nii linnas kui laagris võimaldab vanemate juhtide abi ja toetusega koguda kogemusi, mis on hiljem elus väga vajalikud. Nüüd, kui gaid- ja skautmalev on ühinenud, saavad meie nooremad juhid lisavõimalusi nii isikliku arendamise suunas kui kogemuste rakendamisel endast nooremate eestlaste huvides. Maleval on soov ühiskonnale tutvustada meie praeguseid noortejuhte, kellest kindlasti kasvavad ajaloolist eeskuju arvestades meie tuleviku ühiskonna võtmekujud.
Eric Sehr


Eric Sehr on Kalevi lipkonnas hundujuht – ja on luubi all−, kuna ta annab tagasi seda, mida on ise saanud − skautlikku kasvatust. Pärisin ta käest, millega ta tegeleb eraelus. Tuleb välja, et ta on oma rolli leidnud linnaplaneerijana. Palka maksab Toronto linn, aga vabatahtlik tegevus on talle stiimuliks.

Eric andis mõista, et skautlus oli talle juba emapiimaga kaasa antud. Ta oli vaid 6-aastane hundu, kui astus skautlikku liikumisse ning sellest saadik pole sealt lahkunud. Vanaisa – koolipapa Edgar Marten – jättis talle sügava mulje oma andumusega eesti koolidele ja eesti ühiskonnale.

Eric leidis, et skautluse kaudu sai ta tagasi anda seda, mida vanaisa oli teinud. Ta on juhina tegelnud peaaegu kümme aastat. Eks ole keeruline igal laupäeval koondustel käia, aga sõbrad David Hogg, Peter Türk, Alrek ja Shannon Meipoom ning Heili Paluoja on kergendanud kohustusi. Eric naudib väga hundupoiste kasvatamist, isegi nentides, et tema omaaegsed hundud on nüüd korp! Vironia liikmed, kuhu ka Eric ise kuulub. Ta leiab, et üliõpilasorganisatsioonidel on oluline roll tänapäeval.

Kotkajärve kuulub Ericu südamesse. Talgud ja laagrid on selle põhjuseks. Oma sõnul armus ta ühiskonna ühisomandisse esmapilgul. Vihjates esimesele laagrile, kus ta telki jagas oma magamisjänku ja Aivar Cartaniga, toob Eric ette esmakordseid kogemusi: kanuuretk ning laskeharrastus vibu ja noolega, aga ka üksiolek. Ja nendega, kellega sai üksi oldud, on tänaseni püsinud jätkuv sõprus.

Ericu huvialadeks on fotokunst ja ajaveebi pidamine linnaplaneerimise alal. Ta tunneb uhkust Kalevi lipkonna äsjasest 60. juubelist ja süüvib ka Kalevi tuleviku muredesse. Eric leiab, et vabatahtlikud peaksid käsi-käes tegutsema, kas või Lembitu hundudega koos. Ühiskoondused on olnud edukad ning ainult koostöö saab tulemusi tuua.

Küsitles
TÕNU NAELAPEA

Read more